Teb?nie Rakija!

Seniai žad?jom?s parašyti šiek tiek nuotyki? iš Balkan?, taigi prad?sim nuo vieno pakankamai svarbaus aspekto – Rakijos. Manoma, kad g?rimas kilo iš Bulgarijos, nors ir makedonai, ir albanai, ir serbai, ir bosniai, ir kroatai ir, galiausiai, turkai tvirtina, jog tai j? nacionalin? vertyb?.

Ties? sakant, rakija Balkanuose yra šiek tiek daugiau nei stiprus alkoholinis g?rimas (paprastai apie 40%, o namin?s produkcijos apie 50-60%), tai bendravimo, kult?ros ir sveikatos dalis. Kiekvienas save gerbiantis šeimininkas b?tinai pavaišins stikliuku bet kur? atvyk?l?, kaip geranoriškumo ženkl?. Turb?t n? nereikia min?ti, jog naminis produktas ten visada yra geriau už gamyklin?, daug lengvesnis ir nat?ralesnis, jokio spiritinio prieskonio.

Reikia atkreipti d?mes?, jog Balkanuose žmon?s draugiški ir smals?s, ta?iau, kaip ir daugelyje šali?, reikalingas tam tikras susipažinimo etapas, per kur? dažniausiai valgoma ir ?nirtingai geriama, griaudžiant vietinei muzikai. Kadangi iš Artim?j? Ryt? per Osman? imperijos karaliavimo laikotarp? paveld?ta Mezze (smulki? užkandži?, analogas Ispaniškiems Tapas) kult?ra, dalinamasi, neskubant m?gaujamasi ir geriama stikliukais, kurie, pagal paprot? ar mad?, bent jau Serbijoje yra mažos kolbos formos.

Paprastai rakija yra skaidrios spalvos, gali b?ti brandinama statin?se, kad ?gaut? lengvai gelsv?/auksin? atspalv?. Svarbiausia, kad rakijos yra kiekvieno skoniui, nes gaminamas šis g?rimas praktiškai iš vis? vaisi? ir uog?. Kelios populiariausios r?šys:

– Slyvin? – sljivovica/slivova, skaidrios spalvos, labiausiai paplitusi.
– Vynuogi? – lozovaca, grozdova, muskatova. Pastaroji ypa? populiari Bulgarijoje d?l populiarios vynuogi? r?šies.
– Agrast? – komovica, dzhibrova. Ne itin pla?iai paplitusi, bet radus – tikras lobis.
– Abrikos? – mareli?arka, kaisijeva?a;
– Persik? – breskve;
– Vyšni?/trešni? – višnjeva;
– Kriauši? – kruškova;
– Obuoli? – jabukova;
– Šilkmedžio uog? – dudova. Uog? skonis primena gervuoges, tad ir rakija saldesn?.
– Medaus – medova?a, medevica. Panaši ? lietuvišk? krupnik?, ta?iau ne tokia klampi. Ypa? populiari Kroatijos regionuose, manoma, jog geriausia gaminama Istrijoje.
– Fig? – smokva, smokvova?a.
– Cidonijos (nežinantimes, kas tai per velnias, pasakysim, jog gyv? nemat?m, nes ne sezonas buvo, ta?iau tai mišinys tarp kriauši? ir obuoli?) – dunja. Degustatori? komandos viena iš labiausiai m?gstam? r?ši?. Namin? produkcija beveik verta dieviško eliksyro pavadinimo, subalansuota visomis ?manomomis prasm?mis. Tiesa, gamyklinis/masinis produktas dažnai ger? jausm?, ypa? iš ryto, nepalieka…
– Graikini? riešut? – orahova. Tamsiai rudos spalvos, itin klampi ir saldoka. Bet paragauti tikrai verta.

O dar kur žolelin?s ir šiaip aromatizuotos. Bet pabaigai, šiek tiek kult?rinio etiketo, kuriam, žinoma, degustatoriai nusiženg? ir ne kart?. Paprastai tiek vyrai, tiek moterys geria kartu, ta?iau ?domu yra tai, jog alus priskiriamas labiau vyrams ir moteris, prašanti alaus, sutinkama su keistoka povyza. Paprastai vietin?s moterys geria rakij? su skoniu, tarkim, medaus ar graikini? riešut?, vyrai labiau m?gsta tradicines slyv? ar vynuogi? r?šis. Nors, iš tikr?j?, svarbiausia – linksmai praleisti laik?, o ne ži?r?ti, k? iš šios galyb?s užsisakyti.

Pasiilgusi geros namin?s dunjos,
Degustatori? komanda

Kai viskas yra arti tobulyb?s – „Soul Box“

Jums patinka skaniai pavalgyti? Mums patinka. Jums patinka maloni aplinka? Mums patinka. Jums patinka gera muzika, faini žmon?s aplink, nenuobodžios bar? koncepcijos? Aha, mums taip pat. Tod?l si?lome jums „Soul Box“ – mes ten radom visk?.

Tad prad?kim. Pamenat „WOO“? Patiko? Tai „Soul Box“ yra beveik tas pats, tik jau nebe Radvil? r?muose (kurie buvo ?vertinti kaip netinkami bedieviškiems kasnaktiniams vakar?liams. Tikriausiai paveldosaugininkai ploja katu?i? ir kelia šampano taures už „WOO“ mirt?). Ok, bet mes ne apie tai. Mes apie ne visai jau ir nauj?, bet smagi? viet?, ?sik?rusi? Sveikatos apsaugos ministerijos pastate, ale vidiniam kieme.

Vietos ten tikrai nemažai, piet? metu visiškai perpildyta žmoni?, ateina visi – studentai, menininkai, kostiumuotieji ir visokie kitokie. Nes ten skanu šiaip jau. Ir pigu, palyginti su kokybe. Ir rinktis galima iš nemažai variant? (kelios sriubos, salotos, užkandžiai, keli antri patiekalai…). Merginoms rekomenduojam apsiriboti sriuba ir salotom arba tik antru patiekalu, tikrai užteks. Maisto nuotrauk? galite pasiži?r?t j? FB profilyje, jie gražiau fotkina, tai mes ?ia j? ned?sim. Pagrindinis meniu irgi labai neblogas, dar turi skani? kokteili?.

Taip pat ten galima ir linksmintis vakarui at?jus. Jie kasdien turi vis kažkokias temas ir vakar?lius. Visokiausia muzika skamba, dalis vakar?li? per?jo iš „WOO“, dalis yra nauj?. Savaitgaliais „Soul Box“ tampa viena iš pagrindini? Vilniaus jaunimo kryp?i?.

Trumpai tiek, n?ra k? daug pasakot – eikit ir ragaukit. Paskui parašykit ?ia savo komentarus ir diskutuojam, kas ir kaip.

Lakoniškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

Burgeri? karalyst?je arba „Meat Lovers Pub“

Taip, reikia prisipažinti, kad Meat Lovers Pub pasirinkome vien d?l to, kad apie juos visai neseniai raš? vienas pla?iai visuomen?je apkalbamas ir komentuojamas blogeris ir žurnalistas, ir nerealiai suintrigavo pasak?s, kad ten vos ne dieviški burgeriai, vieni nuostabiausi? mieste (mes ?ia apie Vilniaus miest? kalbame).

Na kaip, negalim jums meluoti ir sakyti, kad esam burgeri? specai, bet tikrai esame ragav? daugiau, nei Mc‘Donalds ar Hesburger (o tai mes ?vertinome kaip rodikl? :)). Tad nusprend?m pasiimti šaun? kompanion? ir keliaut tikrint, kaip ten su tuo velnio sugalvotu maistu, kelian?iu siaub? gyvuliuk? myl?tojams. (tokiems galima atsakyt paprastai: don‘t eat my food food)

Kadangi žavusis kompanionas v?lavo, užeiti vidun teko vienai. O viduje pilna žmoni?, visi staliukai nus?sti, milžiniškas haskis ži?ri gerom akim ir gražiai elgiasi. Viskas labai liberalu, žmon?s mandag?s, niekas nesistebeilija, visi užsi?m? savo reikalais (kurie dažniausiai yra BURGERIAI). Nors padav?ja b?gioja viena, bet mane pamato ir apgailestauja, kad staliukai visi rezervuoti ir niekas neskuba išeit. Bet noras paragaut to šauniojo burgerio buvo stipresnis už ?jim? kitur, tad su kompanjonu pris?dom prie baro.

Tai apie bar? – jis kelia didelius sentimentus ir gražius prisiminimus dar iš t? laik?, kai ten pradžioje buvo Briusly, o v?liau Banzai. Oj, kiek ten pras?d?da ir prašokta. Savotiškais namais buvo tap?s tas baras su vienais iš fainiausi? (ir geriausi?!) barmen? mieste. Dabar ta vieta atrodo daug ramiau ir kult?ringiau. Viskas lyg sul?tinta, palyginti su pra?jusiais laikais. Interjeras švelnus, kur ne kur prisuktos m?smal?s primena, kad nekilt? žmon?m klausim?, apie k? jie ?ia.

Besidairant ir besirenkant g?rimus barmen? pasi?l? pris?st prie atsilaisvinusio staliuko. Na, šaunuol? padav?ja pasitaik?, d?mesinga, maloni, bajeri? paskald?. Viskas gerai, aptarnavimas puikus. Išsirinkom Vilniaus nefiltruot?, nes kompanionas yra didelis šio alaus gerb?jas. Kaina – 6 litai, viskas normalu, taip ir turi b?t. Yra dar kelios kitos alaus r?šys, vyno turi buteliais, nebrangaus, dar kokteiliai visokie. Viskas teisinga ir kainos normalios.

Tai dabar apie tuos burgerius. Mes rinkom?s paprastus (už 16 lit?), dar yra ir stebuklingi už 21, jie stebuklingi, nes dar gabal?l? šonin?s uždeda. Bet tiek jau to, apseisim be šonin?s. Tai turiu pasakyt, kad dydis geras, daug visko, skanus padažas, didelis šmotas m?sos, kuri labai skaniai kvepia d?mu, šalia bulvyt?s ir ke?upas (Heinz). Bet…su kompanionu ilgokai diskutavom apie kelis dalykus: ar ne per sausas, ar ne per daug salot?, ar bulvyt?s ne per daug aliejuotos ir ar ne per minkštos iš išor?s ir per kietos iš vidaus. Bet šiaip tai mes jau išsidirbin?jom ir apsimet?m dideliais maisto ekspertais, kokiais mes nesam. Tai kompanionas galiausiai pasidav? ir pasak?, kad jam yra tik du maisto vertinimai – skanu arba neskanu. O jam buvo skanu. O man vis tiek per sausa…

Štai taip atrodo legenda

Bet eikit ten tikrai. Dar jie turi ir visokios kitokios m?sos visokiais kitokiais ?manomais pagaminimo variantais. Ir ten tikrai jauku, ramiam vakarui su protingais pašnekesiais labai tinka.

O dar mat?m šiandien, kad Pizza Jazz reklamuoja milžiniško dydžio burgerius, tai b?tinai reikia ir ten nueit. Pranešim, kaip seksis. Gal j?s jau buvot? Papasakokit!

Sentimentaliai nusiteikusi,
Degustatoti? komanda