PAPILDYTA! „Akivarai“ – kai viršijami visi l?kes?iai

Akivarus suradome visai nety?ia, šmirin?damos su drauge po miest? ir ieškodamos kokios neblogos vietos lauke pris?st ir pavakarieniaut po nesunkios darbo dienos. Jau planavome sukti kur giliau ? susiraizgiusias Senamies?io gatveles, kai prie buvusios Fluxus Ministerijos, Jakšto g. pamat?me tolumoje kelis staliukus lauke. Iš labai labai prastos atminties iškilo kažkokie neaišk?s draug? artai paž?stam? vap?jimai apie „kažkok? nauj? alubar?“. Vieningai nusprend?m bent jau prasukt pro šal? ir ?vertint meniu.

Jau beveik nor?jome mauti lauk, nes nebuvo laisv? staliuk?, bet malonus ilgaplaukis vikingas (ar žuv?das) pasi?l? kelias minutes palaukt, nes staliukas „va jau beveik išeina“. Susigund?me, nes akies krašteliu matytame meniu žvilgsnis jau buvo sp?j?s užkli?ti už alubariui neb?ding? prašmatniai ir skaniai aprašyto maisto.

Kadangi taip jau sutapo, kad bent trys netoliese esan?ios Kašton? gatv?s butai yra gausiai apgyvendinti m?s? draugais, jie vienas po kito prad?jo l?sti iš savo buveini? iki Ikiuko nusipirkt ko nors vakarienei, ta?iau galiausiai paskendo akivaruose kartu su mumis.

Taigi, nors iš paži?ros ir grubaus pirmo ?sp?džio Akivarai primena klasikin? alubar?, ta?iau „alubaris vulgaris“ jo tikrai nepavadinsi. Nuo nudrožt? viet? kaip Alaus namai, Apuokas, BIX, you name it… jis smarkiai skiriasi šauniu meniu, kuriame rasite tikrai subtili? patiekal?, puikiausiai tinkam? gal ne aukš?iausios prabos restoranams, bet pagarbos vertoms vietoms. Pvz.: alubariams tikrai neb?dingi tokie patiekalai kaip anties kr?tin?l?, otas, lašina, jautienos antrekotas.

Kadangi nebuvome nusiteik? rimtai vakarienei, o daugiau kažkokiems užkandžiams ir alaus ragavimui, išband?me avienos ?ili (pasirodysime labai neprofesionaliai, bet pamiršome nufotkint…), baravyk? risotto ir šiltas bulvi? salotas su r?kyta lašiša.

Jeigu konkre?iai apie kiekvien? patiekal?, tai avienos ?ili buvo skanu, bet visai ne ?ili. Degustatori? komandos nariai yra labai jautrios asmenyb?s, ir b?name labai nuli?dinti, kai viena rašoma meniu, o kita duodama po nosimi ragauti. Jeigu tai n?ra stipriai aštri m?sos sriuba, tai ir nereikia jos vadinti ?ili, galima vadinti tiesiog sriuba arba troškiniu. Tik nereikia suteikti žmon?ms vilties ir tada j? sudaužyt. Nes žmon?s dažniausiai s?moningi užsisakin?ja ?ili. Argi kas nors gird?jote, kad sve?ias sakyt? „gal galite man paruošti neaštr? ?ili“. Aš tai ne. Nes ?ili turi privest iki ašar?. Kiekvienas k?snis turi b?ti šiek tiek per prievart?, bet kartu ir laukiant malonaus karš?io visame k?ne. G?da prisipažint, bet man iki šiol viena iš skaniausi? ?ili sriub? yra ?ili picoje.

Baravyk? risotto yra vertas koki? 8 bal? iš 10. Neduodam maksimumo grynai d?l šefo neapsiži?r?jimo – ryžiai buvo sunkiai kramtomi, t.y. ne visai išvir?. Risotto yra nors ir paprastas gaminimo prasme, bet reikalaujantis daug kantryb?s patiekalas. Kažkod?l italai m?gsta visokius ilgai gaminamus patiekalus. Taigi, šefui kantryb?s tikriausiai t? kart? neužteko. Bet visa kita – tiesiog pasaka, baravykai buvo tikrai nuostab?s, buvom tikrai maloniai nustebinti intensyvaus gryb? ir padažo skonio. Puikiai! Ir tik 15 lituk?, už kuriuos gauni tiek, kad nepaj?gi sukimšti.

Atrodo gal ir nekaip, bet skonis superinis!

Ir dar buvo ragauta kito puikaus patiekalo – salot? su saldžiosiomis bulv?mis ir lašiša. Ar bulv?s buvo tikrai saldžiosios, mes lyg ir abejojame. Kad saldžios jos buvo tai faktas, bet ar saldžiosios (tokia bulvi? r?šis) tai velnias žino. Bet tai, žinokit, n?ra svarbu, kai gauni štai toki? l?kšt? spalv?, kvap? ir skoni?.

Spalv? palet? salotose su saldžiosiomis bulv?mis ir r?kyta lašiša

Beprotiškai fantastiška! Du šauniai derantys padažai, daug žuvies, 10 lit?! Aš jau žinau, kur l?ksite šiandien tik pasibaigus darbams ;)

PAPILDYTA. Teko ir v?l lankytis toje vietoje. Kadangi vienas žmogus rinkosi tas pa?ias lašišos salotas, o kitas – t? pat?, k? ir aš, tai turime tik vien? patiekal? aprašymui. Taigi – salotos su karšta vištiena. Pirm? kart? matau, kad salotoms naudojama m?sa b?t? apkepta migdol? drožl?se, bet tai buvo super. Labai geras sprendimas. Ir šiaip – skani vištiena ir geros salotos. Ko nor?josi – intensyvesnio padažo skonio, nes buvo toks neypatingas. Kaina – 12 lit?. Vaizdas l?kšt?je – labai viliojantis.

Salotos su karšta vištiena. Gražu paži?r?t

Ir dar yra puikiausio alaus, visoki? pigi? kokteli? (draug? išmauk? milžin? Bloody Mary už 12 pinig?). Visas meniu, visas interjeras ir daug patiekal? rasite j? Facebook profilyje. Dar turi visiškai šaunius dienos pietus.

Galiausiai išbuvome ten iki baro užsidarymo, išg?r?m kokius 25 bokalus alaus (neišsig?skit, ?ia maždaug 7 žmon?s, dauguma vyrai), smagiai pasijuok?m kartu su vikingu ir nusprend?m tikrai ten gr?žti ne kart? ir ne du.

MENIU: Europos virtuv?.
KOKYB?: Tikrai labai geras maistas. Sakytume, kad gal?t? b?t netgi brangesnis.
KAINOS: visi atras kažk? tinkan?io. Kainos labiau mažesn?s, nei didel?s.
ALKOHOLIS: vyrauja alus, bet vikingas gali pagaminti vos ne belen kok? j?s? užsimanyt? kokteil?. Stipri?j? g?rim? irgi nud?tos kelios lentynos.
APTARNAVIMAS: familiaru – mus iš karto prad?jo tujinti. Kita vertus, esam jaunos žavios merginos, tai visai ne?sižeid?m. Solidi vidutinio amžiaus pora tikrai sulaukt? kitokio aptarnavimo.
VIETA: Jakšto 5, Vilnius, einant link up?s nuo ex Fluxus Ministerijos.
INTERNETE: FB
SUBALANSUOTA: M?gstantiems skan? al?, skan? maist? ir roko muzik?.

Maloniai nustebinta,
Degustatori? komanda