Apie pigiausius patiekalus ir užkand?les prie alaus

Degustatori? komanda ne tik pati vaikštin?ja po ?vairias viešo ir neviešo maitinimo bei girdymo vietas, bet ir domisi tuo, k? sako kiti „degustatoriai”, paprastai save vadinantys gurmanais. Štai L. visai neseniai perskait? ?dom? pasteb?jim? – pasirodo net geriausius restoranus reikia vertinti pagal… pat? pigiausi? patiekal?.

Kod?l? Nes brangius ir taip visada pasistengia padaryti gerai, o jei virtuv?s šefas sugeba skirti d?mes? ir/ar išspausti k? nors skanaus (ar bent valgomo) iš mažiausiomis kainomis ?vertinto maistelio – tuomet restorano virtuv? iš ties gera. Mums, Degustatori? komandai, toks vertinimo b?das patinka dar ir tod?l, kad savo finansin?mis galimyb?mis kol kas dar nepasiek?me gurman? lygio ir nuolat m?gstame nuolaidas, akcijas ir… pigiausius patiekalus.

Tiesa, pigiausi? patiekal? pasirinkimas papras?iausiuose baruose gana nuobodus ir vienodas (kad ir kur eitum, kaimiško, miestietiško, tradicinio, kokteilinio, greito, l?to maisto barus). Pigiausi? patiekal? populiariausias vietas nenugalimai už?musi kepta duona, dienos sriuba (kurios vakarais paprastai nebeb?na), daržovi? salotos su 3 ingridientais bei graudžios užkand?l?s prie alaus. Beje, pastarosios taip pat kelia nerim?. Dažniausia sud?tis – kelios apdžiuvusios kiauli? aus? „palkut?s”, ne?kandamos keptos duonos lazdel?s ir, kas mums atrodo be proto genialu – žiupsnelis trašku?i?, riešutuk? bei s?ri? lazdeli?… Ir jei k? – mes ne prieš alaus užkand?les, tiesiog – mes už k?rybiškum?.

Besijau?ianti ateityje sutaupysiantys,
Degustatori? komanda