Apie Kompotas.lt ir valgyklas

Tiesiog dalinam?s atradimais ir tuo, kad mums patinka… O viskas labai paprasta – nerealus projektas, kuris turet? velniškai patikti tiems, kurie pasilgo sovietmet? menan?i? aliumini? l?ks?i?, “granion?” stiklini? ir “sasysk?” su rieke duonos ir garsty?iomis. Nieko nesistengiame unikalaus apie tai parašyti, tiesiog nukopijuojame paties Kompotas.lt ?raš? apie projekt?. Dar daugiau sužinosite apsilank? Kompotas.lt ir išband? valgyklas…

Valgyklos personalas (Kompotas.lt nuotrauka)


Kaip ir kod?l prasid?jo projektas?

Valgykl? projekt? inicijavo Indr? Klimait?, Hagoje gyvenanti meninink? ir grafikos dizainer?. Vilniaus dail?s akademijos Dizaino katedroje ji baig? bakalauro, o Karališkojoje men? akademijoje Hagoje – šrifto ir medij? magistro studijas.

Indrei vis? gyvenim? patiko valgyklos, tad pasteb?jusi, kad jos ?m? nykti, meninink? panoro tai sustabdyti.

Bendradarbiaudama su istorikais, rašytojais ir fotografais Indr? tyrin?ja Vilniaus valgykl? istorijas ir dabartin? b?kl?, žvelgdama ? jas kaip ? socialini? santyki? mezgimosi erdves. Projekto tikslas – naujoje aplinkoje parodyti ir atgaivinti mirštan?i?, apleist? ir prieštaringai vertinam? valgykl? subkult?r?, paskatinti ži?rovus/lankytojus dom?tis, suprasti ir ?vertinti praeities tradicij? ir pristatyti j? kaip kult?ros vertyb? ši? dien? Lietuvoje. Tyrimas tampa produktu, galin?iu ?nešti nauj? v?j? ? mados, produkt? ir gyvenimo b?do dizaino sritis.

Informavimu užsiimanti,
Degustatori? komanda