„Alaus namai“ ir liaudiška dilema – Lietuva alaus ar kefyro šalis

Pavalgyti ?ia galima gana nebrangiai. O patarimo skanu ar ne, bent jau taip atrodo, galima klausti padav?jos. Pavyzdžiui mums ji išdav?, kad Alaus nam? Šefo sriuba (6 Lt) – visiškai neskani, tod?l jos net neverta užsisakin?ti. Bet patar? paragauti kop?st? sriubos (6 Lt). Šioji – galb?t ir ne?sp?dinga, ta?iau jos skanumo laipsn? galima apib?dinti kaip visiškai „normaliai“.

Vienas iš graži?j? "Alaus nam?" paveiksl?

Labai dviprasmiškos mintys kyla apie ?ia ragautas salotas su ant groteli? kepta vištiena (11 Lt). Lyg ir viskas su jomis gerai. Vištiena iš ties? kepta ant groteli?, be proto skani, bet… bet daugiau nieko tose salotose ir n?ra. Šiek tiek salot? lap?, jokio padažo, vos ?ži?rimos s?rio atraiž?l?s (k? ?ia atraiž?l?s – atraižytuk?s)… Ir viskas. Taip ir nesuprato Degustatori? komanda – džiaugtis tomis salotomis ar ne.

Dar t? vakar? ragavome vieno iš daugelio rinkini? prie alaus. Tiesa, kaina išgaravo iš galvos kartu su n-tuoju bokalu. Rinkinys ?vairus, neblogas, tik ? kept? duon? dantis galima išsilaužyt, o r?kyt? kiaul?s ausy?i? atraiž?li? – gal?t? b?ti ir daugiau. Tiesa, mielos moterys, jokiu b?du ten neikite su sijonais ir neikite tryse – nes jus b?tinai sodins prie ba?k?, o ten su sijonu dama išliksi sunkiai… ?ia mes, aišku, apie tai, kad prie ba?k? nepatogu valgyti. Pasilenkti reikia, “aspidr?bti” galima…

Na ir, žinoma, alus… Alus daug ir visokio. Kaina – nuo 5 ar net 4,50 lit?. Žinoma, matyt, populiariausias tamsus Varniuk? alus (beje, sklinda gandai, kad gal j? gal? gale prad?s pilstyti ir ? butelius). Dar yra visoki? su medum, degint? ir pan. Tiesa, kaip visada nusivylim? vis d?lto kelia tai, kad nors Lietuva ir alaus šalis (kaip j? vadiname pasididžiuodami), bet net „Alaus namuose“ didži?j? dal? alaus pasi?los sudaro užsienietiški al?s. Mes nieko prieš juos…, bet tada gal bent vadinkim?s kefyro, o ne alaus valstybe?

Beje, savaitgaliais ten vyksta diskotekos. Tada prisirenka daug student?, studentai linksminasi, užsuka užsienie?iai. Darbo dienomis galima sutikti vien? kit? „ofiso plankton?“, o štai valstybini? šven?i? metu ten daugiau neformalaus jaunimo, su lietuviškomis v?liav?l?mis atlapuose. B?na ir koncert?, dažniausiai sunkesn?s muzikos arba padailint? liaudies motyvais. Apie „Alaus nam?“ interjer? daug kalb?ti neverta.

Desertas ir alus - kartais suderinama

Be to, kad jie turi kelet? fantastišk? paveiksl? pirmojoje dalyje, visa kita, kaip kažkas užsimin?, primena „tvart?“. Na, n?ra ten taip blogai, bet vyrauja mediniai stalai ir ba?kos. Beje, ant sien? – daug išminties apie al? ir kit? alkohol?.

Vieta ?domi jei nesate itin didelis gurmanas arba gebate pak?sti kiek netvarking? aplink?. Beje, vakaro metu galite netik?tai susirasti „draug?“. Nepiktybišk? toki?, tiesiog paragavusi?.

MENIU: labai platus, su ?vairiais, gan?tinai skambiai pavadintais patiekalais, pvz., rimta paršo karka, kiauliškas rinkinys ir pan.; virtuv?, kaip jau supratot – lietuviška, o pasirinkimas tiks ?vairiai publikai (tiesa, gal vegetarams li?dniau).
KOKYB?: tikrai labai neblogai, ypa?, jei jau ragavot alaus (visada klausti padav?jo/barmeno).
KAINOS: gan?tinai studentiškos, o jei tiksliau – ne itin brangu; pavargyti galima už 6-12 Lt, ypatingesni patiekalai – brangiau, bet pats brangiausias „vos“ 25 Lt (beje, atsiskaityti kortel?mis galima nuo 20 Lt).
ALKOHOLIS: vyrauja alus, kurio pasirinkimas gan?tinai platus; kai kuri? lietuviško alaus r?ši? – nerasite niekur kitur. Kiti g?rimai – ne tokie populiar?s.
APTARNAVIMAS: geriausia pirkti prie baro, nes kai daug žmoni? – padav?jos nesp?ja.
VIETA: Goštauto 8, Vilnius (sako, kad ten kažkada buvo garsioji „Ritos sl?ptuv?“)
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: alaus meg?jams, neformalams ir studentams.

Susim?s?iusi,
Degustatori? komanda