Arm?niškas „Jerevan“ – pakeliui link Druskinink?

Pakel?s bei užmies?i? restoranai – atskiras ir labai ?domus reiškinys. Vieni j? – prisiglaud? greta miest? bei ?sik?r? netoli ežer?, tod?l vasaros vakarais masina nuo ?kaitusio asfalto kankyn?s norin?ius ištr?kti miestie?ius. Kiti, tuo tarpu, yra tiesiog pakeliui. Rodos, „prie niekur“.

jerevan, pakeliui i druskus (11)

Eksterjeras, papuoštas 3 žvaigždut?m

Off topic: Mus visuomet kankino klausimas – iš ko sugeba išsilaikyti kokiam 100-ajame kilometre nuo Kauno ?sik?r?s restoranas ir / ar viešbutis, prie kurio niekuomet n?ra automobili?, bet veikia jis – nuo koki? 1996-?j?…

Tiesa, „Jerevanas“ – apie kur? mes š? kart? – kiek kitoks. Taip, jis taip pat pakeliui, ta?iau jau gerokai ar?iau Druskinink?, ? kuriuos mes t?kart ir trauk?me.

„Jerevan?“ pravažiuodavome dažnai, ta?iau tik š?kart nusprend?me susigundyti, nes vienas iš pakeleivi? kaip tik užsimin? gird?j?s ger? atsiliepim?: „Sako, priklauso tikriems arm?nams, tod?l ir virtuv? – autentiška“.

jerevan, pakeliui i druskus (1)

Char?io sriuba

Užsukus ? vid? – pasitinka kiek slogi aplinka. Tylut?liai groja muzika, kažkur kampe švie?ia televizoriaus ekranas, o visoje sal?je su dideliais „šeimyniniais“ stalais s?di tik dar keletas žmoni?. Šviesiame interjere, vos su vienu kitu pamarginimu – pasijungti labai didelis.

Ta?iau nuotaik? praskaidrina per kelias minutes su šypsena (!) prisista?iusi padav?ja, kuri dalina meniu ir pradeda pasakoti apie patiekalus. Panašu, kad apie arm?nišk? „Jerevano“ kilm? gandai – nemeluoja.

jerevan, pakeliui i druskus (3)

Vietoje kepta duonel? – gerai

Sužinome, kad virtuv?je yra speciali krosnis, kurioje kepami šašlykai beigi kiti tokio tipo patiekalai. Tiesa, kadangi jie gaminami šviežiai – j? tekt? laukti labai ilgai. Kadangi užsib?ti nesinori, o vos išvažiav? iš Vilniaus buvome prad?j? svajoti apie kepsnius Druskininkuose – prašome kažko paprastesnio.

Netrukus ? stal? keliauja arm?niška vietoje kepta duona, char?io striuba, chinkaliai, baklažan? troškinys ir… ?eburekai. Prieš maist? dar sp?ja atkeliauti ir pora bokal? alaus, kurie pasirodo – prar?g?… Pastarieji greitai kei?iami buteliniu alumi, bet padav?ja vis tiek stebisi: „Prieš tai žmon?s buvo, tai g?r?“ (o mes tuo tarpu mintyse stebim?s – ar ?ia tik mes tokie bjaur?s, kad prar?gusio negeriam, ar tie kiti – per kukl?s, nes jei nusiperka, tai ir vartoja).

jerevan, pakeliui i druskus (4)

Baklažanai – ?domesnis variantas

Char?io striuba – nenustebina, bet ir labai nenuli?dina. Tikrai yra tek? ragauti geresn?s ir sodresn?s, o šioje dar ir lengvas aštrumas buvo kažkur pasimet?s. Ištr?kus iš Vilniaus – ir kainos ?ia atrodo mažesn?s, tod?l vis? kalt? suver?iame b?tent tam: „Tai iš kur tu ger? produkt? gausi, kai ?ia centus viskas kainuoja“.

Ta?iau su arm?niška duona char?io – puikiai tinka, tod?l l?kšt?se ilgai neužsib?na.

jerevan, pakeliui i druskus (5)

Vietoje gamintas ?eburekas. Taip – su ke?upu, kartas tinka prie visko

Beje, tikriausiai jau atkreip?te d?mes?, jog užsisak?me ir ?eburek?. Viskas tik tod?l, kad padav?ja juos mums labai rekomendavo. Sak?: „Vietoj darom, tikrai labai geri ir labai skan?s“. Kadangi laikotarp?, kada paskutin? kart? valg?m šio sovietinio „greito maisto“, galima apib?dinti tik kaip „labai seniai“ – susigundom.

Ir kaip ?ia pasakius. ?eburekas. Net nelabai žinom, kaip j? vertinti. Vat toks – ?eburekas. Skanu. Viskas gerai, bet vis tiek – ?eburekas. Jis tiesiog turi b?ti šviežiai pagamintas ir su paken?iamu m?sos ?daru viduje. Šis – toks ir buvo, taigi, tikriausiai, reik?t? j? vertinti kaip labai ger?.

Unikalesnis dalykas susij?s su šiuo patiekalu yra greta patiektas ke?upas ir puošybos elementai. Mes juos pasisteng?me kiek patobulinti.

jerevan, pakeliui i druskus (9)

Patobulintas ?ebureko dekoras: „?eburekas šypsosi“

Kai apie tai, ar skanus baklažan? troškinys, paklaus?me jo užsisakiusios bendrakeleiv?s, šios atsakymas buvo labai lakoniškas: „Nu… skanu. Gal.“.

Na ir galiausiai – tikrai geri chinkaliai. Bent jau vertinant pagal tai, koki? prast? j? versij? teko ragauti Lietuvoje. Tešla – tvirta, bet puikiai išvirusi, viduje – n?ra prasiskverbusio vandens, kuris sugadina vis? m?sos skon? ir praskiedžia nat?ral? m?sos sultin?, tiesiog privalant? b?ti viduje. Pati m?sa viduje, tiesa, gal?jo b?ti kiek kokybiškesn?, ta?iau net nepaisant to – patiekalas vyk?s.

jerevan, pakeliui i druskus (7)

Geriausia dalis – chinkaliai. Ne patys tobuliausi, bet tikrai geri.

„Jerevanas“ gal? gale paliko labai vidutiniškos, provincijos užeigos ?sp?d?. Vis dar svarstom, kad jei b?t? buvusi vasara, mes b?tume tur?j? daugiau laiko ir b?tume paragav? šašlyk?, šviežiai kept? krosnyje – gal nuotaika b?t? buvus geresn?. Dabar galime pasakyti tik tiek, bandyti galima, bet ar labai reikia – nežinia.

Jei važiuojate ? Druskininkus, o skrandis dar leidžia pasiekti š? miest? – ten pavalgysite gal ir brangiau, bet skaniau. Jei, vis d?lto, susigundysite – „Jerevanas“ tikrai gerokai geresn? vieta už daugum? pakel?s užeig? Lietuvoje.

Beje, kaip ir dažnai m?suose, „Jerevano“ meniu – kelios dešimtys patiekal?. Ir v?l, nuoširdi m?s? rekomendacija – kuo trumpesnis meniu, tuo papras?iau visuomet tur?ti švieži? ingredient?, galima daugiau d?mesio skirti kiekvienam patiekalui ir iš jo „sumeistrauti“ nedidel? stebukl?. J?s? klientai tikrai nepasteb?s, jei iš meniu dings kurios nors salotos, vienas kepsnys ar kuris iš miltini? patiekal?.

MENIU: arm?niškas
KOKYB?: pakankama
KAINA: lyginant su vilnietiškomis – nedidel?
ALKOHOLIS: yra
APTARNAVIMAS: malonus, tikrai žino iš ko ir kaip gaminami patiekalai
VIETA: pakeliui iš Vilniaus ? Druskininkus, Vilniaus kelias 2 (visai greta Druskinink?)
INTERNETE: FB
SUBALANSUOTA: išalkusiems kelyje

„Senoji trobel?“: gera vieta, kai užsinori tikro lietuviško maisto

„Senoji trobel?“ yra viena iš t? ne?tik?tin? viet?, kurios Vilniuje egzistuoja galb?t ir ne vien? dešimtmet?, bet apie jas – niekas nieko nežino. ?sik?rusi sename mediniame name, ant ribos, kur senasis Naujamiestis virsta sovietiniu Naujamies?iu, mums „Senoji trobel?“ visada primindavo tiesiog alubar?, ? kur? renkasi depresijos kamuojami vietiniai vyrai pakelti ne vienam ir ne dviem bokalams stipriausio alaus.

senoji trobele (4)

Didel? dienos piet? porcija – kepsnys vyno padaže

Stereotipai veikia, o senas medinis namas, nuo gatv?s ir žmoni? aki? atitvertas ??jimas, ne pati didžiausia iškaba, o svarbiausia – VIETA, b?tent ir nupieš? tok? „Senosios trobel?s“ vaizd?. Kažkaip lengviau ten ?sivaizduoti apmusijus? alubar?, nei lietuvišk? patiekal? restoran? (taip, b?tent – restoran?), kuriam ger? žodži? „Trip Advisor“ negaili vis? krašt? užsienie?iai.

senoji trobele (1)

O ?ia to paties – maža porcija

Atsid?r?me „Senojoje trobel?je“ netik?tai ir, ties? pasakius, labiau tik?damiesi pasijuokti, nei patirti kažk? gero ir malonaus. „Ai nu, einam ? t? gelton? nam?, bus juokinga! Gi taip seniai kokioj nors visiškoj „skyl?j“ buvom,“ – sak?m sau, rinkdamiesi viet? dienos pietums. Ir, kadangi m?s? ?prastin? pietavimo vieta buvo perpildyta, o staliuko laukti nesinor?jo – „Senoji trobel?“ pasirod? tiek-to-tiks variantas.

Ir k? j?s sau manot. Dienos pietus penkiems asmenims atneš? trys padav?jai, kad visi gautume patiekalus tuo pa?iu metu, aptarnavimas gerokai praspjov? dirbu-?ili-picoj-man-mažai-moka-d?jau lyg?, o svarbiausia – buvo tikrai skanu. T? kart? ragavome sulting? ir minkštut?l? jautienos pjausn? raudonojo vyno padaže beigi dienos sriub?. Nuostaba viršijo visus l?kes?ius! Buvo tikrai labai labai gerai.

senoji trobele_ (1)

Cepelinai, tiesa, geresni „Šnekutyje“ (tam, kur prie „Kiaušinio“)

Tiesa, po keleto apsilankym? supratome, kad dienos piet?s ne visuomet b?na tokie ?sp?dingi, o cepelinus, vis d?lto, kiek geriau gamina „Šnekutis“ (atkreipti d?mes?, ne bet kuris „Šnekutis“, o tas, kur prie „kiaušinio“), o Kijevo kotlet?, vis d?lto, reik?t? eiti ragauti ? „Nering?“, ta?iau visa kita – gen?tinai puiku.

Vienaip ar kitaip – tai puiki vieta pasiilgusiems lietuviško maisto ar privalantiems juo pamaitinti iš užsienio atvykusius draugus. Iki šiol didžiausia b?da buvo ta, kad, nepaisant visko, galiausiai juos tekdavo vesti ? chain restoranus, turin?ius didžiausi? tradicinio maisto koncentracij?.

senoji trobele (3)

Didel? porcija sriubos iš dienos piet?. Bent jau ši – buvo labai gera.

Beje, „Senoji trobel?“ – vienas iš t? restoran?, kuri? interjeras pergr?stas nacionaliniais simboliais, liž?mis, pintais krepšiais ir visais kitais kaimiško gyvenimo elementais. Gal visko kiek ir daugoka, bet prie cepelin? ar v?dar? – tinka. Aptarnavimas tikrai malonus, o padav?j? r?bai, bent jau, nors ir turintys tautini? element?, bet yra dail?s.

Tiesa, užsienie?iams ši vieta gerai ir d?l dar vieno dalyko. Nors meniu – be patiekal? nuotrauk?, ta?iau „Senojoje trobel?je“ jie turi album? su patiekal? nuotraukomis. Viena vertus – gali atrodyti juokingai, bet pabandykit išaiškinti užsienio sve?iui, kaip atrodo kastinys. Nors meniu angl? kalba yra, bet ne visi užsienie?iai taip puikiai moka ši? kalb?, kad gal?t? suprasti kas ir kaip.

senoji trobele_ (2)

Kijevo kotletas

Jei m?gstate, b?tinai paragaukite juodos duonos giros, kuri? gamina vietoje. Nors g?rimas gana specifinis ir ne vis? m?gstamas, bet, vienok, tikrai savas. Pirmieji giros receptai užfiksuoti dar XVI a. Lietuvos kunigaikš?i?, didik? ir bajor? knygose. Dar „Senojoje trobel?je“ atrasi maž?j? bravor? alaus, midaus, 75 laipsni? stiprumo „Žalgirio“…

Tarp lietuvišk? patiekal? ne tik tokie visiems ?prasti, kaip cepelinai, bet ir, pavyzdžui, ?riuko kulnas, kiaulienos šonkauliai at sprandin? vyno padaže. Tiesa, pagrindini? patiekal? kainos kiek aukštesn?s, bet, kaip sakoma, už kokyb? reikia mok?ti. B?tinai paragaukite ir vietoje kepamos gr?d? duonos.

senoji trobele_ (3)

Puikut?lis vištienos kepsnys iš dienos piet? meniu su labai geru padažu

Jei reik?t? apib?dinti restorano atmosfer?, tikriausiai, geriausiai tinka palyginimas su senu senu serialu „Gimin?s“. Bent jau mums taip pasirod?. „Senoji trobel?“ yra šeimos restoranas ir ten verdantis gyvenimas, kažkod?l, labai jau panašus ? garsiojo serialo atmosfer?. Bet ?ia gal tik mums – j?s išbandykit patys.

Paskutinis, pamin?jimo vertas momentas – lauko terasa. Nors restoranas greta gana judrios Naugarduko gatv?s, ta?iau – gerokai nuo jos pridengtoje terasoje galima ir užsimiršti apie miesto šurmul?. Beje, kai band?me ten užsukti kažkur? vasaros vakar? – visi staliukai jau buvo rezervuoti. Tai, jei k?, tur?kit minty.

MENIU: lietuviški tradiciniai patiekalai
KOKYB?: gera
KAINA: kiek brangiau nei ?prastuose lietuviškuose restoranuose, prasideda nuo 5 eur? (už papras?iausius)
ALKOHOLIS: maž?j? bravor? alus ir stiprieji lietuviški g?rimai, midus
APTARNAVIMAS: malonus ir draugiškas, padav?jai geba paaiškinti apie k? yra kuris patiekalas
VIETA: Naugarduko g. 36, Vilnius
INTERNETE: www.senojitrobele.lt ir www.facebook.com/SenojiTrobele
SUBALANSUOTA: 1) kai pasiilgstate lietuviško maisto; 2) jei galvojate, kad lietuviškas maistas yra tik cepelinai; 3) jei reikia paragauti tradicinio maisto nusivesti užsienie?ius.

Kauno ambasada Vilniuje: pub’as tai geras, bet vat valgyt jame gal ir nereikia

Kaip žinia, Vilniuje atsidar? Kauno ambasada. Kitaip tariant, baras „RePUBlic No.4“. Puiki vieta, gero pub‘o interjeras, vienas kitas koncertas, neblogas šurmulys savaitgaliais, ir ne visai dykyn? darbo dienomis, didelis alaus pasirinkimas, linksmai nusiteik? barmenai, bet… tegu kaunie?iai nesupyks – vat valgyt tai ten nereik?t?.

Žinoma, kai kalbame apie maist? tokiame bare, reik?t? kiek atskirti s?vokas:
1) Valgyti ir m?gautis;
2) Valgyti po kažkelinto bokalo;
3) Valgyti, kai esi studentas.

"Picuk?" kaip pas mam?

„Picuk?“ kaip pas mam?

Pirmo varianto ten tikrai negalima daryti. Griežtai. Ir net nerekomenduojama bandyti. Bet, jei atitinkate kitus du kriterijus – tik?tina, kad jums netgi patiks.

Mes štai, pavyzdžiui, padar?me klaid?. Kelis kartus išband? „RePUBlic“ savaitgaliais, gal? gale pavalgyti nusprend?m darbo dienos vakare. Bus mažiau žmoni?, ramiau, bus proga aptarti dienos reikalus ir skaniai pavalgyti. Arbe ne…

Kai apyžiopl? padav?ja (OK, suprantam, visiems reikia mokytis ir mokytis „ant kažko“; tai pasimok? ant m?s?) po ilgo laukimo vien? po kito prieš mus rikiavo svog?n? žiedus tešloje, Cezario salotas beigi Šefo pic? – l?p? kampu?iai sviro žemyn.

Salotos

Salotos

Prad?kime nuo svog?n? žied?. Viskas su jais gerai. Tikrai. Skanu. Gražiai atrodo. Ir padažas geras. Ir jei padav?ja neb?t? v?lavusi, kad net neb?tume atkreip? d?mesio. Bet tai KAIP t? žied? reik?t? pamirkyti padaže? Kas iš to, kad indelis gražus, jei jis nepatogus klientui… Beje, už žiedus suplosite 2.80 euro.

Iš karto po svog?n? ? stal? atkeliavo pica. Pica – Šefo. Beje, j? rinkdamiesi dar band?me pakalbinti padav?j?, kod?l ji vadinasi Šefo. Sakom: „Gal ?ia jau geriausia j?s? pica?“. Mergina kiek pasimeta ir sako, tai kad gal nelabai. Tada akimirk? susitvardžiusi ištaria kultin? vis? padav?j? fraz?: „Pas mus tai žinokit viskas labai skanu“. Aha…

Tai jei prie svog?n? ir nebuvo ko labai kabin?tis, tai prie picos… Atsimenat, tais senais senais laikais, kuri?, a?i? dievui, daug kas jau net ir neprisimena, laikais, kai metai kalendoriuje vis dar buvo pradedami skai?iais „19“, mamos kepdavo „picas“? Parduotuv?j nupirkdavo stor? paplot?, užd?davo daktariškos dešros (kas per pavadinimas…), fermentinio s?rio ar net kokio s?rio gaminio ir dar visko, ko b?davo šaldytuve. Tais laikais tai buvo vadinama pica, nes žmon?s ir šiaip dar nedaug ko mat? bei ragav? buvo.

republika (1)

Užkandukai – svog?n? žiedai. Skanu.

Tai va, jausmas valgant pic? „RePUBlic“ – labai panašus. Jokio išraiškingesnio skonio (gerai, kad papildomai užsipraš?m jelapen?, bent tie gelb?jo), pado tešla – nekažk?… Suvalgai, bet laimingesnis nuo to netampi. Tiesa, dar ir labai pigu. Tai galb?t labai daug tik?tis ir nereik?t? – kainos ir kokyb?s santykis veikia.

Toliau, kiek pamirštos (ir kada Lietuvoje ateis „mada“ maist? žmon?ms atnešti vienu metu?) atkeliauja Cezario salotos su vištiena. ?kainos tos 4.50 euro. Ingredientai daugiau mažiau pataikyti, padažas – netolimas originaliam, ta?iau skrudukai (naujas fainas žodis, k??) – kiek per minkšti. O ir padažo – gal?jo b?ti kiek daugiau.

republika (2)

Pamerk, jei gali

Žodžiu, l?kšt?s sud?tis panaši ? tikr?j?, ta?iau kažkas – ne iki galo pavyk?. Tiesa, labai dažnai b?tent taip nutinka barams ar restoranams, kurie ? savo meniu bando sutalpinti visk?, kas tik ?manoma. „RePUBlic“ meniu rasite ir meksikietišk? patiekal?, ir jau min?t? pic?, ir lietuviškos virtuv?s užuomin?, ir kepsni?, ir burgeri?, ir šimtus užkandži?. Kai bandai daryti visk? – kartais, b?na, viskas ir nepavyksta.

Taigi, gal? gale nuosprendis vienas. „RePUBlic“ numeris ketvirtas – yra puiki vieta išgerti alaus, susitikti su draugais, o jei alaus skrandyje darosi pernelyg daug (arba j?s – neišrankus studentas), tuomet maistas gali tikti. Ta?iau jei norite maloniai pavalgyti ir pasim?gauti tuo, k? turite l?kšt?je – geriau rinktis kit? viet?.

Bet tikrai užeikite ?ia paragauti alaus. Jo pasirinkimas tikrai didelis, o barmenai patiekdami al? dar ir kok? juokel? papasakos.

Beje, Vilniuje esanti „RePUBlic“ – jau ketvirtoji šalyje. Pirmos trys – Kaune ir gerai žinomos bei m?giamos vietini?. Tod?l juokaudami ir vadiname vilnietišk?j? „RePUBlic“ Kauno ambasada. Gyvuok ir klest?k

MENIU: viskas. Realiai – viskas.
KOKYB?: jei kalbame apie maist? – meh…
KAINA: nebrangu. Užkandžiai po por? eur?, salotos – 3-4 eurai, sriubos – iki 2 eur?, pagrindiniai karšti patiekalai – nuo 5 eur?, visokie kitokie karšti patiekalai – nuo 2.50 eur?.
ALKOHOLIS: puikus alaus pasirinkimas, kiti stiprieji g?rimai, kokteiliai
APTARNAVIMAS: pliusas barmenams, o m?sišk? mokin? padav?ja, tikim?s, jau sp?jo tapti profesionale
VIETA: Vilniaus g.
INTERNETE: www.pub.lt
SUBALANSUOTA: vakar?liui su draugais bei alaus sklidinais bokalais

 

[english] Ala in Riga: good basement for good beers

Even though we believe that Vilnius is a true Baltic diamond, majority of travellers choose to fully wring their holidays out and visit three sister-counties at once. If you are one of those and Riga is on your to-do list, make sure to add folk club Ala as one of the ‘must’ places as well.

Situated in Riga’s Old Town, it is the place to try national Latvian cuisine and even more importantly – local beers. Ala, meaning ‘cave’ in Latvian, is a shrine to local cultural heritage, filled with ancient symbols (the chandelier in the main hall depicts sun and has nothing to do with nazis), massive wooden furniture and even a stage for live contemporary folk music performances.

riga pagrabs (1)

Well-mixed menu suggests possibility to try dishes ranging from soup served in a carved bread loaf to Ala-famous 1kg pork hock. Lithuanian and Latvian food share common ethnicity as well as same greasiness and heaviness, and for some foreign stomachs may become a real challenge. Dishes come with very reasonable price tags, so don’t be surprised to find yourself surrounded by vigorous students.

riga pagrabs (2)

One of the greatest things about Ala – largest selection of local beers in Riga’s Old Town. 25 beer types and 25 tempting discoveries are served in this authentic basement. Vast majority of beer is delivered from small breweries, and each carries the unique taste of its own recipe. Even beer-hating ladies will be glad to find some local berry-tasting beer drinks. Just be sure to leave early enough to get back to your hotel using own feet.

By the way, while you eat and taste beer, Ala boasts live music evenings from Wednesday to Sunday. Underground Latvian music bands are usuals there, but bar invites some good mix of visiting performers from all around the world.

riga pagrabs (3)

Most of the staff is fluent in English what is not that common talking about other visitors. Nevertheless, they might be tiresomely friendly. Be pleasant, but do not go into friendships too seriously as you might find yourself drinking ‘bruderschafts’ with a shaved-head local at 4am in the morning.

MENIU: Latvian national cuisine
PRICES: very reasonable
ALCOHOL: big variety of local beers and other strong drinks, cocktails – not so common
SERVICE: friendly English-speaking staff
LOCATION: Peldu 19, Old Town Riga (basement)
@: www.facebook.com/folkklubs
BALANCED FOR: open-minded ethnic-experience lovers

Article originally from: www.globeandme.com