„Varenyky“: ukrainietiška virtuv? at its best + tobuli virtiniai

Virtiniai. Jei esate iš kurio kito Lietuvos regiono – šis žodis jums, tikriausiai, nieko nereiškia. Bet jei j?s – aukštaitišk? šakn?, suprasite, kokia spalvinga skoni? palet? gali jame gl?d?ti (žinoma, tik tuo atveju, jei j?s? mo?iute, mama ar teta – buvo atsidavusi nam? šeiminink?, puikiai išmaniusi virtini? paslaptis). Ir jei j?s esate b?tent toks žmogus – niekuomet nepraleidžiate progos paragauti vis? virtini? pusbroli?. Pradedant kold?nais, chinkaliais, pierogi‘ais, ravioliais, pelmeniais ir, žinoma, varenykais.

varenyky vilnius

Slow food – tavo pasirinkimas, sako pirmasis meniu puslapis

Ir b?tent tokiu atveju – turime jums puiki? žini?! Vilniuje visai neseniai duris atv?r? nauja ukrainietišk? virtini? vieta – „Varenyky“. Atsidar?, beje, Švitrigailos gatv?je, taip dar labiau prapl?sdama kulinarinio Vilniaus žem?lap?.

„Varenyky“ jums gali pasi?lyti ne tik išties puiki? virtini?, bet ir kitoki? ukrainietišk? patiekal?. Taip jau nutiko, kad mes ? š? restoran?l? užsukome kaip tik po vizito šioje šalyje, tod?l nemaža dalis pavadinim? meniu (ypa? t?, kurie sužav?jo ukrainietiškoje virtuv?je) glost? ak?. Tiesa, š? kart? ragavome tik barš?ius ir virtinius, bet tikrai dar gr?šime išbandyti ir kit? patiekal?.

varenyky vilnius

Interjeras – kuklus ir paprastai beigi neperkrautas

Pirmiausia ? stal? atkeliauja ukrainietiški barš?iai. Mažesn? porcija… Puik?s. Tikrai puik?s ir verti savo kainos. Tiesa, tie, kuriuos gamina kitas ukrainietiškas restoranas – „Borsch“ – mums patinka vos vos labiau, bet skirtumas n?ra didelis (tai kas labiau patinka „Borsch“ – kiek didesnis tirštumas ir stipresnis sultinio skonis, kuris, sp?jame, kyla iš kad ir nediduko gabal?lio šonin?s).

varenyky vilnius

Barš?iai. Ir tai yra vadinama maža porcija… ;)

Virtinius renkam?s pasitik?dami padav?jos rekomendacija. Su žolel?mis ir varške bei m?sa ir grybais. Tiesa, j? rasite pa?i? ?vairiausi? – su m?somis, su varšk?mis, grybais ir pan. Stangri tešla ir tikrai „naminis“ ?daras. Puik?s padažai – tik papildo vis? džiuges?.

varenyky vilnius

Puodyn? su virtiniais atkeliauja štai taip

Tiesa, kiek sud?tinga valgyti. ?prastai tokiose puodyn?se pateikiami pelmeniai (tie mažieji kold?niukai), kuriuos lengva išsigraibyti šakute ir suvalgyti vienu k?sniu. Tuo tarpu virtinius – norisi atsipjauti ir valgyti mažesniais gabal?liais, o siauroje puodyn?je – tai sud?tingoka. Bet… juk tai tik smulkmena!

varenyky vilnius

Ir tada pasitinka didysis džiaugsmas. Ten ant viršaus, beje, svog?nai

Dar ? stal? kiek anks?iau prieš vis? maist? atkeliauja ?sotis baltosios duonos giros. Jei jau užsuksite – rekomenduojame.

Beje, pats restoran?lis – labai paprastas ir net kuklus, su keletu ukrainietišk? akcent?. Kainos išties nesikandžioja, o padav?ja – sutinka su šypsena. Tiesa, ?domu ir tai, kad galite tik?tis aptarnavimo rus? kalba. Tai gali akimirk? nustebinti, bet jokiu b?du neturi piktinti. Smagu, kai iš sve?ios šalies atvažiav? ir pas mus bandantys ?sikurti žmon?s kuria savo verslus! ?gudimas kalb?ti lietuviškai – ateis su laiku.

varenyky vilnius

Ir dar viena virtini? porcija – šie buvo su žolel?mis ir varške. Sako, vieni populiariausi?

? „Varenyky“ dar tikrai gr?šime. B?tinai užsukite ir j?s – tokioms vietoms reikia pad?ti išlikti!

MENIU: ukrainietiškos virtuv?s patiekalai
APTARNAVIMAS: +1000 karmos tašk? už šypsen? ir patarimus
KAINA: vienas žmogus gali tilpti ? 10 eur? už sriub? ir virtinius

ALKOHOLIS: išbandykite ukrainietišk? degtini? bei užpiltini? su užkandukais
VIETA: Švitrigailos g. 11A, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/varenyky.vilnius/
SUBALANSUOTA: kokybišk? virtini? pasiilgusiems, atostogas Ukrainoje prisiminti norintiems ir kažko naujo ieškantiems!

Belmontas: paskutinis kartas… š? kart? – tikrai

Smalsumas kažkada pražud? kat?. Pražudys tikriausiai ir mus. Naivumas prie to taip pat prisid?s gana smarkiai. Nes b?tent ši? dviej? jausm? vedami mes ir v?l pasukome klystkeliais – ? „Belmont?“. Gamta greta, Vilnel? ?iurlena, o pavalgius – dar ir pasivaikš?ioti Pu?kori? pažintiniu taku galima. Atrod?, kad dienos negali sugadinti niekas…

Gali. Prastas maistas. Ir dar naglas aptarnavimas.

belmontas vilnius

Mal?no ratas – kaip be jo

Pr?sk? prisiminim? turime dar iš savo paskutiniojo apsilankymo su visa SavasBliudas.lt „valdyba“ 2014 m. pavasar?. Jei tiksliau – kov? (o dar sako, kad blogi atsiminimai – išbl?sta). Tuomet pasity?iojimu iš sav?s palaik?me moment?, kai ? stal? buvo patiekti pilko lietuviško dangaus spalvos, pr?ski ir drungni, l?kšt?s dugne nusistov?jusiame vandenyje plaukiojantys kold?nai. Ir jei meniu b?t? teig?s: “Elementar?s šaldyti virti kold?nai”, tikriausiai neb?tume tur?j?, kuo piktintis. Deja, meniu žad?jo “Kunigaikš?i? kold?nus”. O dalis m?s? – iš Aukštaitijos, kur virtiniai (kold?n? pusbroliai) yra subtilus kulinarinis šedevras, kurio gamybos paslaptis šeiminink?s bando perkrimsti daugel? met?. Ir net ne visoms pavyksta!

belmontas vilnius

Rezervacija „baliui“

Nepaisant slogu?io, kartais leidžiame restoranams pataisyti m?s? nuomon? apie juos. O dar ta galimyb? nors kelioms valandoms ištr?kti iš miesto ? gamt? (ar?iau „lietuviškos žem?s“) – ir mes jau sukame ? „Belmonto“ keli?…

belmontas vilnius

Gamtos ten išties yra

Saul?ta, tod?l s?dame prie Vilnel?s. Gražiau. Gana ilgai bandome atkreipti d?mes? ? save (tiesa, žmoni? išties buvo nemažai), kol galiausiai – patys susistabdome pro šal? b?gan?i? padav?j?. Deja, staliukas ne jos…, bet po kurio laiko ji mums atsiun?i? m?s? stalui priskirt? jaunuol?.Labai labai išsiblašk?s jaunuolis bando užsirašyti m?s? užsakymus. Kelis kartus pasimeta proceso viduryje, ta?iau panašu, kad tur?tume gauti tai, k? užsisak?me. Viskas lyg ir suvardinta b?tent taip, kaip norime. Seniai neragauti cepelinai, bulviniai blynai ir ant žarij? kepta vištiena.

belmontas vilnius

Labai labai labai sausa ir perkepta m?sa

Labai nenustembame, kad patiekalai pas mus keliauja po vien?. Kaip visuomet – juokaudami laukiame vieni kit?, kartas nuo karto padirs?iodami ? savo ant stalo š?lan?ius patiekalus. Dar vienas priminimas ir galiausiai sulaukiame paskutiniojo patiekalo – bulvini? blyn?.

?domu tai, kad „Belmonto“ meniu ?vairius padažus ant tradicini? patiekal? (toki? kaip cepelinai ar bulviniai blynai) – užsisakai atskirai arba papildomai. Dar ?domiau yra tai, kad ant bulvini? blyn? yra tiek grietin?s, tiek spirgu?i?. Pastar?j? buvo aiškiai nurodyta ned?ti. Na, k? padarysi, pamiršo… Vis dar juokaudami apie tai pasakome savo padav?jui. ?prastai tokiose situacijose pad?tis b?na dvejopa: a) tav?s atsiprašoma ir ? stal? atkeliauja nauja, teisingai paruošta l?kšt?; b) sulauki fraz?s: „O tai kas nepatinka?“.

belmontas vilnius

Blynai, vis d?lto, atkeliavo SU spirgu?iais

Tikriausiai jau atsp?jote – mes susid?r?me su „b“ variantu. Akimirk? net atrod?, kad padav?jas pats savo rankomis nustums tuos spirgu?ius nuo blyn?. Jis tikrai šiek tiek pasilenk? ir jau ties? rankas, bet paskutin? akimirk? – sustojo! Galiausiai spirgu?iai liko ir nukeliavo ? l?kšt?s kamp?…

belmontas vilnius

Gal ir normaliai atrodantys, bet gabalais krentantys cepelinai

Kiti du patiekalai virkd? ne k? mažiau. Cepelinai buvo sausi ir „byr?jo“ gabalais. Nežinia, kaip jie buvo suklijuoti, bet tikrai neprimin? geriausi? šio tradicinio patiekalo variant?. Na, o vištiena – ji buvo sausa. Labai labai labai sausa.

belmontas vilnius

Jei gerai ?siži?r?site – meniu vis d?lto pasteb?site žodel? „ar“

Galiausiai nusprendžiame, kad kai kit? kart? nor?sis „ar?iau gamtos“ – imsime padoraus maisto išsinešimui (pvz., iš „Leaf“, kur mums patinka), prisigriebsime pled? ir keliausime kur ant pievos. Papras?iau… ir skaniau!

belmontas vilnius

Pavalg? galite veikti tai

MENIU: pagrind? sudaro tradiciniai ir griliaus patiekalai
APTARNAVIMAS: akivaizdžiai aptarnaujantis personalas turi pernelyg daug darbo
KAINA: vienam žmogui su g?rimu galima “susisukti” už maždaug 10-15 eur?
ALKOHOLIS: alus ir kiti tradiciniai stiprieji (beje, yra šampano už kone 100 eur?; sp?jam, tiems atvejams, kai pritr?ksta jaunavedžiams)
VIETA: Belmontas
INTERNETE: http://www.belmontas.lt/
SUBALANSUOTA: tiems, kuriems nuotraukos iš “Belmonto” yra “laba diena, visiems labai gražu ir faina”