„Cactus“: One tequila, two tequila, three tequila, floor!

Maždaug toks gal?t? b?ti Vilniaus Senamiestyje, Bokšto gatv?je jau ne vienerius metus veikian?io baro „Cactus“ š?kis. Šis baras – labai aiškiai orientuotas ? Lotyn? ir Piet? Amerikos g?rybi? populiarinim? bei nepailstam? kokteili? plakim?.

Kažkada, prieš kelet? met?, kone visa Degustatori? komanda kasdien susirinkdavo ten pietauti. Kod?l? Nes už labai padori? kain? (12 Lt) galima visai neblogai papietauti. Dienos pietums jie paprastai si?lo rinktis iš dienos sriubos ir dienos patiekalo (kuris visada yra m?sa ir beveik visada tai yra vištiena/kiauliena/jautiena, kepta grilyje). Beje, jei vis d?lto dienos piet? patiekalas nevilioja – visada galima rinktis iš dar keli? dienos piet? patiekal?. Tai paprastai nesikei?ia kelet? m?nesi?, o tarp j? galima rasti salot?, kelis grilio patiekalus bei žuvies. Viskas neperžengia 12 lit? ribos.

Jeigu kalbant apie dienos pietus – sriubos m?s? itin smarkiai nežav?davo. Valgoma, n?ra neskanu, bet tiesiog – šiltas „skystim?lis“. M?gstantiems sriubas ir negalintiems atsispirti dienos sriuboms The Room restorane – geriau tiesiog ramiai išlaukti antrojo patiekalo. O tai jau visai kitas reikalas. Paprastai tai yra maistas su pol?kiu, kasdien galima sulaukti tai kito padažo, tai salot? ?domesni?, tai koki? tešlos krepšeli?. Tikrai verta d?mesio!

O dar jie turi spalving? pagrindin? meniu, kuriame rasite ?domi? užkandži?, meksikietiško maisto, sriub?, salot?, kepsni?… Ir dar jie gamina burgerius, iš vištienos, jautienos ar žuvies. Kainuoja 10 lit?. Kaip už toki? kain? – tikrai geri burgeriai. Juk negali stebuklo reikalauti iš žmoni?…

Be to, prie g?rim? b?tinai imkit nachos, užkept? su padažu, m?sa ir s?riu – ?ia tai jums ne kepta duona! O ir porcija didel?. Tiesa, teko nachos ragauti ir „Havanoje“ – ten, galb?t, jie vos vos geresni, nes vos vos daugiau pried?.

Dar mums ten labai patinka, kai ateina vakaras, pritemdomos šviesos ir pagarsinama muzika. Tai mums yra tarsi leidimas užsisakyti kokteili?. O j? ten galyb? (aišku, vyrauja romas ir tekila), merginos už baro sukasi greit ir štai – stalas jau nukrautas caipirinha ir mojito. Ir dar – tiesiog nuostabu tai, kad ten nuolat g?rimams taikomos ?vairios akcijos. Neneigsim, mums labiausiai patinka prieš išeinant pasinaudoti puikiausia akcija visame Vilniuje – jeigu išg?rei kokteil?, gali nusipirkt shot’? tekilos už 3 litus. Ta?iau net ne tai svarbiausia. Svarbiausia yra tas diev? g?rimas, kur? atneša prie tekilos – sangrita – tai yra tirštas g?rimas iš pomidor?, apelsin?, laimo, ?ili ir druskos. Ir nejuokaujam – tai yra nuostabiausias alkohol? palydintis nealkoholinis g?rimas mieste! Mes meldžiam?s už tai, kad tai b?t? j? pa?i? vietoje gaminamas g?rimas, o ne perkamas jau pagamintas.

Šis baras yra mažas, jaukus ir turintis savo dvasi?. O tai tikriausiai ir yra svarbiausia, norint gerai praleisti vakar?.

Kokteil? ? virš? kelianti,
Degustatori? komanda

MENIU: Lotyn? Amerikos, Meksikos virtuv?.
KOKYB?: nors kainos n?ra labai didel?s, bet maisto kokyb? yra tikrai puiki.
KAINOS: n?ra labai didel?s, bet ir ne visiškai studentiškos. Netenka aik?ioti iš nuostabos vartant meniu, kad „oj kaip ?ia pigu“.
ALKOHOLIS: KOKTEILIAI! Jeigu al? m?gstate – jo irgi yra. Ir b?tinai prie tekilos imkite sangritos.
APTARNAVIMAS: greitas. Dirba vien merginos, bet sukasi jos šauniai.
VIETA: Bokšto g. 7, Vilnius
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: m?gstantiems meksikietišk? maist? ir dideles taures kokteili?.

PAPILDYTA! „Akivarai“ – kai viršijami visi l?kes?iai

Akivarus suradome visai nety?ia, šmirin?damos su drauge po miest? ir ieškodamos kokios neblogos vietos lauke pris?st ir pavakarieniaut po nesunkios darbo dienos. Jau planavome sukti kur giliau ? susiraizgiusias Senamies?io gatveles, kai prie buvusios Fluxus Ministerijos, Jakšto g. pamat?me tolumoje kelis staliukus lauke. Iš labai labai prastos atminties iškilo kažkokie neaišk?s draug? artai paž?stam? vap?jimai apie „kažkok? nauj? alubar?“. Vieningai nusprend?m bent jau prasukt pro šal? ir ?vertint meniu.

Jau beveik nor?jome mauti lauk, nes nebuvo laisv? staliuk?, bet malonus ilgaplaukis vikingas (ar žuv?das) pasi?l? kelias minutes palaukt, nes staliukas „va jau beveik išeina“. Susigund?me, nes akies krašteliu matytame meniu žvilgsnis jau buvo sp?j?s užkli?ti už alubariui neb?ding? prašmatniai ir skaniai aprašyto maisto.

Kadangi taip jau sutapo, kad bent trys netoliese esan?ios Kašton? gatv?s butai yra gausiai apgyvendinti m?s? draugais, jie vienas po kito prad?jo l?sti iš savo buveini? iki Ikiuko nusipirkt ko nors vakarienei, ta?iau galiausiai paskendo akivaruose kartu su mumis.

Taigi, nors iš paži?ros ir grubaus pirmo ?sp?džio Akivarai primena klasikin? alubar?, ta?iau „alubaris vulgaris“ jo tikrai nepavadinsi. Nuo nudrožt? viet? kaip Alaus namai, Apuokas, BIX, you name it… jis smarkiai skiriasi šauniu meniu, kuriame rasite tikrai subtili? patiekal?, puikiausiai tinkam? gal ne aukš?iausios prabos restoranams, bet pagarbos vertoms vietoms. Pvz.: alubariams tikrai neb?dingi tokie patiekalai kaip anties kr?tin?l?, otas, lašina, jautienos antrekotas.

Kadangi nebuvome nusiteik? rimtai vakarienei, o daugiau kažkokiems užkandžiams ir alaus ragavimui, išband?me avienos ?ili (pasirodysime labai neprofesionaliai, bet pamiršome nufotkint…), baravyk? risotto ir šiltas bulvi? salotas su r?kyta lašiša.

Jeigu konkre?iai apie kiekvien? patiekal?, tai avienos ?ili buvo skanu, bet visai ne ?ili. Degustatori? komandos nariai yra labai jautrios asmenyb?s, ir b?name labai nuli?dinti, kai viena rašoma meniu, o kita duodama po nosimi ragauti. Jeigu tai n?ra stipriai aštri m?sos sriuba, tai ir nereikia jos vadinti ?ili, galima vadinti tiesiog sriuba arba troškiniu. Tik nereikia suteikti žmon?ms vilties ir tada j? sudaužyt. Nes žmon?s dažniausiai s?moningi užsisakin?ja ?ili. Argi kas nors gird?jote, kad sve?ias sakyt? „gal galite man paruošti neaštr? ?ili“. Aš tai ne. Nes ?ili turi privest iki ašar?. Kiekvienas k?snis turi b?ti šiek tiek per prievart?, bet kartu ir laukiant malonaus karš?io visame k?ne. G?da prisipažint, bet man iki šiol viena iš skaniausi? ?ili sriub? yra ?ili picoje.

Baravyk? risotto yra vertas koki? 8 bal? iš 10. Neduodam maksimumo grynai d?l šefo neapsiži?r?jimo – ryžiai buvo sunkiai kramtomi, t.y. ne visai išvir?. Risotto yra nors ir paprastas gaminimo prasme, bet reikalaujantis daug kantryb?s patiekalas. Kažkod?l italai m?gsta visokius ilgai gaminamus patiekalus. Taigi, šefui kantryb?s tikriausiai t? kart? neužteko. Bet visa kita – tiesiog pasaka, baravykai buvo tikrai nuostab?s, buvom tikrai maloniai nustebinti intensyvaus gryb? ir padažo skonio. Puikiai! Ir tik 15 lituk?, už kuriuos gauni tiek, kad nepaj?gi sukimšti.

Atrodo gal ir nekaip, bet skonis superinis!

Ir dar buvo ragauta kito puikaus patiekalo – salot? su saldžiosiomis bulv?mis ir lašiša. Ar bulv?s buvo tikrai saldžiosios, mes lyg ir abejojame. Kad saldžios jos buvo tai faktas, bet ar saldžiosios (tokia bulvi? r?šis) tai velnias žino. Bet tai, žinokit, n?ra svarbu, kai gauni štai toki? l?kšt? spalv?, kvap? ir skoni?.

Spalv? palet? salotose su saldžiosiomis bulv?mis ir r?kyta lašiša

Beprotiškai fantastiška! Du šauniai derantys padažai, daug žuvies, 10 lit?! Aš jau žinau, kur l?ksite šiandien tik pasibaigus darbams ;)

PAPILDYTA. Teko ir v?l lankytis toje vietoje. Kadangi vienas žmogus rinkosi tas pa?ias lašišos salotas, o kitas – t? pat?, k? ir aš, tai turime tik vien? patiekal? aprašymui. Taigi – salotos su karšta vištiena. Pirm? kart? matau, kad salotoms naudojama m?sa b?t? apkepta migdol? drožl?se, bet tai buvo super. Labai geras sprendimas. Ir šiaip – skani vištiena ir geros salotos. Ko nor?josi – intensyvesnio padažo skonio, nes buvo toks neypatingas. Kaina – 12 lit?. Vaizdas l?kšt?je – labai viliojantis.

Salotos su karšta vištiena. Gražu paži?r?t

Ir dar yra puikiausio alaus, visoki? pigi? kokteli? (draug? išmauk? milžin? Bloody Mary už 12 pinig?). Visas meniu, visas interjeras ir daug patiekal? rasite j? Facebook profilyje. Dar turi visiškai šaunius dienos pietus.

Galiausiai išbuvome ten iki baro užsidarymo, išg?r?m kokius 25 bokalus alaus (neišsig?skit, ?ia maždaug 7 žmon?s, dauguma vyrai), smagiai pasijuok?m kartu su vikingu ir nusprend?m tikrai ten gr?žti ne kart? ir ne du.

MENIU: Europos virtuv?.
KOKYB?: Tikrai labai geras maistas. Sakytume, kad gal?t? b?t netgi brangesnis.
KAINOS: visi atras kažk? tinkan?io. Kainos labiau mažesn?s, nei didel?s.
ALKOHOLIS: vyrauja alus, bet vikingas gali pagaminti vos ne belen kok? j?s? užsimanyt? kokteil?. Stipri?j? g?rim? irgi nud?tos kelios lentynos.
APTARNAVIMAS: familiaru – mus iš karto prad?jo tujinti. Kita vertus, esam jaunos žavios merginos, tai visai ne?sižeid?m. Solidi vidutinio amžiaus pora tikrai sulaukt? kitokio aptarnavimo.
VIETA: Jakšto 5, Vilnius, einant link up?s nuo ex Fluxus Ministerijos.
INTERNETE: FB
SUBALANSUOTA: M?gstantiems skan? al?, skan? maist? ir roko muzik?.

Maloniai nustebinta,
Degustatori? komanda

Fabai – gero maisto namai labai blogoje vietoje

Savaitgalis buvo linksmas ir oras buvo gražus. Tod?l tam, kad jo pabaiga irgi b?t? pakyl?ta, Degustatori? komandos nar? Mrs.Lovett su dar keturiomis sunkiai iš po šeštadienio linksmybi? judan?iomis v?lyv? piet? ceremonijos dalyv?mis patrauk? gerokai toliau nuo paprastai lankom? viet? (kaip dažnai sakome – miesto už up?s n?ra). Pakeliui buvo prisiminti studij? laikai ir gyvenimas Didlaukio gatv?s student? bendrabutyje, piet?s visada pigioje MRU valgykloje ir keletas smagi? istorij?.

Ir pagaliau atvykome – kavin?/baras/šašlykin? Fabai. Na, žinokit, baisiai atrodo ta vieta iš gatv?s. Kažkokiame vieno aukšto vos ne garaže ar angare, šalia stovi gaisrin?s mašinos, prie pat judrios gatv?s… Tikrai ne A klas?s restoranas su baltom stalties?m ir metrdoteliais. Vis d?lto neišsig?stame ir atsis?dame lauke prie didelio medinio stalo su mediniais suolais. Kiemo restoranas nuo nelabai ak? žavin?i? aplinkini? vaizd? atskirtas didele tuj? tvora iš vis? pusi?, tad s?d?ti n?ra labai nepakeliama.

Kadangi esame gird?j? daug ger? žodži? apie tos vietos išskirtinum? – ant ugnies kepam? m?s?, nei akimirkai nedvejojame, kuri? meniu viet? apži?rin?sime akyliausiai. Meniu ir g?rimus gauname tikrai greitai, ta?iau aptarnavimas stipriai sul?t?ja prisirinkus vos ne pilnam kiemui lankytoj?.

Meniu toje vietoje didelis ir storas. O jame gali rasti nesuskai?iuojam? galyb? patiekal? – nuo sriub?, šalt? ir karšt? užkandži?, iki kepsni? iš visokiausios m?sos ir žuvies, ir, žinoma, ant ugnies kept? patiekal?.

T? patiekal? yra gal koks pusantro puslapio – bent po 2-3 patiekalus iš skirtingos m?sos – kiaulienos, jautienos, vištienos, avienos… Yra ir žuvies pasirinkimas. ?domu tai, kad kainos surašytos už 100 gram? m?sos. Tuomet šalia parašyta, kiek gram? standartiškai sudaro porcij? ir tada – kiek apytiksliai kainuos j?s? išsirinktas patiekalas. Mums ši matematika pasirod? kiek per sud?tinga ir nelabai tinkama sekmadienio pietums.

Ta?iau ?ia pasirinkimas nesibaigia, nes j?s? dar laukia visi garnyrai ir padažai atskirai. Mok?ti už juos irgi teks atskirai. O rinktis v?lgi galima iš nesuskai?iuojamos galyb?s – ?vairiai paruoštos bulv?s, ryžiai, keptos, virtos, marinuotos, šviežios daržov?s, salotos, daržovi? rinkiniai ir t.t. Ir padaž? yra kokie 10-15. Prad?jus gilintis ? meniu, apsisuko galva ir ap?m? panika, kad taip niekada ir negausiu valgyt, nes nesugebu nuspr?sti – noriu troškint? daržovi? ar marinuot? agurk?…

Vis d?lto, po ilg? deryb? pa?ioms sus savimi, sugebame padav?jai išvardinti visus ingredientus ir patenkintos savimi laukiame…
Padažai atkeliauja netrukus. Belieka s?d?t ir ži?r?t ? juos. Geri tie padažai, Adžika netgi labai skani, kiek aštroka, bet nepersistengta.

Laukiame toliau… Apie pusvaland? pralaukus ir jau beveik numirus iš alkio, nes tai buvo pirmas sekmadienio valgis, padav?ja pradeda nešti m?s? milžiniškas l?kštes su nuostabiai kvepian?iu ir atrodan?iu maistu.

Vištiena. Labai geras garnyras iš baklažan? ir pomidor?, tik kaina 7 litai.

Klasikiniai šašlykai. Tie pomirodai su s?riu yra labai neblogas reikalas.

V?l vištiena, tik jau su kitu garnyru.

Ir tikrai – buvo verta laukti, maistas labai skanus, visa m?sa puikiai iškepta, vištienos kr?tin?l? sultinga.

Kalbant apie kainas – kaip jau ir min?jom, tai yra aukštoji matematika. Nes patiekal? pats sau komplektuoji, tod?l gali rinktis pigesn? m?s? ir pigesn? garnyr?. Pavalgyti už 20 lit? galima ramiai. Aišku, geresn? m?sa brangiau kainuoja, mandresni garnyrai irgi reikalauja vieno kito lito, bet kainos tikrai nedidel?s. Tikriausiai kainas dar veikia ir tai, kad vieta yra toli nuo centro.

O pabaigai keletas pastab?: tas kompektacinis meniu yra ir gerai, ir blogai. Gerai, nes gali išsirinkti ne tik savo m?giam? m?s?, bet ir garnyr?. Blogai – nes pavargusiems žmon?ms tai yra grynas stresas ir pasimetimas. Ypa? besilankantiems pirm? kart? ir dar nežinantiems, kurie priedai yra geriausi. Antra, pasakymas „pas mus prasid?jo banketas ir užsisakius maisto dabar, tekt? laukti valand?“ mums nepatinka iš principo. Jeigu nesp?jate apšokin?ti vis?, rinkit?s – arba darot uždar? bali?, arba nedarote baliaus, bet priimate klientus. Arba dar yra tre?ias kelias – didinti personal? ir taip greitinti apsukas.

Išvada: nepaisant keleto nes?kmi?, tai tikrai verta apsilankymo vieta, ypa? tiems, kuriems sukasi galva nuo ant ugnies kepamos m?sos kvapo. Man sukasi, tod?l esu tikra, kad ten dar sugr?šiu.

MENIU: visi ras visko. Pagrindas – ant ugnies kepti patiekalai.
KOKYB?: Tikime, kad viskas šviežia. Kad skanu, tai faktas.
KAINOS: vidutiniškos. Už 20 lit? tikrai prisikirsite.
ALKOHOLIS: visiškas standartas. G?rimai pigesni, nei centro baruose.
APTARNAVIMAS: mergait?s ir berniukai malon?s, bet laukti tenka ilgai. Ta?iau tinginiavimo ir sien? ramstymo bei pasakymo „?ia ne mano staliukas“ nepasteb?jome.
VIETA: Ateities g. 21 A, Vilnius
INTERNETE: rasite ?ia.
SUBALANSUOTA: Daug ir skanios m?sos pavalgyti m?gstantiems.

Vasaros nuotaikomis gyvenanti,
Degustatori? komanda

Mojitos – blankesn? Cactus kopija

Mums labai patinka Cactus baras, apie kur? jau esame ?ia raš? ir tikrai visai šauniai pagyr?. Cactuse buvom senokai, bet tikriausiai ten viskas kaip visada. Tod?l nusprend?m išbandyti nauj? Cactuso brol? – Mojitos. Savininkai tie patys, tad ir koncepcijos tik?jom?s atitinkamos.

Pirmoji pažintis su baru ?vyko netik?tai, gal tai buvo diena, kai nusprend?me išbandyti k? nors naujo ir neiti eilin? kart? ? Billy Joel apdainuot? viet?, kuri? jau seniai ne tik Degustatoriai, bet ir to baro personalas vadina m?s? antraisiais namais. O gal ir proga kokia buvo. K? ?ia beprisiminsi… Ir tai, k? ten išvydome savaitgalio nakt?, buvo tikrai baisokoka. Ne visi Degustatori? komandos nariai buvo pakraup?, bet buvo ir toki?, kurie dar ilgai vaikš?iojo išsižioj? ir purt?si nuo nervini? traukuli?.

Kod?l? Nes vaizdelis primin? pig?, prast? provincijos pakraš?i? kabok?, ? kur? vietos aukštuomen?s pažibos traukia pasidabinusios savo išeiginiais sijonais. Kažkaip seniai jau buvom mat? kabok? Vilniaus Centre, ? kur? žmon?s ateina išsipuoš?. Bet ?ia skonio reikalas. M?s? skonis toks, j? kitoks. Dar buvo tragiška muzika ir daug d?m? šoki? plaš?iatkoj. O suvis geriausiai atrod? barmen?s – vis? vyr? laimei, buvo aprengtos vienodomis drabuži? skiaut?mis arba liekanomis, nes nu ten tikrai ne drabužiai… Žodžiu, supratot, apie k? mes. Ir tikriausiai jau supratot, kad vakare mes ten daugiau niekada neisim.

Vis d?lto, susidom?jome j? virtuve ir užsukome išvaikš?iojusios vis? Totori? g. ir išstudijavusios visus si?lomus dienos meniu. Oj kiek toje gatv?je pasirinkimo, net galva sukasi! Atsimenant Cactuso laikus, sukame ? Mojitos, esant? ant kampo su Labdari? g., kur seniai seniai buvo pankuojan?io jaunim?lio vieta Žalia Pap?ga, po jos ten buvo Chaplinas, o dabar at?jo eil? kubietiškiems ritmams.

Dienos pietums – barš?iai su baravykais ir kiauliena, mandrai suvyniota su s?riu, paprika ir dar velnias žino kuo. Nusprend?m, kad tinka.

Dienos metu ta vieta ?gauna visai kit? aur? – ten buvo visai jauku, malonu s?d?t, žmoni? ne itin daug, viskas kult?ringa ir primena vyresn?j? brol? Bokšto g.
Labai maloniai nustebino ant kiekvieno staliuko esantys buteliukai su aliejumi ir balzamiku. Na šaunuoliai, tikrai, mus labai patiko! Ta?iau…

Padažai. Respektabilu

At?jus laikui valgyti sriub? paaišk?jo, kad jai žiauriai tr?ksta druskos, kurios ant staliuko nebuvo. Teko eit ieškot prie baro. Ir sriuba m?s? nesužav?jo, pr?ska, gryb? skonis visiškai ne?simintinas, grietin? netirpsta. Nesužav?jo. Deja, bet negalime nieko gero pasakyt.

Skaniosios bandel?s matomos antrame plane.

Antra vertus – giriame bandeles, kurios buvo beveik perpjautos per pus? ir ?trintos ?esnakais. Labai skanu.

Pagrindinis patiekalas buvo visiškai neypatingas ir mus gerokai nuvyl?. Vis d?lto, nedarome verdikto ir neraginame ten neiti. Gal šiandien vir?jui bloga diena, gal ir mums šiandien bloga diena. Galime sakyti tiek – b?tinai nueisim dar kart? ir bandysim atsigriebt.

Suktinukas galvos neapsuko. L?kšt?je matomas neproporcingai didelis por? kiekis.

Pabaigai, puiku pas juos yra tai, kad turi ne tik dienos pietus, bet ir dienos g?rim? už 1 lito kain?. Pvz.: sangrija, vyras, romas etc… V?l primena Cactus?.

Apie Lotyn? Amerik? svajojanti,
Degustatori? komanda

MENIU: viskas yra aliuzija ? Lotyn? ir Piet? Amerik?, yra visiškai visoki? patiekal?.
KOKYB?: pagrindinio meniu dar neragavome, o dienos piet?s normal?s, maistas šviežias.
KAINOS: vidutiniškos. Dienos piet?s ir kokteiliai netgi pig?s.
ALKOHOLIS: Mojito! Ir visi kiti kokteiliai.
APTARNAVIMAS: mergait?s jaunos, gražios, greitos.
VIETA: Totori? g. 11, Vilnius
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: kokteili? g?r?jams