Apie „Bobo Nouveau“ arba apie tai kaip žmon?s paskui barmenus vaikšto

Vieta gan nekukliai ?sik?rusi vienoje iš dažniausiai mindom? Senamiestyje gatvi?. Trak?, dar kitaip vadinama.

Aplinka: tamsu. Dažniausiai ji netrukdo, o ir prie tamsaus alaus tinka. Jeigu bandysite ateiti ? „Bobo“ po sunkios dienos ir nor?site kur nors maloniai bei minkštai pad?ti savo s?dim?j? – neišdegs. Teks tenkintis (nors ir dailiomis), ta?iau kietomis (mažiau kaip cool, daugiau kaip hard) aukštomis k?d?mis, kurios labai pasistengs, kad j?s s?d?tum?te / gul?tum?te ant žem?s. Arba stov?ti. Žmon?s sako, kad tai n?ra blogai – daugiau telpa.

Taip kažkada atrod? "Bobo Nouveau"

Maistas: nedaug, ta?iau reikia pripažinti, kad džiugina. Jei turite jautresn? skrand? privenkite klausti barmen? apie sudedam?sias dalis. ?sp?jimas ?dr?nams: jei ateinate ?ia alkani, nesiraukykite gav? išties nemaž? s?skait?. Dažniausiai pateikiama kartu su šypsena.

Alkoholis: viena iš viet?, kur galima paragauti tikrai neblogo alaus. Kaip taisykl? jei geriate ne po vien? bokal?, s?skaitos taip pat neblogos.

Degustatori? komanda nuoširdžiai rekomenduoja „Bobo“ atidžiau priži?r?ti savo beer on tap skilt? ir gražiai sutarti su tiek?jais. Keliam už tai, kad alus niekada nesibaigt?!

Publika: liaudies išmintis sako – kokie pinigai, tokios tvoros. Degustatori? komanda sako – kokie barmenai, toks baras. Tiems, kas ramius vakarus namuose m?gsta iškeisti ? ramius vakarus (iki antro bokalo) kur nors mieste, tikriausiai teko pasteb?ti, kad traukia ne vien sienos ir stalai. Tas, kuris stovi už baro ar atneša al? jums iki staliuko, kuria atmosfer?. „Bobo“ – ne išimtis.

Ir dar – jei barmen? mat?te prieš kur? laik? dirbant? kitame bare, b?kite beveik tikri, kad sutiksite ir žmones iš kito baro. Jie link? sekti.

Pabaigai Bobo horoskopas:

Jau baig?te al?? O šiandien tik antradienis / tre?iadienis / bet kuri kita savait?s diena kai rytoj ? darb?? Išgerkite daugiau. Nepakenks. Tikriausiai rasite draug?. Dar labiau tik?tina, kad j? bus daug. Laikas tiesiog kažkur dings.
Blogas ženklas – staiga pamiršti su kuo š?vakar at?jote; nepaliaujamai kartoti fraz? “šitas tai jau tikrai paskutinis”.

Geras ženklas – pasteb?ti, kad didžioji dalis žmoni? jau išsiskirst?, baras prad?jo tušt?ti, o barmenas su jumis vis dar bendrauja. Krištoliniai alaus bokalai tyliai šnabžda, kad patekote ? tikr? afterparty. Galite iš karto paskambinti šefui, pasakyti visk? k? apie j? galvojate ir išdidžiai pareikšti, kad rytoj ? darb? neateisite.

ATNAUJINIMAS: deja, kad ir kokia smagi vieta buvo, senieji barmenai iš?jo (nes, kaip sak? vienas, j? draugams ten buvo per brangu), at?jo nauji, paskui juos at?jo kiti žmon?s ir… gal? gale, gal d?l to, o gal ir ne – baras kriz?s neištv?r?. Šiuo metu toje pa?ioje vietoje ir gana panašiai atrodantis „Marsas“.

Prietaringoji,
Degustatori? komanda