Labai nesukompresuoti blynai Talino legendin?je kavin?je „Kompressor“

„Kompressor“ Talino gyventojams yra maždaug tas pats kaip kažkada Vilniaus gyventojams buvo „Pieno baras“ Rotuš?s aikšt?je. Bent jau taip supratome iš ilg? eili?, jaun? veid? ir to, kad vos prabilus apie ši? viet? dažno talinie?io veidu nuslenka šypsena: „Jooo…, žinau“. „Legendary Pancake House“ (kaip prisistato pats baras) atsid?r?me prisiskait? vieno iš daugelio kelioni? gid?. Pastarasis mums žad?jo pat? Vanalinn‘o (arba kitaip Talino senamies?io) centr?, gabal?l? tradicijos ir tikrai skanius blynus didel?mis porcijomis.

Viskas, lyg ir, tiesa. Bet… ne iki galo.

estija

Mes „Kompressor“ š?k? šiek tiek prat?stume ir prid?tume: „Legendary Pancake House for Youth“.

„Kompressor“ yra blynin?. Tiksliau, „creperie“. Porcijos ten išties milžiniškos, o „crep?“ pasirinkimas – apsuka galv?. Sald?s, su s?riu, su m?sa, su uogom, su m?sa ir daržov?m, vegetariški, su varške ir t.t. Meniu – tikrai platus, o ir patys „crepai“ labai skan?s. Beje, meniu yra ir keletas desert? bei kitoki? patiekal?, bet kadangi ? t? meniu dal? nelabai ži?r?jome – komentar? nežersime.

Dar (gal) puiku yra tai, jog tai, tikriausiai, pati pigiausia viešojo maitinimo ?staiga Talino senamiestyje. ?skaitant ir al?, kuris ?ia, lyginant su kitomis Talino vietomis, euru ar pusantro pigesnis. Blyn?, pavyzdžiui, galite gauti už 4.90 euro, bet jo tikrai užteks net vidutinio sud?jimo vyrukui.

Tiesa, šis faktas labiau puikus tiems, kurie tiesiog nori užkišti urzgiant? skrand? ir išlenkti vien? kit? bokal? alaus. Greitiems pietums prieš dar vien? užsakyt? tur? – tai puiki vieta. Ta?iau jei norite ?ia praleisti ram? ir patog? vakar? – nepavyks. „Kompressor“ labiau primena kokio didelio fabriko valgykl?. Žinoma, suremontuot?, šiek tiek pajaukint?, bet šiaip ar taip – valgykl?. Didel? sal? aukštomis lubomis sovietme?iu perstatytame pastate, su eil?mis medini? stal? ir savitarna – negali priminti nieko kito.

Kad jau prad?jome apie savitarn?, tai teks pridurti, jog itin malonaus aptarnavimo tik?tis taip pat nereikia. Svarbu, kad daug neklausin?tum?t, sulauk? savo eil?s žinotum?te ko norite ir greitai dingtum?te iš vaizdo atgal prie savo staliuko (kur?, bent jau mums, teko ir pamedžioti).

Kalbant apie viet?, tai ši blynin? tikrai ?sik?rusi labai patogioje vietoje. Visai greta Rotuš?s aikšt?s, vienoje iš siauri? gatveli?. Skamba gerai? Nelabai… Gatvel? tokia nyki ir niekuo neypatinga, jog lokacijos prasme svarbus tampa tik atstumas. Beje, nors buvome šaltuoju met? periodu, tod?l vasaros terasos buvo net ne galvoje, bet kažkod?l ?tariame, jog ten toks dalykas – net ir negal?t? egzistuoti.

MENIU: „crepai“ aka blynai
KOKYB?: tikrai skanu
KAINA: vienos mažiausi? Talino senamiestyje
ALKOHOLIS: taip
APTARNAVIMAS: jud?kite greitai ir b?kite tikras, ko norite
VIETA: netoli Rotuš?s aikšt?s, Rataskaevu 3, Talinas
ATIDARYTA: nuo 1dienio iki 7dienio, nuo 11 iki 23 val.
INTERNETE: www.kompressorpub.ee
SUBALANSUOTA: jauniems ir alkaniems arba labai jau skubantiems bei taupantiems

Ponas kebabas… dienos pietums arba tikras Stambulas Vilniuje

Jei kada lank?t?s Stambule, tikriausiai, vos už?j? ? „Marmar?“ atpažinsite vien? iš t?kstan?i? restoran?li?, kuriuose dažniausiai s?di vietiniai ir l?tai gurkšnoja arbat? iš savo tradicini? miniati?rini? puodeli?. Kažkur fone – besisukiojantis vir?jas retkar?iais š?kteli užsakymo pavadinim?, o pakviestasis tingiai kulniuoja jo pasiimti. Beje, ne itin prabangi aplinka ir garsiai plyšaujantis televizorius – ne k? mažiau svarbus atributas.

kebabine marmaris (2)
Pasirodo, panaši vieta yra ir Vilniuje. Ir taip, tai tas pats m?s? jau pamin?tas „Marmaris“.

Atsiradome jame kiek netik?tai, kankinami kasdien?s dirban?i? žmoni? problemos: „Kur valgysim dienos pietus? Ne… ten nenoriu – jau nusibodo. Ne… ten pra?jus? kart? buvo labai neskanu. Neeee!“.

Paskutin? akimirk? kolega prisimin?, jog eidamas ? darb? pasteb?jo netoliese esan?i? kebabin?, si?lan?i? dienos pietus. Šis jo komentaras buvo, grei?iau, buvo juokas, bet, kaip sako protingi žmon?s, kiekvienam bajery yra dalis bajerio. Taip „juokas“ virto k?nu, o mes ragavome dienos pietus kebabin?je.

kebabine marmaris (1)
Beje, kebabin? – tikrai skai?iuoja ne pirmus metus. Nuo kit? ji skiriasi dar ir tuo, jog niekada nepretenduoja ? „Va ?ia tai geriausias Vilniaus kebabas“ nominacij?, o lankytojus kvie?ia pris?sti prie gan?tinai padoriai atrodan?i? staleli? bei pavartyti žurnal? apie Turkij?.

Dienos pietums visuomet gausite kokios nors turkiškos sriubos ir, žinoma, kebab?. Kadangi žalio supratimo neturime kokiu pagrindu yra atrenkami „Va ?ia tai geriausias Vilniaus kebabas“ nominantai, tiesiog pasakysime, jog tiek sriuba, tiek kebabas – normal?s.

kebabai marmaris (2)
Tiesa, kiek nustebinti gali tas faktas, jog j?s? niekas nepaklaus: „Kuoks padažas? T?rim ?esnakynis, myksas ir aštr?“. Padažo ? kebabus „Marmaryje“ – nededa. Jei jo labai tr?ksta, tai ant stalo visuomet yra pora padaž? – ke?upo ir majonezo pagrindo. Norit – dedat?s, nenorit – ne. Kiek teko skaityti, šios kebabin?s savininkui turkui labai jau keistas pasirod? lietuvi? ?protis d?ti padaž? ? kebabus (panašiai kaip italai kraupsta matydami ant picos varvinam? ke?up?) ir jis nusprend? to nedaryti. Ties? pasakius – taip tikrai skaniau ir… sveikiau.

kebabai marmaris (3)
Ant stalo rasite ir džiovint? aitri?j? pipir?. Pastaruosius gal?site puikiai panaudoti, jei pasirodys, jog sriuba – nepakankamai aštri.

Beje, kalbant apie tai, k? paragauti verta, tai vietoje gaminami turkiški desertai. Kadangi mes d?l j? galime nusigraužti pirštus – visuomet bent vien? ragaujame. Ypa? baklava, kuri ten yra visiškai tobula.

Dar mums labai patinka ?ia parduodamas „Ayran“, kurio galima paragauti ir vietin?s gamybos. Patiems smalsiausiems – verta gerokai pavartyti meniu. Patiekal? gausyb? ir pavadinim? ?vairov? sufleruoja, jog ten tikrai galima paragauti turkiško maisto.

kebabai marmaris (1)
„Marmaris“, tarp kitko, turi ir „halal“ sertifikat?. Tai reiškia, jog ten gaminamas ir parduodamas maistas – atitinka islamo ?statymus ir yra tinkamas vartoti šios religijos išpažin?jams. Na, o tiems kurie pasitiki technologijomis – „Foursquare“ paskyroje apie „Marmar?“ prirašyta labai ger? komentar?. Kai kurie j?, iš Lietuvoje gyvenan?i? turk?, kurie teigia, jog tai – tikra turkiškas virtuv?.

Paskutinis dalykas, kur? b?tinai norisi pamin?ti – lankytojai. J? pasteb?jome net ir kostiumuot?, tod?l jei nety?ia sugalvosite ten užsukti – nesibaiminkite. Balta varna neb?site.

MENIU: turkiškas restoranas
KOKYB?: iš paži?ros švaru ir pakankamai skanu
KAINOS: nedidel?s, pagrindini? patiekal? – vidutin?s
ALKOHOLIS: sp?jam, n?ra
APTARNAVIMAS: kaip kebabin?je (nors apie patiekalus papasakoja maloniai)
VIETA: Šev?enkos g. 6 / Algirdo g. 23, prie Mindaugo „Maximos“
SUBALANSUOTAL: keliones ? Turkij? prisiminusiems arba norintiems išbandyti kažk? nauja