(NE)pranc?ziška dvasia Vilniaus Senamiestyje

[Degustator? Džo]

Kai kuriems Degustatoriams šis komandos pasibuvimas restorane „aux Champs Elysées” (beveik Pylimo g.  ir Trak? g. kampas) buvo ne kas kita, o tikra kulinarin? ir potyri? kelion?. Ir ne tod?l, kad niekada nebuvo Pranc?zijoje ar nem?gsta pasigardžiuoti ?domesniais patiekalais, bet tod?l, kad atvirai ir garsiai j?ros g?rybes vadina „j?ros blogyb?mis“, o svog?nus – prieskoniu, bet tikrai ne daržove. Štai kod?l ir midijos, ir sraig?s, ir pranc?ziška svog?n? sriuba – buvo ragaujamos pirm? kart?. Pirmuoju k?sniu – nugalint save ir bandant ?siteigti, kad kart? gyvenime reikia išbandyti ir tai.

Taigi, po pirm? paragavim? ir sprendimo „Oho, tai galima valgyti!”, sek? klausimai labiau patyrusiems Degustatoriams: „O ?ia taip ir turi b?ti?“. Bendras verdiktas sud?jus pirmakar?i? ir daugiakar?i? potyrius – gan?tinai ?vairus. Svog?n? sriuba (10 Lt) – tikrai puiki ir skani, su plutele ant viršaus.

Svog?n? sruba buvo visai neblogai, su skrebu?iais ir daug s?rio

Midijos Mariner, vis d?lto, pasižym?jo ne itin išraiškingu baltuoju padažu, o ir bulvyt?s greta – kiek kietokos ir tikrai šildytos mikrobang?je. Iš principo – b?t? lyg ir gan?tinai neblogai, bet kiekis (labai mažai) neatitiko 30 Lt kainos, taigi, bent jau nor?josi ?sp?dingesnio skonio.

Sraig?s – 12 Lt (trys vnt.) – dar vienas ?domesnis vakaro patiekalas. D?l jo ?vertinimo Degustatoriai gali ir susimušti. Viena sak? – „normaliai“, kita sak? – „bet tai visai skanu“, o tre?ia – vos ne vos nurijo nekram?iusi… :) Šiaip ar taip, jei dar niekuomet neteko ragauti šios „g?ryb?s“, rekomenduojame paragauti kaip užkand?. Kaina n?ra didel?, o potyris ?domus.

Beje, k? dar rekomenduojame, tai Creme Catalan. Tradicinis katalon? desertas. Skonis – tobulas, o kaina – tik 6.50 Lt.

Nuotrauka prasta, bet ?ia matote Creme Catalan

Beje, restorano aplinka – itin specifiška. Netgi – gerokai ki?in?. Ant lang? – iš popieriaus karpytos g?l?s, papar?iai, mirksin?ios lemput?s ir pan. Kita vertus, nors tai toli gražu neprimena pranc?zišk? kavini? bei restoran?, kuriuose teko lankytis arba kurios žvelgia iš garsiausi? nuotrauk? apie Paryži?, bet, galb?t, dar nereik?t? smerkti, jog tai ne pranc?ziška. Internete Degustatoriai prisiskait? nemažai komentar? apie šio restorano interjer? ir… kas juokingiausia – j? peikia lietuviai, o pranc?zai – gina!

Vieno, beje, komentaras gana logiškas (kalba netaisyta):
 „Esu pranc?zas ir buvau šiame restorane ant mano paskutinio vizito ? Vilni?. K?, j?s, pranc?z? atmosferos specialistas? Ar lank?t?s visoje Pranc?zijoje? visuose regionuose?Pranc?zijos žavesio yra jos ?vairov?. Radau š? restoran? šilta atmosfera, b?dinga piet? Pranc?zijoje, kaip ir Provanso netoli Marselio, arba Aude. Per savo ankstesnio vizito ? restoran?, klientas komentavo maista. Jam ?domu: “Ar tikrai pranc?z??”. „J?s žinote, Pranc?zija”, aš paklausiau. Jo atsakymas: “Taip, aš buvau Paris, Strasb?re”. Ir tai buvo viskas, k? jis žinojo apie Pranc?zij?!!! tai nieko! Aš valg? šiame restorane! galiu patvirtinti, kad maistas yra skanus, originalus ir pranc?z? .. atmosfera yra ?domus ir kaip m?s? restoranai pietuose! Man patiko šiame restorane, nes jis kvepia saul? vidurdien?! Sutinku, kad mes turime pagerinti vyn? s?raš?, ta?iau yra tam tikr? pasirinkimo ir ger? vyno!”.

Beje, už k? tikrai skiriame minus? – už pelenin?s nebuvim? lauke. Na taip, r?kyti nesveika, bet toki? žmoni?, vis d?lto, yra. Iš?j?s par?kyti iš restorano privalai jaustis lyg koks nusikalt?lis, vidury baltos dienos metantis nuor?k? ant žem?s. Negerai, labai negerai…

[Degustator? Mrs.Lovett]

Interjeras tikrai nebuvo daug žadantis, bet raminau save mintimi apie aiški? virtuv?s orientacij? ? konkre?i? šal?. Tur?jau vilties, kad virtuv?s darbuotojai puikiai išmano pranc?z? patiekalus ir tod?l nusprendžiau nespr?sti apie restoran? iš jo išvaizdos, o geriau palaukti vaizdo ant stalo.

Pradžiai, vis d?lto, pasirinkau saug? variant? ir pasi?miau vištienos salot? (18 LT). Tok? tikrai beveik kiekvienos maitinimo ?staigos meniu esant? patiekal? sugadinti reikia sugeb?t. Iš š? kart? viskas buvo tikrai neblogai. Nebuvo super nerealiai nuostabu, bet buvo gerai. Dviej? r?ši? padažai – majonezinis ir aliejaus/žoleli? dav? skoni? ?vairov? l?kšt?je ir der?jo su daržov?m ir vištiena.

Vištienos salotos buvo skanios

Na o dabar, ponios ir ponai, daug li?dnesnis pasakojimas, nes neišlaikiau ir pasi?miau pranc?z? virtuv?s pažib? – burgundišk? jautien? (28 LT). Jeigu kažkam kyla klausimas, o kas ?ia gi per stebuklas – kvie?iu pasiži?r?ti mano labai m?giam? video su nerealiai juokinga moterimi Julia Child (http://www.youtube.com/watch?v=PrnXvE9Fqdo). Pasiži?r?j?, kiek laiko trunka ir kiek meil?s ir atsidavimo reikalauja šis troškinys, suprasite, kod?l taip labai bijojau j? užsisakyti. Mano manymu, esminis šio patiekalo unikalumas, sukuriantis išskirtin? jo skon? yra laikas, skiriamas m?sai troškinti. Jautiena, kaip žinome visi, yra m?sa kiek ?noringa ir labai lengvai gali tapti ne?kandamu luitu, tinkamu tik langams daužyt, tad j? reikia ilgai ir l?tai troškinti, kad ji tapt? minkšta ir tiesiog pati skirt?si ? dalis. Tai ta jautiena buvo tikrai labai blogai. Padažas kaip ir teisingas, visi ingredientai sud?ti, bet klasikinio recepto eigos tai jau tikrai nesilaikyta. O tai buvo galima suprasti iš užsilikusio pakankamai gerai jau?iamo burgundiško (tikrai labai tikiuosi, kad buvo piltas b?tent šis) vyno skonio. Nes suprantat, yra taip – to vyno turi likti tik užuomina, ataskonis, kuris labai pakei?ia troškinio skon?, tad vynas turi išgaruot ilgai troškinant, o ?ia nebuvo taip, kaip tur?jo. Ir b?tent d?l to aš esu pikta ant to restorano ir tikrai neisiu ten daugiau niekada.

Atrodo gal ir gerai, bet galite verkti drauge su manimi d?l ne?kandamos jautienos

Žinoma, nesigilinant ir nesitikint kažko konkretaus, tai b?t? kaip ir nieko troškinys, bet aš tur?jau aišk? tiksl? ir didelius l?kes?ius, tai taip ir s?d?jau galiausiai verkdama. Beje, ieškodama j? kain?, užsukau ? Facebook profil?. Tai pasakysiu paprastai – geriau jau b??iau neužsukus, nes nuotraukos yra kažkas baisaus. Baisiausia yra tai, kad jie jas dar ir vagia iš interneto. Negi taip sunku pagaminus patiekal?, j? nufotografuot??? Tik ner?kit, kad m?s? fotk?s prastos kokyb?s, žinom pa?ios, bet mes neturim fotoaparat? ir fotkinam telefonais, bet bent jau fotkinam, o ne dedam bet k? iš internet?. Ir dar vienas ?domus dalykas – jie turi dienos pietus (sriuba – 5, antras – 10), tai j?s galit ir svog?n? sriubos, ir midij?, ir burgundiškos jautienos ten gaut už dienos piet? kain?. Šak?s, aš apakus. ?domu, ar identiškus receptus daro ir ar vienodo dydžio porcijos. Nes jei viskas vienoda, ta tada ten tikrai neverta eit vakare, o ramiai už 15 lituk? prisikirst ala pranc?ziško maisto.

[Degustator? Remy]

Taigi, atsiribojus nuo tos amžinos diskusijos, koks interjeras (nes, iš tikr?j?, kol nekrenta šiukšl?s ant galvos, o ? tualet? nereikia ?tipenti su botais –  viskas yra normoj) – buvo kur atsis?sti ir maist? pasid?ti. Aptarnavusi mergait? mus aptarnavo maloniai, šypsojosi ir atsak? ? kelis kvailokus klausimus be paniekos ir ?prasto Vilniaus (Lietuvos?) aptarnavimo kult?rai b?dingo ironizavimo. Ir jie turi WiFI, nemokam? beviel? visiems beviltiškiems ašTelefon? maigytojams, norintiems k? nors parsisi?sti, pagooglinti ar netgi kok? vien? kit? email? parašyti. Kadangi rašom ne apie šiuos asocialus, išvada –  mano vertinim? skal?je viskas OK.

Apie maist? nuomon?, vienok, ne tokia paprasta. Pasirinkimas – trinta artišok? sriuba (10 Lt), salotos su feta s?riu (16 Lt) ir obuoli? pyragas (8 Lt). Taigi beveik kiekvien? kart? ragaujant ši? sriub? man norisi pasakyti vir?jui: Kokio velnio tu šit? nes?mon? pilstai? Artišokai, kaip ir burgundiška jautiena, jeigu ne daugiau, reikalas itin subtilus ir sud?tingas. Lietuvoj artišok? sriuba, duok dieve, galinos blankos kubeliuose arba tirpioje sriuboje b?na. Gaunasi toks neaiškus mišinys tarp sen? artišok? (kas reiškia –  plaušai) ir užplikytos sriubos mišinio – all in all beskon? žalsva mas?. Tiesos d?lei reikia pamin?ti, kad mano išlavinto skonio koleg?ms sriuba buvo normali (rimtai???). Dar tur?jom tok? užkand? – pranc?ziškas batonas su pel?siniu s?riu ir graikiniais riešutais (10 Lt) – šit? absoliu?iai užskaitau. N?ra pompastikos, o užkandai prie vyno taur?s ar alaus – super.

Užkandis su pel?siniu s?riu

Salotos su feta s?riu kiekio prasme ne lobiai, bet kaip ir didži?j? dal? žali? salot? galima sugadinti tik nekokybiškais produktais, o daugiau nelabai ir ko tik?tis iš j? reik?t?. Viskas padoriai – salot? daug, alyvuogi? daugiau nei 2, m?lynojo svog?no yra, gal net per daug, fetos neperd?ta, bet ir nepagail?ta, žoli? padažiukas ramiai visk? sujungia.

Geriausias reikalas iš ties? buvo obuoli? pyragas, t.y. Tarte Tatin. Karamelizuoti obuoliai ant nestoro sluoksnio tešlos, sk?stantys savo sultyse (nes pyragas yra apverstas). Nežinantiems ar nesupratusiems, kas ?ia per reikalas – google arba wikipedia.

Obuoli? pyragas buvo geras

Bendras ?vertinimas
Draugai, gyvenimas yra per trumpas, kad m?gautum?m?s vidutiniškomis vietomis. Tad kavos su obuoli? pyragu grei?iausiai sugr?žtume, d?l visko kito –  tikriausiai ne.

Pranc?zišk? skoni? priragavusi,
Degustatori? komanda

London Calling

G?da, aišku, kam ir pasakyt, bet viena iš Degustatori? komandos nari? tik visai neseniai aplank? š? pasaulio megapol?, apie kur? jau net n?ra nebanali? žodži?, atrodo, tiek prikalb?ta, pridainuota, prirodyta, kad galima nebent pakartot kažkieno jau pasakytus žodžius.

Paradoksalu, bet tose salose lankiausi pirm? kart?, nors iki tol gyvenimas buvo nepagail?j?s man ?domaus darbo su galybe komandiruo?i?. Ir važiavau ne darbo reikalais, o ils?tis (žodis „poilsis“ Londono kontekste gal ir nelabai tinkamas). Kaip ir visi lietuviai, turiu ten ir draug?, ir gimini?. Š? kart? lankiau ten penktus metus gyvenan?i? draug?, kuri vis? išb?t? ten laik? mažai bendravo su tautie?iais, gyveno visokiuose Notting Hill‘uose ir steng?si tame mieste pamatyt kuo daugiau si?lom? malonum?. Tai manau, kad tai yra labai geras gido variantas.

Kai ji paklaus?, k? aš noriu veikti Londone, aš daug negalvojau – valgyti! Ties? sakant, tur?jau labai aišk? tiksl? – vykau ? t? miest? siekdama išbandyti kuo daugiau tiek britiškos, tiek ir atvežtin?s klasikos. Draug? pati kalta – Kal?doms padovanojo man nauj? Jamie Oliver knyg? „Jamie‘s Great Britain“, aš j? per dien? perskai?iau ir supratau, kad b?tinai turiu savo akim visk? pamatyt. Dabar jau ?sivaizduoju skaitytojus linguojant galvas ir sakant, kad tie britai tai niekam tik?, pas juos baisiai prastas maistas, tai dar gerai, kad iš buvusi? kolonij? šio to išmoko. Iš dalies esate teis?s – britiškas maistas skiriasi nuo kontinentin?s Europos ir n?ra labai išraiškingas. Bet turi savitumo, ko ir nor?josi išbandyti ne kažkuriame kitame pasaulio gale, o b?tent ten, kur tas maistas ir buvo sukurtas.

Na va, tai apie miesto ?žymybes ?ia nekalb?siu, apie jas paskaityt galit Wikipedijoj, ?ia aš kalb?siu apie tai, apie k? ir yra šitas m?s? blogas – apie valgym? ne namie.

Prad?kim nuo pradži? – nuo anglišk? pusry?i?. Na negaliu aš jums apsakyt, kokia nuostabi yra ta j? tradicija susirinkti koki? 11 valand? sekmadien? ? savo m?giam? pusry?i? viet?. Ilgai gerti kav?, dalintis vakarykš?i? nuotyki? ?sp?džiais ir valgyti pusry?ius, d?l kuri? aš tur?jau gimti ten, o ne ?ia. Man tai yra visiškai tobulas pusry?i? rinkinys (kurio sud?t? galit rinktis iš nemažai ingredient?): kiaušiniai, kumpis, dešrel?s, kepti pomidorai, kepti grybai, pupel?s, kraujin? black pudding dešra ir tt. Kraujo nem?gstu, tai likau neišbandžius tos britiškos virtuv?s klasikos, kuri, ties? sakant, yra kelianti ne apetit?, o šleikštul?, bet labai m?gstu visa kita. Ir tai buvo puiku. O labiausiai nuo panašaus pob?džio pusry?i? Lietuvoje tai skyr?si paprastu poži?riu ? patiekim?. Tikrai nebuvo stengtasi sužav?ti lankytoj? nei gražiomis l?kšt?mis, nei sofistikuotu maisto išd?liojimu ir pan. Tai buvo tiesiog gaus?s ir skan?s pusry?iai ir nieko daugiau. J? mieste galima gaut pradedant nuo maždaug 3 svar?.

Pusry?i? sud?t? galite išsirinkti patys

Toliau buvo bandyta gatv?s maisto – ir v?l, na nerealu, žinokit. Kažkokia visiška take away skyl? Fullham rajone, bet gal už 3 svarus gauni milžinišk? m?sain? su storu gabalu m?sos ir kok? puskil? bulvy?i?. Yej, tai yra gyvenimas. Bulvyt?s liko nesuvalgytos, nes kai per daug, tai jau per daug. Ir dar man pasirod? nelabai normalu, kad jie ant j? pila act?. Kažkaip ne, a?i?. Taip taip, jau girdžiu aik?ojimus „oj, kaip nesveika, ar žinai, kas ten per m?sa, kas ten per aliejus?!“. Nieko nieko, kart? gyvenime reikia išbandyt.

Žinoma – fish and chips. Aiškint reikia? Tikiu, kad ne, o jei kažkas neaišku, tai google tam ir buvo sukurtas. Tai yra menk? ir bulvyt?s. Elementarumo virš?n?. Tik druska, pipirai ir tas pats actas. Dar kai kur galit citrinos skiltel? gaut. Ir tada yra visokie priedai – duoda ?vairiausi? padaž?, populiaru yra valgyt su žirneliais ar marinuotais agurkais. Dar ma?iau pas Jamie Oliver, kad kažkok? keistai marinuot? kiaušin? dav?, bet man?s ta mintis nesužav?jo. Sug?glinus kažkada buvau toki? teorij?, kad fish and chips ? Anglij? atgabeno žydai, kad ?ia kaip ir j? patiekalas. Bet jis taip paplito Anglijos pakran?i? dokuose, kad dabar tai yra visiškai neatskiriama Anglijos kult?ros dalis. Išvis, toje šalyje maisto išsinešimui kult?ra yra gili, sena ir pla?iai paplitusi. Ir, kas svarbiausia, yra labai daug puiki? pigi? viet?, kur maistas yra visai geras. Taip atsitiko d?l Anglijos istorijos išskirtinumo, nes ten pramon?s revoliucija taip kal? per buvusi? realyb?, kad reik?jo akimirksniu keisti žmoni? maitinimosi ?pro?ius.

Toliau buvo valgoma tradicinio britiško steiko, ?miau vis? steik? miks?, tai gavau gal 5-6 gabalus visokios m?sos.

Steikai. ?ia yra kokie 5-6 gabalai m?sos, suvalgyti buvo ne?manoma

Porcija yra kosmosin? ir aš nuoširdžiai nesuprantu, kaip Anglijos žmon?s ne visi yra beviltiški nutuk?liai. Na ir galiausiai m?ginant britišk? virtuv?, reikia pamin?ti vis? klasikini? Anglijos šeim? savaitgalio maist? – Sunday roast. Tai yra tai, kas nutinka, kai darbo klas?s žmon?s gali sau leist sekmadien? b?ti namuose ir tinginiaut, o tuo pat metu – ir pasigamint skanesn? k?snel?. Tradiciška yra orkait?je keptas šmotas m?sos su padažu, bulv?s, Jorkšyro pudingas, šiek tiek daržovi? (populiariausia yra morkos ir žirneliai). Nelabai turiu apie t? j? m?s? k? pasakyt, nes nieko ten baisiai ypatingo nebuvo, m?sa ir tiek. O vat daržovi? tai valgo jie mažai, man j? labai tr?ko.

Sunday Roast. Dešin?je viršuje matote Jorkšyro puding?

Na ir dar paband?m kiek egzotiškesnio maisto. Vien? dien? nukeliavom ? China town, kur ant kiekvieno kampo yra užkandin?s, si?lan?ios kompleksinius pietus. Principas toks: susimoki kokius 5-7 svarus, imi l?kšt? ir dediesi bet k? ir bet kiek iš sustatyt? duben?. Mes ?jom ? ne visai pigiausi? viet?, nes nor?jom kreve?i?. Tai pasirinkimas t? maist? buvo protu nesuvokiamas, o dar kai akys didel?s ir nori visko paragaut, tai paskui gaunas taip, kad iš kaboko tenka vos ne iššliaužt. Galima rinktis visokiausi? troškint? daržovi?, ?vairiausi? m?sos troškini? ir pan.

O pabaigai dar keliavom ? Bricklane valgyt curry.  Šio tipo daržovi? arba m?sos troškiniai ? Anglij? atkeliavo iš Azijos ir tapo angl? virtuv?s klasika, britai net prad?jo savintis tokius patiekalus kaip Chicken Tikka Masala. O ta gatv? yra pilna Bangladešo/Indijos maisto restoran? ir yra pla?iai pagars?jusi kaip b?tent ta vieta, kurioje gali gauti neblogo ši? šali? maisto. ?domu yra tai, kad prie kiekvieno restoran?lio stovi vyrai, kvie?iantys sve?ius užeiti ir si?lantys vadinamuosius „deals“ – renkiesi t? viet?, kurioje pasi?lo daugiausiai maisto ir g?rim? už mažiausi? kain?. Mes susigund?me vakariene (užkandis plius curry) už 10 svar?, plius gavome butel? raudono vyno ir pint? alaus (buvome tryse). Užkandžiams visi trys ?m?m po skirtingo pavidalo krevetes. Aš rinkausi v?lgi brit? klasik? – kreve?i? kokteil?, kuris buvo visai nieko, padažas tinkamai sumaišytas. Toliau rinkom?s vištienos ir žuvies curry. Tai du iš j? buvo dar valgomi, bet tre?ias buvo ne?manomas. Tokio aštrumo dar gyvenime nesu ragavus. Net pa?iame pavojingiausiame chilli troškinyje nesusid?riau su tokia kvap? tiesiogine prasme gniaužian?ia ugnimi. Tas daiktas liko nevalgytas, bet kadangi porcijos buvo tikrai didel?s, tai likusio maisto užteko visiems so?iai.

Žinau, kad dar liko neparagauta daug kit? ?domi? vietini? patiekal?, ypa? li?dna, kad nesugalviau tradicinio meat pie arba fish pie, bet pasilieku tai kitam kartui. Nors šiaip savo noru tikriausiai ? t? miest? daugiau negr?šiu, nepatiko man jis, nors, pripaž?stu, kad ne super daug ma?iau . Bet vien? kart? išm?ginti buvo verta. Maistas, vis d?lto, nepalyginamas su ital?, ispan?, netgi vokie?i? ar skandinav?. Žinoma, nesakau, kad ten n?ra gero, kokybiško, sveiko ir skanaus maisto, bet vykau ten susipažinti su tuo maistu, ant kurio užaugo jau ne viena angl? karta, o ne ieškoti gurmanišk? perliuk?. Ko ieškojau, t? gavau.

Vietinio maisto paragavusi,
Degustator? Mrs.Lovett

Kod?l mums patinka keliauti vieniems arba nuotykiai iš Barselonos

Š? kart? prad?sime ne nuo maisto aprašym?, o nuo pam?stym? apie žmog? ir jo prigimt?. Arba tiksliau – apie žmones, kurie išvis netur?t? keliauti toliau maršruto namai-darbas-sodas-artimiausias ežeras-vasara Palangoje-namai. Kam jiems keliauti, jie visk? ir taip ŽINO. Jie žino, kad Panev?žyje paelj? gamina skaniau, nei Barselonoje. Jie žino, kokius vaisius d?ti ? sangrij?, nes Barselonoj baruose deda NE TOKIUS. Kalmarai yra „ne tokie“, midijos „ne tokios“, steikai „ne tokie“…

Prad?kim nuo to, kad teko kelias dienas darbo reikalais vieš?ti vienam iš gražiausi? (subjektyvi autoriaus nuomon?, kurios nesiruošiama argumentuoti, nes tai yra meil?s-nemeil?s santykis, kuriam logika negalioja) Europos miest? – Barselonoje. Smagu buvo v?l atsidurti siest? krašte, kur žmon?s atsipalaidav?, neskuba, daug ir skaniai valgo, juokiasi, miega, džiaugiasi gyvenimu. O tuo metu Vilniuje jau ruden?ja ir visi po truput? pikt?ja (ruošiasi išgyventi žiem?).

Populiariosios midijos pomidor? padaže

Viskas b?t? kaip ir nieko, jeigu ne tai, kad š? kart? keliauta ne vienatv?je (jaunyst?je žiauriai patiko „Stepi? vilkas“), o su lietuvai?i? kompanija. Na ir prasid?jo: „man reikia nauj? bat?/sijono/kelni?/švarko/rankin?s“ nes?mon?s. Bandai žmog? vest ? Pikaso muziej? ar Goelio park?, o jis spardosi ir vis suka ? artimiausi? parduotuv?. Nes naujos palaidini? mados yra daug svarbiau, nei pamatyti šio nuostabaus miesto ?žymybes. Tai yra kažkas nesuvokiamo protu. Tau pasitaiko galimyb? pamatyti grož?, o tu eini ? H&M, nes “Lietuvoj gi jo n?ra“.

Tod?l ir sakau, kad jiems negalima keliaut, jie vis tiek nesupras, ne?vertins, nesidom?s ir nesigilins. Ir tik nervins visus aplinkui – pradedant viešbu?i? personalu ir baigiant pardav?jomis. Nes jie visk? ir taip žino. Jie yra susireikšmin? chamai, kurie mano, kad kuklumas yra nuod?m? ir b?tinai nepraleis progos protingai patyl?t, vietoj to eilin? kart? pademonstrav? savo bendrojo išsilavinimo ir neišprusimo spragas. Nors tai tikriausiai net ne spragos, nes kaip gali b?ti bandoma užkamšyti tai, ko išvis n?ra.

Tad keliaujant patariu labai gerai pasirinkti kompanij?, ir b?tinai kvieskite tuos, kurie domisi, kurie klausin?ja, kurie nori visur ?l?st ir visk? sužinot. Bent jau neteks laiko praleist prekybcentriuose ir papl?dimiuose.

Bet pakalb?kime apie Barselon?. Kuri ir š? kart? (buvau ten tris kartus) buvo nepakartojama. Kiek per daug turist? ir su jais tenka pasistumdyt La Rambloj, bet verta.

Rusiškos salotos. ?ia yra tapas - užkandis. Užteko pilnai, nereik?jo net pagrindini? patiekal?.

O k? verta valgyti ir gerti ten? Valgyti b?tina tapas – ispaniškus užkandžius, kurie yra patiekiami prieš vakarien?. Kiekvienam bare rasite gaus? j? pasirinkim? – daržov?s, žuvis, j?ris g?ryb?s, Serrano kumpis, m?sa, kiaušinien?, salotos, bulv?s… Karšti ir šalti. Porcijos n?ra didel?s, nes tai tik ?žanga ? pagrindin? patiekal?. Bet lietuv?ms moterims patariu nepersistengt užsisakin?jant – j?s ne ispan?s, tiek nesuvalgysit. Ispanai labiausiai didžiuojasi Serrano kumpiu – tikriausiai esate ir Lietuvoje mat? milžiniškas vytintas kiaul?s kojas – tai ?ia jis. Jeigu esate su draugais – pasiimkite daug ?vairi? tapas ir jais dalinkit?s, ispanai neindividualizuoja užkandži?, o draugiškai ragauja vis?.

Barselona prie j?ros, tad vietiniai pagrindiniam patiekalui b?tinai pasi?lys pasiimti žuvies arba j?ros g?rybi?, iš kuri? populiariausios yra pomidoruose troškintos midijos. Ragavome – j?ros g?rybi? nem?gstam, bet padažas buvo nerealiai skanus. Dr?siai imkit ir m?s?, nes katalonai, vis d?lto, valgo ir nemažai jos. ?vair?s troškiniai arba ant ugnies kepta m?sa yra pats tas žuvies nem?g?jams.

Kalbant apie g?rimus, buvau labai sug?dinta vietini? pasiprašius sangrijos – sak?, kad j? geria tik turistai. Vietiniai geria vyn? arba cava. Cava yra katalonietiškas putojantis vynas, kur? jie dar prieš kokius 40 met? vadino šampanu, kol tie susireikšmin? pranc?zai neužprotestavo d?l pavadinimo. Tada ispanai, daug nem?st?, pavadino g?rim? cava, kas reiškia „ola“, nes jose seniau b?davo vyno r?siai. Cava reikia gert ledin? ledin? ir b?tinai saus?, kad net gomur? sutraukt?. Sangrij? mes, bedieviai, irgi g?r?m, nes vis tiek tai geras g?rimas atsigavimui nuo kaitros.

Beje, t? pat?, k? apie sangrij?, vietiniai sako ir apie paelj? – kad tai belenkaip nuvalkiotas maistas tik turistams, vietiniai jos vengia. Na, cepelinus irgi ne kiekvienas lietuvis ir ne kasdien valgo…

Milžiniskas steikas. Nesuvokiamo dydžio. Ta?iau m?sa nebuvo ypatinga.

Ir pabaigai, keletas viet?, kurias b?tina pamatyt, jei esate Barselonoje. Vis? pirma, žinoma, garsioji La Rambla – p?s?i?j? al?ja, baisiai prabangi gatv?, nuolat užkišta žioplin?jan?i? turist?. Tai gyviausia gatv? mieste, kuri? supa parduotuv?s, prašmatn?s viešbu?iai ir restoranai, kuri? vis? skelbim? lentose puikuojasi ?rašai „paella and sangia – only 12 euros“. Valgyti nerekomenduojam, geriau ?l?st ? kuri? nors atoki? gatvel? Gotikiniame rajone (Barselonos senamiestis) ir ten ieškoti labai vietini?, turist? neišprievartaut? restoran?li? su storais pusamžiais besišypsan?iais ir kvie?ian?iais užsukti savininkais.

Dar toje šaunioje gatv?je yra puikiausias maisto turgus visame mieste – La Boqueria. Ten kaip muziejus – nereikia pirkt, užtenka užteit pasiži?r?t, kokius meno k?rinius iš vaisi?, riešut? ir j?ros g?rybi? ten sud?lioja prekeiviai. O vaisiai – ten yra nesuvokiamas j? pasirinkimas, daugumos pavadinim? nežinom, bet nieko – juos reikia ragaut ragaut ragaut! Prekeiviai tam pasiruoš? – pardavin?ja maišyt? vaisi? gabal?lius d?žut?se ir spaudžia tirštas ir kvapnias sultis. Tai yra nepakartojama! Beje, taupantieji – nueikite ten ? dienos pabaig? ir jums sultis ir vaisius prekeiviai dalins pusvel?iui ar išvis nemokamai.

Dar b?tina pamatyt senamiest?, visas katedras, bažny?ias, siauras siauras gatveles, užklyst ? visokiausius užkampius ir ten m?gautis saul? dengian?i? nam? skleidžiama v?sa. Išgert kavos, suvalgyt led?. La dolce vita!

Katalonijoje gyveno meno grandai Pablo Pikaso, Salvadoras Dali, Antoni Gaudi – tad b?tinai b?tinai turit aplankyt j? muziejus, Gaudi projektuotus pastatus, Sagrada familia, Goelio park?, prisipirkt visokiausi? suvenyr? su Dali slystan?iais laikrodžiais, Pikaso paveiksl? detal?mis ir b?tinai b?tiniausiai – bent mažiausi? Gaudi driež? (?veskit google „Gaudi lizard“ ir suprasit, apie k? aš). Nueikit prie j?ros, dairykit?s ? nam? fasadus, ir, žinoma – daug daug ir skaniai valgykit.

Besim?gaujanti Viduržemio saule,
Degustatoti? komanda

Piet?s su Prezidente kavin?je be pavadinimo

Šiandien prisimin?m, kad kaip tik priešais m?s? tautos vad?s r?mus kažkada buvo ?sik?r?s visai neblogas baras „Mergel?s FM“. Kažkuri? dien? pasteb?jome, kad buvusio baro vietoje veikia nauja kavin? (pavadinimo niekaip nesuradome aplink besidairydami), kuri si?lo dienos pietus už 10 lituk?.

Vištienos karbonadas - kaip pas mam?

Kadangi orai pasitais?, nusprend?m nepagail?t laiko ir nukeliaut patikrint naujos vietos. At?jome. Lauke stovi 6 staliukai. Šilta, tai s?dam lauke, ? vid? taip ir nebuvom nu?j?, tai nežinom, kas ten dedasi. Bet sprendžiant iš skamb?jusios muzikos (arba radijo stotis „P?kas“, arba „Lietus“), viduje aplinka netur?t? b?ti labai pretenzinga. Tad darome išvad?, kad sofistikuot? lankytoj? ten nelaukiama. Kadangi mes – žmon?s paprasti – pris?dome.

Pietums si?l? rinktis iš šaltibarš?i? ir švieži? kop?st? sriubos. Antram galima pasirinkti kažkok? mistišk? jautienos Azu (nepanikuokit, mes irgi tik šiandien sužinojom, kas tai yra, na ir tamsuoliai buvome…), Žemai?i? blynus, vištienos karbonad? ir kept? žuv? (atsakymas ? klausim?, o kokia gi ten žuvis, liko toks pat neaiškus, kaip ir kod?l Jacksonas iš juodo tapo baltas). Ir dar pasi?l? nemokamo kompoto. Gavome obuoli? skonio – mano stiklin? be obuoli?, koleg?s – su kr?va obuoli?. Pajau?iau diskriminacij?..

Sriuba buvo all right – joje radom ir daržovi?, ir gražiai sriubos pavirši? padengusi? krap?. Užskaitom. Toliau ragavom blynus, vištien? ir jautien?. Blynai tikrai dideli, nepermirk? aliejuje, padažas irgi neblogas. Kaip už 10 vargan? lit?, tai tiko. Vištienos karbonad? galite pamatyti nuotraukoje – jis tikrai buvo didelis ir skanus. Prie jautienos ir raugint? agurk? troškinio dar buvo nemažai virt? bulvi? ir daržovi?. Vidutinei moteriai suvalgyti sriub? ir antr? patiekal? gali b?ti išš?kis, taigi si?lome gerai pagalvoti prieš renkantis. Vyrams viskas tur?t? b?ti pats tas.

Žmoni? ten buvo nemažai – užimti visi staliukai. Tai rodo, kad žmon?ms dienos piet?s ten tinka ir patinka. Mes nusprend?me, kad kaip už 10 lit?, tai nereikia tik?tis kažko ypatingo, bet tai, k? gavome – mums tiko.

Pabaigai pasi?lymas padav?joms – jeigu nepasitikite savo atminties geb?jimais ir nuolat „perklausiate“ klient?, kogi jie užsisak?, UŽSIRAŠIN?KIT. M?s? paklaus? tris kartus, gird?jom, kaip tikslinosi ir su kitais klientais. Kažkaip neprofesionalu…

Be to – nerekomenduojame skubantiems, mums maisto teko gerokai palaukti. Pietavome apie valand?.

MENIU: na, galim kalb?ti tik apie dienos pietus, bet šiuo klausimu gerai ir smagu bent tai, kad yra keli pasirinkimai.
KOKYB?: su dienos pietumis, kai pastarieji kaštuoja vos 10 Lt – viskas gerai. Skanu.
KAINOS: miesto centre ir tik 10 Lt – geriau ir neb?na!
ALKOHOLIS: tur?t? jo ?ia b?ti, tur?t?, tik tiek, kad per dienos pietus gerti nerekomenduojama…
APTARNAVIMAS: na, jei jau ?ia eisit – kantrybe apsišarvuokit. Arba savo užsakym? – iš karto užsirašykite ant lapelio.
VIETA: prie Prezident?ros, po dešine, Vilnius.
INTERNETE: na, mes net pavadinimo niekur nepastebejome…
SUBALANSUOTA: dienos piet? s?skaita taupantiems.

Senus laikus prisiminusi,
Degustatori? komanda

„Bunte Gans“: apie mums patikus? vokišk? maist?

Š?kart Degustatori? komandos keliai nuved? ? netoli Aušros Vart? esant? vokiško maisto restoran? „Bunte Gans“. Išvertus iš vokie?i? kalbos tai reiškia raiba ž?sis. Na, ž?s? nei mat?m ten, nei labai ieškojom, bet vokiškos dvasios radom tiek interjere, tiek ant stalo.

Pirmiausiai – aplodismentai padav?jai. Smagu bendrauti su žmogumi, kuris žino, k? šneka. Maloni, atsak? ? visus kankinusius klausimus (ypa? – kok? vyn? pasirinkt), nuolat užsukdavo paklaust, ar viskas gerai, ar nieko netr?ksta.

Taip atrodo milžiniška karka

Antras didelis pliusas restoranui – atneš? vandens ?so?iuose, kuris dar ir nemokamas buvo! Kai pagalvoji, baisu yra d?l tokio paprasto ir savaime suprantamo dalyko dži?gauti, bet li?dna patirtis rodo, kad Lietuvoje yra kitaip, nei normaliam likusiam pasauly – pas mus vandens iš krano neduoda, nes “jei kuo nors užsikr?site, kaltinsite restoran?”, “nes tokia m?s? politika” ir dar visokie kitokie nes?moningi pasiaiškinimai vargši? jaunu?i? padav?j?, kurios, aišku, nieko nespr?ndžia ir tik vykdo kuo daugiau pinigo nuo kliento norin?i? nulupt vadov? kvailus “verslo planus” ir “restorano strategijas”. Ir to vandens vis neš? ir neš?, kai tik pamatydavo betušt?jan?ius ?so?ius.

Dar labai patiko, kad, v?lgi, kaip ir pridera, atneš? skanios itališkos (vokiškam restorane?!) ciabatta su alyvuog?mis ir dar sviesto su prieskoniais. Viskas buvo labai skanu ir nerealiai daug!

Kalbant apie maist? – na, vokiškas maistas yra labai skonio reikalas. Šiaip jis turi bendro su lietuvišku – nemaža dalis jo yra virta ar kepta ?vairiausia m?sa, daug bulvi?, rauginti/marinuoti agurkai ir kop?stai, garsty?ios, krienai ir pan. Žodžiu – siekiantiems sveiko gyvenimo b?do nerekomenduotina. Bet mums vokiškas maistas patinka. Dar labiau patinka kaskart besilankant Vokietijoje stebinantys porcij? dydžiai – kai kurie tikrai b?na nesuvokiami protu.

T? kart? ragavome vokišk? dešreli? ir karkos. M?s? buvo didel? kompanija – 10 žmoni?. Užsisak?me du rinkinius dešreli? ir dvi karkas. Nepasakysim, kurie iš trij? skirting? dešreli? rinkini? mums teko, bet j? buvo labai daug ir ?variausi?. Prie j? patiek? kept? bulvi? ir bulvi? koš?, raugint? troškint? kop?st? ir padaž?. Toks pats garnyras buvo ir prie karkos. O ji buvo milžiniška. Ir kainavo tik 35 litus. Saky?iau, jos užtekt? 2-3 žmon?m pavalgyti tikrai. Tai pasidalijus suma gaunasi labai jau prienama.

O be vokiško maisto ten yra ir visokio kitokio maisto, taip kad net ir sofistikuot? virtuvi? m?g?jai nelikt? alkani.

Išvada – taip, tai restoranas, taip, vidutines pajamas gaunatys žmon?s gal ir ne kasdien ten gal?t? eiti, bet tikrai verta pabandyt. Rekomenduojame!

MENIU: vokiška virtuv?, bet patiekal? atsiras ir lengvesnio maisto gerb?jams.
KOKYB?: teisinga. Tiek aptarnavimo, tiek ir maisto prasme.
KAINOS: tikrai ne kiekvienai dienai, bet kok? kart? kit?, ypa? imdami rinkinius, gali lankytis ir vidutines pajamas gaunantys žmon?s.
ALKOHOLIS: kaip ir priklauso vokie?iams – alus, bet yra ir kitoki? pasirinkim?.
APTARNAVIMAS: tobulai malonus, plius – padav?jos tikrai galima teirautis apie maist?.
VIETA: Aušros vart? g. 11, Vilnius.
INTERNETE: FB, web.
SUBALANSUOTA: so?iam pavalgymui.

Prost!
Degustatori? komanda