Leyla: k?snelis Libano pa?ioje Vilniaus širdyje

Pagaliau vis dažniau galima keliauti neišk?lus kojos iš Vilniaus! Kaip? Ogi keliaujant per skirting? šali? virtuves. Kone prieš metus duris atv?r? dar vienas restoranas pasi?l?s mums paragauti vis dar gan?tinai egzotiškos Libano virtuv?s. Nedideliame, savaitgaliais vis? par? veikian?iame, restoran?lyje galima paragauti tiek jau paž?stam? falafeli? su humusu, tiek kiek retesni? – Baba Ghanoush, kofta ar mums taip patikusio kalafioro kepsnio.

?žengus pirm? kart? pro “Layla” duris – mums pasiseka. T? dien? restoran?lyje sukasi pats šeimininkas – libanietis Fadi. Jis, beje, kartu su šeima gyvena Ukrainoje, o Vilniuje restoran? nusprend? atidaryti tuomet, kai po pasilinksminimo mieste su draugais suprato, kad nakt? sostin?je ne?manoma gauti padoraus maisto… Ir mes jam labai šiuo klausimu pritariam! Beje, b?tent tod?l restoranas vadinasi “Leyla” – libanietiškai tai reiškia nakt?.

Leyla, Libanietiskas restoranas

“Facebook” platyb?se sklando gandai apie tai, kad “Leyla” tiekia geriausius falafelius mieste, tod?l vis? pirma užsakome juos. Nors falafelius su humusu galima laikyti atskiru patiekalu, mes j? traktuojame kaip užkand? ir dalinam?s dviese – valgyti tikrai patogu. Humusas gardus, kreminis, o falafeliai – puikia, lengvai traškia plutele. Draug? raukosi, kad Izraelyje ragavo geresni?…, bet aš užskaitau kaip puikius. Juk kelion?se – viskas geriau ir skaniau, be to – ? Izrael? kasdien nenuvažiuosi.



Numalšinusi pirm? alk? – pradedu dairytis. Darbo dienos vakaras, nedidelis, spalvingais libanietiškais kilimais nukabintomis sienomis restoran?lis – pilnas žmoni?. Pastebiu, kad nemaža dalis užsisakin?ja mezze l?kšt?. Tiesa, pastebiu ir tai, kad jos ?veikti dviese gali ir nepavykti. Mezze – užkandži? l?kšt?, kuri? užsisakius iš esm?s galima paragauti kone vis? meniu.

Leyla, Libanietiskas restoranas

Smagu ir tai, kad ant kiekvieno stalo puikuojasi nelukštent? žem?s riešut? kibir?lis bei stalo vanduo libanietiškuose ?sot?liuose. Kol laukiame kit? patiekal? – visai smagu lukštenti riešutus ir googlinti Libano virtuv?s paslaptis.

Šioje šalyje – daugiau nei 300 saul?t? dien? per metus, tod?l maisto produkt? gausyb? – stulbina. Libano virtuv? ne?sivaizduojama ir be gausyb?s prieskoni?, ?esnako bei aštri? pagard?. Tiesa, nors pasak “Leyla” viešos komunikacijos, visi prieskoniai restoranui gabenami tiesiai iš Libano, ta?iau patys patiekalai šiek tiek pritaikyti lietuviškam skoniui – lietuviai, neva, nevalgo taip aštriai, o kai kurie prieskoni? mišiniai mums b?t? pernelyg aštr?s.

Leyla, Libanietiskas restoranas

Tiesa, begooglindami dar išskaitom, kad visi “Leyla” virtuv?s šefai stažavosi Libane ir b?tent ten mok?si gaminti šios šalies patiekalus.

O m?s? stal? pagaliau pasiekia ir kiti iš nedidelio meniu išsirinkti patiekalai. Tai dar vienas užkandis Baba Ghanoush, populiarus arab? kraštuose ir gaminamas iš trint? baklažan?, sezam? ir ?esnako, pagardintas granato uogomis. Patiekalas puikus ir pagamintas pagal geriausias tradicijas ir vertas ragavimo. Gal?t? b?ti aštresnis ir su labiau išreikštu ?esnako prieskoniu, bet suprantame, kod?l taip n?ra. Tiesa, baklažanas suteikia šiokio tokio glitumo (b?tent taip ir turi b?ti), tod?l jei toki? dalyk? nem?gstate – likite prie humuso… :)

Leyla, Libanietiskas restoranas

Ragavome ir kofta bei vištienos – abu patiekalai tiesiog OK. O štai kalafioro kepsnys, kur? užsisak?m, nes nor?josi kažko ne?prasta, yra geriau nei gerai. Tai išties yra kalafioro riek?, gerai pamarinuota ir pakepta ant grilin?s keptuv?s. Greta – humusas, daržov?s ir pagardai. Verta, verta, tikrai verta ragauti. Netik?ta, ne?prasta, bet tikrai labai skanu.

Žodžiu, labai tikim?s, kad “Leyla” gyvuos, kad dirbs naktimis ir kad nenuspr?s “taupyti” ant patiekal? kokyb?s. Kol kas, kaip greito maisto restoran?lis, koki? gausu Vakaruose – labai nuostabi vieta.

MENIU: Libano virtuv?
KOKYB?: prieskoniai iš Libano, pritaikyta lietuviškam skoniui
KAINOS: nedidel?s
ALKOHOLIS: alus
APTARNAVIMAS: malonus ir su šypsena
VIETA: Vilniaus g. 28, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/leylalebanesecuisine/
SUBALANSUOTA: atradimus m?gstantiems ir naktin? gyvenim? propaguojantiems