Lasagna Tiramisu – Briuselio perliukas

Briuselio biurokratin?se platyb?se tarp šusn? ?vairi? proced?r?, kilometr? ir dar kilometr? koridori?, caksin?i? bateli? ir milijon? kvadratini? metr? stiklo fasad?, slypi tie maži kulinarijos perliukai, apie kuriuos svajoja kiekvienas, vertinantis maist?. Vienas iš toki? yra Lasagna Tiramisu – mažulytis ital? šeimos restoran?lis Schumann Komisijos pastato regione.

Kaip jau supratote iš pavadinimo (nuoširdžiai tikim?s), gamina iš principo jie du dalykus – lazanij? ir tiramisu. Ir daro tai absoliu?iai dieviškai (duodam rank? nukirsti, abi rankas!).  Principas labai paprastas –  kiekvien? dien? jie gamina po 4-5 skirtingas r?šis lazanijos ir po 4-5 tipus tiramisu, taip pat galima rasti 2-3 salot? r?šis, tikro itališko ekspreso ir Cafe Ruso (m?s? atitikmuo b?t? kava latte, vieni dievai težino, kod?l jiems sušviet? vadinti t? kav? rusiška).

Mums apsilankius gavom rinktis iš klasikin?s, triufeli?, baklažan? ir s?rio lazanij?. Imam klasikin? ir triufeli?.

IMG_1882

Klasikin? lazanija, už maždaug 14 eur?. Pirštus apsilaižyt galima.

Triufeli? skonio lazanija gal ir ne itin išvaizdi, ta?iau tas nuostabus triufelio kvapas tiesiog apakina visus receptorius.

IMG_1880

Triufelio skonio lazanija, irgi maždaug 14-15 eur?, tiksliai nepamenam.

Sulapnojus (nes kitokio žodžio tiesiog negalim vartoti) pagrindinius patiekalus, akys nukrypsta ? tiramisu – šokoladinis, lazdyno riešut?, pistacij?, uog?, klasikinis – net saldu ant širdies.

IMG_1884

Uog? tiramisu, kainos nepamenam. Kit? net nesp?jom nufotografuoti, nes taip greit pranyko šaukštukuose ir burnose.

Dar puikios pas juos b?na salotos, su tikra Mozzarella di Bufalo, jautienos carpaccio ar tiesiog daržovi? (kainuoja paprastai apie 10-12 eur?). Briuselio standartais ši vieta yra pigi, nes papietauti galima iki 15 eur?. Šeimininkai daug bendradarbiauja su ital? ?kininkais ir beveik viskas yra importuojama iš gimtosios šalies – maskarpon?, lakštiniai, kava, sultys… Puikus kult?ros pavyzdys.

Galiausiai kava. Ilgai mano kompanijonas italas putojo d?l mano kavos pasirinkimo – kas po piet? geria kav? su pienu, negird?ta, baisu, kaip kok? biton? kavos šliurptum, bet aš nepasidaviau. Cafe Ruso yra mano pasirinkimas  ir aš nesig?dysiu globalizacijos akivaizdyje, laisvoje šalyje!

1617317_669505769757859_1202424028_o

Kava: ekspreso vs. cafe ruso

Šioje vietoje visada pilna ital?, kas savaime yra itin geras ženklas, nes juk italai – viena labiausiai išpuikusi? taut? maisto prasme (net nepasakosim, kaip du kolegos italai užsideg? koki? valand? d?st? makaron? r?ši? suderinamum? ir kuriuos viename ar kitame patiekale galima naudoti).

Iš biurokratijos sostin?s su meile,

Degustatori? komanda

 

MENIU: lazanija, salotos ir tiramisu.

KOKYB?: Kaip pas itališk? mam?.

KAINOS: 15-20 eur?.

ALKOHOLIS: N?ra.

APTARNAVIMAS: Itališkas.

VIETA: Rue Stevin, 82, 1000 Briuselis.

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: Kai širdis nori lazanijos.

Coco Restobar – kontraversijas narpliojant

Vien? lietingai snieging? vakar? degustatoriai užsuko ? Coco Restobar’? Labdari? g. 8, Vilniuje. Apie ši? viet? daug ?vairi? atsiliepim? gird?jom – ir ger?, ir blog?. Už?jus ? tokiam beveik pusr?syje esan?i? patalp?, pasitinka muzika ir už baro „užsibarikadav?“ padav?jai – ?ia, matyt, ta „Bar“ dalis. „Resto“ dalyje kol kas nemažai tuš?i? staliuk?, v?liau prisirinko daugiau žmoni?, galima sp?ti, jog nuolatini? šios vietos gerb?j?.

Pradedam ži?rin?tis meniu, imam alaus ir lengvai piktinam?s garsia muzika. Galiausiai užsisakom maisto ir pradedam prisiminti visus kada nors gird?tus atsiliepimus (technologiškai išman?s imasi kastis po socialini? tinkl? atsiliepimus). Ir po koki? 5 minu?i? iš viso, k? sukapst?m atmintyje ir visagaliame internete, darom štai tokius apibendrinimus: 1) puikus kiemelis (žiem? nedirba, bet vasar? patvirtinam, jog tikrai jauku); 2) l?tas ir ne itin malonus aptarnavimas (pirminis kontaktas buvo pozityvus, tai kol kas sunku pasakyti, ži?rim kaip toliau eisis); 3) maisto super ilgai reikia laukti/l?ta virtuv? (anšlago metu – grei?iausiai, bet š?kart viskas vyko sklandžiai); 4) maistas kaip loterija – vieniems itin skanu, kiti sako, kad visiška nes?mon?.

Pažvelgus ? meniu pasi?lymus – koš? maloš?. Ir burgeriai, ir n?dlai, ir salotos, ir azijietiškos sriubos, ir kesadilijos – tik veršio žand? tr?ksta. Taip besišneku?iuodami degustatoriai sulauk? pirm?j? patiekal?, ir kalbos ?m? suktis apie l?kštes.

IMG_1869

Spring Rolls su daržov?mis, kainavo 9 litus. ?daro buvo daug, tešlos mažai – užskaitom.

Tada mums atneš? lašišos karpa?io (ir mes jau girdim jus besakant – „ir v?l tas lašišos karpa?io, gal gana jau…“). Nusprend?m, kad kaip kiti ieško geriausio burgerio mieste, mes ieškosim geriausio lašišos karpa?io. Na, bent jau šis variantas pasirod? tikrai ne lobis. Pagirtina, jog lašiša buvo plonai supjaustyta, taip plonai, kad kaimyn? gal?jai matyti. Tas k?gis kar?i? salot? ant viršaus pad?ties negerino, ir lašiša paled?jusi. Apie tai pasakius padav?jui, buvo išmesta tokia kreiva šypsen?l?, kažkas tarp tylaus „Tai ko tu tikiesi?“ ir „Ko tu dabar iš man?s nori?“, ir daugiau jokios reakcijos. Oh well.

IMG_1873

Lašišos karpa?io, kainavo 16 lit?. Labai nedžiugino, lašiša buvo paled?jus ir tos salotos viršuje…

Taip pat atkeliavo ir Tom Yum sriuba, kas yra tikras lobis Azijos (Laoso ir Tailando) virtuv?s gerb?jams. Ta sriuba yra ir šiaip vienas iš populiariausi? ir pasaulyje labiausiai žinom? tailandietišk? patiekal?. Gal tod?l, kad tai nuod?m?s vertas maistas – stiprus skonis, daug j?ros g?rybi?, aštru. Šiame restorane mus sriuba nustebino, nes ji buvo tikrai labai gera. Aišku, Briusly Tom Yum sriuba yra sunkiai pralenkiama Lietuvoje, bet ši kainuoja tik 12 lit?, tad kainos ir kokyb?s santykis yra puikus. Tik j?ros g?ryb?s šaldytos ir krevet?s mažos, ne tigrin?s. Bet tie jau to. Jeigu žinote, kur Vilniuje dar tiekia ger? Tom Yum, b?tinai mums parašykite komentaruose, labai norim nueit paragaut.

IMG_1867

Tom Yum sriuba, kainavo 12 lit? ir buvo labai nebloga

Nuo Azijos virtuv?s trumpam persikelkim prie Meksikos – išband?me kesadilijas, kurios ten tikrai nebrangios, gal kokie 10 lit?. Rinkom?s su jautiena, tai nebuvo kažkas ypatingo, atsiliepimuose skait?me, kad geresn?s su vištiena. Lieka kitam kartui išm?gint. Beje, daliai degustatori? patiko padažas. Nieko išmaningo, bet kartais nutinka taip, kad ir patys neišmaningiausi „naging?“ improvizuotoj? b?na sugadinti.

IMG_1871

Kesadilijos su jautiena, 10 lit?

Ir galiausiai makaronai, aka noodlai. Prid?ta visko tiek, kiek reikia, kaina padori. Tiesa, m?gstam „skys?iau“, tai padažo gal?jo šli?kštelti per por? šaukšt? daugiau, nes baigiant valgyti – prad?jo darytis sausoka. Geriausia dalis buvo ta, jog virtuv?s šefas, matyt, m?gsta kaip ir mes – smulkiau pjaustytas daržoves. Tai yra labai gerai. Nes nutinka kartais taip, jog tenka kramsnoti kone pus? svog?no, vietoj to, kad pastarasis ?siliet? ? bendr? skoni? visum?. Žodžiu, ne pasaulio stebuklas, bet tikrai labai neblogai.

IMG_1875

Makaronai

Po pasised?jimo gr?žtam prie pirmini? pasteb?jim?: kiemelyje tikrai smagu ir malonu vasaros vakarais, aptarnavimas pasitaik? nel?tas ir paviršutiniškai malonus (nei ko gero, nei ko blogo pasakyt negalim), virtuv? dirbo pakankamu tempu, kad greitai gautume maist?, o loterijoje grei?iau išloš?m, nei praloš?m.

Visk? ap?mus – jiems tikrai gerai sekasi gaminti azijie?i? maist?, gal?t? mesti gaminti viso likusio pasaulio patiekalus ir užsiimti b?tent tuo. Nes dabar n?ra koncepcijos ir vientisumo.

Nauj? misij? radusi,

Degustatori? komanda 

 

MENIU: Fussion, pam?tyta ?vairi? virtuvi?.

KOKYB?: Gal?t? b?ti ir geriau.

KAINOS: Vidutiniškos Vilniaus kainos.

ALKOHOLIS: Alus, kokteiliai, stiprieji, vynas.

APTARNAVIMAS: Neišskirtinis.

VIETA: Lapdari? g. 8, Vilnius

INTERNETE: FB.

SUBALANSUOTA: M?gstantiems visk? viename.

 

Pas Erlick?: gyvojo klasiko p?dsak? beieškant

Erlicko vardu pavadinta kavin? Vilniuje veikia jau labai daug met?. Nuo tada, kai Erlicko dar buvo pilna visur, visiems jis patiko, visi j? citavo, visi juok?si, jis eidavo ? televizorius duoti interviu, o kompiuteriai ir internetas dar nebuvo taip pla?iai paplit?, kaip šiandien (2014 metais).

Mes ten irgi lank?m?s jau ne vien? kart?. Strategiškai vieta tokia dviprasmiška – toks savotiškas užkampis, surandamas tik tada, jeigu sugalvojate nueiti iki Bernardin? sodo (aka Sereikiški? parko). Kita vertus, visiems, bevaikštantiems po t? sod?, ši kavin? yra pirmoji stotel? pails?ti, sušilti ar užk?sti.

Meniu knyga labiau primena nedidel? meno k?rin?, nes ten ir piešinuk? yra, ir labai mandrai pavadint? patiekal? ir j? šmaikš?i? aprašym?. Mes tikrai nežinom, bet gali b?ti, kad tuos aprašymus sugalvojo b?tent p.Erlickas. Skirkite kelias minutes ir perskaitykite visk?.

Patiekalai yra nedaug kuo pasikeit? nuo to laiko, kai kavin? išvydo dienos švies?, tod?l pasirinkimas labiau b?dingas 90-?j? Lietuvai, nei m?s? kosmopolitiškiems laikams.

Sriubos, užkandos, silk?s, salotos, vištos, kiaul?s, jau?iai, žuvys… Visko pilna, plius dar visi tradiciniai lietuviški – bulviniai blynai, kugeliai, kepta duona. Gausu, galima nusilaužti galv? bandant sugalvoti, ko gi žmogus šiandien pageidauja.

Mes apsiribojome gana kukliais pietumis. Viena iš komandos nari? visada žaidžia saugiai, kai n?ra iki galo tikra maisto kokybe restorane, ir renkasi vištienos salotas. Tai š? kart? nebuvo visiškai nieko gero. Neimkite šio patiekalo ten.

IMG_20131218_202500

Salotos su vištiena buvo visiškai neypatingos, vištiena beskon?.

Degustatori? komandoje yra ir bulvini? blyn? m?g?j?. Taigi imam blyn? su kumpiu (labai panašu ? kok? Panev?žio fil?). ?ia porcija tikrai milžiniška, negalima sakyti, kad maistas nevalgomas ar neskanus, bet be jokios išmon?s ir visiškai nuobodus. Bet bent jau siekiant prisiryti, tikrai nenuvils.

Didelis bulvinis blynas su šonine

Didelis bulvinis blynas su šonine

Tre?ioji komandos nar? pamišusi d?l kold?n?. Sunku patik?ti, tiesa? Toks paprastas patiekalas, bet tiek daug galima su juo nuveikti. Visada ieškoti dar geresn?s tešlos kombinacijos ar prieskoni? ir kit? sud?tini? dali? ?darui.

Kold?nai buvo nieko gero.

Kold?nai buvo nieko gero.

Šiame restorane kold?nai irgi šiek tiek nuviliantys. O mes juk žinome, k? sakome, nes visi komandos nariai Pas Erlick? ragavo savo vadinamuosius „signature dishes“ – taip paprastai vadinami virtuv?s šef? geriausi ir ?simintiniausi patiekalai, šiuo atveju – Degustatoti? komandos m?gstamiausi ir dažniausiai ragaujami. Erlickas pasirod? blankus, maistas ten nelabai koks, tikrai nesukelia jokio susidom?jimo ir noro ateiti dar kart?.

Nebent žvarb? rudens vakar? užsukti gr?žtant iš Bernardin? sodo atsigerti arbatos ir suvalgyti kok? desert?. Daugiau nebandykite.

Atvaizd0181

Atvaizd0183

Atvaizd0184

Atvaizd0185

Atvaizd0186

Atvaizd0189

Erlicko namus lankiusi,
Degustatori? komanda

MENIU: ?vair?s patiekalai, kaip ir visose beveid?se Vilniaus kavin?se.
KOKYB?: Labai pus?tina.
KAINOS: N?ra labai aukštos, bet savo svorio kategorijoje gal kiek per didel?s.
ALKOHOLIS:  Standartas – alus, keli buteliai prasto vyno ir stiprieji.
APTARNAVIMAS: Neišsiskiriantis.
VIETA: Maironio 1, Vilnius
INTERNETE: ?ia.
SUBALANSUOTA: Šalia esan?ios laikraš?io redakcijos darbuotoj? dienos pietums.

Markus ir Ko: mitinio steiko beieškant

?jo ?jo ir at?jo viena t? prog?, kai susitinki su kolegomis degustatoriais paieškot ypating? viet?, kulinarini? potyri?, jauki? aplink?, metus apsvarstyti ir šiaip maistiniais nuotykiais pasidalinti. Vienu žodžiu tariant, reik?jo sau švent? padaryti. Ilgai d?moj?, degustatoriai nusprend?, jog tokia vieta taps m?sos ir steik? legendomis apipinta Markus ir Ko (juk nuo sen? laik? po Vilni? sklando jau mitin?mis tapusios kalbos apie nuostabius didkepsnius bei patenkintus, prisivalgiusius klientus).

Pažym?kime, jog ši vieta apie m?s? nusimano jau nuo 1995 met? (gal d?l to ta žalia interjero spalva tokia ne?prasta šiandieninei akiai). Bet atsipl?šiam nuo sien? ir bald? ir susikoncentruojam ? meniu – visko daug. Padav?jas pora kart? prieina, mandagiai pasiklausia, koks progresas, ir galiausiai pirmi žodžiai iš degustatori? l?p? – alaus ir vyno.

Turim prisipažinti, kai kurie degustatoriai jau?ia silpnyb? lašišos (ir ne tik) karpa?io, tad, aptik? š? patiekal? meniu, imam nedvejodami. Be to, masina ir tai, kad jinai patiekiama balzaminiame padaže su kapar?liais, su saul?je džiovintais pomidorais aliejuje ir skrebu?iais. Gavus patiekal?, kiek glumina tas aliejaus padažas ir sviesto bokštelis (2013 metais?), dar nesuprantam, koki? ?ia prieskoni? meniškai pribarstyta visoje lekšt?je. Taip pat, lašiša ties gabaliuk? galiukais aiškiai suled?jusi. Na ir atsižvelgus ? 40 lit?, kuriuos mokam už visa tai – laim?s faktorius smunka…

IMG_1727

Žali? lašiš? carpaccio balzaminiame padaže su kapar?liais, patiekiama su saul?je džiovintais pomidorais aliejuje ir skrebu?iais. Kaina 40 lit?. Vaizduot? buvo pranašesn? už realyb?.

Guliašin? sriuba kainuoja 15 lit?. Tikrai gera ir skani sriuba, bet pateikimas tai kaip valgykloj piet? metu. Vieningai nusprend?m, kad jiems jau senokai pats laikas atsinaujinti indus, nes jaut?m?s taip, lyg kokius 15 met? atgal b?tume gr?ž?.

IMG_1729

Guliašin? sriuba

Tuomet pagrindini? patiekal? eil?. Pirmiausia – blyneliai su krevet?mis. V?l – kas per velnias su tuo sviestu, niekaip negalim suprasti, bet kolegos samprotauja, kad kartais išprus? žmon?s m?gsta patirpinti sviesto ant blynelio. Teb?nie, širdies neskauda, visai skanu, kainuoja 40 lit?.

IMG_1737

Blyneliai su krevet?mis. Kainavo 40 lit?, ?sp?dis neblogas.

Štai nuotraukoje matome ir Markus „firmin?“ didkepsn? mažoje porcijoje (taip pat galima pasirinkti vidutin? arba didel? porcij?). Kainuoja šis „mažas“ kepsniukas 60 lit?, teko ilgai pluš?ti, kol jis dingo nuo l?kšt?s. Indelyje patiektas puikus pipirinis padažas už papildomus 7 litus, garnyrui pasirinkom bulvi? kroketus, kurie kainavo 8 litus, bei ant groteli? keptas cukinijas, už kurias dar papildomai prid?kime 8 litus. Taigi bendra patiekalo kaina 60+7+8+8=83 litai.

Maisto neabejotinai daug, tokiems kiekiams, beveik kaip Olimpiadai, reikalingas specialus pasiruošimas ir psichologinis nusiteikimas.

IMG_1733

Dar ? stal? buvo patiektas puikus kalakutienos kepsnys. Na, tikrai puikus. Su nuostabiu raudonojo vyno ir brukni? padažu kepta ant groteli? kalakutienos fil?. 50 Lt. Greta (tiesa, garnyr? reikia užsisakyti atskirai) bulviniai kroketai (8 Lt), ant groteli? kepti pomidorai (8 Lt) ir keista daržov?, sp?jam, kažkas iš cukinij? gimin?s, apkepta tešloje. ?domi ir skani toji keista daržov?.

Viskas labai gerai. Tikrai, nuoširdžiai, labai skanu. Tik b?da ta, jog velniškai daug. Tiek daug, jog, sukirtus tok? patiekal?, pradedi dvejoti savo galimyb?mis pakilti nuo k?d?s. Ir dar b?da ta, jog š? patiekal? užsisakiusi degustator? velniškai nor?jo t?dien paragauti deserto. Deja, sutalpinti ? skrand? dar k? nors buvo tiesiog ne?manoma, tod?l malonaus padav?jo si?lymas „gal desertuk??“ suk?l? nediduk? irzul?. „J?s gal išprot?jot? Aš dar penkias dienas nenor?siu valgyti“, – kiek pers?dydama pagalvojo toji degustator?.

IMG_1735

Kalakutienos kepsnys – didelis…

Beje, šis kalakutienos kepsnys suk?l? ir šioki? toki? diskusij?. Panašus patiekalas, su tokiu pa?iu padažu ir bulvi? kroketais (patiekiamas su salotomis) Žv?ryne ?sik?rusioje „Verandoje“, kuri? Degustatori? komanda vadina savo pra?jusi? met? geriausiu atradimu, kainuoja mažiau. Per pus?. Tiesa, porcija irgi mažesn?. Bet ne tokia maža, kad nepavalgytum, o ir desertas po jos – telpa. Taigi, eilin? kart? prabylame apie kainos ir kokyb?s s?ntyk? bei tai, ko žmon?ms iš ties? reikia. Prisikirsti iki valiai, paragauti ar pavalgyti.

Baigdami gurkšnoti g?rimus bandome rasti koki? vienijan?i? nuomon? apie ši? viet?. Ir prieinam prie bendros išvados, kad ?ia toks „sunku pasakyti“ atvejis. Negin?ijamai maisto porcijos didel?s, kainos T?vyn?s mastu gana aukštos, aplinka v?lyv? devysniadešimt?j?, aptarnavimas puikus – bet jeigu ne pats moki, viskas yra gerai.

MENIU: ?vair?s patiekalai, labiausiai žinomi d?l didkepsni?.

KOKYB?: Viskas puiku.

KAINOS: Kainos svyruoja nuo 10 iki 90 lit? už patiekal?.

ALKOHOLIS:  Vynas, konjakas, brendis, alus, visko po truput?.

APTARNAVIMAS: malonus.

VIETA: M. Antokolskio g. 11, Vilnius

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: Brangiai vakarinei arba kai reikia nuvesti kur užsienie?ius.

Švent? atšventusi,

Degustatori? komanda

Marokas: ekologiško ir nat?ralaus maisto?

Ne tiek apie barus, kiek tiesiog apie maist? Maroke (kuris, pastaruoju metu) tapo itin m?giamas ?vairaus plauko turist? iš Lietuvos. Taigi, jei dar nebuvot, bet planuojat – ragaukit. Tai daryti ten tikrai verta. Beje, ?sp?džiais apie Marok? dalinasi http://kelioniuuzrasai.wordpress.com.

Ekologiška ir nat?rali Maroko virtuv? pasižymi tuo, jog turguose parduodamos prek?s – tiesiai iš jas auginan?i? vietini? gyventoj?, “m?s?” gali iššsirinkti kol ji dar gyva, o prieskonius ar vaisius – važiuodamas pro region?, kuriame jie auga. Nors per kiek daugiau nei savait? sriub? valg?me vos du kartus, vanden? teko gerti ir iš Sacharos šulini?, retokai ištaikydavome galimyb? nusiplauti rankas ir nuolat valg?me m?s? – joki? problem? su “pilvais” nebuvo… Po tokio raciono net Lietuvoje skrandis neb?t? atsilygin?s gražiuoju, o ten – nieko. Nusprend?me, kad d?l puikios savijautos “kaltas” nat?ralus maistas, be joki? priemaiš?, papild? ar konservant?.

ozkos1

„Pasmerktos“ ožkos turguje. Greta j? – kabo viena jau nudirta, o šios – laukia savo eil?s…

Pastar?j? sakin? puikiai iliustruoja vaizdelis matytas ne viename turguje Maroke. Žinoma, ne turistiniame… Šalia m?sos “skyriaus” stovi sustatytos ožkos, greta viena jau nudirta kaba ant kablio. Pirk?jas prieina, apži?ri, išsirenka jam labiausiai patinkan?i? “k?no dal?”, parodo pardav?juj, o tas pri?j?s tiesiog atpjaun? t? m?sos gabal?, kurio pageidavo klientas. Apskritai turguje daug produkt? ruošiami tiesiog vietoje: maišomi prieskoniai, gaminami marinatai, ragaujama ir t.t.

Alyvuogi? stirtos turguje

Alyvuogi? stirtos turguje

Tarkim, kartu su draugais, kaip buvo ir mums, nusprendžiate pasigaminti tadžin? su vištiena (tradicinis patiekalas, apie kur? rašiau kiek anks?iau). Einate ? turg? ir ?d?miai klausot?s – ten kur girdite vis dar kudakuojan?ias vištas ir yra b?tent ta vieta kurios jums reikia. Prieinate, o ten – prekiautojui po kojomis visas pulkas lakstan?i? ir gr?dus lesan?i? višt?. Išsirenkate vien?, pardav?jas jai “nusuka sprand?”, ?gr?da ? kažkok? didel? daikt?, kuris per 5 min. “nupeša” plunksnas, o tada dar paklausia: “K? planuojate iš šios m?sos gaminti?”. Klausia tod?l, nes jei gaminsite kebab? – jis vištien? supjaustys vienaip, jei d?site ? kuskus? – kitaip, o jei naudosite tadžinui – dar kitaip.

Turgus Essaouiroje

Turgus Essaouiroje

Tuomet su vištiena, sukrauta ? plastikin? maišel?, einate pas prieskoni? ir žoleli? prekiautojus. Informuojate juos, kad šiandien vakare planuojate gaminti tadžin?. Prieskoni? prekiautojas supratingai šypteli ir mikliai pradeda sukiotis tarp savo spalving? maiš?. Kvapai aplink – nepakartojaimi. Tiesiai ant j?s? vištienos jis beria reikalingus prieskonius – visko po ger? žiupsn?. Šalia s?dintis dedul?, parduodantis šviežias žoleles, taip pat labai greitai pagriebia kuokštel? gelsvi? ir supl?šo jas ? j?s? vištienos maiš?. Po ši? proced?r? maiš? galite užrišti ir kiek pavartyti rankose. Kol gr?šite namo – m?sa šiek tiek “marinuosis”.

Pakeliui galima ?sigyti ir pa?i? skaniausi? iki šiol ragaut? apelsin?!

Pakeliui galima ?sigyti ir pa?i? skaniausi? iki šiol ragaut? apelsin?!

Ir taip toliau, ir taip toliau… Viskas tikrai šviežia ir jokio maisto “iš pakeli?”. Tiesa, Maroke teko b?ti ir milžiniškame prekybos centre. Jei ne arabiški pavadinimai, lengvai j? supainiotum su “prekybcentriais” Lietuvoje. Globalizacija jau seniai paskiek? ir Afrik? (ypa? šiaurin?), tod?l belieka tik?tis, kad tikrieji Maroko turg?s ir mažos specializuotos parduotuv?l?s, kepykl?l?s ir pan. sugeb?s išlikti dar ilgai bei neužleis vietos prekybos gigantams.

Išvažiuojant iš dykumos, judant link Atlaso kaln? - pakeliui galima nusipirkti puikiausi? alyvuogi?!

Išvažiuojant iš dykumos, judant link Atlaso kaln? – pakeliui galima nusipirkti puikiausi? alyvuogi?!

Kadangi kirtome skersai vis? Marok? nuo Agadiro iki Merzugos (Merzouga) kop?, pasteb?jome dar vien? tendencij? – tam tikrus produktus geriausia pirkti tam tikruose regionuose. Važiuodami atgal ? Essaouir? nuolat stebtel?davome tai vienur, tai kitur. M?s? “t?tis” Maroke Kalifa pirkdavo k? tik nuskintas prieskonines žoleles kalnuose, juodasias alyvuoges – vos pervažiavus Atlas?, žaliasias – vež?si iš savo sesers nam?, datules – iš Sacharos, migdolus (tik Maroke iš ties? supratau koks yra j? skonis) – Atlaso priekaln?se, apelsinus – žaliosiose lygumose art?jant link pakrant?s… Kiekvien? kart? gr?ž?s ? automobil? sakydavo: “Šitos tam policininkui, su kuriuo kalb?jau kelion?s pradžioj”, “Šitai mano pusbroliui, kuris gyvena Essaouiroj. Jis turi 4 vaikus”, “Šituos prieskonius su draugas panaudosim kai gaminsim tadžinus” ir t.t.

Holy Mikos – prabangus kaimas?

Degustatorius gyvenimas nupu?ia ? ?vairius kampelius, š?kart nup?t? ? viet?, pasisl?pusi? Vilniaus senamies?io gl?dumoje – Holy Mikos (restoranas pavadintas Šv. Mykolo garbei arba tiesiog pagal gatv?s, kurioje ?sik?r?s, pavadinim?). Atlieka ši ?staiga kilni? misij? – pažindina žmones su nauju ypatingu lietuvišk? patiekal? skoniu – ir mes jau susidom?j? studijuojame, kur gi tie nauji ir, svarbiau, ypatingi skoniai.

Reikia pasteb?ti, jog restoran?lis n?ra didelis – viso labo kokie 6-8 staliukai, tokioje kiek keistokoje aplinkoje, gal, sakytume, prabangus kaimas (barokinio stiliaus graž?s mediniai stalai bei k?dos, medini? sij? rud? plyteli? ir nelygi? trobos sien? apsuptyje). Bet, j?s, mieli skaitytojai, matot – ne interjero dizaineriai esam, tai labai nesipl?sim. Be to, negali sakyti, kad kažkaip trikdo ar trukdo, gal net eklektiškai jauku. Gr?žtame prie pagridinio reikalo – maisto. Keturios išbad?jusios burnos jau pasiruošusios suleisti dantis ? l?kštes.

Po teisybe, meniu, suskirstytas ? „Lietuviška virtuv? kitaip“ ir „Europietiška virtuv?“, ?veda kiek žaisming? pam?stym? apie politines aktualijas Europoje, bet visi per alkani, kad giliai kapstyt?. Taip pat, apžvelgus visus pasirinkimus, ?ia galima aptikti nauj?j? klasik?, kuri yra bene kiekvienoje vietoje (bent Vilniaus tikrai) – jau?io žandus, anties kr?tin?l?, kukur?zinius viš?iukus ir šokoladinius fondantus…

Tad pirmiausia ? užsakym? lapuk? atgula butelys Cidre Bouche de Narmandie Brut La Brique (už butel? teks pakloti 29 litukus).

Aptarnavimas puikus ir po kurio laiko ant stalo atkeliauja sriubos. Moli?g? sriuba buvo tikrai vyk?s pasirinkimas – nesaldi, neaitri, tinkama tekst?ra, žodžiu, taip, kaip reikia. Už š? g?r? reik?s susimok?ti 12 lituk?.

image-3

Moli?g? sriuba, kainuoja 12 lit?, itin vyk?s pasirinkimas.

Toliau vištienos sriuba su sviestiniais kukuliais – už 10 lit? buljonas ir trys kažkas.

image-5

Vištienos sriuba su sviestiniais kukuliais, kainuoja 10 lit?.

Bulvi? šimtalapis su baravyk? padažu turb?t buvo labiausiai laukiamas patiekalas visoje kompanijoje. Ta?iau didelio ?sp?džio valgiusiam nepaliko – pats šimtalapis buvo gana pr?skas, o baravyk? reik?jo gerai paieškoti. Bei už š? malonum? reik?jo palikti 21 lituk?.

image-6

Bulvi? šimtalapis su baravyk? padažu, kainavo 21 lit? ir nepateisimo dideli? vil?i?.

Toliau – rudenin?s daržov?s su ožkos s?riu, kaip nurod? meniu – cukinijos, baklažanai, pomidorai, paprika, užkepti ožkos s?riu. Kainavo šis patiekalas 23 litus ir, m?s? supratimu, buvo visiškai neadekvatus apipl?šimas. Skonio prasme, liaudiškai tariant, daržov?s su s?riu, big deal…

image-2

Rudenin?s daržov?s su ožkos s?riu, kainavo 23 litus, apipl?šimas.

Tagletele su krevet?mis ir pomidorais skamb?jo daug žadan?iai (nesupratusiems – per?jom prie „Europietiškos dalies“), o deja, deja… Visoje l?kšt?je esant kr?vai makaron? ir visoms 3 krevet?ms bei 3 pusel?ms vyšnini? pomidor? (pri?jome prie išvados, kad viskas tur?jo b?t suporuota), džiugesio už 25 litus matyti nebuvo.

image

Tagletele su krevet?mis ir pomidorais. Už 25 litus nor?t?si matyti daugiau kreve?i? ir mažiau makaron?.

Tokiomis keistai neoptimistin?mis nuotaikomis nusitaik?me ? desertus, juk dažniausiai suvalgius k? saldaus pakyla ?pas. A?i? aukš?iausiosioms maisto j?goms – desertai buvo skan?s. Varšk?s s?rio pyragas su kakaviniais trupiniais ir medumi džiugino šird?. Ir dar už simbolin? 12 lit? kain?.

image-1

Varšk?s s?rio pyragas su kakaviniais trupiniais ir medumi už 12 lit?, labai teisingas pasirinkimas.

 Bei karštas vyšni? desertas su juodos arbatos ledais, pastarieji ypa? didel? ?sp?d? padar? visai kompanijai.

image-4

Karštas vyšni? desertas su juodos arbatos ledais, kainavo 15 lit?. Rekomenduojam ypa? d?l led?.

Taigi, apibendrinant, vieta kaip ir nei bloga, nei labai gera. Galb?t, skyrus daugiau d?mesio išgryninti kai kuriuos patiekalus, viskas ir susitvarkyt?. Užsukti užsuksim, ta?iau manom, kad po kurio laiko.

MENIU: Ypatinga lietuviška ir ?prasta Europietiška.

KOKYB?: Viskas gerai.

KAINOS: Kainos svyruoja nuo 10 iki 60 lit?.

ALKOHOLIS: Daugiausia vynas, mat?m ir puikius viskius ir konjakus, visko po truput?.

APTARNAVIMAS: malonus.

VIETA: Šv. Mykolo g. 4, Vilnius

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: Vakarienei su užsienie?iais.

 

Apie geresn? gyvenim? svajojanti,

Degustatori? komanda