[Džo] Viena unikaliausi? Vilniaus viet? – „Sultinin?“

„Sultinin?“ gim? 1969 m., tod?l, labai tik?tina, kad už rankos ? ši? viet? jus ne kart? buvo atsivedusi mama. Dar, labai tik?tina, kad po to laiko, kai atsirado makdonaldai ir ?ilipicos – daugiau ? ši? viet? ir nebuvote užsuk?. Nuostabiausia tai, jog nors „Sultinin?“ greta Gedimino pr., šalia verslo centr?, o aplink j? nuolat zuja kostiumuoti darboholikai, lyg per kok? Hario Poterio film?, paprasti žiobrai (t.y., žmon?s) – jos net nepastebi ir greitai pamiršta.


Paklausit, kame slypi „Sultinin?s“ unikalumas? Paprasta – senume… Seni bandeli? su dešrel?mis arba kop?stais ir grybais receptai, senas samovaras, iš kurio, iš paži?ros tos pa?ios padav?jos, pilst? sultin? ir prieš 20 met?, seni stalai, seni puodeliai (beje, kone visi – skirtingi)…

Ir dar, degustatorei Džo vaikyst?je visada nor?josi valgyti prie „suaugusi?j?“ stal?. Na t? – pritaikyt? valgyti stovint, tod?l velniškai aukšt?. Tada taip ir nepavyko – sovietmetis griuvo ir mada  valgyti stovint krautuv?se beigi univermaguose – išnyko. Bet! Tai vis dar galima padaryti „Sultinin?je“ (taip, žmogus, ir ?gyvendini vaikyst?s svajones)!

Tiesa, jei valgyti prie „suaugusi?j?“ stal? jums n?ra privalumas, o ? sen? samovar? su sultiniu – tiesiog nusispjaut, galima užsukti ? ši? viet? tiesiog nusipirkti bandeli?. Ne, ne t? išpuosel?t? velniaižinokoki?ešešiduvienas prikimšt?, o kiek kreivok?, bet labai skani?. Su viskuo. Tiesa, jokiu b?du ten neikite, jei jums svarbiau ne produktas, o gražus ?pakavimas ir jei sutik?s paž?stam? mieste numirtum?te iš gedos, kad valgote bandel? ne iš kokio „kieto“ chane‘o maišelio.

Kainos, patik?kit, tikrai nesikandžioja. Nesikandžioja taip smarkiai, kad galite net nusipirkti papildom? bandel? ir ja papirkti koleg?. Tiesa, meniu matosi ir kitokio plauko maisto, bet, kad nesugest? ?vaizdis apie bandeles ir sultin? – geriau jo neragauti. Ir šiaip, o ko tik?tis iš kold?n? už 5 Lt. Kartais tiesiog reikia suprasti – tam tikrose vietose reikia valgyti tik tam tikrus dalykus.

Ir v?l kaip šešeri?,
Degustator? Džo

Daugialyp? melancholija Druskininkuose: poezija, ruduo ir laikinumo jausmas

Taip, Degustatori? komanda yra didžiai išprususi ?vairiausiais kampais – tai ekonomikos magistras, tai teisininkas, vieš?j? ryši? ar politikos moksl? specialistas. Be viso šito, meil?s maistui ir g?rimams, mes dar ir menu domim?s. Ir mums labai patinka sekti lietuviško meno raid?. O kadangi ruduo yra sentiment?, nostalgijos ir be priežasties atsirandan?io li?desio laikas, geriausiai tam tinkantis menas yra poezija.

Jau 23 metus spalio pradžioje jaunieji ir senieji Lietuvos poetai autobusais ir nuosavais automobiliais vyksta ? tarptautin? Druskinink? poezijos festival?  „Poetinis Druskinink? ruduo“, kuriame ?simaišo ir vienas kitas užsienio intelektualas ar menininkas.

Mes ten tiek daug met? nevažiuojame, bet su vienokia ar kitokia kompanija buvome na kokius 7-8 kartus, sunku ir besuskai?iuoti. Festivalis gars?ja ne tik puikiais skaitiniais ir ?domiais intelektualiais susitikimais bei diskusijomis, bet ir ilgai vykstan?iais triukšmingais vakar?liais, kur poetai linksminasi nesivaržydami, lyg galvodami, kad gr?žus namo Druskininkuose ?vykusios istorijos tiesiog išnyks iš žmoni? atminties.

Žinantys Druskininkus gali pasakyti, kad yra keletas dalyk?, kurie jau suvokiami kaip šio miesto skiriamasis ženklas, kurie stovi ir nesikei?ia, atrodo, lyg ir eina laikas pro šal?, bet niekaip t? viet? nepaveikia. Viena iš toki? yra kavin? „Širdel?“, kurioje nesikei?ia ne tik interjeras ir meniu, bet ir nuostabioji barmen? Rasel? (ir jos šaunioji šukuosena). „Širdel?je“ vyksta pentadieniniai naktiniai skaitymai, atviro mikrofono naktis, šokiai, dainos ir poezijos dažnai iki pat ryto. Poetams tam savaitgaliui „Širdel?“ tampa ir maitintoja, ir girdytoja, ir vieta prigulti pails?ti po sunki? poezijos skaitym?.

„Širdel?je“ meniu irgi kaip prieš 20 met? – pasirinkimas iš koki? 30-40 patiekal?, kuri? brangiausi yra jautienos skiltyje ir peržengia nepadori? 20 lit? rib?. Tad jautienos tikrai niekas nevalgo, nes galima už 10-15 lituk? ryti vištienos ir kiaulienos kepsnius, pjausnius, šnicelius, maltinukus, kotletukus, dešreles ir dar belen k?. Iliustracij? pateikiame jums ?ia vaizdžiai ir gausiai.

Vos 12 lit? kainuojantis vištienos kepsnys su s?riu

10 lit? nesiekiantis kiaulienos maltinukas, užkeptas su s?riu ir daržov?mis. Labai skanus buvo

Kiaulienos fil? kepsnys su pievagrybiais ir s?riu. Apie 15 lit?

Viena mažiau valganti m?s? kompanijos dama išband? salotas su lašiša, kuriose kaip ir nieko negail?ta, bet sud?tis kažkokia labai keista. Atkreipiame d?mes?, kad po daržov?mis dar buvo užkast? ryži?. Visiškai neapsimokantis pirkti daiktas, nes kainuoja tiek pat, kiek kepsniai. Dar „Širdel?je“ pila alaus po petak? ir kit? g?rim? už g?ding? maž? kain? (Vilniaus mastais).

?domiosios lašišos salotos su dideliu kiekiu majonezo

Bet tai ne vienintel? puiki vieta vis augan?iame ir graž?jan?iame kurorte (gird?jote, jie ten kažkoki? j?r? statys?), dar yra „Boulangerie“ – bandeli? parduotuv?. Oj, kaip ten skanu viskas viskas. Eikite b?tinai – ji yra priešais „Maksim?“ ir šalia naujojo labai šiuolaikiško restorano „House“. Bandeli? yra saldži? ir su visokiom m?som ir daržov?m, kava irgi nebloga. Ir ten visada pilna žmoni?, eil?s begalin?s. O ten, kur eil?s, ten yra gerai, žmon?s juk ne šiaip sau eina. Labai ?simintinas vaizdas buvo sekmadienio ryte ten išvysti lauke s?din?ias ir bandeles su kava valgan?ias vietines bobutes. Na, ko ne užsienis???

Bandeli? rojus ir užsienio poj??iai

Jokia ?ia ne naujiena, na bet tie buteliukai pienui yra nereal?s

Tre?ia vieta, verta atskiro pamin?jimo, nors ir neturime vizualin?s medžiagos, yra picerija „Sicilija“ – ten irgi begalin?s eil?s. Kada benueitum, b?si labai laimingas, jeigu iš karto pavyks gauti staliuk?. Bandžiau suskai?iuoti patiekalus meniu ir supratau, kad vis pametu skai?i? – kažkoks kosmosas. Atrodo, kad picerija nusprend? patenkinti absoliu?iai vis? žmoni? poreikius ir ?raš? visus patiekalus, kokius tik žmogus gali sugalvoti. T? dien? apsiribojome normalaus dydžio picomis, kuri? kaina vidutiniškai yra 15 lit?. Užsisakius aštri? pic? padav?ja visaip band? atkalb?ti, sakydama, kad net dideli vyrai jos negali valgyti d?l per didelio aštrumo, tad galiu didžiuotis, kad suvalgiau vis?, nors ir buvo tikrai aštru, nesiginu. Skanios picos, daromos nechalt?rinant, nuoširdžiai. Personalas irgi gerai išaukl?tas, tikrai labai stengiasi. O dar kas yra fantastika, ko dažnai neb?na Vilniuje – ten yra žmoniškai apskai?iuotas personalo kiekis – staliukus aptarnauja ne dvi supl?kusios mergai?iuk?s, o gal 7-8 padav?jai, kuriems vadovauja vidutinio amžiaus j? viršinink?. Tikrai labai gerai, nieko ilgai laukt nereik?jo, niekas nebuvo pripainiota, s?skaita atnešta laiku.

Dar planavome lankyti nauj?j? „House“, bet neužteko laiko, reik?jo klausytis poezijos. Tad ir su jumis dalinam?s vienu labai patikusiu eil?raš?iu, kur? paraš? Sigitas Parulskis. Jo paties ten nebuvo, bet vienas jaunas perspektyvus poetas š? eil?rašt? deklamavo Degustatori? komandos nar?ms.

(Sigitas Parulskis)
Griuv?siai

kan?ia yra kas ryt? nubusti
griuv?siuose
purvinais pirštais
kruvinas pusplytes nuo slenks?io
kaktos nužarstyti
išdaužtus langus
išdži?vusiom seil?m nuplauti
išlaužyt? dur? lapij? laikraš?i?
kumš?iais užlopyt
kan?ia yra matyti
užspringus? laik?
pasikorusi? švies?
išžagint? veidrod?
kan?ia yra tik?ti kad tavo
kan?ia gali prikelti griuv?sius
kad ji gali dvasi? ?skelti
mirusiems sielos daiktams
kan?ia yra žinoti
kad kiekvien? ryt? nubusi
savo paties griuv?siuose
ir kan?ia yra suprasti
kad negali nenubusti

Poetiškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

Kaukazo dvasia Stoties rajono pašon?je – „Ararat“

Buvo eilinis savaitgalis, po ilgo penktadienio vakaro šeštadienis išaugo jau po vidurdienio. Paprastai tokiomis dienomis ypatingai norisi šviežio ir skanaus maisto, tad š? kart? Degustatori? komanda patrauk? link stoties. Prie Kablio visai neseniai atsidar? naujas kaukazietiškos virtuv?s restoranas „Ararat“. Nors lokacijos vieta yra tragiška – restoranas ?sik?r?s seno sovietinio biur? pastato pirmame aukšte, šalia triukšmingos Kauno gatv?s, bet neišsig?stame ir užsukame išbandyti.

Restorane daug tuš?ios vietos, šeštadienio popiet? vos keli staliukai užimti, tad tikim?s, kad maisto neteks ilgai laukti. Tiesa, padav?jos kiek pasimetusios, tenka kelis kartus prašyti meniu, bet labai nepykstame.

T? kart? rinkom?s tris skirtingas sriubas. Kaukazo kraštas gars?ja ne tik savo puikiais m?sos patiekalais, bet ir nesuskai?iuojama galybe kalnuose augan?i? žoli?, kurias vietiniai puikiai pritaik? maisto ruošyboje. O tai itin gerai atsiskleidžia sriubose. Tad nieko nesvarstydami imame barš?ius, char?io ir chašlama.

Sriubyt?s

Ir k? j?s sau manote – mažos porcijos pasirodo visai ne mažos, o normalaus dydžio. Ir visos sriubos skanios, bet konkurs? laimi barš?iai, kuriuos labai rekomenduojame išbandyti. Tik gaila, nepamenam, kiek tos mažos porcijos kainuoja, o j? interneto svetain?je rašomos tik dideli? porcij? kainos.

Kadangi sriubos gerokai papild? skrandžius, toliau jau net abejojame, ar tikrai reikia visokiausi? šašlyk? ir kitoki? m?s?, ta?iau sprendimas priimtas išbandyti mažas porcijas firmini? kepsni?, kurios visai n?ra mažos, kaip matote iš nuotrauk?. Ir esame maloniai nustebinti, nes kepsniai yra labai minkšti ir sultingi. Tikrai šaunus patiekalas. Su kaina situacija tokia pat, kaip ir su sriubomis.

Firminis kepsnys „Ararat“

Taip pat yra išbandome ir t? krašt? salot? su vištiena, kuriose stipriai per daug majonezo, bet esm?s tai nekei?ia, nes šiaip tai tikrai skanus reikalas. Kainuoja 9 litus, kas mums labai patinka ir nekerta skaudžiai per pinigin?. Beje, maisto tikrai netenka laukti ilgai, tad išeiname visai laimingi.

Vištienos salotos „Lori“

O dabar bendrai apie meniu. Profesorius E.K?ris, kažkada d?st?s teis?s teorij?, yra sak?s, kad Piet? Amerikos šali? konstitucijos apimtimi jam primena telefon? knygas. Tai mums restorano meniu primin? vis? Kaukazo šali? kulinarijos knyg?, kurioje rasite visus t? krašt? patiekalus. Stipriai per daug puslapi?. Suskai?iavom – vien desert? yra 17! Tod?l išsirinkti yra neišpasakytai sunku, ypa?, kai žmon?s yra pervarg? ir tiesiog nori greitai pavalgyt.

Pabaigai pasakysime, kad eikite ten, jeigu m?gstate daug m?sos ir sodrius skonius, jums tur?t? patikt. Be to, skub?kite, nes ta maitinimo ?staiga netur?t? gyvuoti per amžius – prasta vieta daro savo…

Klajones po Kaukaz? prisiminusi,
Degustatori? komanda

MENIU: Visa Kaukazo šali? virtuv?s palet?.
KOKYB?: Pasirod? šviežia.
KAINOS: Kiekvienas ras savo pinigin?s nevirkdan?io maisto.
ALKOHOLIS: Tradiciškai – alus, vynas, stiprieji. Mandr? kokteili? nesitik?kite.
APTARNAVIMAS: Kol kas gan?tinai m?g?jiškas, bet jie naujokai, atleidžiame.
VIETA: Kauno 3A, Vilnius.
INTERNETE: http://www.araratas.lt/ 
SUBALANSUOTA: m?gstantiems M?S? ir Kaukazietišk? maist?.