„Palermo” – bandymas gaminti picas Alytuje

Tai n?ra jokia naujiena – picerija „Palermo“ Alytaus miesto centre stovi jau n met? ir praktiškai nesutiksite alytiškio, kuris n?ra ten bent jau alaus išg?r?s.

Sunku jau ir beatsiminti, kiek kart? „Palermo“ buvo uždarytas ir v?l atidarytas, ta vieta išgyveno spalvingus laikus prieš gerus 15 met?, kai savaitgaliais iš maitinimo ?staigos pavirsdavo naktiniu klubu. Dz?kijos regiono jaunimas ten dažnai m?gdavo aiškintis santykius, tad t?vai paaugliams vaikams rekomenduodavo vakarais t? viet? apeiti.

Naujasis „Palermo“ nedaug kuo pasikeit? nuo sen?j? jo versij?, tik žada b?ti šeimos restoranu, d?l ko mums, ties? sakant, nei šilta, nei šalta.

Atidarymo proga pasirodžiusiuose straipsniuose regionin?je spaudoje rašoma, kad picerijoje dirbs nemaža dalis sen? laik? darbuotoj?, kas lyg ir reiškia, kad maisto skonis ir kokyb? išliks nepakit?. Ir tai yra visiškai nieko gero.

Per šitiek met? visoje Lietuvoje atsidar? labai daug ger? maitinimo ?staig?, kai kurios iš j? netgi vejasi pasaulio restoran? lyderius, o ši vieta vis dar teikia 15 met? senumo patiekalus.

Kainos yra vidutiniškos Vilniaus gyventojams, tad Alytiškiams tur?t? b?ti netgi aukštos. Pic? yra 100 r?ši?, kaip ir priklauso save gerbian?iai picerijai.

Vis d?lto, verta nueit buvo vien d?l nostalgijos, nes autor?s pirmoji gyvenime valgyta pica (kokiais 1997 metais) buvo b?tent ten, ir ji iki šiol atsimena, koks tai buvo ypatingas potyris.

Tad š? kart? buvo pasukta tuo pa?iu keliu ir užsisakyta Romeo – iki šiandien viena iš m?gstamiausi? autor?s pic?. Na ir k?, ir negalima sakyti, kad buvo labai blogai, labiau gal vidutiniškai, taip ne visiškai pro šal?, bet labai toli nuo Italijos. Maža pica kainuoja 15 lt, lyg ir normali kaina. Tik l?kšt?s ne picoms, d?l to šiek tiek keista buvo.

Romeo pica. Atrodo bardakas. 15 lt

Romeo pica. Atrodo bardakas. 15 lt

Silk? su baravykais buvo blogai, labai prastas bandymas pasididžiuoti dz?kiškais grybais.

Silk? su baravykais buvo bloga. Garb?s Dz?kijai nedaro. Apie 10 lt.

Silk? su baravykais buvo bloga. Garb?s Dz?kijai nedaro. Apie 10 lt.

?ili sriuba buvo irgi blogai. Reikia pabr?žti, kad šitas patiekalas yra itin imlus improvizacijoms ir yra begal? nesunki? b?d? padaryti j? ?simintinu, bet kažkaip nemaža dalis maitinimo ?staig? žiauriai feilina, vis? pirma d?l to, kad ji neb?na aštri. Šiuo atveju buvo ši grubi klaida ir dar keletas kit?.

Li?dna ?ili sriuba. Apie 10 lt.

Li?dna ?ili sriuba. Apie 10 lt.

Havaj? pica buvo tokia, kaip ir visose kitose panašaus lygio Lietuvos picerijose. Ir tai tik rodo „Palermo“ buvim? vidutinybe.

Havaj? pica. 16 lt.

Havaj? pica. 16 lt.

Ar gerai, kad „Palermo“ v?l dirba – žinoma, kad taip. Ar ten maistas yra kuo nors ypatingas – tikrai ne, bet kitos vietos Alytuje yra tokios blogos, kad net skauda, tod?l picerija turi šans? v?l tapti populiari. Žinoma, nekalbu apie vis? giriam? šašlykin?, apie kuri? gal kit? kart?.

Nostalgijos kamuojama,
Degustatori? komanda

MENIU: picos ir visa kita.
KOKYB?: labai vidutiška.
KAINOS: vidutiniškos.
ALKOHOLIS: turi visko.
APTARNAVIMAS: Dz?kiškai svetingas.
VIETA: Rotuš?s a. 2A, Alytus
INTERNETE: www
SUBALANSUOTA: nerandantiems geriau