Folkklubs ir pagrabs “Ala” Rygoje – vieno Vilniaus alubari? atitikmuo

Reziduosite Rygoje – ?kiškite nos? ? pagrab? ir folk-klub? „Ala“ (beje, k? reiškia „pagrabas“?). Iš smalsumo. Ir jei ieškote nuotyki?. Tik pirmiausia ?sitikinkite, jog ant sav?s beigi savyje neturite, neduokdie, nieko pernelyg iššaukian?io. Dar – b?kite sukalbamas ir t.t. Maža k?. Vieta, vienok, kiek neformali.

riga pagrabs (1)

Žodžiu, sunku ir bepasakyti kas šov? ? galv? vietiniam jaunam latviukui, kad maždaug 20 vienos konferencijos dalyvi? Rygoje atsirado šitam pagrabe. Akylai aptikrinti apsaugos – atsid?r?me iki m?s? jau ten pabuvojusi? k?n? bei ? bokalus beigi gerkles nepataikyto alaus kvapo pritvinusiame r?syje. Beje, pastarasis (taip, mes vis dar apie kvap?) – intensyv?ja leidžiantis toliau ? r?sio gilumas…

Ties pirmuoju baru ?sigijome vietinio ir labai išrekomenduoto spanguolinio alaus, kuris, beje, patiks moterims, bet vyrai jausis gerdami limonad?. Saldu ir negali patik?ti, jog šis daiktas turi laipsni?. V?liau pereisime prie kitokio latviško alaus, apie kur? pasakyti galima nebent tiek, jog jis tikrai panašus ? eilin? kaimišk? lietuvišk? al?.

riga pagrabs (2)
Kažkur ties antruoju baru – pris?dome, vietini? student? ir neformal? apsuptyje. Tiesiai po svastik…, atsiprašome, saul?s ženklo šviestuvu. Taip, apie š? „saul?s ženkl?“ daug kart? diskutavome su, pavadinkime juos, „baltistikos“ gerb?jais, bet yra dalyk?, kurie ilgainiui praranda savo b?t? prasm? ir ?gauna nauj?. Ir nieko ?ia nepadarysi. Susitaikykit.

Taigi, „Ala“ nemaža dalimi primena Vilniuje ?sik?rusius „Alaus namus“. Retkar?iais ?ia skamba gyva, gyvai atliekama, muzika, padav?jos ir padav?jai – ?prat? nešioti sunkius bokal? kalnus (nuotrauka ?rodymui prid?ta, tiesa, ar taip sugeba „Alaus namuose“ – nemat?me), o l?bautoj? minia kei?iasi retai, juda l?tai, geria ne mažiau nei po 5.

riga pagrabs (3)
Beje, stiliukas irgi toks pat – su vežimo ratais bei menkom užuominomis ? Viduramžius.
Jei esi turistas, stengiesi ?ia neužsib?ti, pasisotini vietinio folkloro, supranti, kad namuose tokio folkloro – aps?iai, eini ? gatv?, patenki ? muštyni? s?kur?, prie kurio v?liau prisijungia policijos paj?gos, ir skuodi ieškoti kiek hipsteriškesnio baro. Pas hipsterius ramiau. Jie re?iau mušasi. Nes nemoka.

MENIU: alus.
ALKOHOLIS: alus.
NUOTAIKA: alus.
KAINA: studentiška (bet reiks pastatyt alaus kokiam braliukui latviui).
KUR: Rygos senamiestis.
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: alus.

Jei nukankins „Sodra“, maistas „Sodrut?je“ – nepad?s

J?s niekada nepagalvojot, jog „Sodros“ b?stin? Vilniuje labai jau primena Saurono tvirtov? iš Žied? valdovo trilogijos? Virš amžinai prasižiojusio piltuv?lio tetr?ksta nuolat švie?ian?ios akies… Architekto b?ta ryškiai jau?ian?io potekstes, o mums visuomet m?sle liks faktas, jog šis pastatas taip niekada ir nesusilauk? sav?s vert? paty?i? mieste. Tiesa, gal jos ir buvo, bet Degustatoriai tuo metu krimto Leokadijos keptas bandeles mokyklos valgykloje ir nieko nepasteb?jo.

dienos pietus, sodrute

Kaip ten beb?t?, net ir pa?iame neken?iamiausiame (gal neken?iamiausiu b?t? galima nominuoti ir VMI, alia ta bent jau nauja ir ne tokiam užkampyje) pastate Vilniuje – duoda valgyti. O kaip kitaip. Ten, viduryje niekur, vietoje, kuri? sunku jau ir Vilniumi vadinti, manome, nelabai ir yra kur dar pavalgyti.

Tod?l visi „Sodros“ darbuotojai ir ilgiau ten užsib?nantys sve?iai, kuriems tenka „pralaukti“ piet? met? – renkasi… ta-da-da-daaaam… „Sodrut?je“! Taip. Tai viena t? unikali? viet? mieste, vis dar išlaikiusi? pirmojo nepriklausomyb?s dešimtme?io tradicij? pavadinimus maitino ?staigoms, spekuliant? irštvoms ir pirmiesiems uab‘ams duoti jungiant vardus, mažybinant juos bei kitaip iškraipant. Taip iš Nijol?s ir Algimanto šeimos verslo atsirado kavin? „Algnija“, taksi firma tapo „Taksita“, o saugos ?mon? – „Sauguva“. Remiantis tokiomis pa?iomis taisykl?mis „Sodrut?“ taip pat tapo tuo, kuo yra ir šiandien.

Lank?m?s ten iškart po piet? met?, tod?l kai kuri? patiekal? jau nebebuvo. Ta?iau, galime pasidžiaugti, jog kaip ir kiekvienoje save gerbian?ioje valgykloje, „Sodros“ darbuotojams pateikiami keletas pasirinkim?. Kažk? beveik priimtino (jei smarkiai nesigilins ? sud?t?) gali susimeistrauti vegetaras, yra kurios nors r?šies blyn?, kotletas, keletas salot?, ? kurias, kažkod?l, visose valgyklose reaguojama kaip ? užkand?, o ne potencialiai visavert? patiekal?.

dienos pietus, sodrute

Kompotas, bandel?s ir kiti valgykl? priedai – taip pat greta. Beje, tikriausiai geriausias dalykas „Sodrut?je“ – visai pus? velnio kavos aparatas, kuris bent jau išvaduoja nuo snaudulio. Beje, puodeliai – nestandartiškai dideli.

Mes ragavom šaltibarš?i? (kurie gal ir buvo neblogi) su labai labai labai prastomis bulv?mis. Iš kur išgaunamas tas valgyklinis bulvi? kartumas – reik?t? kada pasiaiškinti detaliau. Dar ragavom „valgykla style“ bandeli?, kurios, ties? pasakius, visada visai patiko. „Sodrut?“ jas iškepa arba gauna taip pat visai neblogas. Ta?iau bulviniai ar bent jau tokie tur?j? b?ti blynai… na, kaip ?ia pasakius. Žinot, tas aliejus…

Beje, atkreip?me d?mes? ? tai, jog „Sodrut?je“ parduodamos dar ir cigaret?s. ?ia nuo nerv?, matyt, prireikia.

MENIU: valgykla, pagal geriausias „Rekomenduojam? patiekal? valgykloms“ tradicijas
KOKYB?: valgykla, eiti iš b?dos
KAINOS: verkia Vilniaus centre dirbantieji „Sodros“ kotlet? kain? matydami
ALKOHOLIS: bent jau tur?t? gal neb?ti…
APTARNAVIMAS: su vietiniais klientais, gird?jom, labai maloniai kalb?josi
VIETA: „Sodra“, Voldemorto r?mai, 1 aukštas
INTERNETE: www.sodra.lt
SUBALANSUOTA: dirbantiems „Sodroje“

[english] Senoli? kepykl?l? in Vilnius – Pies you’ll trade your soul for

I am not kidding, so consider yourself warned – if you have a sweet tooth this is the kind of place you’ll be bargaining with yourself about: “Just one more piece”. But, truth be told, ‘Senoli? kepykl?l?’ is just too good to pass up and not all things sold inside are sweet.

senoli-kepykll-vilnius-(by-marek-ivanovskis)
They try to make their pastries as natural as possible and avoid artificial flavors and food coloring, this is also why the things sold here aren’t really the cheapest in town. But just grab a bite of a pie with cherries and chocolate or apples and poppy seeds and you’ll be hooked. There are a few tables inside, so you can also choose to have coffee or eat something that is less of a dessert: a pie with cheese, spinach or something else that is offered on the day you’re there.

The earlier you get here, the more different kinds of pastries you can expect to find – they are baked each morning and sold throughout the day. By closing time there is usually barely anything left, so you probably can’t go wrong with stopping by here right after lunch.

Where: Vokie?i? St 14, Vilnius
Price: Piece of pie LT 5
Why? Snacks
When? Mon – Fri 09:00 – 20:00, Sat 10:00 – 20:00, Sun 10:00 – 18:00

This article was first published on Spotted By Locals and is written by our friend Marek ((his posts are worth reading!). Photo credits also go to Marek.

Kreta – sala, kurioje n?ra žuvies

Kretos sala yra Viduržemio j?roje ir priklauso Graikijai. Tai vienas iš m?s? civilizacijos lopši?, ?ia galite aplankyti Mino r?mus ir pasivaikš?ioti t?kstantme?ius skai?iuojan?iose alyvmedži? girait?se.

Alyvmedžiai

Alyvmedžiai

Mino r?mai

Mino r?mai

Heraklionas - didžiausias Kretos miestas

Heraklionas – didžiausias Kretos miestas

Maistas Kretoje mažai kuo skiriasi nuo graikiško, o baruose ir restoranuose jis yra tragiškai orientuotas ? turistus, tad kažko subtilesnio ir ?domesnio viešojo maitinimo ?staigose ne taip ir lengva rasti. Be to, dar turite suprasti, kad vienu straipsniu aprašyti visos Kretos virtuv?s ne?manoma, tai ner?kaukit, kad kažko „ypatingo neapraš?te“. Buvome saloje trumpai ir valg?me daugiausiai meinstrymin? maist?.

Vienintelis dalykas, iš ties? mus nustebin?s, buvo susid?rimas su faktu, kad kretie?iai beveik nevalgo žuvies, nes jos salos pakrant?se papras?iausiai n?ra, ji yra išžvejota, ir jau kur? laik? vis? rimtesn? žuv? Kreta importuoja. Vietiniai pataria restoranuose neužsisakin?ti nei žuvies, nei j?ros g?rybi?, nes dažniausiai ji n?ra nei vietin?, nei super šviežia. O jei jau mirtinai jos norite, tai imkite kokias nors mažas žuveles, tikinama, kad jos sugautos vietos pakrant?se.

Tad k? gi valgo vietiniai? Virtuv?s pagrindas, kaip ir visose Viduržemio j?ros šalyse, yra alyvuogi? aliejus, sakoma, kad šioje saloje spaudžiamas aliejus laikomas geriausiu pasaulyje. O juo gardinama arba jame kepama mums gana ?prastas maistas – troškiniai, ant ugnies kepta m?sa, ?vairiausi? r?ši? salotos. Troškinius iš daržovi? ar m?sos galima laikyti šios virtuv?s pagrindu. Žinoma, gerai paieškojus, galima rasti ir ?domesnio maisto – kaip pvz ?daryt? cukinij? žied?. Dar gausu marinuot? daržovi?, iš kuri? tiesiog negalima nepamin?t marinuot? artišok?.

Maltos alyvuog?s ir šviežia duona

Maltos alyvuog?s ir šviežia duona

Visai pradžioje gausite koki? nors apetaizeri? – pradedant tiesiog maltomis alyvuog?mis, kurias tepsite ant Paximadia (graikiški duonos dži?v?siai) arba kretietiško užkandžio – ant šio dži?v?sio užpilto aliejaus, užteptos pomidor? tyr?s, užd?t? alyvuogi? ir s?ri?.

Jeigu kalbame apie salotas, b?tina pamin?ti graik? virtuv?s esmi? esm? – graikiškas salotas, jos visame pasaulyje b?tent taip ir vadinamos. Ir ?ia reikalinga trumpa kulinarin? pamoka – graikiškose salotose graikišk? riešut? n?ra, juos d?ti sugalvojo tikriausiai kokio nors baro-restorano šeiminink? kur nors K?dainiuose ir nusprend?, kad tai bus labai gera mintis. D?l pa?ios id?jos nesigin?ysim, bet realyb? yra tokia, kad graikai taip nedaro. Receptas labai paprastas – imate agurkus, pomidorus, paprik?, m?lyno (tinka ir baltas) svog?no, ger? alyvuogi?. Visk? sumaišote su geriausios r?šies alyvuogi? aliejumi ir šiek tiek raudon?lio ir baigiate ant viršaus patupdydami pon? fetos s?r?, kur? irgi stenkit?s gauti kuo geresn?s r?šies. Dar pabarstykite druska ir pipirais ir darbas baigtas.

Graikiškos salotos

Graikiškos salotos

Gatv?je kretie?iai mielai valgo tai, k? mes vadiname kebabu. Tik jie tai vadina gyros ir patiekia ?vairiais b?dais – tiesiog l?kšt?je su daržov?mis, kept? kaip šašlyk?, pitoje arba lavaše. Kadangi lietuviai yra labai gerai susipažin? su kebabais, tai tikriausiai nebus sunku suprasti, kad visas patiekalo skonis slypi m?soje ir tiesiog reikia išsirinkti geriausiai j? ruošian?i? viet?.

Gyros

Gyros

Vištienos gyros

Vištienos gyros

Mums nepaž?stama daržov?, kuri ten labai populiari ir nuolat dedama ? m?sos ar vegetariškus troškinius yra okra (d?l savo išvaizdos vadinama lady finger). Okra yra dažnai sutinkama daržov? Artimuosiuose Rytuose, Vidurio Azijoje ir Šiaur?s Afrikoje. B?tinai paragaukite, mums skonis primena cukinij?.

Grilinta ?vairiausia m?sa su gruzdintom bulvyt?m ir salotom yra Kretos turistams duona kasdienin? – kai visus metus toks puikus oras, papras?iausia ir skaniausia m?s? valgyti kept? tiesiai ant žarij?.

M?sos kalnai

M?sos kalnai

?domesn? graikišk? salot? variacij? galite sutikti Santorinio saloje (netoli Kretos, kasdien kursuoja keltas). ?ia jos gaminamos ir agurk?, vyšnini? pomidoriuk?, vietoje gaminamo už fet? minkštesnio ir biresnio s?rio (primena m?sišk? varšk?), alyvuogi? ir džiovintos duonos trupini? arba gabaliuk? (Paximadia). B?tinai paragaukite, jeigu b?site gražiausia pasaulio sala tituluojamame Santorinyje.

Santorinio salotos

Santorinio salotos

Santorinis

Santorinis

Desertai ir šiaip saldumynai primena Turkij? ir kitas arab? šalis – žiauriai saldu ir daug medaus.

Katinukas

Katinukas

Kretos virtuv? n?ra kulinarijos virš?n?, o maistas n?ra toks smagus ir ?vairus, kaip kokioje Ispanijoje, bet apsilankyti saloje ir paragauti vietini? gaminamo šviežio ir kokybiško maisto tikrai rekomenduojame.

Atostogas menanti,
Degustatori? komanda