„Zuikio daržas“: vieta, kurios Nidoje aplenkti negalima

Jums liko dar kelios akimirkos vasaros. Ir dar tikrai privalome sulaukti tos vienintel?s ir nepakartojamos Bob? vasaros, kurios paskutiniai šilumos bei saul?s pli?psniais vilios atgal prie ežer?, ? paj?r?, ?kalbins užsid?ti trumpus sijonus ir rankoves. Ir jei šiomis paskutin?mis vasaros ir šilumos akimirkomis atsidursite Nidoje – b?tinai privalote užsukti ? „Zuikio darža“ suvalgyti po pic?.

Zuikio darzas, Nida

Pica, beje, kainuoja 7 eurus

B?tinai. Ir tai yra negin?ijama.

Nes picos ten geros, padav?jos šypsosi, o kai nori – rodo sport?. Per didel? ekran?.

Zuikio darzas, Nida

Šioji – kiek ?domesn?. Su lašiša. Nustebom, bet patiko.

Picos ten – paprastos iki paprastumo. B?ten tokios, kokios turi b?ti. Juk pica Italijoje yra tas maistas, kuris parduodamas tik nuo 17 val. (nebent esate specialiai turistams skirtoje užaigoje), parduodamas net ne restoranuose, o papras?iausiose užkandin?se. Nes ant j? kone niekada neb?na prid?ta joki? ?mantrybi? – tiesiog paprasti, bet – labai kokybiški, produktai.

Zuikio darzas

Ir dar viena picos r?šis (j?, beje, ten n?ra daug)

B?tent kokybiški produktai mums ir patiko „Zuikio darže“. Nesumeluotai visko po biški. Ir, žinoma, skani pado tešla, kuri?, kaip mums sak?, gaminasi patys.Beje, picos ten kepamos specialioje krosnyje! Tai irgi prideda savo mažyt? dalel? prie to, kad per savo savait? Nidoje ?jom ten net du kartus (bet gal geriau reik?t? s?kyti TIK du; b?tume gr?ž? dar, bet reik?jo išragauti ir kitas vietas).

Zuikio darzas

„Zuikio daržo“ trobel?

MENIU: picos
DIENOS PIET?S: ne
APTARNAVIMAS: labai labia draugiškas
KAINA: 7 eurai
ALKOHOLIS: alus
VIETA: einant taku ? Centrin? Nidos pliaž? (oficialiai, sako, tai vadinasi Nidos-Smiltyn?s plentas 7a)
INTERNETE: https://www.facebook.com/zuikiodarzas
SUBALANSUOTA: atostogaujantiems lengvai hipsteriams, pasiilgusiems savo miesto

„Dirty Duck“: place without a face arba vieta, kuri netur?jo veido

Place without a face. Maždaug tokia m?s? nuomon? liko apie ne kart? lankyt? „Dirty Duck“. Lyg ir viskas neblogai, puikus vaizdas ? Rotuš?s aikšt? pro lang?, bet maistas pernelyg nedžiugina, o ir madingai palaukti kartais tenka. Ypa? tais atvejais, kai lauki dienos piet?, po kuri? dar turi sp?ti ? susitikim? – nemalonu.

dirty duck vilnius

Tiesa, „Dirty Duck“ sulaukia ir pagyr?. Ypa? d?l vieno dalyko – kaip ir dera tikram pub‘ui, ? kokius pretenduoja „Dirty Duck“, restoranas gali didžiuotis pla?iu alaus ir viski? meniu. Patys suskai?iuoti nesp?jom, bet paties restorano tinklalapis skelbia, kad ?ia rasti kone 12 alaus r?ši?. Tarp j? – lietuviški ir užsienietiški pasiskirsto maždaug 50/50.

Tuo tarpu viskio yra 120 skirting? r?ši?! Gaminti jie tiek artimojoje Europoje, tiek ir tokiuose pasaulio kampuose kaip Japonija, Tasmanija ar Taivanas. Prisipažinsim, mes viskius ragaujame, bet nepretenduojame ? pa?ius puikiausius žinovus. Kita vertus, labai rekomenduojam, jei jau ?ia atsidursite, išbandyti japoniškus(?). Ypa? malonaus skonio, kiek lengvesnis, puikiai tiks paragavimui ir tiems, kurie viskiais ?prastai nesim?gauja arba dar n?ra „atrad?“ šio g?rimo.

dirty duck vilnius

Bet pereikime prie to, kas svarbiausia. Maistas. Juk mes – labiausiai apie tai. Peržvelgus meniu – jis gana aiškus ir trumpas (kas yra puiku). Kaip jau buvom užsimin? – toks labai pretenduojantis ? geriausi? pub‘? standartus. Peržvelg? akimis rasite ir burger?, ir fish&chips, ir traški? vištienos lazdeli?, nor?dami šio to lengvesnio rasit ir salotas, ir sriubos. Kainos – vos vos didesn?s už vidutines, bet tai suprantama – tokioje vietoje nieko daugiau tik?tis ir neverta.

dirty duck vilnius

Sp?jom nuži?r?ti, kad dažnai ? „Dirty Duck“ užsuka turistai, šliauždami savo pagrindiniu turistiniu keliu – nuo Gedimino pilies iki Aušros vart?. Vakarais renkasi kiek ?vairesn? publika – kaip žinia, apa?ioje veikia užsienie?i? medžiokl?s laukais pagars?j?s sostin?s klubas; užsuka ir tiesiog pro šal? einan?i? pilie?i?. Mes patys, ties? pasakius, kart? iš?jome – užsukom „po vien?“ ir pavalgyti, bet muzika neleido susikalb?ti. Tod?l vakarais, šios vietos nesirenkame. Juk arba vakar?liai, arba pokalbiai…

dirty duck vilnius

Fish&chips: labai patiko keptos bulvi? skiltel?s ir padažas su marinuotas agurk?liais ir kapar?liais. Bet… tešla, kurioje buvo apkepta žuvis, buvo jau kiek pernelyg traški, o vietomis – ir padegus. Žuvis lyg ir išliko neperkepta, ta?iau jos tešloje reik?jo dar ir paieškoti.

Burgeris? Na toks… meh… Sud?tin?s burgerio puzl?s dalys kokybiškos, bet paprastos, o šalyje, kur burgerius gamina visi kas tik gali – tai labai pavojinga. Paprastumas atsiperka ne visada.

dirty duck vilnius

Tiesa, dienos pietus terasoje – visai kitas reikalas. Jei penktadienis ir yra daugiau laiko – dr?siai galima eiti. Labiausiai tod?l, kad gražu. Kainos, pavyzdžiui, b?na tokios:lašišos iešmeliai apvynioti šonine, patiekiami su ryžiais bei šviežiomis daržov?mis – 4.90 €; traški vištiena su bulvyt?mis – 4.70 €.

Na, ir galiausiai – pusry?iai. Paži?r?kit ? nuotraukas… Nu žiauriai ne sexy atrodo, nors tikrai esam valg? pusry?i?, kurie malon?s ir akiai. Kaip buvo su malonumu gomuriui? Na… pavalg?m. Ir tiek. Labai neišraiškinga, terkštelta ? l?kšt? lyg kokioje valgykloje.

dirty duck vilnius

Ir dar, kalbama, kad ?ia, kaip ir kone kas antram Vilniaus bare vyksta protm?šiai. Mes vis dar galvojam, kad dažniausiai protm?šius rengia tos vietos, kurios ?prastu b?du klient? nesulaukia. Just an idea to consider…

Beje, gerbiamieji, nusipirkit marketingistus, kurie kiek aptvarkyt? j?s? FB puslap?. J?s? url’as vis dar kosminio ilgio, o vedant /dirtyduck patenki pas sporto žurnalist?: https://www.facebook.com/Dirty-Duck-512183748899196/?fref=ts.

dirty duck vilnius

Apibendrinant. Meil?s! Meil?s jums tr?ksta… meil?s klientui ir maistui. Pasidarykit kok? team building’? ar išmok?kit komandai priedus. Kartais padeda. Laikinai…

MENIU: pub’inio tipo
DIENOS PIET?S: egzistuoja
APTARNAVIMAS: normalus
KAINA: kaip Vilniaus senamies?io
ALKOHOLIS: didelis alaus ir viski? pasirinkimas
VIETA: Didžioji g. 28, Vilnius
INTERNETE: http://www.dirtyduck.eu/en/
SUBALANSUOTA: neaišku kam, ties? pasakius… Matyt, gaudyti turistus.