Savas bli?das turi nauj? veid?

Norime su visais pasidalinti savo džiaugsmais – mes turime nauj? graž? logotip?!

Jis štai ?ia. Tas bli?das kartu yra ir „speech box“, kas ir iliustruoja, kuo mes ?ia užsiimam.

savas bliudas

Kol kas logo naudojamas tik m?s? FB kampelyje: https://www.facebook.com/savasbliudas

Ta?iau mes planuojame keisti ir savo blogo išvaizd?, ir tai bus jau ne už kaln?, ta?iau teks dar šiek tiek palaukt, nes k?rybinis procesas reikalauja laiko.

Visos Degustatori? komandos vardu d?kojame geram draugui, maisto gurmanui, šauniam dizaineriui, Japonijos myl?tojui ir rengini? organizatoriui Sergejui, jo kampas internete yra ?ia: http://www.faux.lt/

Atsinaujinusi,

Degustatori? komanda

Kaip mes „Berneli? užeigoje“ laik? leidome

Nejuokaujame, gyvenime kartais pasitaiko visoki? nesusipratim?. Mes jau kelis kartus buvo nuostabioje ?so?iais apkabin?toje tikroje lietuviškoje kar?emoje „Berneli? užeiga“. Kod?l ten buvome ne kart? ir kas ten tokio ypatingo ir ?domaus, štai netrukus ir papasakosime.

Pirmiausia tai apie ne?pareigojim?. Žinote, kaip b?na tais šeštadieni?/sekmadieni? rytais/popiet?mis, kai valgyti norisi, išl?sti iš nam? norisi, o susitikti k? nors paž?stamo n?ra didžiausias troškimas, jus ištinkantis tuo metu? Ir tada norisi kažko ne?pareigojan?io, kur nereikt? eiti gražiai apsirengus. Tai va toki? jausm? vedami mes dar su keliais draugais patrauk?me ? t? ?so?i? interjero maitinimo ?staig? Vilniaus centre – šalia Operos ir baleto teatro, beveik Žem?s ?kio ministerijos patalpose. Tai tikrai nuostabus sutapimas, nes, tikiu, kad jeigu tik b?t? galimyb?s leidusios, restorano (!) šeimininkai b?t? ne tik ?so?ius, ližes ir šakes ?kurdin?, bet ir pl?gus, ak??ias, gyvus arklius, karves ir vištas. Jausmas yra gana keistas, jautiesi, lyg s?d?damas pas senelius kluone. Tai j?s dabar pasakykit – nu kas taip kada nors gyveno? Niekas, tikrai kad niekas.

Na, bet nesvarbu, tiek to, gana ?ia apie t? autentik?. Nesidairome, užsimerki negalime, nes dar reikia perskaityti meniu. Reikia tur?ti kantryb?s, nes meniu neužtenka pervesti, j? reikia atidžiai išstudijuoti, nes jame yra surašyti visi pasaulio patiekalai. Kažkoks košmaras, žinokite, jie turi absoliu?iai vis? Europos virtuv?. Šalia lietuviško kastinio štai, prašau – m?s? taip m?gstamas Kijevo kotletas, salotos su antiena ar krevet?mis, menk?s eskalopai su midijomis ir, žinoma, jau šiuo metu vos ne vis? Lietuvos restorano privalomasis meniu gyventojas – jautienos steikas.

Kadangi akys raibsta ir ne?manoma taip va paimt ir per penkias min išsirinkt, gerokai užtrunkame. Tai yra savotiškas žmogaus kankinimas, nes labai dag visko užsimanai – paskui tenka daug su savimi kovoti, kol atsirenki, k? tu iš ties? valgysi.

Na, bet, kaip sakoma, viskas, kas turi pradži?, turi ir pabaig?. Ragausime „Aštrios Perk?no sriubos“, bulvini? blyn?, užkandžio su keptomis bulv?mis ir lašiša ir dar saldži? blyneli?. Tai aš jums dabar pasakysiu, kad ta sriuba yra tikras velnio išmišlas. Atneša j? labai karšt?, ji tokia nerealiai riebi, bet taip siaubingai gerai tinka sunkioms dienoms, tiesiog ?pu?ia gyvyb?s. Sunku patik?ti, bet sriuba labai skani, aromatinga, jos atneša tikrai nemaž? ind?, nealkanam žmogui labai puikus pasirinkimas norint užk?st, bet neprisivalgyt.

Aštri Perk?no sriuba, 5,90 Lt

Aštri Perk?no sriuba, 5,90 Lt

Toliau keliauja lašiša, kuri, kaip ir matote iš nuotraukos, na visiškai niekuo neypatinga. Toks jausmas, kad gal šefas j? ir band? dar kažkokiomis žol?mis apdoroti, bet na nieko visiškai išskirtinio n?ra. Bendrai pa?mus, bulv?s gerai, lašiša normaliai,  gr?d?ta varšk? irgi gerai, tai labai sk?stis negalime.

Lašiša pasisl?pusi l?kšt?s kamputyje, 8,90 Lt. Tiesa, meniu ji atrodo visai kitaip :(

Lašiša pasisl?pusi l?kšt?s kamputyje, 8,90 Lt. Tiesa, meniu ji atrodo visai kitaip :(

Bulvinius blynus valg? labai išrankus draugas, esantis labai negailestingas visiems, kurie negali elementari? lietuvišk? valgi? pagaminti ko nors nesugadin?. Tai va, tai jis tuos blynus gr?žino atgal restoranui. Suvalg? maždaug pus? blyno iš visos tos kr?vos ir met?. Ragavau ir aš, na, n?ra tokia jau ir tragedija, tiesiog pr?ski tie blynai.

Kr?va bulvini? blyn?, 7,90-8,90 Lt (priklausomai nuo padažo)

Kr?va bulvini? blyn?, 7,90-8,90 Lt (priklausomai nuo padažo)

Ir pabaigai – tie sald?s blyneliai. Kai pama?iau, kiek cukraus pudros ant j? yra, galvojau, kad valgyti to daikto bus ne?manoma. Bet kadangi draugas m?gsta saldumynus, blynai jam patiko, visus suvalg? ir nepratar? nei vieno blogo žodžio.

Blyneliai su varške ir uogomis, 7.90 Lt

Blyneliai su varške ir uogomis, 7.90 Lt

Ir jau visai pabaigai – mes vien? kart? sugalvojom ten paišdykaut ir užsisak?m Creme brulee. Oj, j?s neklauskit. Tai buvo daugiau, nei tiesiog klaida. Tai buvo labai labai labai blogas pasirinkimas. Trise t? daikt? ragavom ir negal?jom suprast, kas ten padaryta. Žinome, kad kai kur š? nuostab? desert? gamina iš milteli?, tai ?ia tikriausiai tie milteliai ir buvo, koki? savait? prastov?j? šaldytuve.

Jeigu klausiate, ar ten eisime dar – eisime. Vien d?l tos Perk?no sriubos. Labai šauni sriuba. Renkantis visa kita b?kite labai atsarg?s ir gerai apgalvokite, ar tokioje vietoje galite tik?tis norimos kokyb?s.

Kaim? prisimenanti,
Degustatori? komanda

MENIU: orientuota ? lietuvišk?, bet gali pasi?lyti vos ne visos Europos ?žymybi?
KOKYB?: tiek, kiek galima gauti iš tinklinio žem? kain? restorano
KAINOS: labai priklauso. Jie kaip ir dedasi žem? kain? maitinimo ?staiga, bet gali rasti ir tikrai brangi? dalyk?.
ALKOHOLIS: Tradiciškai.
APTARNAVIMAS: Mums pasitaik? super mandag?s ir labai besistengiantys padav?jai
VIETA: Prie Operos ir baleto teatro
INTERNETE: http://berneliuuzeiga.eu/
SUBALANSUOTA: kaimo pasiilgstantiems miestie?iams

„Neringa“: puiki vieta vyresn?s kartos giminai?i? gimtadieniams

„Neringos“ restoranas – kadaise miesto „grietin?l?s“ ir inteligentijos susitikim? vieta, suburdavusi geriausius miesto muzikantus, iki šiol yra m?gstama vyresn?s kartos vilnie?i?. Jie, pris?d? ant lygiai toki? pa?i? kaip ir prieš trisdešimtmet? foteliuk?, dalinasi prisiminimais apie vakarus praleistus „Neringoje“, kuriuose ir diskusijos apie Lietuvos nepriklausomyb?, ir priešingos lyties kadrinimo momentai.

B?tent tod?l ? ši? kultin? viet? visuomet veduosi t?vus bei vyresn?s kartos giminai?ius per j? gimtadienius, vardadienius ar dar kokias ypatingesnes šventes.

„Neringos“ restoranas nuo t? laik? kai min?tieji giminai?iai buvo gerokai jaunesni – beveik nepasikeit?s. Kod?l? Nes kone 55 met? sulaukusio restorano interjeras ?trauktas ? Lietuvos architekt?ros paminkl? s?raš? ir tod?l jo keisti – papras?iausiai negalima. Tiesa, pa?ioje nepriklausomos Lietuvos aušroje buvo sumanym? restoran? privatizuoti ir jo vietoje ?rengti parduotuves, ta?iau broliai architektai Algimantas ir Vytautas Nasvy?iai, kurie ir projektavo „Nering?“, pasiek?, kad restorano interjeras b?t? ?trauktas ? min?t? s?raš?.

4586

Beje, nors pa?iai nuokuomet neteko matyti, bet žmon?s kalba, kad „Neringoje“ nepavykt? pakeisti net ir mažiausios smulkmenos ir d?l dar vienos priežasties. Sako, pats restorano architektas vis dar ten pietauja kone kiekvien? dien?.

„Neringos“ valgiaraštis – ne k? mažiau kultinis nei pati aplinka. Kai kuriems patiekalams jame – daugiau nei 30 met?. Žinoma, restoranas šiek tiek prisitaik? prie nauj?j? laik? ir meniu galite rasti „naujamadišk?“ užkandži?, sriub?, salot? ar karšt?j? patiekal? (pvz., salotas su vištiena, sulietuvintas ala graikiškas, karpa?io, trintas sriubas ir pan.). Tiesa, jei nors kiek paisote Degustatori? nuomon?s, si?lome j? neragauti. Ir visai ne tod?l, kad jie b?t? prasti. Vadovaujantis šventu ?sitikinimu, kad užsukus ? picerij? cepelin? užsisakin?ti neverta (nes egzistuoja nemaža galimyb? nusivilti) ir atvirkš?iai – lietuviškame „kaime“ neprašyti picos, taip ir „Neringoje“ reik?t? ragauti sen?j? patiekal?.

O j? ?vairov? gana plati. Žinoma, kone garsiausias, ir tikrai vienas geriausi? Vilniuje (šiaip ar taip daug kur šis patiekalas iš meniu jau dingo arba buvo gerokai perkurtas), „Neringos“ Kijevo kotletas. Su lygiai tiek sviestuko kiek reikia, pakankamai traškia plutele ir visai neblogu garnyru. Seniai ragavom, bet ?sp?d? visuomet k?l? baravyk? sriuba. Bet šiaip ar taip – valgykit Kijev?.

Beje, kalbant apie kainas, kadangi Degustatorius skaito ir nemažai student?, kurie negali švaistytis restoranuose – tai puiki vieta net jiems. Žinoma, už eilin? kabak? šiek tiek brangiau, bet jei norite pasijusti es? tirkame restorane su baltomis stalties?mis, gan?tinai neblogu aptarnavimu ir pan. – „Neringa“ tam tinka. Kijevas kainuoja 22 Lt, mo?iu?i? m?gstamas sultinys su pyrag?liu – 6,50 Lt. Beje, rasit ir alaus, kurios kaina nuo 7 Lt. O desertui mes imam plakt? „Neringos“ greitin?l? už 7 Lt.

Šiaip ar taip – labai rekomenduojame. Ypa? tiems, kurie niekuomet ten nebuvo. Ypa? tinka prob?gšmais skaitant kuri? nors iš lietuvi? autori? knyg? apie paskuriniuosius sovietme?io metus.

Degustator? Džo

MENIU: old school’inis
KOKYB?: good
KAINOS: remiantis logika, kad nuo Kijevo jausit?s sot?s – tai pavalgyti tikrai so?iai galima už 22 Lt. Iš esm?s – subalansuota vidurinei klasei, bet puikiai tinka ir pasitaupiusiam bei prog? minin?iam studentui.
ALKOHOLIS: Tradiciškai.
APTARNAVIMAS: Pasitaiko visko, bet, palyginus, OK.
VIETA: Gedimino pr., Vilnius.
INTERNETE: www.restoranasneringa.lt
SUBALANSUOTA: pagyvenusi? giminai?i? gimtadienius šven?iantiems, nostalgijos kamuojamiems, istorines vietas m?gstantiems ir t.t.