Bulgarija: kai norisi atsigerti… su laipsniais (arba kas jus nuneš toli)

Kadangi ?domesni nealkoholiniai g?rimai jau išvardinti, at?jo eil? alkoholiniams „napitki”, kaip juos vadina Bulgarijoje. Kokteili? bar? ?ia apstu ant kiekvieno kampo. Prieš kelet? met?, gana nebloga, vietin?s gamybos tekila vidutinio brangumo klube Studentsky Grad‘e (student? miestelis) kainuodavo vos 2 litus. Taip, neapsirikote – skai?i? pamat?te teisingai. Tiesa, kainos kyla – ekonomine kriz? ir infliacija daro savo.

Iš tradicini? kokteili? si?lau pabandyti Oblak‘us (lyg ir – debesis). Sud?tis: 100 gr. likerio “Menta” (20% alk.) ir 100 gr. atšaldyto anyžinio g?rimo “Mastika” (40% alk.). Išvaizda – ryškiai žalios spalvos, su matomais kristaliukais stiprus g?rimas. Oblak‘? galima rasti ne visuose baruose, bet juos pabandyti verta. Tiesa, pirm? kart? taipogi gali pasirodyti ne taip jau ir skanu.

Bulgarijoje, Studentsky Grad‘e esan?iame bare “Ribkata” sklinda legendos apie lietuv?, kuris išg?r? net 9 tokius kokteilius (Karoli, link?jimai nuo Konstantino). Tiesa, ?prastiniai “g?rikai” sugeba išgerti vos por? toki?.

d0bcd0b0d181d182d0b8d0bad0b0

„Oblak“ arba tiesiog – debes?lis

Kaip ir lietuviai, al? bulgarai pripaž?sta ir m?gsta. Jis, kaip ir m?siškis, dažnai gali siekti ir iki 10 % alk. Alus yra alus ir apie j? daug nepripasakosi. Populiariausios r?šys: „Kamenitza”, „Zagorka”, „Shumensko”, „Plevensko”, mano m?gstamiausias – „Ariana” (beje, si?lau pasiži?r?ti šio alaus reklama – puikiai parodo kas „valdo” alaus rinka: Ariana beer commercial).

Beje, keptos duonos prie alaus Bulgarijoje nerasit, bet si?lau pabandyti caca fish: maži šprotukai šiek tiek apvolioti miltuose ir pateikiami su griežin?liu citrinos, kuri? reikia išsispausti ant ši? žuvy?i?. Valgyti “cielas”. Panaši? galima rasti ir Lietuvoje, bare “B?si tre?ias”, bet ten jos labai didel?s, tod?l ne tokios skanios.

forex23

Visiškai originalus „caca ribka“

Dar bulgarai gamina gana neblog? brend?. Geriausia r?šis “Slun?ev briag” – kažkada, Taryb? s?jungos laikais, b?tent š? brend? m?s? t?vai tempdavo namo iš atostog? prie Juodosios j?ros. Etiket? ir butelio forma – beveik nepakitusi.

Pirmomis dienomis b?nant Bulgarijoje teko “sudalyvauti” ?domiam reikale. Vietiniai rakia ir vyno gamintojai protestavo prieš nauj? ?statym?, kuriuo draudžiama šiuos du tradicinius bulgariškus g?rimus gamintis nam? s?lygomis. Naujasis ?statymas buvo priimtas spaudžiant Europos S?jungai ir, kiek teko gird?ti, buvo viena pagrindini? priežas?i?, kod?l bulgarai nenor?jo stoti ? ši? s?jung?.

Taigi, rakia siekia Bulgarijos senov?s istorij? ir yra giliai ?sišaknijusi šalies tradicijose. Kaip sako patys bulgarai: „Rakia mums pad?jo ištverti sunkiausius momentus, pagydyti giliausias sielos žaizdas ir suteikti ?kv?pimo geriausioms mintims”. Taip pat, kaip burbonas Amerikoje. Rakia (jokiu b?du nereikia jos painioti su turkiška anyžine raki) – stiprus likeris, gamybos technologijomis susij?s su brendžiu.

Tiesa, rakia – skaidri arba vos vos gelsvo atspalvio. Gaminama ji iš fermentuot? vynuogi?, slyv? ar bet koki? kit? vaisi?, turin?i? savyje cukraus. Alkoholio kiekis skiriasi nuo to, ar rakia yra nam? gamybos, ar „parduotuvin?”. Pastaroji b?na apie 40% stiprumo, o namin? – net iki 70-80%.

Gerti j? atšaldyt?, „shot‘ais”, o šalia tur?ti Shopska salata (ži?r?ti straipsn? apie tai), marinuot? agurk?li? arba bulgariškos tradicin?s dešros lukanka. Populiariausia „parduotuvin?” rakia: „Peshterska”, „Slivenksa Perla”, „Sungurlarska”, aš pati pirmenyb? teikiu „Karnobat”.

bulgaria_wine_regions

Prieš pradedant apie vynus – vyn? regionai Bulgarijoje (nuotr. galite pasididinti)

Vynuogynai – gana ?prastas Bulgarijos kraštovaizdžio elementas, ypa? rytin?je dalyje, tod?l vyn? ?ia taip pat apstu. Vynus bulgarai gamina pagal senas Trak? gen?i? technologijas. ?domu tai, kad Bulgarija, pagal vyno eksport? užim? antr? viet? pasaulyje. Žinoma, pirm?j? pasiglemžusi Pranc?zija.

Vyn? r?ši? tiek daug, kad norint juos visus aprašyti tekt? tam paskirti atskir? straipsn? (galb?t kada taip ir padarysiu). Jei nesate ypatingas vyn? gurmanas, tuomet galite pirkti bet kur? – pagrindin? taisykl?: visi vynai gerai, svarbu tik j? nepirkti plastikiniuose buteliuose. Gana neblogas pilstomas vynas – jo galima ?sigyti tiek iš ba?k? gatv?se, tiek, už 10 lit? – vis? ?sot?l? baruose. Viena populiaresni? r?ši?, importuojama ir ? Lietuv? – „Kagor”. Tiesa, teko pasteb?ti, kad eksportuojamas vynas ne toks skanus kaip ruošiamas vietinei prekybai.

„Papartis“ Kazl? R?doje – ?sp?dingos „freskos“ ir netik?tas kokteilis „Padai“

Jeigu tik kada važiuosit pro Kazl? R?d? – tik nemalšinkite alkio „Maximoje“ ar artimiausioje degalin?je. Juk Kazl? R?doje esti restoranas „Papartis“.

O ten rasite ne tik plat? ir ?vair? meniu, ?sp?ding? (tikrai labai labai labai ?SP?DING?) interjer? su spalvingomis freskomis beigi labai netik?tus kokteilius. Tik nesakykit, kad nenor?jot paragauti „Pad?“ arba išbandyti „Pikto“?

IMG_2216

Šiaip jau – tikrai labai graži iškaba

IMG_2215

O ?ia kiek apsnyguriuotas kiemas, kuris, sp?jam, vasar? tampa tikra malonum? oaze…

„Papartis“, tikriausiai, garsiausias Kazl? R?dos restoranas, veikiantis ne vienerius metus. Besipuikuojantis atskiru, gan?tinai uždaru kiemu, su vandens telkinukais ir juose besipliuškenan?iomis gumin?mis antimis, medin?mis pav?sin?mis ir panašiais liaudies mados elementais.

Tiesa, nors buvome ten šaltuoju met? laiku, bet ?tariame, kad smarkiau pašvietus saulei – lauke pris?sti tur?t? b?ti gan?tinai malonu.

IMG_2214

Gumin? antis ir…

IMG_2213

…vis dar kiemo elementai

Bet, BET, net jei atsidursite „Papartyje“ vasar? – b?tinai užsukite ir ? vid?. Vienas ?sp?dingiausi? restorano element? – visai ne meniu, o stulbinan?ios lub? „freskos“, atspindin?ios lietuviškos gamtos kait? skirtingais met? periodais.

Nuo gelstan?i? lap? virš kalvel?mis nus?t? lietuvišk? lygum? iki nuo sniego apsunkusi? egl?s šak?. Matot, net skamba romantiškai. Žodžiu, ši dalis – yra velniškai netik?ta, verta d?mesio, o jei kas kada suplanuos vesti kok? lietuvišk? restoran? interjer? „žurnal?“, tai š?j? – ten b?tinai reik?s ?traukti.

IMG_2201

Kraustom?s ? vid?, kur mus pasitinka fantastiško grožio freskos, vaizduojan?ios skirtingus met? laikus

Antras vertas d?mesio dalykas – kokteili? meniu. „VAU!“ efekt? pasiek?me kone per akimirk?. Nusprend?m ragauti du – „Padai“ ir „Piktas“.

„Padai“ susideda iš „Žagar?s“, melion? likerio beigi „Blue Curacao“. Supilta ? stiklin? bei susluoksniuota atrodo kone kaip Lietuvos v?liava, o sumaišyta… ai, spalv? nuotraukoje pamatysit patys.

IMG_2218

Kepsniai, nors ir skirtingi, bet atrodo labai panašiai

IMG_2217

Tiesa, gana skanu, o ir kainos nesikandžioja

Tuo tarpu „Piktas“ yra išties piktas… Degtin? plius vis? virtuv?je buvusi? pipir? mišinys. Sp?jam, tokius vyrai geria jau ne po pirmo, nor?dami ?rodyti, kad gali lengviau išgerti jojo piktum? nei priešininkas. Beje, visas sud?tis ir kitas kokteili? meniu detales – pamatysite nuotraukoje žemiau.

IMG_2219

Picos taipogi gan?tinai neblogos. Net ir geresn?s, nei daugumoje pagars?jusi? picerij? Sostin?je. Beje, taip, padažas atkeliauja b?tent tokiu formatu.

IMG_2220

Kažkod?l nesusilaik?m nenufotografav? l?kšt?s.

Na, gerai, gal? gale pašnek?kime apie maist?. Ties? pasakius, maistas visai neblogas. Kepsniai – mažoki, bet ir kainos n?ra labai aukštos, tod?l ir pykti negalima. Na, o picos – labai labai neblogos. Geriausia jas b?t? apib?dinti „tokios, iš širdies“, nepask?pinta.

IMG_2210

„Padai“ ir pomidor? sultys greta puokšt?s g?li?.

IMG_2211

Sumaišyti „Padai“

IMG_2224

Kokteilis „Piktas“ (jei pavyks ?ži?r?ti – rekomenduojam pasiskaityti ir likusi? dal? kokteili? meniu)

MENIU: labai ?vairus, nuo pic? iki kepsni?.
ALKOHOLIS: rekomenduotinas kokteili? meniu.
KAINOS: labai vidutiniškos.
APLINKA: jei nepamatysite nors kart? gyvenime, vadinasi, negyvenote.
KUR RASTI: Kazl? R?doje (klausti vietini?, mes adreso neprisimenam).

Labai rekomenduojanti,
Degustatori? komanda

Alaus pilstykla Berlyne: skatinanti arši? al? gerian?i?j? kov?

Patinka alus? B?sit Berlyne? Traukit tiesiai ? Rochstrase 14 a-b-c-d-e (patik?kit, mes adreso irgi nesuprantam, bet toks parašytas greta dur?), o ten susiraskit bar? elementariu pavadinimu „The Pub“.

IMG_1930

Alud?, sakytum, kaip alud?. Duoda kažko pavalgyti, bet tai, šioje vietoje, labiau smulkmena. Svarbiausia KOVA su kitais alaus m?g?j? stalais. Kas išgers daugiau? Beje, kova detaliai fiksuojama ir n? vienas lašas nepraslysta pro šal?.

Skamba nesuprantamai? Viskas paprasta. Prie baro gaunate alaus bokal? ir savo „kod?“. Prie kiekvieno stalo yra atskiri „piltuvai“ alui, tod?l geriate tiek, kiek norisi ir po kiek norisi.

IMG_1927

? piltuv? – suvedate savo kod?, prisipildote bokal? ir ragaujat. Alaus r?š? taip pat renkat?s pats.

?domiausia tai, kad bet kuri? akimirk? galite pasitikrinti, kas prie j?s? staliuko išg?r? daugiausiai, o jei kovojate su kitu stalu d?l išgeriam? kieki? – kiek jums tr?ksta iki pergal?s.

IMG_1928

Žodžiu, kai nusibosta al? gerti kasdieniškai – geras b?das tai daryti kiek kitaip.

Beje, jei pris?site lauke – vaizde maišysis visai netoliese esantis TV bokštas, o dar greta rasit DDR Motorrad muziej?. Na, ?ia jei prireiks dingsties išeiti iš baro anks?iau. Nepasiekus kosmoso.

IMG_1929

IMG_1922

Beje, planuojantiems keliauti ? Berlyn?, rekomenduojame apsilankyti šiame puslapyje. Jame rasite pa?i? ?vairiausi? fakt? apie š? miest?. Gali praversti: Berlin.

Inovatyvumu susižav?jusi,
Degustatori? komanda