„Shanti“ – ryt? ir vakar? ramyb??

Taip taip, mes puikiai žinom, kad „Shanti“ šiuo metu yra viena iš vis? stiling? ir svarbi? asmen? mek? m?s? mažam Vilniuje.

Taip, mes puikiai žinom, kad yra restoran? tokiu pa?iu pavadinimu (kitais žodžiais tariant, maža grup?) Maskvoje, Kijeve ir Goa.

Ir taip, žinom, kad tai bene labiausiai vyk?s bandymas ?p?sti gyvyb?s Tailando, Indijos ir Vietnamo virtuvei be popso (t.y. be kept? mork? ir agurk? kubeli?) ant Lietuvos.

Apie visk? po truput?. „Shanti“ ?sik?r?s Pylimo g. 22, kur šalia esti „CanCan pizza“.  Jokios r?kian?ios iškabos, keli staliukai lauke. Nežinau, ar didelis kaifas s?d?ti vienoje iš judresni? sankryž? senamiestyje, bet ne dienos karštyje ir ne piko metu – kod?l gi ne.

Turiu pasteb?ti, jog interjeras išlaikytas, kaip liaudyje sakoma. Ryt? kult?ros akcent? yra, ta?iau nepers?dyta, spalvos jaukios. A?i? dievui, n?ra rytietiško ki?o, tos keistos vaitojan?ios muzikos, kai iš?jus norisi arba žudytis arba trankyti galv? ? sien?, kad ?žesys dingt?. Žodžiu, viskas skoninga ir apgalvota, galima minkštai ?sitaisyti ant k?dži? ir sof?.

Pirmas keistas daiktas yra meniu: toks nesusegtos knygut?s tipo. Man visiškas nesusipratimas – vienoje pus?je prasideda g?rimai, tada pagrindiniai patiekalai, tada v?l g?rimai, tada užkandžiai. Žodžiu, bešiugždendama tais lapais buvau visai pasimetusi. Teisingumo d?lei reikia pamin?ti, kad „Shati“ yra gerai tuo, kad maisto meniu n?ra didelis – tuo man visada restoranai patiko, nes turiu tok? ?sitikinim?, kad viso pasaulio patenkinti nereikia, tad ir apsunkinti klient? renkantis iš 200 galimybi? neverta. Be to tikiu, kad kiekvienas sveiko proto ir ego šefas ar savininkas turi sugeb?ti atsijoti geriausius patiekalus nuo šiaip sau.

Dienos piet? myl?tojams yra ger? žini?: kiekviena savait?s diena turi nustatyt? meniu iš sriubos, salot? bei karšto patiekalo, skirtingos variacijos kainuoja nuo 15 iki 19 lituk?. T? dien? iš pasi?lymo ragavom tuno salotas ir kept? up?tak? (nuotraukos apa?ioje).

Valgytojas Nr.1: buvo Tom Yam sriuba, kainuoja 17 lituk?. J?ros g?rybi? nepagail?ta (juodosios midijos, karališkos krevet?s) man panašu ? Miso sriubos konsistencij? tik su priedais ir be tofu. Sriubyt? užskaitom. Tada at?jo laikas Nem Ran. Jau ?sivaizduoju, kaip visi klausia WTF (nes mes irgi sav?s to klaus?m)? O tai brangieji, yra versija „spring rolls“. Restoranas si?lo 3 r?ši? – su daržov?mis, krevet?mis ir kalmarais, bei antiena ir daržov?mis. Kadangi su antiena nebuvo, tai apsimet?m, kad skoni? suderinamumui geriau krevet?s (sve?iai at?j? po m?s? jau ir su krevet?m negavo, ts ts kaip negerai, kai sve?iai negauna, ko pageidauja). Anyways, patiekalas – 17 lit?.

Vaizdas gal ir neperduoda, bet sriuba buvo tikrai gera

Šitas patiekalas primena Spring rolls. Skonis labai neblogas

Valgytojas Nr.2:  užkandžiui Nem Kon’ai (dar kartel? WTF?)  su krevet?mis – 15 lit?. Ingredientai pavieniui aišk?s, bet kaip jie atrodo ant l?kšt?s, vienas dievas težinojo. Entuziastingai nusprendžiau pabandyti. Turiu pasteb?ti, jog tai vienas iš t? keistai ?domi? dalyk?, kur nelabai supranti, kod?l tai valgai (nes dalinai jautiesi triušiu, dalinai intelektualiu gurmanu, galin?iu visa tai ?vertinti). Grynai iš technin?s pus?s – valgyti juos n?ra patogu, nes rankomis nepaimsi, o pjaustyti vienas nesusipratimas gaunasi. ?veikusi ši? ?domyb?, gavau Tuno salotas, iš dienos piet? meniu. ?ia buvo VAU. L?kšt?s dydžio ir maisto santyk? matote, bet brangieji žmon?s, aš jums sakau, šviežias žalias tunas+imbierinis ledas+šviežios nesuvytusios daržov?s su aštresniu užpilu – yra “good shit”. S?d?jau ir jau?iausi maloniai nustebinta produkt? kokyb?s.

Išvaizda primena lietuviškus baland?lius. Nepatogu valgyt, bet šiaip skanu

Taip taip, tuno salot? tikrai ne?tik?tinai mažai, bet jos buvo absoliu?iai nuostabios

Valgytojas Nr. 3: dienos piet? up?takis. Reikia pasteb?ti, jog šis valgytojas išskirtinai žuvies m?g?jas (reiškia, nepaisant, kokiu formatu, gali valgyti žuv? 5 kartus per dien?). Ties? sakant, up?takis buvo kaip eilinis up?takis, per sausas, neaiškiam, šiek tiek nykokam padaže. Taigi, susižav?jimo absoliu?iai nek?l?. Nu tough luck, kaip sakoma, gal tiesiog t? dien? jiems up?takiai nesigamino.

Up?takis nebuvo ?sp?dingas, bet tikrai negalima sk?stis, kad buvo blogas

Tiesa, pamiršau pamin?ti, jog g?r?m puikius vaisi? kokteilius, su imbieru, m?tomis, kiviais. Puikiai pa?vairina ir papildo maist?.

Maitinkit?s sveikai ir al? keiskite štai ? tokias sultis

Apibendrinant, „Shanti“ yra graži ir gera vieta, kur myli maist?. Ten eina žmon?s, kurie domisi, nori patirti, paragauti ir sužinoti, papras?iausiai skaniai ir maloniai pavalgyti. Bent kart? užeiti yra bene privaloma.

MENIU: Tailando, Indijos ir Vietnamo virtuv?: modernus poži?ris ? Ryt? virtuv?.
KOKYB?: Super, viskas buvo šviežia ir skanu.
KAINOS: Maisto kainos svyruoja nuo 12 iki 38 lit? už patiekal?. Taigi Vilniaus mastais – kainos (šiek tiek aukštesn?s, nei) vidutin?s.
ALKOHOLIS: Jis yra, ta?iau rekomenduoju pakeisti j? vaisiniais kokteiliais.
APTARNAVIMAS: Prie dur? pasitinka, ? viet? palydi, maloniai aptarnauja.
VIETA: Pylimo g. 22, Vilnius
INTERNETE:Facebook.
SUBALANSUOTA: m?gstantiems Ryt? virtuv?, ieškantiems ramaus kampo verslo ar pasimatymo pietums/vakarienei, norintiems patirti ?domi? maisto dalyk?.

Ryt? v?j? jau?ianti,
Degustatori? komanda

„Senatori? kolonos“ – 20 met? atgal

Ir v?l buvo v?lyvas sekmadienio rytas, nes mes negalim kaip žmon?s – mes savaitgaliais keliam?s po piet?, nes m?gstame mažus gyvenimo malonumus. Taigi, paprastai sekmadieniais valgome labai nesveikai – vien? kart? per dien? prisikemšame pilvus ir tada jau ramiai laukiame naujos savait?s pradžios.

T? kart? nor?josi išbandyti kažk? naujo, nueiti, kur dar niekad nebuvome, o kadangi tur?jome šauni? kompanij?, patrauk?me Vilniaus Senamies?io gatv?mis link pa?ios jo širdies – Katedros aikšt?s.

Kažkas buvo gird?j?s, kad „Senatori? kolonose“ duoda daug pavalgyt, tad galiausiai susirinkome ten – visai šalia Signatar? nam?, pa?ioje Tilto g. pradžioje. Šalia yra meksikietiško maisto restoranas, kuriame jau buvom ir mums jis nepaliko itin fantastiško ?sp?džio.

Praeinant painiomis sal?mis, vienoje iš j? radome pietaujant? šiuometin? kult?ros ministr?, ir tai pri?m?me kaip ger? ženkl? (jis valg? restorano firmin? kepsn?).

O dabar apie tai, k? ten radome. Žinokite, jausmas toks, lyg gr?žus kokius 20 met? atgal, ? pa?i? Nepriklausomyb?s pradži? – interjeras viduje primena t? laik? gero restorano išvaizd?. Kadangi oras buvo geras, neužsibuvome vidaus sal?se ir sus?dome lauke.

Meniu yra didelis ir platus. Ir tradicinis tokiai vietai – salotos, mišrain?s, kelios sriubos, šalti užkandžiai, pa?vairinti krevet?mis, blyn? blyneli? pasirinkimas, antrieji vištienos, kiaulienos, jautienos, žuvies patiekalai. Vegetarai irgi turi visoki? ?domi? pasirinkim?, kaip kad žiediniai kop?stai, kepti alaus tešloje. Ir žinoma – kokie 10 desert? su tradiciniais ledais su belen kuo tik ?manoma sugalvoti, tortais, pyragais ir t.t.

Kadangi ragavome nemažai patiekal?, tai apie tai kalb?sime blokais.

Salot? net nefotografavome, nes nelabai buvo k?. Jos visos yra nepadoriai pigios, ta?iau ir gausite ne didel? duben? ?vairi? r?ši? salot? lap? su ?domiu puikiai deran?iu padažu, o tas pa?ias Pekino arba Iceberg salotas, tradicinius pomidorus/agurkus/paprik? ir majonezo padažus. Buvo ragauta salot? su vištiena, tai jos tokios ne kokios buvo, vištiena labai sausa. Nerekomenduojam.

Su sriubomis irgi situacija sud?tinga. Šaltibarš?iai n?ra labai blogi, bet j? rekomenduotume eiti ragauti ? kit? viet?. Šiupinin? sriuba buvo neverta 6 už j? sumok?t? lit?. Tad sriubas irgi galite ramiai praleisti.

Šaltibarš?iai nebuvo geriausi kada nors garauti

Šiupinin? buvo skani, bet neverta 6 lt

Šalt? užkandži? dar neband?me, tai aprašysime kit? kart? ten apsilank?.

Na, ir prieiname svarbiausi? dal? – kepsnius. Ir ?ia pakvimpa ta anks?iau min?ta ankstyv?ja Nepriklausomybe, su kuria man asocijuojasi patiekalai ir j? dekoravimas. Vis? pirma – Kijevo kotletas. Pasakykite j?s man, ar ?sivaizduojate provincijos restoran? be šio virtuv?s pasididžiavimo? Aš tai sunkiai. Bet viskas gerai, mes juos m?gstam. ?ia jis nebuvo kažkuo ypatingas, bet ir neprastas. Ir tas dekoras – na kaip gi ?sivaizduojamas l?kšt?s patiekimas be apelsino griežin?lio? Ir tos kelios salot? r?šys, tarp kuri? b?tinai išvysite burok?lius, kop?stus, agurk? griežin?lius. O dar vadinamasis rausvas padažas iš majonezo ir ket?upo… Et, primena vaikyst? ir kasmetines atostogas Nidoje.

Kijevas su šauniuoju apelsinu dekoro tikslais

Vištienos kepsnys su rožiniu padažu. Gresia apsivalgymu

Kiaulienos karbonadas su s?riu.

Žuvis buvo nebloga. Padažas skanus. Tik nekaip atrodo l?kšt?je ir per s?ru

Taigi kepsnius galite patys apži?r?ti ir rekomenduojame išbandyti. Lygiai taip pat, kaip ir troškinius. Su tuo aštriu jautienos troškiniu tai kaip ir visada – nieko panašaus ? aštrum? n?ra. Užduoda tradicin? retorin? klausim? – na kam? Kam reikia pavadinime rašyti, kad aštrus, jeigu taip n?ra? Nesuvokiamas dalykas…

Prie aštraus troškinio patiekiama dar ir bulvy?i?. Tik kad neaštru…

Jautienos troškinys su pievagrybiais gal kiek riebokas, bet labai tinka sunkiems savaitgali? rytams (dienoms)

Visoki? kitoki? patiekal?, kaip ir desert?, dar nesp?jome paragauti. Bet iš paži?r?jimo lyg ir netur?t? b?ti pavojinga užsisakin?t. Na ir kainos – k? j?s, juokinga yra už tokias sumas sostin?s centre pietaut…

Išvada – jei norit prisiminti tuos pra?jusius metus, eikite ten ir ragaukite. Skoni? palet? j?s? nenustebins, bet tai yra gera vieta nem?gstantiems eksperimentuoti.

MENIU: tradicinis lietuviškas. Rasite visiškai visoki? patiekal? pasirinkim?.
KOKYB?: kaip kas. M?sa buvo gera, šviežia. Daržov?s nesuvytusios. Žuvis tikrai atšildyta.
KAINOS: pigu. Tikrai labai pigu.
ALKOHOLIS: tradiciškai – keli alaus pasirinkimai, stiprieji g?rimai, vynai visiškai neišraiškingi.
APTARNAVIMAS: kaip kada. Galime tik tiek pasakyti, kad naujok? tinkamai neparuošia.
VIETA: Tilto g. 2A, Vilnius
INTERNETE: puslapis.
SUBALANSUOTA: tradicionalistams, nem?gstantiems rizikuoti.

Vaikyst? prisiminusi,
Degustatori? komanda