„Hal?s bistro“: ? Vilni? gr?žo žydiški beigeliai; gr?žo ne?kandami

Nepatik?sit, bet sekmadien? Vilniuje pasigaminti rakto kopij? – beveik ne?manoma. Tod?l kol iš už Atlanto atsibeld?s sve?ias namuose bando susigaudyti tarp laiko juost? – aš baigiu apib?gti kone visas gatveles aplink Hal?s turg?. Tapetai, rakandai, d?v?ti r?bai, dovanos už 1 eur?, knygynas, pora alubari?, sekso preki? parduotuv?.., o štai rakt? dirbtuv?s – n?ra.

Pilvas urzgia, o akys niekaip neatsimerkia – kavos skardin? namuose š?ryt buvo tuš?ia. Tyliai keiktel?jusi ant likimo suku Hal?s pus?n. Tiek to, bent jau pusry?i? aš tikrai nusipelniau. Vis dar lengvai suirzusi laviruoju tarp prekystali? ir visk? ragaujan?i? pirk?j? kol randu tai, ko man reikia – „Hal?s bistro“.

„Hal?s bistro“ – dar vienas potencialus pastaraisiais metais itin spar?iai revoliucionuojan?io stoties rajono forpostas. Nors tiek turgaus, tiek ir netoliese esan?ios stoties teritorijoje labiau ?prasta matyti rusiškais triaukš?iais raug?jan?ius m?lynanosius kolegas, šis bistro – labiau traukia tikr? atlyginim? už kvalifikuot? darb? gaunan?ius asmenis. Ypa? po to, kai gandas apie jame kepamus beigelius nuvilnijo per vis? Facebook‘? bei vien? kit? internetin? portal?.

beigeliai_Hales bistro (4)

Kai ?einu ? vid? – abi padav?jos lengvai gin?ijasi, kaip geriau kepti beigelius. Kaip suprantu, iškeptus reik?t? palaikyti orkait?je kol šiek tiek atv?sta. Nors žmoni? beveik n?ra, man prie kasos tenka ilgokai palaukti, kol atkreipiu ? save d?mes?.

Užsisakau kavos ir, kadangi iš prigimties esu smalsus žmogus, bandau draugiškai klausin?ti padav?jos: kurie ?darai m?gstamiausi klient?, kaip dažnai kepama nauja partija ir pan. Vos po keli? klausim? pasijuntu ir kalta, ir kvaila, tod?l tiesiog baksteliu ? meniu. Išsirenku beigel? su humusu, o kit? – su lašiša.

beigeliai_Hales bistro (5)

Beigeliai yra tai, su kuo keliasi dažnas niujorkietis. Tiesa, ten beigeliai atsid?r? tik prieš ger? šimtmet?, o tikroji j? kilm?s istorija siekia Lenkij? ir Lietuvos Didži?j? Kunigaikštyst?. ?ia apsigyven? žydai atsineš? savo kepini? tradicijas, kurios pamažu keit?si, kol susiformavo ? unikal? regionui beigelio recept?.

Ši? žydišk? „baronk?“ tarpukariu vis dar buvo kone kiekvienam Lietuvos mieste, j? gal?jai nusipirkti turguose ar mug?se. Tradicinis beigelis turi b?ti traškus iš išor?s bei labai minkštas ir net kiek t?sokas iš vidaus, jokiu b?du ne saldus, ant viršaus pagardintas skirtingais gr?dais ar net svog?nais.

?sitaisiusi prie lango spoksau kaip apa?ioje porel? „stumdo“ vyšnias ir prisiekiu sau ateiti apsipirkti ? Hal? kiekvien? sekmadien?, nors žinau, kad to tikrai nedarysiu. Gal? gale atkeliauja kava ir abu beigeliai. Vaizdas – prašosi Instagram‘o. Lengvai paskrud? šonai, šalia spalvotos daržov?s ir ryškiaspalvis puodelis. Šakut?s galu bandau ragauti ?daro. Esu tikra, kad pus? tautie?i? iš karto nor?t? užsiberti daugiau druskos, bet man – švelnus skonis puikiai tinka.

beigeliai_Hales bistro (2)

Iš anksto apsidžiaugiu puikiais pusry?iais, imu beigel? ? rank?, kandu ir… tenka ?d?ti pastang? suleisti ? j? dantis. Pats tešlos skonis gal ir primena tuos beigelius, kuri? teko ragauti iki šiol, bet tikrai per kieta. Beigelis niekada nebuvo pati minkš?iausia pasaulio bandel?, bet jo valgymas, vis d?lto, neturi priminti žand? raumen? treniruot?s.

Kol kramsnoju antr?j? – ?sijungiu Facebook ir pradedu skaityti, k? apie „Hal?s bistro“ sako kiti. Žinoma, didžioji dalis dži?gauja (o kaip kitaip), bet nemažai ir kritikos str?li?. Kone visos sminga ? ne itin draugišk? aptarnavim? bei kietus beigelius. Rodos, pasistengus su šiais dviem – viskas b?t? beveik gerai.

beigeliai_Hales bistro (3)

Ir kadangi man labai patinka mano rajonas, ir aš nuoširdžiai manau, kad gera beigelin? puikiai papildyt? jo besiformuojant? veid? – nuoširdžiai „Hal?s bistro“ linkiu s?km?s. Nes visada yra geriau kažk? daryti, bandyti, suklysti ir bandyti iš naujo (net jei tai tik tešla) nei nesistengti visai. Ar dar kada užeisiu? Užeisiu. Po koki? keli? m?nesi?. Užeisiu šviežio, traškaus išor?je bei minkšto ir lengvai t?saus viduje beigelio.

MENIU: beigeliai, dienos sriuba ir kelios salotos
KOKYB?: ne?kandama
KAINA: už beigel? – apie 2 eurai
ALKOHOLIS: n?ra
VIETA: Hal?s turgus, senasis pastatas
INTERNETE: www.facebook.com/HalesBistro
SUBALANSUOTA: at?jusiems apsipirkti ? turg?

Burger Geek – geras maistas blogoje vietoje

Burgeriai Lietuvoje vis dar yra naujieji cepelinai – j? gausite ne tik specializuotuose restoranuose, bet ir tinklin?se picerijose ar pakel?s užeigose. Literaliai – burgeriai dabar yra beveik kiekvienos maitinimo ?staigos meniu.

Tik?tina, kad lietuviai jau gal net šiek tiek pramoko ?vertinti burgeri? skon? ir kokyb?. Kartu su tuo tampa vis išrankesni ir mažiau pakant?s elementarioms klaidoms. Tad naujoms atsidariusioms burgerin?ms tampa vis sud?tingiau kovoti konkurencin? kov?, ypa?, kai turime tok? ger? kokyb?s standart? kaip Drama Burger.

„Burger Geek“ yra tipiška hipsteriška burgerin? ir puikiausiai tikt? kur nors siauroje Senamies?io gatv?je, bet atsidar? kokioj gal aštuntoj Vilniaus zonoj – prekybos centre „Ozas“.

Kad ir kaip ten b?t? su tuo prekybcentriu, bet burgerin? turime pagirti.

Baras atrodo štai taip.

Baras atrodo štai taip.

Atsibeld?me ten kokie dešimt koleg? visai jau po piet? – koki? gal tre?ia valand? dienos. Restoranas buvo tuš?ias, tad gražios foto be žmoni? gavosi :)

Yra vietos ir vaikams.

Yra vietos ir vaikams.

Viduje galite išvysti štai tok? men?.

Viduje galite išvysti štai tok? men?.

Galite paskaityti senos literat?ros .

Galite paskaityti senos literat?ros.

Po piet? toje vietoje be m?s? nebuvo daugiau nei vieno žmogaus, tad sulauk?me daug smagaus d?mesio iš padav?j?.

Po piet? toje vietoje be m?s? nebuvo daugiau nei vieno žmogaus, tad sulauk?me daug smagaus d?mesio iš padav?j?.

Kaip matote, ten tikrai smagi aplinka ir viskas gražiai padaryta ir apie visus pagalvota. Padav?jai aplink mus smagiai sukosi, o kadangi m?s? buvo daug, mes buvom faini ir daug visko užsisak?m, tai dar papildomai kompanij? pavaišino kv?va bulvy?i? su visokiais savos gamybos padažais.

Išskirtinumo ne tik interjero, bet ir maisto prasme ši vieta tikrai turi. Be pagrindinio meniu si?lo dar ir dienos pietus, kuriuose b?tinai rasite ir bent vien? burgerio pasirinkim?, kuris yra iš j? pagrindinio meniu, tik t? dien? b?na pigesnis.

Šaltibarš?iai iš dienos piet? pateikti k?rybiškai.

Šaltibarš?iai iš dienos piet? pateikti k?rybiškai.

Kolegos t? dien? išband? šaltibarš?ius ir dienos piet?. Skonis kaip skonis, bet vat pateikimas tikrai išmoningas. Ir kaina gera – 1.5 EUR.

Toliau ? stal? buvo patiekti burgeriai. Kadangi t? dien? dienos pietums buvo burgeris su vištiena ir j? firminis dvigubas burgeris, tai daugiausiai buvo patiekta j?, bet j?s neišsig?skite, burgeri? ten yra visiems skoniams – su pel?siniu s?riu, vegetarišk?, keli? r?ši? su vištiena, su Jack Daniels padažu, aštrus su jelapenais ar karamelizuotais svog?nais ir dar daugiau.

Be burgeri? jie dar turi ir kelias pozicijas užkandži?, salot? ir pagrindini? patiekal?.

Dien? piet? metu burgeris jums kainuos kiek daugiau nei 4 EUR. V?lgi, jeigu burgeri? nem?gstate, o jus b?tinai ten kas nors nor?s nusivesti dienos piet?, be panikos – dienos pietums jie duoda ir kitokio maisto.

Burgeris su vištiena.

Burgeris su vištiena.

Vegetariškas burgeris.

Vegetariškas burgeris.

Didysis dvigubas burgeris yra su j? gamybos BBQ ir Aioli padažais yra vertas d?mesio. Bet j?s b?kite atsarg?s ir tur?kite proto, jam suvalgyti reikia pastang?. Žinoma, jis brangiau kainuos – virš 6 EUR.

Dvigubas burgeris. Kosmiškai didelis.

Dvigubas burgeris. Kosmiškai didelis.

Bendrai vertinant, vieta tikrai verta d?mesio ir gal?t? b?ti neblogai lankomas restoranas, jeigu b?t? ?sik?rusi Vilniaus Senamiestyje. Kaip jiems seksis prekybcentryje, paži?r?sime.

Burgeri? pririjusi,
Degustatori? komanda

 

MENIU: burgeriai
KOKYB?: gera
KAINA: šiais laikais burgeriai visur kainuoja panašiai
ALKOHOLIS: standartiškai
APTARNAVIMAS: kadangi buvome vieninteliai klientai, tai d?mesio ir r?pes?io netr?ko
VIETA: prekybos centras „Ozas“, Ozo g. 18, Vilnius
INTERNETE: Facebook
SUBALANSUOTA: žinoma, kad burgeri? fanams