Baras dr?siems – „Apuokas“

Žmon?s kalba, kad „Apuokas” yra kažkada (tikriausiai labai seniai, nes t? laik? Degustatori? komanda nepamena) gyvavusio pakankamai garsaus Vilniaus baro „Pel?da” vaikas. Ar koks kitas giminaitis. Na, žodžiu, „Apuokas” gim? iš „Pel?dos”.

Iš šono - tikrai jauki vieta!

Šis keistas paukštis gl?di Suba?iaus gatv?s pradžioje, name, pažym?tame numeriu 6. Šalia puikuojasi puiki kompanija – nedidel? vieš?j? ryši? agent?ra, belenkaip prabangus visoki? užsienio žvaigždži? ram? mieg? saugantis (niekas-nesuskai?iuoja-kiek-žvaigždu?i?-jis-turi) viešbutis „Ramada”, prieš kokius metus atsidariusi nauja vynin?, kitoj gatv?s pus?je senoji geroji „Ida Basar”. Kaimynyst? respektabili. Tod?l kartais gali pasirodyti keisti tie it šeš?liai vakar?jant Vilniuj Suba?iaus gatve link „Apuoko” slenkantys ilgaplaukiai vaikinai.

Prad?ti galima nuo to, kad silpn? nerv? žmon?ms savaitgali? vakarais ten geriau neiti. Ten gi pank?/metalist?/neformal? ir visoki? kitoki? nelabai visuomen?s suprast? veik?j? baras, kur alus liejasi laisvai (ir visur, ant drabuži? – irgi) ir niekas nestabdo. Paskui b?na muštyn?s, miegojimai ant stal? (ar po stalais). Žodžiu, viskas ten savo vietose, kaip ir priklauso tokios pakraipos barui.

O nestabdo ten tod?l, kad Džiul? (nor?dami ?siteikti girti draugeliai vadina j? pilnu vardu – Džiuljeta) paprastai pila išsimok?tinai, išsimuša kit? dien?, kai gerokai po piet? ta pati chebra renkasi atsigaut ir gerai pavalgyt.

Dar ten yra dart'ai - labai svarbi dalis!

O maistas ten visoks. Šiaip meniu pakankamai platus, fig?ruoja kepsniai ir kitokie m?siški valgiai. Virtuv? galima apib?dinti visiems suprantamu terminu – „namin?”. Viskas ten paprasta, visko daug – m?sos, bulvi?, salot?. Viskas, kaip pas mam?/mo?iut?/tet?… M?s? m?gstamiausias patiekalas – karštas sumuštinis, kur ?eina formin?s duonos du vienetai, storas kiaulienos maltinukas, daug daug s?rio, agurkai, pomidorai, porai, pomidor? padažas… Kainuoja kokius 6 Lt (sunku mums su atmintim), bet prisivalgai, žmogus, kaip reikiant. Kai viena Degustatori? komandos nar? atrado ši? viet?, buvo g?d?s 2004-ieji, k? tik prad?tos studijos, kišen?se švilpia v?jai, o tuomet sumuštinis kainavo kokius 4 Lt, buvo labai jau prieinama kaina. Galima sakyt, pus? kursiok? „ant jo” užaugo.

Kalbant apie baro interjer? ir atmosfer?, b?tina prad?ti nuo jau min?tos Džiul?s, kuri yra ir baro simbolis, ir padav?ja, ir barmen?, ir, neretai, sug?rov?. Džiul? yra vidutinio amžiaus, trump? juod? plauk?, akiniuota rubuil?, šiaip labai pikta, geriau prie jos nel?st su visokiais kvailais klausimais: „o šit? patiekal? gal galima be svog?n??”, „o po kiek pas jus alus?”, „o kokteili? turit?”. Jai labiausiai patinka, kai žmon?s b?na konkret?s ir paprasti, o kain? jinai nežino. Nel?skit ? akis! Retai, labai retai jai gali b?t gera nuotaika, tada ji netgi prieis ir pabendraus, k? nors papasakos, dažniausiai – visiškai ne ? tem?. Bet be Džiul?s „Apuokas” ne?sivaizduojamas.

Muzika ten vakarais b?na tokia, kokiai ir dera pank? ir metalist? girdyklose. Bet dienos metu Džiul? neretai užsimeta Stingo gyvo garso DVD ir ni?niuoja ? takt?.

Dar ten dienos metu b?na dienos piet?s. Skanios sriubos, didel?s porcijos, ir visokie cepelinai/karbonadai/kotletai/baland?liai antram patiekalui. Kainos ir v?l nepamenam, bet negali b?t daugiau, nei 12 Lt.

Dar jie turi r?s?, kuriame labai tamsu ir dr?gna, tai ten dažniausiai pankai ir miega ant stal?.

MENIU: daug, sunkiai, kaip pas tet?.
KOKYB?: kaip pas tet?…
KAINOS: pigiau nei kitur, nors tokia vietos aukštesni? kain? ir negal?t? duoti.
ALKOHOLIS: alus. Alus. Alus. Dar klientai m?gsta stipriau, kartais. Prie alaus.
APTARNAVIMAS: svarbiausia – nepykdyti Džiul?s ir viskas bus gerai.
VIETA: Suba?iaus g. 6, Vilnius.
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: rekomenduojam tiems, kuriems patinka sunkiau – sunkesn? muzika, sunkesnis maistas, sunkesn? kompanija. Nerekomenduojam – visiems kitiems (patys suprantat, kuriems ten geriau nesirodyt).

Nostalgiškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

„Indian Maharaja“: net nepagalvotum, bet aptarnavimas ir maistas – kaip geriausiam restorane

Labai netik?tas atradimas – „Indian Maharaja”. Tikrai netik?tas. Pra?jusi? met? pabaigoje atsidar?s gana „nes?kmingoje” Trak? g-v?s (Vilnius) vietoje. Nes?kmingoje tod?l, kad ten per kelet? met? buvo ir pražuvo Kinijos bei Libano (atrodo) virtuves pristatantys restoran?liai… Kaip ten beb?t? – tikim?s, kad šitas išsilaikys gan?tinai ilgiau, net nekreipiant d?mesio ? gana ki?in? aplink?. Maistas Degustatori? komandai ten labai patiko. Ir dar netik?tai nustebino puikus aptarnavimas.

Jei jau prad?jome kalb?ti apie maist?, tai jo kainos – tikrai nesikandžioja. Puikaus indiško patiekalo ar užkandžio dr?siai galite tik?tis paragauti kišen?je tur?dami ir kokius 6 litus. Sriubos – už kokius 5 Lt, pagrindinio patiekalo – 14-16 Lt. Beje, alus ten kainuoja vos 5 litus, o dienos piet?s – 12 lit?. Tiesa, kad ir kaip džiaug?m?s maistu užsuk? vakare, dienos piet?s taip smarkiai nesužav?jo. Na, bet visiems pasitaiko nes?kmi? – gal tai buvo tiesiog prasta diena.

K? valgyti – tikrai nepatarin?sime, nes iki šiol indišk? patiekal? buvome valg? gal kokius kelet? kart?. Bet ir patarin?ti – n?ra prasm?s. Restoran?lio šeiminkai tai padarys daug geriau už mus. Ne tik prisipažins, kad vieno ar kito patiekalo iš meniu šiandien geriau neimti, bet ir pasi?lys kažk? kita. Degustatori? nuomone, tikras ?vertinimas ir pliusas aptarnavimui, kai trys visiškai skirtingi žmon?s vos keliais žodžiais užsimena apie tai k? m?gsta ir pasirenka padav?jo pasi?lytus patiekalus, o kai pastarasis sugr?ž?s paklausia kuris patiekalas skaniausias (žinoma, kad dalinom?s ir ragavom vieni iš kit?…) – visi trys vienu balsu sušunka: „Mano!”.

Gi sak?m, kad aplinka - ki?in?. Kita vertus, jaudintis nereikia - rodos, ši nuotrauka ir "naujame?io" šventimo...

Beje, gird?jom gand?, kad š? restoran?l? atidar? du ekstremaliai jauni jaunuoliai. Bijome suklysti d?l amžiaus, bet 25-eri? jiems dar tikrai n?ra. ?domiausia, kad vienas j? – kil?s iš Indijos. O susipažino b?simieji verslo partneriai – dirbdami viename iš Vilniaus ind? virtuv?s restoran?.

Na, jei prad?tume vertinti „Indian Maharaja” aplink? – tiek daug plius? galb?t ir nepavykt? susirinkti, bet daugiau mažiau viskas gerai… Šiaip ar taip – vis dar „išlenda” buvusi? restoran?li? „veidas”, o gal mums tik vaidenasi, nes buvome ir pastaruosiuose. Patiko nebent id?ja skirti vien? skelbim? lent? lankytoj? nuotraukoms… ir ne iš bet kur – o iš Indijos.

Žodžiu, mums patiko. Ir patiko ne tik maistas bei aptarnavimas, bet ir id?ja. Dviej? jaun? žmoni? id?ja, net ir iš kriz?s besigaluojan?ioje Lietuvoje atidaryti savo versl?. Ir, teis? pasakius, jiems tai pasisek? ne taip jau ir blogai!

MENIU: indiški patiekalai.
KOKYB?: mums patiko, tiesa, ne dienos piet?s… Beje, pagrindinis šefas – indas, taigi, jis žino k? daro.
KAINOS: tikrai pigu, ypa? užkandžiai. Pagrindinis patiekalas gali kainuoti apie 14 lt.
ALKOHOLIS: alus (5 lt) – pagrindinis, taip pat yra šiek tiek kitoki?.
APTARNAVIMAS: tiesiog fantastiškas! Sveikaneme šeimininkus už nuoširdum? ir r?pinim?si klientais.
VIETA: Trak? g. 4, Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: indiškos virtuv?s m?g?jams arba tiems, kurie už „padori?“ kain? nori išbandyti kažk? nauja.

S?km?s linkinti ir rekomenduojanti,
Degustatori? komanda

Kaip Panev?žyje galima gr?žti ? vaikyst? – autobus? stoties kavinuk?

O dabar mintimis gr?žkite ? vaikyst?… Pamenat ?eburekus, kuriuos jums ? rank? ?brukdavo storos tetul?s baltom prijuost?m ir iškrakmolytomis plauk? „kar?n?l?mis“? O lipn? limonad?, su milijonu burbuliuk?, nuo kuri? užgniauždavo kvap?, o paskui sulipdavo pirštai? M?s? t?vai tuomet dar tikrai nesir?pino cholesterolio kiekiu kraujyje ar cheminiais priedais maisto produktuose, o k? jau kalb?ti apie mus pa?ius.

Tai kod?l mes ?ia taip prad?jom? Nes praeitin gr?žti vis dar ?manoma… Pavyzdžiui, Panev?žyje. Autobus? stotis ten dar mena sovietmet? – jei j?s? t?tis ant kurio nors laukiamojo suolo buvo išraiž?s j?s? mamos vard? – vis dar galite rasti ir t? suol?, ir užraš?. Aliejiniais dažais kok? t?kstant? kart? dažytos ir perdažytos sienos, seni langai, metalin?s durys, tokios, kokios b?davo visose viešose vietose – velniškai sunkios… Senos grindys, keisti aparatai (ne?sivaizduojam, kaip jie vadinasi, bet net jei jie jums pasirodys suged? – nespaudin?kit, pasirodo, jie visi dar veikia ir galit „gauti r?kt“, nes darbuotojos, matyt, irgi dar su sovietme?io klient? aptarnavimo stiliumi paliktos). Beje – didžioji dalis skelbim? – rašyti/piešti ranka.

Panev?žio autobus? stotis, o jos kair?je - kavin?

Ir dar ten yra kavinuk?. Kurioje lygiai taip pat tiek stalai, tiek ir meniu, matyt, visa dar mena tuos senus laikus. Mes, pavyzdžiui, susigund?me paragauti beliašo su sultiniu. Sultinys, atrodo, tekainavo 2 litus ir tai buvo paprastas puodelis (beje, dauguma puodeli? ten skirtingi ir tie tokie stori – senoviniai) su vandeniu ir „magio“ kubeliu. Beliašas buvo toks, koks ir išlik?s atmintyje iš vaikyst?s.

Beje, skrandžiai nesustreikavo. Viskas gerai.

Prie gretimo staliuko s?d?jo vaikas, su pasigardžiavimu gurgiantis kažkok? „buratino“ limonad?, ryškiai žalios spalvos. Šalia – jo t?tis g?r? „Kobros“ al?. Dar ten buvo moterišk?, garsiai aiškinanti savo nusiminusiam vyrui apie tai, kad jis yra idiotas. Vos šioji nu?jo ? tualet? – šis taip pat pasi?m? „Kobros“ alaus. Gr?žusi moterišk? r?k? toliau, bet, mums atrodo, kad vyras nebebuvo toks nusimin?s. Geraširdis žmogelis, labai m?lyna nosimi ir su vakarykš?i? išgertuvi? kvapu, visiems palink?jo ger? kelioni?, kad ir kur gyvenimas mus nešt? ir liep? atkreipti d?mes? ? bendrakeleivius. Jo vardas buvo Aloyzas. Mums atrodo, kad jis buvo filosofas. Tikriausiai, nesuprastas. Jis g?r? „Monikut?s naktis“.

Ant stalo kreivomis kojomis, apdengto celofanine staltiese, nut?p? didžiul? mus?. Ji nukebeldžiavo prie vazel?s su senomis džiovintomis g?l?mis. O mes pagalvojome, kad kartais reikia pasirinkti ne naujausi? restoran? Vilniaus centre, o ateiti ir ? tokias vietas. Tiesiog. Poky?iams, suvokimui, vertinimams ir prisiminimams…

MENIU: beliašai, bandel?s su dešrele, ?eburekai, sultiniai ir pan.
KOKYB?: na, kaip toki? patiekal? ir tur?t? b?ti. Tiesa, po m?s? išbandymo skrandžiai nestreikavo, bet jei esate itin lepus ir kažkokiu nesuvokiamu b?du ten atsidursite – tur?kite „mezymo“.
KAINOS: yra toks pasakymas: „pigiau grybo“.
ALKOHOLIS: „Kobra“ alus ir „Monikutes naktys“, žinoma, valdo, bet galite rasti ir koki „penkiasdešimt“ iš labiau gird?t? pavadinim? kolekcijos. Rodos, ir alaus garsesni? „brend?“ pora buteli? buvo.
APTARNAVIMAS: grubokai mielas. Jei b?site inoringas – tikrai šypsenos nesulauksite, bet jei maloniai pajuokausite – visko gali b?ti.
VIETA: Savanori? a. 5, Panev?žys.
SUBALANSUOTA: pro šal? pralekiantiems, prisiminti norintiems, išbandyti nebijantiems arba šalia gyvenantiems ir išgerti m?gstantiems.

Sen?sias stotis palaikanti,
Degustatori? komanda

Kaip Vienos oro uoste band?m sugalvoti: kas geriau – „Starbucks“ ar „Coffee Inn“?

Vienos oro uosto „Starbucks‘e“ viena iš Degustatori? komandos nari? atsid?r? kone pirm? kart? (na, gal ir teko bekeliaujant kada anks?iau užsukti, bet atmintyje kaip ypatingas momentas tai ne?sir?ž?). Tiesa, dar iki šio užsukimo, teko gird?ti nemaž? dal? keliaujan?i? draug?, grupiok? bei kaimyn? „svaigstant“ apie tai – koks „Starbucks’as“ yra nerealus ir „kaip gaila, kad jo n?ra Lietuvoje“.

Prisipažinsiu – kavos nedievinu, tiksliau apskritai apie j? negalvoju nieko – nei gerai, nei blogai… Ji tiesiog yra. Kartais skani, kartais ne. K? padarysi. Tod?l ir poži?ris ? „Starbucks‘?“, galb?t, pernelyg šaltas. Kita vertus, geriant tikrai labai ?prastinio skonio kav? ir užkandžiaujant (na gerai, artimu iki tobulo) keksiuku, mintys nuolat sukosi – tai gerai ar blogai, kad mes jo neturime…

Vienos (Austrija) oro uosto "Starbucks'e"

– Lietuvoj mums jo galb?t net ir nereikia, nes rinka šiaip ar taip užimta „Coffee Inn‘ais“, kuriuose kavos mišinuk? lygiai taip pat nemažai, savait?s kavos lygiai tokios pa?ios, o patiekiama kava – ir ten, ir ten gan?tinai panaši…
– Kainos – vakarietiškos. Už keksiuk? ir didel? kavos puodel? sumok?ti 28 Lt ir 3 centus – galima tik kartais. Kita vertus, valstyb?se, kuriose gali rasti „Starbucks“ ir algos nelietuviškos… O ir „Coffee Inn“ už t? pat? sumok?tum kokius 15 lit?, tai gal ir skirtumas ne toks jau ir didelis.
– Ko tr?ksta „Coffee Inn‘ams“ ir už k? galima pagirti „Starbucks“ – sald?si? ir užkand?si? gausa… Akys raibsta…
– Dar patiko „Fair Trade“ dalykas (prek?s ženklas, žymintis produktus, kuriuos gaminant/auginant ir pan. buvo teisingai atlyginta darbininkams), tik nesupratom, kod?l „Fair Trade“ galioja tik pieniškoms kavoms (?). Jei daryti, tai daryti iki galo. Ne?
– Ir dar patiko tai, kad gali tos pa?ios „Fair Trade“ kavos (turime minty – kavos pupeli?) iš viso pasaulio nusipirkti. Maž? mažiausiai – socialiai atsakinga.

Ta?iau gal? gale, jei kada, kokio nors Europos miesto gatv?je, labai užsinor?s sušilti ir išgerti kavos, o šalia bus „Starbucks“ ir kokia nors visiškai nežinoma, ta?iau labai kaip „vietin?“ atrodanti užeiga – eisiu ? vietin?. Žinoma, „Starbucks‘e“ jautiesi „saugiai“ nes gauni lygiai tok? pat? produkt? kaip ir bet kuriame kitame „Starbucks“ visame pasaulyje, bet vietin?je užeigoje turi galimyb? nors šiek tiek pajusti tikr? to miesto dvasi?.

MENIU: daug daug r?ši? kavos, kelios arbatos ir sald?siai.
KOKYB?: kava kaip kava, o va sald?siai – tikrai geri. Tiesa, valgant nuolat jyla ?tarimas, kad „chemijos“ juose nemažai, bet kadangi patvirtint? duomen? neturime, o ir šiaip saknu – nustoji apie tai galvoti.
KAINOS: su lietuvišku atlyginimu gali sau leisti kok? kart?. Kita vertus, jei atsid?rei kokiame Paryžiuje ir dar centre – tai gali b?ti ir viena pigesni? viet? pris?sti kavos.
ALKOHOLIS: n?ra.
APTARNAVIMAS: paprastai – aptarnaujama su šypsena, kaip ir visuose „chain’uose“. Tiesa, kiek tos šypsenos nuoširdžios, o kiek spaudžiamos d?l punkto darbo sutartyje – nežinia.
VIETA: kas tre?ia pasaulio šalis (bijom rašyti kas antra, nes juk Lietuvoje – n?ra).
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: „greitos“ kavos m?g?jams (na, negali tikrais kavos m?g?jais vadinti t?, kurie j? dievina „Starbucks’e“), keliaujantiems, m?gstantiems kav? išsinešimui bei tiems, kuriems reikia prastumti laik?. Ir dar tiems, kuriems reikia belaidžio interneto…

Nacionaliniams identitetams ištikima,
Degustatori? komanda

Apie Kompotas.lt ir valgyklas

Tiesiog dalinam?s atradimais ir tuo, kad mums patinka… O viskas labai paprasta – nerealus projektas, kuris turet? velniškai patikti tiems, kurie pasilgo sovietmet? menan?i? aliumini? l?ks?i?, “granion?” stiklini? ir “sasysk?” su rieke duonos ir garsty?iomis. Nieko nesistengiame unikalaus apie tai parašyti, tiesiog nukopijuojame paties Kompotas.lt ?raš? apie projekt?. Dar daugiau sužinosite apsilank? Kompotas.lt ir išband? valgyklas…

Valgyklos personalas (Kompotas.lt nuotrauka)


Kaip ir kod?l prasid?jo projektas?

Valgykl? projekt? inicijavo Indr? Klimait?, Hagoje gyvenanti meninink? ir grafikos dizainer?. Vilniaus dail?s akademijos Dizaino katedroje ji baig? bakalauro, o Karališkojoje men? akademijoje Hagoje – šrifto ir medij? magistro studijas.

Indrei vis? gyvenim? patiko valgyklos, tad pasteb?jusi, kad jos ?m? nykti, meninink? panoro tai sustabdyti.

Bendradarbiaudama su istorikais, rašytojais ir fotografais Indr? tyrin?ja Vilniaus valgykl? istorijas ir dabartin? b?kl?, žvelgdama ? jas kaip ? socialini? santyki? mezgimosi erdves. Projekto tikslas – naujoje aplinkoje parodyti ir atgaivinti mirštan?i?, apleist? ir prieštaringai vertinam? valgykl? subkult?r?, paskatinti ži?rovus/lankytojus dom?tis, suprasti ir ?vertinti praeities tradicij? ir pristatyti j? kaip kult?ros vertyb? ši? dien? Lietuvoje. Tyrimas tampa produktu, galin?iu ?nešti nauj? v?j? ? mados, produkt? ir gyvenimo b?do dizaino sritis.

Informavimu užsiimanti,
Degustatori? komanda 

Apie „Bobo Nouveau“ arba apie tai kaip žmon?s paskui barmenus vaikšto

Vieta gan nekukliai ?sik?rusi vienoje iš dažniausiai mindom? Senamiestyje gatvi?. Trak?, dar kitaip vadinama.

Aplinka: tamsu. Dažniausiai ji netrukdo, o ir prie tamsaus alaus tinka. Jeigu bandysite ateiti ? „Bobo“ po sunkios dienos ir nor?site kur nors maloniai bei minkštai pad?ti savo s?dim?j? – neišdegs. Teks tenkintis (nors ir dailiomis), ta?iau kietomis (mažiau kaip cool, daugiau kaip hard) aukštomis k?d?mis, kurios labai pasistengs, kad j?s s?d?tum?te / gul?tum?te ant žem?s. Arba stov?ti. Žmon?s sako, kad tai n?ra blogai – daugiau telpa.

Taip kažkada atrod? "Bobo Nouveau"

Maistas: nedaug, ta?iau reikia pripažinti, kad džiugina. Jei turite jautresn? skrand? privenkite klausti barmen? apie sudedam?sias dalis. ?sp?jimas ?dr?nams: jei ateinate ?ia alkani, nesiraukykite gav? išties nemaž? s?skait?. Dažniausiai pateikiama kartu su šypsena.

Alkoholis: viena iš viet?, kur galima paragauti tikrai neblogo alaus. Kaip taisykl? jei geriate ne po vien? bokal?, s?skaitos taip pat neblogos.

Degustatori? komanda nuoširdžiai rekomenduoja „Bobo“ atidžiau priži?r?ti savo beer on tap skilt? ir gražiai sutarti su tiek?jais. Keliam už tai, kad alus niekada nesibaigt?!

Publika: liaudies išmintis sako – kokie pinigai, tokios tvoros. Degustatori? komanda sako – kokie barmenai, toks baras. Tiems, kas ramius vakarus namuose m?gsta iškeisti ? ramius vakarus (iki antro bokalo) kur nors mieste, tikriausiai teko pasteb?ti, kad traukia ne vien sienos ir stalai. Tas, kuris stovi už baro ar atneša al? jums iki staliuko, kuria atmosfer?. „Bobo“ – ne išimtis.

Ir dar – jei barmen? mat?te prieš kur? laik? dirbant? kitame bare, b?kite beveik tikri, kad sutiksite ir žmones iš kito baro. Jie link? sekti.

Pabaigai Bobo horoskopas:

Jau baig?te al?? O šiandien tik antradienis / tre?iadienis / bet kuri kita savait?s diena kai rytoj ? darb?? Išgerkite daugiau. Nepakenks. Tikriausiai rasite draug?. Dar labiau tik?tina, kad j? bus daug. Laikas tiesiog kažkur dings.
Blogas ženklas – staiga pamiršti su kuo š?vakar at?jote; nepaliaujamai kartoti fraz? “šitas tai jau tikrai paskutinis”.

Geras ženklas – pasteb?ti, kad didžioji dalis žmoni? jau išsiskirst?, baras prad?jo tušt?ti, o barmenas su jumis vis dar bendrauja. Krištoliniai alaus bokalai tyliai šnabžda, kad patekote ? tikr? afterparty. Galite iš karto paskambinti šefui, pasakyti visk? k? apie j? galvojate ir išdidžiai pareikšti, kad rytoj ? darb? neateisite.

ATNAUJINIMAS: deja, kad ir kokia smagi vieta buvo, senieji barmenai iš?jo (nes, kaip sak? vienas, j? draugams ten buvo per brangu), at?jo nauji, paskui juos at?jo kiti žmon?s ir… gal? gale, gal d?l to, o gal ir ne – baras kriz?s neištv?r?. Šiuo metu toje pa?ioje vietoje ir gana panašiai atrodantis „Marsas“.

Prietaringoji,
Degustatori? komanda

Tiesiog klaip?dietiška „Leika“

Nesiginsim, nutinka kartais ir taip (ne pirmas ir ne paskutinis sykis), kad Degustatori? komandai vietini? bar? ir užeig? asortimentas pasirodo per mažas. K? veikiam tokiais atvejais? Susikraunam šmutkes ir pasileidžiam link dar neatrast? horizont? ten, “kur žol? žalesn?”. Š? kart? po padidinamuoju stiklu Klaip?doje, Lietuvos fotomenink? s?jungos prieglobstyje ?sik?rusi gan keisto pavadinimo užeig?l? – „Leika“.

Pavadinimas tikrai ?kvepiantis žygiams, o ir “žygiavimo” form? gausa stebina (anot pa?ios Leikos, net 22 pilstomo alaus r?šys!). Maloniai nuteikia gana gausus lietuviško alaus pasirinkimas. Besirenkanti publika taip pat gana ?domi – gali rasti ir draug?, ir prieš?. Kainos nesikandžioja. Spaudžiam “laik”.

Tikriausiai pirmasis dalykas, kuris krenta ? akis vos už?jus – stalo futbolas, antrasis – spalv? margumynas. Tiesa, ir prie vieno ir prie kito, po poros bokal?, akis ima ir pripranta.

Trumpai tariant, sveikiname Klaip?d? už iniciatyv? tur?ti tok? bar?. Degustatori? komanda džiaugt?si radusi ne tik gausyb? alaus, bet ir daugiau vietos. Taip pat nepakenkt? gausesnis atsiskaitymo variant? pasirinkimas.

MENIU: prie alaus.
KOKYB?: kaip fotomenininkams ir kaip vietai, turin?iai daug alaus.
KAINOS: nesikandžioja.
ALKOHOLIS: alus. Daug. Kainos – normalios.
APTARNAVIMAS: šypsen? išspaus, kartais nusišypsos, kartais juokel? papasakos. Na kaip fotpomenininkai ir dar alaus meg?jai be to.
VIETA: Tomo g. 7, Klaip?da.
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: alaus m?g?jams ir menininkams.

Žalesn? žol? radusi,
Degustatori? komanda

P.S.: Taip, nuotrauk? pavog?m. Neg?da. Tik nuli?dom, kad taip ir nesupratome iš ko. Atsiradusiam teis?tam autoriui su ?rodymais – alaus bokalas nuo Degustatori? komandos, bei viešas autoryst?s pripažinimas Savame (bei kituose) bli?duose.

P.S.2: teis?t? nuotraukos savinink? atradome – Paulius Sadauskas. Nebl?stanti šlov? Tau, Pauliau! B?k pagerbtas tarp bli?d?.

Dviej? dien? „Pantera“ ir kod?l mes iš?jom

T? savaitgal?, kai lank?m?s kokteili? baru save bevadinan?ioje „Panteroje” – nuo oficialaus baro (klubo?) atidarymo buvo pra?j? vos dvi dienos. Matyt, buvo ir kiek ankstokas metas tokio tipo barui – tik 10.30 val. Šeštadienio vakar?… Šiaip ar taip, ten Degustatori? komanda užtruko lygiai 3 minutes.

Ir mes tikrai nieko blogo nenorime pasakyti apie t? viet?. Tiesiog esame nuoširdžiai ?sitikin?, kad dizaineriai, maketuodami iškab?, tikrai sumaiš? du žodžius „baras” ir „klubas”. Iškaboje atsirado pirmasis, o tur?jo b?ti – antrasis. Na, o mes, tiesiog, „nenuotaikoj” klubams buvom ir šiaip – nelabai ? juos gal pastaruoju metu ir einam. Išaugom?

„Pantera” ?sik?rusi tame pa?iame pusr?syje, priešais „Pramog? bank?”, kuriame kažkada buvo „Rollers‘ai”. Tik tuos, kas lankydavosi „Rollers‘uose” tur?t? labai nustebinti poky?iai. Milžiniškas juodas apvalus baras senosios riedu?i? aikštel?s viduryje, pasieniais – dviem eil?m sustatytos od? imituojan?ios ir auksin?mis sagtel?mis susegtos sofos, staliukai, su, kaip sp?jame, iš karto paruoštomis vonel?mis šampanui ir… kas ?domiausia – kokie 10 striptizo stulp?… Interjerui pagyvinti – paauksuotomis mozaikomis „išmuštos” kolonos ir palm?s (lyg ir…). Žodžiu – interjeras pavadinimu „juoda + auksin?”.

Nors t? dien?, kai viename iš Vilniaus bar? (tiesa, dar net neaprašyt?) gim? Degustatori? komanda, prisiek?me sau aplankyti kuo ?vairesnes vietas – abejojame ar ten gr?šime. Tegu „Pantera” lieka „auksiniam” jaunimui. Ta?iau, kad m?s? vienareikšmiška ir visiškai asmenin? nuomon?, susidaryta vos per tris minutes, neatrodyt? labai jau piktybiška – kvie?iame savo skaitytojus ar „Panteros” fanus, kurie ten lankosi ar dar tik lankysis, atsiusti mums savo ?žvalgas. Su džiaugsmu jomis pasidalinsime ir su kitais. Adresas tam: [email protected]

P.S.: perduodame link?jim? „Panteros” apsaugai. Kad ir kokie malon?s jie buvo (?ia ne sarkazmas – tikrai malon?s), bet niekaip nesupratome, kod?l negalima užeiti ? sal? apsižvalgyti su striuk?mis/paltais. Tai reiškia – koki? 10 žingsni?… Juk klube nebuvo nieko, išskyrus kelis barmenus ir 2 lankytojus, kurie, tikriausiai, ir taip buvo barmen? draugai?

P.S.2: dedikuojama NoNa‘i!

(Labiau nei juod?) Rožin? panter? mylinti,
Degustatori? komanda

Vieta, apie kuri? nesinori rašyti… „Piano Man“

Tik nieko blogo nepagalvokit… Tiesiog daliai Degustatori? komandos ten taip smarkiai patinka, kad tiesiog baugu, kad ten patiks visiems, o tada baras „užsikimš” žmon?mis (nors j? ten ir taip netr?ksta) ir Degustatori? komanda tiesiog nebetur?s n? dešimties kvadratini? centimetr? vietos prie baro pasid?ti alui.

Bendravimas.

Kas ten tokio gero? Iš ties? ? š? klausim? atsakyti gan?tinai sunku. Matyt ? bendr? visum?, išreiškian?i? „gerum?”, susilieja viskas: aplinka, besilankantys žmon?s (ypa? tie – nuolatiniai), nereal?s barmenai ir šiaip žmon?s, kurie „užsinori” padirb?ti prie baro, pianinas (kuriuo kartas nuo karto pagroja kuris iš lankytoj?), geras alus ir nenugail?ti kokteiliai, dvi tradicin?s dainos, per kurias visas baras „staugia”: „Aaaandriau Maaaamontovaiiii” (?ia tokia grup? „Sportas” dainuoja, jei k?) bei nuostabioji „Piano Man”…

Monika už baro

Tiesa, „Piano Man” turi ir vien? tr?kum? – ten n?ra maisto. Na, yra… Bet jau gal por? m?nesi? veikiantis baras vis dar apsiriboja tik užkand?l?mis ir, bent jau sklinda tokie gandai, net nesiruošia tur?ti daugiau maisto. „Juk ?ia baras! ?ia ne valgyt susirenkama”, – išalkusiems atkerta barmenai. O užkand?l?s paprastos: pad?kliukas su indeliu alyvuogi? ir „užtep?l?s” (duona su kokiu nors užteptu „daiktu” – saul?je džiovintais pomidorais, paprik? ar alyvuogi? mišiniu ir pan.). Štai tuo maisto meniu, kur? atstoja juoda lenta ant sienos, ir baigiasi. Nors… pra?jus? savaitgal? pasteb?jome, kad ant pad?kliuk? lyg ir pradeda atsirasti m?syt?s. Kaip skelbia tas pats juodas sieninis meniu – užkand?li? kaina 10-15 Lt.

Kalbant apie g?rimus – kainos ?vairios, bet ir pasirinkimas gausus. Brendžio su arbata galima iš(at)sigerti už 13 lit?, Stella („artois”, – kaip j? m?gsta vadinti lietuviai, nieko „neraukiantys” apie pranc?z? kalb?) – 6.50 Lt, Hoeggarden‘as – 8.50 Lt, Bloody Mary – 18 Lt, sultys – 4 Lt. Lietuviško alaus – n?ra.

Baras šven?ia

K? patartume tiems, kurie nuspr?s ten apsilankyti? Tai „stovimas” baras. Nusipirk? bokal? alaus ar papraš? barmeno sumaišyti ger? kokteil? galite neb?tinai vargintis ieškoti vietos prie staliuko. Ties? pasakius, pris?d? prie staliuko galite taip ir nesuprasti apie k? šis baras. B?kit draugiški. Kalb?kit?s ir šypsokit?s!

P.S.: o dar ten yra stalo futbolas. Kaina ?prastin? – 2 Lt.

P.S.2: baras „randasi” Islandijos g-v?je Vilniuje. Namo numerio nepamenam, bet kažkur gatv?s viduryje, o kadangi ji trumpa, tai tikrai rasit. Žmon?s kalba, kad prieš tai ten buvo ne kas kita kaip striptizo klubas, prisideng?s vynin?s vardu… Tiesa, tai tik kalbos, bet dar gird?jom, kad „Piano Man” interjeras iš t? laik? vis dar turi du dalykus: kilim? ir sien? apmušalus, o „privatas” (tas kambar?lis, kur už didelius pinigus galite pasigrož?ti asmeniniu šou) šiuo metu transformavosi ? kamp? stalo futbolui…

MENIU: susideda iš g?rim?.
KOKYB?: na, al? pila prie aki?, o kokteili? – „nenugaili“. Taigi –  puiki.
KAINOS: vidutinis lietuviškas baras, vidutinio lietuvio piniginei.
ALKOHOLIS: alus (dažniausias klient? pasirinkimas), ?vairiausi kokteiliai ir shot’ai (antroje vietoje), vynas (kiek steb?jom – retas daiktas lankytoj? rankose).
APTARNAVIMAS: barmenai ir barmen?s ten – rock!
VIETA: Islandijos g. 1, Vilnius.
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: miesto ir biur? planktonams.

Garsioji Bily Joel daina „Piano man“, kuri ir ?kv?p? baro pavadinim?.

Sužav?ta,
Degustatori? komanda