Savaitgalis Vilniuje: kaip vis? dien? valgyti, jud?ti, mokytis, ži?r?ti, diskutuoti ir pasilinksminti

Pirmiausia, susitinkate prie Katedros bokšto. Nes graži vieta ir tinka susitikimams. Užlipat ant Stebuklo plytel?s ir patraukiat žemyn Gedimino prospektu.

Užsukat ? Jakšto gatv? ir ten esan?ioje Donut LAB išsirenkat po spurg? (arba dvi). Dar gaunat kavos. Kur jums labiau patinka – pasirinkimas aplink gana didelis. Priklausomai nuo oro – suvartojate pakeliui arba Žemait?s skvere. Prisimenat kas ?ia per rašytoja ir pakalbat apie gana ni?r? parkel? bei „kaip j? reik?t? atnaujinti“.

Donut Labs

Tikrai išsirinksit bent vien?, bet gali užtrukti

Pasiemat artimiausius „oranžinius“ iki Seimo. Metat dvira?ius ir per tilt? žingsniuojat ? Žv?ryn?. Sustojat Panama Food Garden. Nes ten gražu ir malonu. Ypa?, kai geras oras. Jei kiek blogesnis – bazuojat?s „šiltnamyje“.

Daug nevalgot (juk visai neseniai sukirtot po spurg? ar dvi), bet užsisakot kažko gaivaus ir šalto. Vynas – vienas iš variant?. Dar pasiemat kur? nors iš puiki? užkandži?. Mums labai patiko ir tiko kalmar? žiedai.

11037812_904450029596764_3795404249670830145_n

?ia tie, kur mums patiko. Labai. Toks paprastas daiktas, o gomurys džiaugiasi… Visas kitas nuotraukas – kažkur pamet?m.

Palik? Panam? – traukiat kuo siauresn?m Žv?ryno gatv?m link Barclay‘s pastato. Renkat?s pus? su naujais ir puošniais namais arba, dar geriau, t? pus? kur ornamentuotos trobel?s gniaužia kvap?. Apži?rit, pakalbat apie tai, kaip „prieš 100 met? ?ia žmon?s gyveno“ ir „gi ?ia toks kaip ir kaimas realiai buvo“.

Prie Barclay‘s v?l imat dvira?ius ir važiuojat link centro. Su vienu dvira?io pakeitimu (jei važiuojat greitai – nereiks) pasiekiat Lietuvos ex-kino teatr?. Paliekat dvira?ius ir lipat Basanavi?iaus gatve kiek aukš?iau iki Qpolo.

Qpolo (1)

Jei s?žin? ir paros laikas leidžia – laik? jau galite prad?ti leisti štai taip. Beje, fantastiškas Qpolo paveikslas!

Kadangi daug jud?jot ir sudeginot visas kalorijas – užsisakot kažk? „stipriau“. ?ia mes apie „stipriau pavalgyt“, jei k?. Mes rekomenduojam Tom Yum, kuris ?ia yra arti tobulyb?s ir gan?tinai sotus. Tiesa, pris?d? ant minkšt? sofu?i? galit suvartoti ir po kok? kokteil?. Diena jau ? antr? pus?, tai galima. Beje, tai kad diena TIK ? antr? pus? – žmoni? ne tiek jau ir daug.

Kadangi Tom Yum nuotrauk? irgi pamet?m, dalinam?s kokteili? nuotrauka. Jie ten fotogeniški.

Kadangi Tom Yum nuotrauk? irgi pamet?m, dalinam?s kokteili? nuotrauka. Jie ten fotogeniški.

Toliau žingsniuojat Basanavi?ium žemyn, pereinat s?nkryž? ?r atsiduriat Trak? gatv?je, kur susirandat užraš? Alaus biblioteka. Pasiemat po skaitytojo biliet?, gerai išsinagrin?jat alaus r?šis ir „perskaitot“ vien? arba du bokalus. Du – jei „skaitymui“ renkat?s kažk? silpnesnio. Užkandžiaujant wasabi „riešutukais“ ir kalbinat barmenus. M?s? rekomendacija – s?sti prie baro.

Bibliotekoje tikrai yra daug knyg?. O k?d?s, beje, iš senos bažny?ios. Pirko per išpardavim?.

Bibliotekoje tikrai yra daug knyg?. O k?d?s, beje, iš senos bažny?ios. Pirko per išpardavim?.

Švietimas – reikalas geras, o Alaus biblioteka tam puikiai tinka.

Švietimas vyksta taip.

Švietimas vyksta taip.

Paragav? max po por? (nepamirškite, jog teks nulipti aukštais laiptais), einat iki Piano Man Outside, kur sukertat po burger? (pagaliau ten yra visai visokio maisto!), nes juk vien Tom Yum‘u gyvas neb?si. M?gaujat?s aplinka, sutinkat daug bi?iuli?.

"Lauko" burgeris atrodo taip.

„Lauko“ burgeris atrodo taip.

Beje, jei šalta – galit eiti tiesiai ir ? Piano Man Bar *Inside*. Tokiu atveju kaip tik pataikot prieš savaitgalio lankytoj? lavin?, gaunat viet? prie baro ir galit ramiai pavalgyti, kad ir steak sandwich.

O *inside* maistas - taip.

O *inside* maistas – taip.

B?nat Piano Man, kol prisirenka milijonas žmoni?. Atrad? draug? – išgeriat po kok? „davai vien? šotuk?“. Svarbu – nepersistengiat.

Pavyzdys, kaip nepersistengti...

Pavyzdys, kaip nepersistengti…

Pabaigai, užeinat ? Alchemik? greta, kur tikri alchemikai barmenai jums sumaišo nereal? ir j?s? gomuriui labiausiai tinkant? kokteil?. Tiesa, nedarykit klaidos, jei nor?sit kažko „man kažk? special“ ir barmenas paklaus k? m?gstat, nesakykit: „Nu saldžiar?gš?iai m?gstu. O geriu tai visk?, kas dega“.

Ne. Jiems tai nepadeda. Taip sako visi. B?kit unikalesnis ir išmanesnis. Pagalvokit k? iš ties? m?gstat.

Išsikvieskit taksi, važiuokit namo.

Tikra alchemija.

Tikra alchemija.

P.S.: ir tai t?ra tik vienas variantas, kaip praleisti dien? mieste valgant. Ir nenuskausminant pinigin?s iki „eik sau, patikrinau, žinok, kosmosas. Beje, valgyt galit ir daugiau, mes band?m – mums daugiau nebetalpa.