Islandiškos istorijos (III): silki? festivalis, o pietums – avies galva

Evaldas ir Vytautas – du blog‘o „Savas bli?das“ bi?iuliai, gurmanai bei pasaulio naršytojai, nepraleidžiantys progos ne tik leistis ? nauj? patirt?, bet retkar?iais t? nauj? patirt? ir susigundantys paragauti. Š? kart? su mumis ir jumis jie dalinasi pasakojimu iš tolimai artimos Islandijos. Žinoma, daugiausiai kalb?sim?s apie maist?, o tai – jau tre?ioji pasakojimo dalis.

kelion? Islandijoje

Apie puik? patiekal? – avies galv?

Vienas iš ?domesni? ragaut? patiekal? – avies galva, kuri buvo patiekta su labai skania ir salstel?jusia bulvi? ir moli?g? koše. Avies galva – nedidel?, m?sos daugiausiai yra žanduose, liežuvyje; tiesa, daug odos, kurios aš nevalgau. Dr?siausi gali paragauti ir akies.

Iš esm?s – labai paprastas patiekalas, bet visai ?domus. Tiesa, geriausios jos Reikjavike yra autobus? stoties kavinuk?je. Mus ten vietiniai nukreip?. Kiek prasmirdusi kavinuk?, bet štai galvos – tikrai geros.

kelion? Islandijoje

Apie avies galvos recept?

Radom knyg?, kurioje buvo 50 šlykš?iausi? islandišk? patiekal?. Buvo parodyta ir kaip ta avies galva gaminama. Ir baisu, ir šlykštu, ir juokinga… Žinot kaip atrodo? Sustatytos eil?mis šimtai galv?, dar kailis sulip?s, kraujas varva; tada ateina diedas su ugnies šautuvu ir jas visas svilina. Tos galvos pajuoduoja ir tada jau jas verda bei visa kita daro.

Avies galv? gali nusipirkti ir parduotuv?j: perskelta per pus?, smegen? n?ra, bet yra akyt?s. Logika paprasta – kai pjauna per vidur?, tai kas palenkus iškrenta – iškrenta, o visa kita – s?doma, prieskoniuojama ir verdama. Skaniausia dalis avies galvoj – liežuvis, labai minkštutis ir geresnis nei kiaulienos ar jautienos.

kelion? Islandijoje

Reikjavike yra stendai, kur tas galvas pardavin?ja. Nusiperki ir pasišildai mikrobang? krosnel?je. Toks kaip dešraini? kioskas…

Apie silki? festival?

K? dar b?tinai reikia pamatyti, tai silki? festival? Siglufjörður, pa?ioje šiaur?je. Vietiniai per t? festival? darin?ja sau silk? ir dainuoja… Švent? darosi. Kiekvien? šeštadien? atvažiuoja koks kolektyvas, padaro pasirodym?, vaidina… silki? darin?tojus.

kelion? Islandijoje

Festivalyje viskas veikia švediško stalo principu. Sumoki apie, atrodo, 20 eur?, ir krauniesi ? l?kšt? kiek nori silki?, bulvi?, kiaušini?… Ir kai sakau „silki?“ – reikia suprast pa?i? ?vairiausi?.

Tam kaimelyje, savaime aišku, yra ir silki? muziejus. Nes kaip be jo, juk ten – silki? sostin?. Ir silk?s šiaur?je yra ne tik maistas, bet ir kuras, iš j? aliejus spaudžiamas. Kaimel? pamatyti tikrai verta, tik tiek, kad reikia važiuoti per tunelius, kurie yra, pavyzdžiui,7 km ilgio ir juose eismas dvipusis, bet juosta – tik viena. Tai tenka laaaabai ilgai laukti savo eil?s.

kelion? Islandijoje

Apie kitok? maist? ir pusry?ius

Labai patiko duona. Ten ji plokš?ia, panašiai kaip Artimuosiuose rytuose. Vietiniai pasakojo, kad ten ji tokia, nes, kaip ir visko, seniau islandams tr?ko mieli?, nebuvo iš ko kildinti duonos, taip ir liko tokia tradicija.

Jei jau b?sit Reikjavike, centrin?j aikšt?j yra labai skani? led?. Tokie rieb?s, chemijos nesijau?ia. ?leidžia ? k?g?, visoki? dydži?, form?. Ir dar – k? nori tau gali užd?ti ant viršaus – kokose apvalioti, ? karamel? pamerkti. Labai skanu. Tiesa, ir kainuoja gal kokius 5 ar daugiau eur?.

kelion? Islandijoje

Beje, pusry?iams dažniausiai parduotuv?j pirkdavom tokio vietinio reikalo „skyr“. Iš esm?s – tai varšk? su uogomis ar vaisiais. ?vairiausi? r?ši?. Lyg ir nieko labai ne?prasto, bet islandai sako, kad ?ia j? tradicinis reikalas ir labai juo didžiuojasi.

Apie žuvis ir j?ros g?rybes

„Blue mussels“ yra tai, k? tikrai reikia paragauti. Ši? kriaukli? Europoje nelabai ir rasi, nes tai – Islandijos specifika. Toks m?lynas kiautas ir pati midija viduje – taip pat m?lyna. Visai neblogos. Paprastai daro vyno padaže, bet, žinoma, priklauso nuo vietos, kur jas rasit.

kelion? Islandijoje

Lietuvio akiai ten yra daug mažiau matyt? žuv?. Tiesa, kai renkat?s, ži?r?kit, kad b?t? „catch of the day“, t.y., pagauta b?tent t? dien?.

Beje, geras garnyras prie žuvies – rizotto su saul?je džiovintais pomidorais. Niekada nepagalvojau to derinti prie paprastos žuvies, bet labai patiko. Paprasta, bet akcentai – vietoje.

Vytauto nuotraukos: Facebook.com/fotoliunas

Kiti serijos „Islandiškos istorijos“ straipsniai:
Bangini? m?sa ir kempingas kankinim? stovykloje (I)
P?dytas maistas ir salstel?j? avino „pautai“ (II)

Islandiškos istorijos (II): p?dytas maistas ir salstel?j? avino „pautai“

Evaldas ir Vytautas – du blog‘o „Savas bli?das“ bi?iuliai, gurmanai bei pasaulio naršytojai, nepraleidžiantys progos ne tik leistis ? nauj? patirt?, bet retkar?iais t? nauj? patirt? ir susigundantys paragauti. Š? kart? su mumis ir jumis jie dalinasi pasakojimu iš tolimai artimos Islandijos. Žinoma, daugiausiai kalb?sim?s apie maist?, o tai – antroji pasakojimo dalis.

kempingas Islandijoje

Apie p?dyt? maist?

K? teko ragauti iš „bjaurybi?“ – tai senasis tradicinis island? maistas. ?domu, jog jie s?dym? atrado vos prieš por? šimtme?i?, tod?l, ties? pasakius, buvo susigalvoj? savo b?d?, kaip fermentuoti m?s?. Pavyzdžiui, „hákarl“ yra specialiai fermentuota, nors aš saky?iau – p?dyta, ryklio m?sa. Fermentuojama ji specialioje patalpoje, kur j? leidžiama apspisti mus?ms. Kaip sako vietiniai, kol mus?s atlieka savo „darb?“, su ta m?sa atsitinka viskas, kas blogiausia gali nutikti. Tod?l paskui jau ir žmon?ms valgyti nebepavojinga…

Skonis – kaip amoniako kempin?l?. Ta kempin?l? – nesusikramto, tod?l tok? daikt? nori kuo grei?iau nuryti, bet nuryti – negali. Svarbiausia tokiu atveju tur?ti šalia „brennivin“ (vietinis kmyn? „šnapsas“) ir iš karto t? kempin? šiuo šaltu g?ralu užgerti. Na, nes nenori, kad burnoje likt? tas skonis…

kelion? Islandijoje

Beje, tam yra dedikuotas muziejus, kuriame galima ir padegustuoti, ir pamatyti vis? proces?.

Apie degustacines l?kštes

Degustacin?s l?kšt?s b?tent ir yra tai, ? k? sukraunamos visos „bjauryb?s“. Ne tik kad turistai, bet ir patys islandai ne taip jau dažnai neužsisakin?ja jau min?t? „p?dyt?“ patiekal?. Ta?iau smalsiausiems – kone kas antram restoran?lyje pateikiami rinkiniai. Tiesa, islandai min?jo, jog iki atsirandant degustacin?ms l?kšt?ms turistai dažnai užsisakin?davo keis?iausio tradicinio maisto, bet dažniausiai viso patiekalo ne?veikdavo.

kelion? Islandijoje

Mano degustacin?je l?kšt?je be jau [pra?jusiame straipsnyje] min?t? banginio tauk? dar buvo silk? ir avienos „pautai“. Pastar?j?, tiesa, buvo visai smalsu paragauti, bet skonis tikrai n?ra labai išskirtinis ar ypatingas. Toks salstel?j?s, truput?l? krakmolingas…

Dar buvo avienos žandenos ir kraujo v?daras, kas mums yra visiškai nieko nuostabaus. Kaip „black puding“ pas airius, tik pas islandus ?maišyta gerokai daugiau riebal?, o airi? variante – daugiau kruop?.

Apie arklien? ir kit? m?s?

kelion? Islandijoje

Kas dar mums labai patiko ir galim visiems rekomenduoti – r?kyta aviena. Ten, beje, avienos tikrai daug buvo. O va lietuvi? m?gstamos kiaulienos – mažai.

Prekybos centruose galite rasti nemažai jautienos, kuri importuojama, ir… šiek tiek arklienos. Tiesa, tik?jausi, kad restoranuose rasim daugiau patiekal? iš arklienos, ta?iau palyginus j? mat?m nedaug. Matyt, iš etini? sumetim?. Ta?iau ko daugiausiai – tai žuvies. O tai kompensuoja visus reikalus. Verta paragauti „lobsterio“ sriubos su konjaku.

kelion? Islandijoje

Tiesa, ko dar nevalg?me ir atrod? keista, kaip tie beširdžiai gali juos apkritai gaminti – tokie košmariškai graž?s paukštukai „puffins“. Nuoširdžiai, geriau ? juos ži?r?ti, nei krauti ? l?kšt?.

Apie dešrainius

Buvo labai ?domu, kad islandai valgo daug hot-dog‘? ir net jais labai didžiuojasi. Mums pasakojo, kad net kai Clinton‘as buvo ? Reikjavik? su oficialiu vizitu atvažiav?s – ir tas ?jo ragauti.

kelion? Islandijoje

Vietinis hot-dog‘as – minkšta bandel? ir mažut?l? dešrel?, prie kurios renkiesi priedus. Geriausia imti su viskuo: majonezas, ke?upas bei svog?nai – ir žali, ir crunchy. Tai va tok? mažut? suvalgai ir tiek… N?ra skanu. Tikrai, nieko gero. Dešra – popierin?… Na, bet jie labai didžiuojasi jais, tod?l pabandyti, gal ir verta.

Apie alkohol?

Pigiausia visk? pirkti parduotuv?j, išskyrus alkohol?. Pastarojo geriausia ?sigyti duty-free, nes mieste sumok?sit trigubai daugiau. Taip yra tod?l, kad alkoholiui taikomas labai didelis PVM, palyginus su kitais produktais. Na, žinoma, ir akcizai padaro savo. Ta?iau taip yra visoje Skandinavijoje ir daugiau keliaujan?i? tur?t? nebestebinti.

kelion? Islandijoje

Mes, beje, vežiojom?s savo viskio butel? – ir d?l sveikatos, ir d?l smagumo. Žinot, po p?dyto ryklio tauk? – norisi kažko stipresnio. D?l viso pikto.

Vytauto nuotraukos: Facebook.com/fotoliunas

>>> Laukite 3-osios dalies…

Kiti serijos „Islandiškos istorijos“ straipsniai:
Bangini? m?sa ir kempingas kankinim? stovykloje (I)

„Alaus biblioteka“: vienintelis baras, kuriam iš ties? r?pi alus

„Alaus biblioteka“, tikriausiai, yra pirmasis baras Lietuvoje, kurio koncepcija su žodžiu „prisigerti“ prasilenkia taip smarkiai, kaip ši lietuviška vasara su apskritai s?voka „vasara“. Ši biblioteka iš ties? yra apie al?. O jei dar tiksliau – apie alaus, tituluojamo nacionaliniu g?rimu, kult?r?.

alaus biblioteka (6)

Ir kad ir kiek kart?, žmogau, b?tum veblen?s kokiam t?lam užsienie?iui apie tai, kad „beer is our national drink, you know“, bet iš ties? tu apie š? g?rim? n? velnio nieko neišmanai. Tuo tarpu tikri alaus gerb?jai iki „Alaus bibliotekos“ atsiradimo – nelabai ir tur?jo kur nueiti, nes didžiojoje dalyje bar? arba labai menkas šio g?rimo pasirinkimas, arba koncepcija – labiau girtuoklin?.

Ir b?tent tod?l „Alaus biblioteka“ yra daugiau nei nuostabi ir išskirtin?. Apie al? ten galima sužinoti daug. Ragaujant, skaitant, domintis, o kas svarbiausia – besišneku?iuojant su barmenais, kurie, jei tik prie baro nesirikiuoja milžiniška eil?, visuomet su malonumu padiskutuos apie skirtingas r?šis bei skonius.

alaus biblioteka

Visas alus bare „surikiuotas“ pagal alaus Mendelejevo lentel?. Ji gana griežta, bet net ir visiškiems alaus „pradinukams“ – padeda grei?iau susigaudyti skirting? r?ši? ?vairov?je. Smagu ir tai, kad greta alaus Mendelejevo – yra ir atskira „Alaus bibliotekos“ knyga, kurioje daugiau papasakojama apie kiekvien? alaus r?š?, jo atsiradimo istorij? ir paplitim?.

Taigi, alaus Mendelejevo lentel?je išskirti du alaus tipai – ale ir lager. Tada dar yra penkiolika alaus šeim? ir dar 60 stili?. „Alaus bibliotekoje“ – rasite vis? 60-ies stili? alaus. Ir ne po vien? r?š?. Kažkada pradžioje vienas iš barmen? mums pasakojo, kad nuolat stengiamasi tur?ti bent po 5 kiekvieno stiliaus alus. Taigi, jei jie vis dar laikosi šios koncepcijos – bibliotekoje tur?t? b?ti per 300 skirting? al?.

alaus biblioteka

Beje, jei jau kalbama apie Mendelejevo lentel?, reikia nepamiršti ir skaitytoj? biliet?. At?j? pirm? kart? užsivedate „skaitytojo biliet?“ ir kiekvien? kart? perskait? nauj? „knyg?“ (aka išg?r? al?) – gaunate antspaud?. Surinkus piln?, sako, gauni dovan?. Skamba lyg visiškas menkniekis, bet labai smagus. Beto, padeda susigaudyti ir prisiminti, kurios alaus r?šys patiko, o kurios – nelabai.

Dar viena ?domi detal? yra tai, jog lentynose stovintis alus – tik pavyzdžiai. Lankytojams pateikiamas alus saugomas specialiame sand?lyje, kuriame yra tamsu ir v?su. Taip išsaugomos geriausios jo savyb?s.

Dirba biblioteka iki vidurnak?io ir ne ilgiau. Nes n?r ?ia ko naktimis skaityti. Bet jei užsuksite iš karto po darbo – rasite ir šio to užkrimsti. Meniu neilgas, bet visko užteks, kad pavalgytum?te. Juk ?ia svarbiau alus, o ne maistas.

alaus biblioteka

Tikriausiai smagiausias dalykas apie „Alaus bibliotek?“ yra tai, kad vos ?žengus pro duris supranti, kad baras buvo kurtas ilgai ir su meile. O tai džiugina, bet gal ir nestebina, kai sužinai, jog vienas iš trij? ?k?r?j? – Rimvydas Jur?nas yra tituluotas ir apdovanotas aludaris.

Beje, mums dar labai patiko ir kito baro ?k?r?jo Tomo citata, nuskamb?jusi kažkur internetuose: „Pas mus, kaip ir geroj bibliotekoj, yra visos knygos išskyrus pornografij?. Mes alaus pornografijos nepardavin?sim. Bibliotekoje jau ne vieta“.

Kad j? kur Ragutis (aka balt? alaus ir midaus dievas), bet mes dar ten gr?šim!

P.S.: Ir surinksim mes piln? skaitytojo biliet?! For sure!

P.S.2: Beje, labai džiaugiam?s, kad „Alaus bibliotekoje“ atsirado ir Sakiški? aludari? alaus. Prieš daugiau nei metus SavasBliudas.lt kalb?josi su vienu iš j? – Linu. Interviu, beje, vis dar galite rasti ?ia: Interviu su aludariu. Tiesa, tuomet Linas buvo kuklesnis ir, matyt, dar tik svajojo apie tai, jog jo alaus bus galima paragauti kuriame nors bare.

MENIU: maisto nedaug, bet užk?sti pakanaka; esm? – alus
KOKYB?: extra-super-osom
APTARNAVIMAS: nerealiai draugiškas; jei žmoni? nedaug, atraskite al? diskutuodami su barmenais
KAINA: nuo poros eur? su biškiu iki gerokai didesni? kain? už retesnius ir unikalesnius alus
ALKOHOLIS: maždaug 300 skirtingo alaus r?ši? ir keletas sidr?
VIETA: Trak? g. 4, Vilnius (laiptais ? antr? aukšt?)
INTERNETE: BeerLibrary.lt ir Facebook.com/AlausBiblioteka
SUBALANSUOTA: „Alus yra intelektual? g?rimas. Labai gaila, kad j? geria ir idiotai“, – Rejus Bredberis

Islandiškos istorijos (I): bangini? m?sa ir kempingas kankinim? stovykloje

Evaldas ir Vytautas – du blog‘o „Savas bli?das“ bi?iuliai, gurmanai bei pasaulio naršytojai, nepraleidžiantys progos ne tik leistis ? nauj? patirt?, bet retkar?iais t? nauj? patirt? ir susigundantys paragauti. Š? kart? su mumis ir jumis jie dalinasi pasakojimu iš tolimai artimos Islandijos. Žinoma, daugiausiai kalb?sim?s apie maist?, o tai – tik pirmoji pasakojimo dalis. Visos kitos – pasirodys m?s? blog‘e netrukus.

kelione islandijoje

Laukiniai islandiški „žv?rys“

Apie bangini? m?s?

Islandai bangini? m?s? vertina kaip itin verting?. Sako, jog ji kiek panaši ? jautien?, bet švelnesn? ir keliskart geresn?. ?domu buvo matyti, kaip per išpardavim? prekybos centre (taip, taip, jie irgi akcij? vergai) tiesiog šluojamos lentynos su bangini? m?sa. Pataikius ? toki? akcij? – namie galima išsikepti tams? graž? steik?.

Banginis, kaip tokio dydžio gyv?nas, turi ir labai daug tauk?, kuri? man ragauti teko. Smalsu koks skonis? Šlykštus! Baisesnio dalyko tikrai dar neteko ragauti. Kaip ir daugelis tradiciškai paruošt? maisto produkt? jie buvo specialiai fermentuoti ir skonis – labai nemalonus.

kempingas islandijoje

Kempingo virtuv? – viskas ko reikia

Nesu 100 proc. tikras, bet, rodos, banginius iki šiol medžioja tik islandai ir japonai. Tiesa, draudimas medžioti šiuos nykstan?ius žinduolius buvo ?vestas, ta?iau po kiek laiko atšauktas ir vietoj to ?sigaliojo tam tikros medžiokl?s kvotos.

Apie bangini? medžiokl? ir muziejus

Kod?l ragavome tik tauk?? Nes, ties? pasakius, po apsilankymo bangini? muziejuje – nebesinor?jo… Ten supranti, koks stebuklas yra šie žinduoliai ir kaip žiauriai jie medžiojami. Juk banginiai – sunkiai suvokiamo dydžio, tod?l aplink taškosi litrai kraujo!

reikjaviko panorama

„Didelis“ miestas Reikjavikas. Kaip sake kitas m?s? draugas keliautojas Marekas: „Reikjavike visada jautiesi taip, kad visi iš?jo kažkur ? vakar?l?, o tav?s – nepakviet?“.

Aišku, priklauso, kokia tai r?šis, nes prie bangini? priskiriamos ir j?ros kiaul?s, kurios panašesn?s ? delfinus. Jei medžiojamos jos – gal vaizdas ir kiek padoresnis. O pats banginis… sveria po 40-60 ton?. Toks – plaukiojantis namas.

Beje, tam kaimelyje yra ir fal? muziejus. Parodoje – 200 vienet?.

Apie sutiktus lietuvius ir vertas pamatyti vietas

kempingas islandijoje

Kempingautoj? patogumai. Bent jau žol? – minkšta.

Lietuviai? Na, mat?m užraš? prekybos centre: „Vagyst?s atveju pranešame policijai“. Matyt, ženklas, kad m?s? ten esama. Beje, parduotuv?je buvo ir lietuviško tualetinio popieriaus. Juokavom, kad s?dimoji kaip namie jau?iasi…

Tris lietuvius sutikome dirban?ius kempinge pa?iame vakariausiame Islandijos taške, greta fjord?. Be j? ir dar be 3 ispan? bei 3 island? ten daugiau niekas negyvena, o vieta, saky?iau – kraupoka.

Visas kempingas ?sik?r?s buvusiuose jaunuoli? pataisos namuose, kurie buvo pagars?j? savo žiaurumu. Ten juos kankindavo, išnaudodavo, r?siuose, sako, vis dar lik? kankinimo prietais?, o kapinait?se greta – antkapi? su labai jaun? žmoni? pavard?mis.

kelione islandijoje

?ia jums ne Trevi fontanas Romoje. Joki? monet?!

Visa tai baig?si vos prieš kokius 30 met?. Ir nereikia steb?tis, visoje Europoje buvo tas pats; Šveicarijoje, pavyzdžiui, irgi. Tik dabar visi atsiprašin?ja…

Bet šiaip ten labai gražu. Juodi papl?dimiai, fjordai ir t.t. Ir kempingas – visai neblogas.

Apie skandinaviškas kainas ir keliavimo patogumus

O va kainos ten labai baisios. Tokios tikrai skandinaviškos. Per pa?i? kriz? gal ir buvo kiek nukrit?, bet dabar v?l didel?s. Tuo metu, kai ten buvome mes – buvo ?manoma rasti pagrindin? patiekal? už kokius 3000-4000 kron?, kas b?t? apie 20-30 eur?. Ir ?ia kalbu apie tikrai vidutin?s klas?s restoran?l?, tikrai ne pat? brangiausi?.

geizeris islandijoje

Geizeris sako: „P?kšt!“

Tiesa, ?manoma pragyventi ir kitaip… Mes apsipirkdavome parduotuv?je ir, kadangi daug keliavome, dažnai nakvodavome kempinguose. O ten sudarytos visos s?lygos j?s? poilsiui. Beveik visuose yra virtuv?l?s, dušai. Viskas ko reikia. Ir, beje, beveik visuose kempinguose yra wi-fi. Guli sau palapin?j ir naršai po internet?. Beje, visur kortele galima atsiskaityti.

Apie moderni? virtuv? ir augalus

Reikia nepamiršti, kad pas juos niekas neauga (didžiausias miškas Islandijoj, tikriausiai, yra Reikjaviko kapin?s; beje, jose verta apsilankyti). Joki? žoli?, joki? augal?, nieko… D?l šios priežasties jie beveik visus prieskonius ar labiau mums ?prastus dalykus – importuoja. Kol tai buvo sud?tinga, vyravo tradicinis maistas, kuris ir yra gana unikalus, ta?iau dabar – moderni Islandijos virtuv? niekuo nesiskiria nuo europietiškos.

kelione Islandijoje

O d?l toki? vaizd? – labiausiai verta ten važiuoti…

Vytauto nuotraukos: Facebook.com/fotoliunas

>>> Laukite 2-osios dalies…