“Pinavija”: damoms, ponioms ir sald?si? m?g?jams (kibinai geresni nei „Senojoje kibinin?je“!)

Ties? pasakius, net ne?sivaizduojame, kaip „Pinavijoje“ tur?t? jaustis vyrai… G?l?s, kaspinai, spalvingi keksiukai, iki smulkmen? apgalvotos detal?s, sald?s kvapai ir gražut?lai?iai, prie interjero priderinti, puodeliai. Net ir spalvingos padav?j? prijuost?s šaukte šaukia apie minkšt?, saldži? ir jauki? atmosfer?, kurioje retkar?iais kiek nerang?s stipriosios lyties atstovai gali jaustis kaip drambliai porceliano parduotuv?je.

pinavija

Kod?l rašyti apie „Pinavij?“ prad?jome taip? Nes „Pinavija“ – labai moteriška. Nes „Pinavijoje“ retkar?iais gali pasijusti lyg viename t? sen? Holivudo film?, kuriuose veiksmas vyksta jaukiuose tobuluose miesteliuose, su nuolat besišypsan?iais žmon?mis, laimingomis, kasdien švent? išgyvenan?iomis, mamomis ir baltap?kiais vaikais.

Tiesa, net nepaisant to, jog „Pinavija“ labai moteriška – vyrai ? j? užsuka. Gal mes pataikome nety?ia, o gal jie ten b?na nuolat, bet už?j? ? „Pinavij?“ visuomet sutinkame vien? ar du, s?din?ius prie tolimesni? staleli?.

pinavija 2

Ir visiškai suprantame kod?l! “Pinavija”, matote, yra labai kvapni? ir labai teising? pyrag?, bandeli?, kibin? ir kitoki? kepini? kavin? – parduotuv?. Beje, dar vienas jos pliusas – ?ia n?ra hipsteriaujan?io jaunim?lio, kuris ?vairaus pob?džio kavos bei sald?si? vietas jau gan?tinai seniai laiko savomis. Sutikite, visai malonu kartais kremtant kok? šokoladin? sausain? bei geriant kav? negird?ti istorij? „aš tau sakau, jis ? mane ži?r?jo”.

Žodžiu, „Pinavija“ – suaugusiems.

pinavija 1

Vienas mums labiausiai patinkan?i? „Pinavijos“ kepini? – kibinai. Traški tešlos plutel? gaubia išmaniai paruošt? ?dar?. Ir nesvarbu, ar tai b?t? m?sa, ar varšk? su špinatais (pastaruosius mes ypa? dievinam) – skonis tiesiog puikus. Kur kas geresnis nei visai netoli, kitoje Vilniaus gatv?s pus?je, atsidariusioje „Senojoje kibinin?je“ (deja, bet kai kuriems dalykams masin? gamyba tikrai nepadeda).

Beje, visi kepiniai gimsta virtuv?je, esan?ioje iškart už kavin?s. Kartais prasiskleidžian?ios užuolaidos neleidžia abejoti kepini? šviežumu ir, beje, virtuv?s švara.

MENIU: kepiniai – nuo tort? iki kibin?
KOKYB?: labai, labai
KAINOS: jei j?s ne studentas, tuomet visiškai normalios
ALKOHOLIS: n?ra
APTARNAVIMAS: kiek l?tokas, bet visada su šypsena, o l?tumas šiai vietai kažkaip tinka, tai nepyksti…
VIETA: Vilniaus g-v?s vidurys, Vilnius
INTERNETE: FB, WEB
SUBALANSUOTA: suaugusiems

„Iris?“: dienos piet? vieta nesik?dinantiems

Vis dar pasitaiko Vilniuje t? kažkokiais mistiniais b?dais miesto užkampiuose išsilaikiusi? viet?, kuriose maist? gamina tetut?, labai primenanti kaimyn? iš tavo kaimo, o porcija – Kal?das pas mo?iut? (aka „D?k dar to cukraus, gi ne karo metas“). Ir negali, žmogau, sk?stis. Pats at?jai, pats ir suvalgyk. Joki? „gal pus? porcijos“. ?ia – taip neb?na.

Kijevo kotletas

Kijevo kotletas

Žodžiu, „Iris?“ ?sik?rusi Algirdo g-v?je. Nei milžinišk? biur? pastat?, nei ko panašaus aplink nerasi. Rajonas, kuriam buvo žad?ta China Town ateitis gal? gale liko gan?tinai neišskirtinis ir kiek nuobodokas. Na, nebent susidom?jim? sukelia keistos parduotuv?l?s, kuri?, tikriausiai, prireikia kart? gyvenime. Pavyzdžiui, kada pastar?j? kart? lank?t?s vaistini? žoli? prekyviet?je? (Jei prireikt? – viena jau daug met? veikia kaip tik greta „Iris?s“.)

„Iris?“ sukurta išskirtinai dienos pietums – restoran?lis dirba nuo 10 iki 17 val. Joki? alkoholini? g?rim?, tik maistas ir kompotas. Net nesame tikri, ar yra kavos. Tiesa, niekada ir neband?me užsisakyti. Meniu, beje, taip pat n?ra. Patiekal? pavadinimus, kuriuos galite rinktis t?dien perskaitote lentoje prie ??jimo. Bet dar geresnis variantas – pri?jus vienai iš padav?j?, tiesiog pasiklausti k? šiandien rekomenduoja.

Vienas iš kepsniuk?

Vienas iš kepsniuk?

Patiekal?, beje, b?na keli? r?ši? ir kain? kategorij?. Sriuba, dažniausiai, viena (tiesa, vasar? kone visada dar b?na ir šaltibarš?i?). Salot? m?g?jai visuomet ras salot?. Su vištiena ir koki? nors daržovi? arba su feta s?riu. Tiesa, pastarosios nors ir atrodo gan?tinai ?sp?dingai, ta?iau tikrai n?ra „Iris?s“ specializacija. Juk salotos – salotomis, ta?iau padažas ne k? mažiau svarbus ingredientas…

Dar kepsniuk? (š? kart? su gausiu užkepu)

Dar kepsniuk? (š? kart? su gausiu užkepu)

K? išties vert?t? rinktis – milžiniškus pagrindinius patiekalus. J? visuomet keletas b?na kiek pigesni? ir kiek brangesni?. Kiekvien? dien? ir savait? – vis kažkas kita. Nuo baland?li?, blyn? ir blyneli?, cepelin?, Kijevo kotlet? iki žuvies patiekal?, befstrogen?, sovietini? valgykl? kulinarinio šedevro „J?rat?s“ kepsnio ir pan. Retkar?iais pavadinimai b?na tokie egzotiški, jog tenka dar ir pasiaiškinti patiekalo sud?t?.

Pastarieji – tikrai geri. Tikrai ne subtil?s, bet geri. Jei reik?t? pasirinkti vien? žod? apib?dinti „Irisei“ (tiek maistui, tiek aplinkai), geriausiai tikt? „namin?(-iai)“ ir visos šio žodžio variacijos. „Namin?“ dar ir tod?l, jog giliu Degustatori? komandos ?tarimu klientus „Iris?je“ aptarnauja mama ir dukra. Nepatvirtint? gand? teigimu, joms šis restoran?lis ir priklauso.

Vištienos salotos (kad mažai nepasirodyt?), o fone - gaiva, patiekama pietaujantiems

Vištienos salotos (kad mažai nepasirodyt?), o fone – gaiva, patiekama pietaujantiems

Atskiro gero žodžio reikalauja Kijevo kotletas. Jei j?s? buvimo metu pastarasis puikuojasi meniu – jau žinote k? imti. Beje, „Iris?“ gerbiame už tai, jog žmoni? stengiasi nepainioti. Jei meniu – Kijevo kotletas, tuomet jis gamintas tradiciniu b?du, o viduje – sviestas su žolel?mis. Ta?iau jei tai – kijevukas, tuomet viduje rasite s?rio.

Beje, atkreipkite d?mes? ? interjer?. Galb?t jums ir nebus labai gražu, bet b?tinai apžvelkite vis? patalp?. Unikalus detali? derinimas ir… tikrai nemažai laiko investuota ? vis? š? reikal?. Kavos pupel?mis dengtas baras ir staliukai pirmame aukšte, drugeliai tiek ant sien?, tiek tokios pa?ios stilistikos – ant pagalv?li? bei šviestuv?.

?domesn? Azijos virtuv?s "versija". Atrodo simpatiškai kaip užkandis, bet kai užkandis tampa dienos pietumis - gal nelabai...

?domesn? Azijos virtuv?s „versija“. Atrodo simpatiškai kaip užkandis, bet kai užkandis tampa dienos pietumis – gal nelabai…

Na, ir žinoma, jau, tikriausiai, nekantraujate sužinoti kiek dienos piet?s jums kainuos? Kompotas, sriuba ir brangesnis ar pigesnis patiekalas (priklausomai nuo to, k? išsirinksite) varijuos tarp 9 ir 12 Lt.

Tiems, kas persivalgys ir planuos kit? kart? paprašyti pus?s porcijos, jau užsimin?me straipsnio viršuje, taip neb?na. Ta?iau, k? tikrai galite padaryti – nesuvalgyt? pus? nusinešti ? darb?. Vakarienei.

MENIU: lietuviškas ir europietiškas
ALKOHOLIS: ne
SUBALANSUOTA: dienos pietums
KAINOS: 9-12 Lt
DARBO LAIKAS: 10-17 val.
VIETA: Algirdo g-v? (greta kampo su Naugarduko g.)
INTERNETE: n?ra (šypt!)