Izraelis – ar gali b?ti brangiau?

Atsakymas paprastas – taip, gali, ta?iau reik?t? gerai paieškoti. Sunku pasakyti, kod?l susidar? labai brangios šalies ?sp?dis – gal tod?l, kad sunku konvertuot šekelius ? eurus, gal d?l to, kad visi apie tai nuolat šneka – net žydai skundžiasi, kad brangu, o gal ir d?l to, kad taip tiesiog yra ir kad maitinimo ?staigos pas juos yra brangios, kaip kokiam Osle ar Kopenhagoj. Paprastai juk visur b?na taip, kad nors šalis brangi, bet galima rasti pigi? greito maisto užkandini?, kur galima prisikirsti vietinio skanaus maisto už labai maž? kain?. Na, Izraelyje taip n?ra. Jeigu norite pvz suvalgyti l?kšt? šavarmos visiškoje skyl?je, tai jums kainuos maždaug EUR 10.

img_20160512_131716

Tel Avivo pagrindin? promenada, jungianti miest? ir j?r?

img_20160512_140404

Vaizdas ? Tel Aviv? iš senojo Jaffa miesto

Mes band?me visokio maisto ir visokiose vietose ir galime pasakyti tiek, kad kartais greito maisto užkandin?s patiekalai skoniu lenkia normalius restoranus. Na, bet ?ia ne naujiena, taip daug kur b?na.

Tokio dalyko kaip gatv?s maistas, žydai neturi. Ten niekas nestovi gatv?je ant šaligatvio ir nekepa falafeli?, kaip Tolimuosiuose Rytuose. J? gatv?s maistas turi pastog?, ??jim? ir šiokius tokius patogumus.

Vykstant ? Tel Aviv? reikia žinoti kelet? dalyk? apie valgym? ne namie – tai tradiciniai patiekalai, meze ir arbatpinigiai.Vis? pirma, tradicinis maistas. Jeigu prieš tai jau lank?t?s kur nors kitur Artimuosiuose Rytuose ar Šiaur?s Afrikoje – jums didel?s nuostabos nebus, nes žydai valgo panašiai, kaip arabai, tik turi daugiau ?takos iš viso pasaulio virtuvi?, nes nuolat aktyviai migruojanti tauta sugeb?jo suvežti iš viso pasaulio kit? šali? virtuvi? receptus. Izraelyje jums dien? pratempti sunkiai pavyks be humuso, falafeli?, šakšukos ar šavarmos. Ir visa tai rasite ne prabangiuose restoranuose, o visur esan?iose užkandin?se.

Humus? žydai valgo nuo ankstaus ryto iki v?laus vakaro. Papras?iausias b?das – kabinti su duonos riekele tiesiai iš l?kšt?s. Ta?iau kad humusas neb?t? nuobodus, daugelyje viet? jo patiekiama bent 10 skirting? variant? – su grybais, faršu, vištiena, avinžirniais, keptu baklažanu ar kedro riešutais.

Falafeliai gali b?ti arba pitoje, arba l?kšt?je su gausybe kit? ingredient?, arba lavaše ir pan. Kas tikrai stebina, tai kad falafeliai gali b?ti tokio ?vairaus skonio. Štai ?ia matote skaniausius Izraelyje ragautus falafelius iš visiškos skyl?s Jeruzal?s senajame mieste. Tokia l?kšt? jums kainuos gal EUR 15.

Falafeli? l?kšt? su humusu, visokio daržov?m ir dešin?je esan?iu keptu baklažanu pomidor? padaže. Labai skanu!

Falafeli? l?kšt? su humusu, visokiom daržov?m ir dešin?je esan?iu keptu baklažanu pomidor? padaže. Labai skanu!

Šakšuka jau prasimušin?ja keli? ir ? lietuvi? pusry?ius. Žinoma, ne kasdieninius, nes paruošti š? patiekal? gali užtrukti gana ilgai, nes reikia l?tai keptuv?je troškinti šviežius pomidorus, kol jie tampa vientisa pomidor? tyre. Tada ? t? mas? reikia suleisti kiaušinius ir tiekti ? stal?. V?lgi, šakšuka gali tur?ti daug papildom? ingredient?.

?ia šakšuka su visokiais meze aplinkui

?ia šakšuka su visokiais meze aplinkui

Šavarma yra ne kas kitas, o vis? lietuvi? ir ypa? jaun? girt? vyr? m?gstamas kebabas. Žinoma, m?s? kebabas yra g?da ir ?žeidimas šiam puikiam patiekalui, kuris yra paplit?s pla?iai pasaulyje ir kurio prot?v? šavarm? savo tradiciniu patiekalu laiko didel? dalis arab? šali?. Šavarma patiekiama kaip tik norite – lavaše, pitoje, l?kšt?je ir pan. ?ia matote gigantiško dydžio sveikatai pasekmi? galin?i? tur?ti šavarmos porcij? iš pigios užkandin?s, kurios l?kšt? kainavo kažkiek virš EUR 10. ?sp?jimas – toki? porcij? suvalgyti žmogui yra pavojinga gyvybei, tod?l si?lom labai gerai pagalvoti, ar b?tina pirkti kiekvienam žmogui po porcij? atskirai.

Gigantiškos šavarmos porcijos iš paprastos užkandin?s Tel Avive

Gigantiškos šavarmos porcijos iš paprastos užkandin?s Tel Avive

Žinoma, gali b?t ir taip, kad nemaž? patiekal? kain? lemia ir vienas tos šalies (taip, taip, ir kit? to regiono šali?) valgymo kult?ros ypatumas – ? patiekalo kain? ?skai?iuota ir atskirai n?ra mokama už tok? dalyk? kaip meze. Nenuostabu, kad žydai yra išrinktoji tauta, kai jie tave kaskart nustebina gausybe maž? skirting? l?kštu?i? ir sako, kad mok?ti už tai nereik?s. Iš pradži? galvojome, kad ?ia kažkokios pinkl?s, nes ne paslaptis, kad žydai gars?ja ir geb?jimu iš visoki? žiopleli? neblogai pasipelnyti, bet ilgainiui supratome, kad meze yra tiesiog kult?ros dalis.

Viskas vyksta taip – išsirenkat ir užsisakot patiekalus, o tada ? j?s? stal? pradedamos nešti mažos l?kštut?s ir didesni dubenys, kuriuose puikuojasi visokie užkandžiai – humusas, bulv?s, virtos, marinuotos, keptos, trintos, raugintos, šviežios ir visokios kitokios daržov?s ir padažai.

Kuklus meze variantas

Kuklus meze variantas

Irgi kuklus meze  variantas

Irgi kuklus meze variantas

Šiek tiek rimtesnis meze variantas

Šiek tiek rimtesnis meze variantas

Viršuje matomos meze l?kštel?s buvo atneštos prie va šito patiekalo vienam žmogui. Tai j?s sakykit, ar ?ia normalu tiek suvalgyt?

Viršuje matomos meze l?kštel?s buvo atneštos prie va šito patiekalo vienam žmogui. Tai j?s sakykit, ar ?ia normalu tiek suvalgyt?

Kaip galite matyti iš nuotrauk?, labai dažnai kukl?s piet?s gali tapti mažyte švente. Meze skai?ius ir ?vairov? labai skiriasi ir meniu paprastai neb?na nurodyta, k? gausit. Taip pat yra atvej?, kai meze reikia užsisakin?ti atskirai ir tai jums gali kainuoti maždaug nuo EUR 5.  Tik v?lgi – nedarykit klaidos ir maždaug trims žmon?ms imkite vien? meze rinkin?.

Jeigu tikit?s, kad aptarnaujantis personalas šokin?s aplink jus ir lankstysis bei nuolat klausin?s, ar skanu, tai ne, taip nebus. Žmon?s ten tiesmukiški ir atviri, dirbtinai nebando sukurti geresnio ?vaizdžio. Ta?iau arbatpinigi? iš j?s? tik?sis absoliu?iai visur ir yra labai blogo tono ženklas j? nepalikti. Jeigu taip nety?ia nutiks, tai padav?jas jums tikrai pasakys, kad „ej, vyruti, o kur mano arbatpinigiai?“. Taip kad b?kit visada pasiruoš? sumok?ti už s?skait? 10-20 proc. daugiau.

Be vis? ši? patiekal? dar kelis kartus band?me žuvies, kuri labai priklauso nuo vietos, tad bet kur si?lome nerizikuoti, ir, žinoma, b?tinai turite apsilankyti Carmel turguje Tel Avive ir ten prisipirkti visoki? daržovi?, s?ri?, beigeli?, m?sos ir kitoki? g?rybi?.

Žuvyt?s, vietin?s gavybos

Žuvyt?s, vietin?s gavybos

Superin? žuvis, kepta pe?iuje su daržov?mis

Superin? žuvis, kepta pe?iuje su daržov?mis

Kai pabosta visas tas j? tradicinis maistas, galima surasti ir neišmatuojam? gaus? visokio kitokio maisto. Bent jau Tel Avivas gars?ja kaip svarbus kulinarinis maistas pasauliniame kontekste.

untitledgagagaajk

Labai skani s?dyta lašiša ir ne?tik?tina ?esnakin? focaccia. Labai skanu

untitledgfgfgf

?ia egzotikos ieškojom – suradom persišk? restoran? ir valg?me j? maist?. Jau buvom pasimok?, tai pasi?m?m vien? patiekal? dviems žmon?ms. Kaip matote iš nuotraukos – tikrai nelikome alkani. Nors visi tie prieskoniai mums nebuvo labai malon?s, nekartotume, jeigu reik?t? rinktis

Alkoholis ten jums kainuos irgi nemažai – bokalas alaus standartiškai kainuoja maždaug EUR 7, bet daugyb?je viet? teks susimok?ti ir dar daugiau. Saldumynai ten praktiškai identiški tiems, kuriuos ragaujate važiuojami ? all inclusive kurortus Hurgadoje ar Antalijoje.

Na ir žinoma, jeigu nenorite valgyti šio labai ?prasto maisto, tai yra tikrai labai didelis pasirinkimas viso pasaulio virtuvi? bei kit? tradicini? Izraelio patiekal?. Taip pat ?domu tai, kad Ryt? Europos žydai ? Izrael? atvež? ir mums labai artimus ingredientus ir patiekalus, tokius kaip silk? ar bulviniai blynai.

Kain? pavyzdys

Kain? pavyzdys

Dar vienas kain? pavyzdys. EUR 1 - 4.2 šekelio

Dar vienas kain? pavyzdys. EUR 1 – 4.2 šekelio

Ta?iau, nepaisant to, kad maistas yra kiek brangokas, bent kart? gyvenime ? pažad?t?j? žem? nuvykti reikia. Ir ne tik d?l to, kad vaikš?iodami Jeruzal?s senojo miesto gatv?mis pajusite, kad stovite ant keli? t?kstan?i? met? istorijos, kurios niekaip neatsidalina žydai ir arabai, bet ir išnaudosite geriausia, k? jums duoda Tel Avivas – per vis? miest? besit?sian?iu visiškai nemokamu, švarut?liu gražut?liu papl?dimiu ir neju?ia ateinan?iu suvokimu, kaip toli gali nueiti šalis, kuri daug dešimtme?i? yra nuolatiniame kare ir kur kiekvienas šalies pilietis pasiryž?s eiti ginti savo valstyb? tam, kad b?t? k? palikti ateities kartoms.

Kažkas k? tik ?vyko

Kažkas k? tik ?vyko

Keliauti nepabostanti,
Degustatori? komanda

 

 

Burgeriai iš vagon?lio – Betty (Liuksemburgas)

Maistas iš vagon?li? ir kit? transporto priemoni? mums yra daugiau paž?stamas iš holivudini? film? nei realyb?s, tad pamatyti bugerius, gaminamus sename amerikietiškame vagon?lyje, ruoš?m?s jau nuo pat vizito Liuksemburge pradžios.

Šioje vietoje reikia trumpo komentaro apie tai, kad mes niekaip negalim suprasti, kur foodtruck‘ai slepiasi Lietuvoje? Negi d?l kvail? reguliavim? mes negalim b?ti kaip normal?s pasaulio pilie?iai – su greitu maistu iš vagon?li?. Mes labai laukiam kuo grei?iau šio reiškinio Vilniuje ir kituose šalies miestuose.

Liuksemburge lank?m?s nebe pirm? kart?, tad eiti ? tipinius vietinius restoranus, kavines ir barus jau nesinor?jo. Be to, Betty ?k?r?jas ir pagrindinis šefas yra m?s? geras paž?stamas. Tad vien? dien?, kaip tik prieš m?s? mylimos grup?s „Balthazar“ koncert? nuvykome ten nemaža grup? vakarien?s.

Betty ?sik?rusi pa?iame centre, prie pat traukini? stoties. Šalia Betty yra koncert? ir visokio meno centras, kuriame veikia kavin? su visais lengvais ir alkoholiniais g?rimais bei galimybe burgerius valgyti ne atvirame ore vidury rudens, bet šiltai sau s?dint viduje.

Betty vagon?lis šalia traukini? stoties

Betty vagon?lis šalia traukini? stoties

Šalia vagon?lio esantis hipsteriškas baras yra puikus prieglobstis burgerius m?gstantiems klientams

Šalia vagon?lio esantis hipsteriškas baras yra puikus prieglobstis burgerius m?gstantiems klientams

Vagon?lis labai patiko – senoviškas, apvalainas, metalin?s spalvos – kaip iš šešiasdešimt?j? Amerikos. Maist? užsisak?me ir patrauk?me ? bar? ragauti vietinio alaus ir limonado.

Burgeri? jie turi ?vairi?, pritaikyt? tiek visokiems m?sos m?g?jams, tiek ir vegetarams bei veganams.

Išplauk?s burgeri? meniu

Išplauk?s burgeri? meniu

Mes t? kart? kadangi buvome nemaža kompanija, tai išband?me ?vairias burgeri? versijas. Viskas kaip ir gerai, jautienos burgerio paplot?lis tikrai solidaus dydžio, ta?iau t? kart? m?sa buvo kažkokia kietoka, o pats burgeris sausas. Sp?jam du variantus – arba m?sa buvo perkepta, arba sena. Labai gaila, bet burgeriai iš vagon?lio nebuvo stebuklas. Kita vertus, nebuvo ir siaubingai blogai, tad tragedijos tikrai nedar?me.

Jautienos paplot?lis tikrai solidus, bet m?sa buvo sausoka

Jautienos paplot?lis tikrai solidus, bet m?sa buvo sausoka

Vegetariškas burgeris buvo geras, bet irgi sausokas

Vegetariškas burgeris buvo geras, bet irgi sausokas

Prisikimšom pilvus, paragavom vietinio alaus ir patrauk?me linksmintis ? m?gstam?j? „Balthazar“ koncert?. Dar nežinote j?? B?tinai pasidom?kite, tur?site dar vien? m?gstam? grup?.

Liuksemburg? aplankiusi,
Degustatori? komanda

J?s? ši? met? atostog? kryptis – Odesa

Šis ?rašas bus ilgas, bet ne tiek teksto, kiek vaizd? prasme. Pra?jus? ruden?, per pat? Aksominio sezono grož?, savaitei buvome nuvyk? pasiži?r?ti, kaip gyvena ryt? ukrainie?iai,  visai šalia siau?iant separatistams ir rus? kariuomenei.

Odesa gyvena kaip gyvenusi, ir nenuostabu – šis miestas yra ypatingas daugybe prasmi?. Vis? pirma, vietiniai itin didžiuojasi turtinga ir ne?tik?tina miesto istorija. Skirtingais istorijos laikotarpiais miestas priklaus? Otoman? imperijai, buvo ketvirtas pagal dyd? Rusijos imperijos miestas ir svarbiausia j?r? laivyno baz? Soviet? S?jungos laikotarpiu, o dabar Odesos sri?iai vadovauja buv?s Gruzijos prezidentas Michailas Sakaašvilis. Užsienie?i? valdymas vietiniams ne naujiena, miest? nemažai laiko vald? svetimšaliai, netgi ispanas ir pranc?zas. Tod?l j?s? ten tur?t? nestebinti ištaiginga Viduržemio j?ros regiono architekt?ra ir nuolatinis odesie?i? kartojimas, kad Odesa – nei Ukraina, nei Rusija. Juos net rusiškai šnekan?ius sunku suprasti, nes turi prisigalvoj? visoki? keist? išsireiškim?.

Anyways, mes ?ia ne apie istorij? ir kalbas, mes ?ia jums apie maist? norime papasakoti. Draugai iki šiol dar klausin?ja – kaip ten toj Odesoj, ar labai „rusynas“, ar labai necivilizuota, ar yra kur normaliai nueit pavalgyt. Tai galim atsakyt tik viena – j?s nustebtum?t, mielieji. Odesa yra puiki vieta atostogoms, daug kuo geriau nei visokie Viduržemio j?ros nudrožti kurortai kaimuose, ir ne?tik?tinai pigi vieta.

Odesoje yra visko – vis d?lto, tai yra didelis, milijoninis miestas, svarbus pramon?s ir kult?ros centras. Tad važiuoti ir tik?tis, kad ten jus pasitiks Palangos dydžio maisto asortimentas, yra gana naivu. Kai kuriose vietose išmon? ir prabanga pribloškia ir primena geriausius Londono ar Paryžiaus viešbu?ius ir restoranus.

Restorano zona priva?iame papl?dymyje

Restorano zona priva?iame papl?dymyje

Bet mes ir ne apie šias vietas, mes jums norime parodyti eilines maitinimo ?staigas ir odiesie?iams ?prast? maist?. Nors, ties? sakant, daugyb? vietini? kavin?se ir paj?rio restoranuose vakarieniauti nelabai sau gali leisti – sud?tinga visos šalies politin? ir ekonomin? situacija paliet? ir š? diding? miest?.

Eilinis vaizdas s?dint viešuose papl?dymiuose ?sik?rusiose kavin?se

Eilinis vaizdas s?dint viešuose papl?dymiuose ?sik?rusiose kavin?se

Vietinio ki?o liku?iai vienojoe kavin?je

Vietinio ki?o liku?iai vienoje kavin?je

Vietin? virtuv? yra stipriai paliesta žydišk? tradicij?, nes mieste visais laikais, o ir šiandien gyvena gausi žyd? bendruomen?. Vietiniai gerokai perd?dami netgi sako, kad „visos Odesos mamos yra žyd?s“. Forshmak yra patiekalas, kur? rasite kiekvienos kavin?s ir restorano meniu. Mums tai buvo naujiena, nebuvome iki šiol ragav? šio užkandžio iš silk?s. Jis puikiai tinka dalintis su draugais laukiant kit? patiekal?.

Forshmak dažniausiai patiekiamas su juoda duona

Forshmak dažniausiai patiekiamas su juoda duona

Silk? ten dažnai sutinkama, ?ia papras?iausias variantas

Silk? ten dažnai sutinkama, ?ia papras?iausias variantas

Apie barš?ius n?ra net ko kalb?t, j? ten visur ir visoki?. Jeigu pasiseks, labai si?lom juos valgyti pas vietinius namuose – nustebsite ir nor?site gauti recept?.

Dažnai meniu surasite žuvien?s, kuri? gamina iš gausyb?s Juodojoje j?roje sugaunamos žuvies. Dar meniu dažnai pasitaiko ir šiupinin?, kiek aštroka, bet labai skani.

Žuvien? iš Juodojoje j?roje pagautos žuvies

Žuvien? iš Juodojoje j?roje pagautos žuvies

Šiupinin? nesiskiria nuo Lietuvoje valgomos

Šiupinin? nesiskiria nuo Lietuvoje valgomos

Beveik visur meniu puikuojasi ?vairios m?sos, žuvies ir daržovi? šašlykai. Standartiškai juos patiekia su lavašo gabal?liu, svog?nais ir pomidor? padažu. Kadangi mums vien tik m?s? valgyti kažkaip nelabai patinka, tai nuolat prie m?sos paimdavome dar ir papildom? daržovi? ir bulvi?. Grilintos, keptos ar troškintos daržov?s ten labai skanios, b?tinai paragaukite. Ir dar viena vietin? tradicija – bulv?s „kaip namie“. Pasitaik? ?vairiai, bet dažniausiai b?na gausiame aliejaus kiekyje keptos bulv?s su grybais.

Kiaulienos šašlykas

Kiaulienos šašlykas

Kiaulienos šašlykas su marinuotais svog?nais

Kiaulienos šašlykas su marinuotais svog?nais

Jautienos šašlykas paj?rio restorane

Jautienos šašlykas paj?rio restorane

Šitos keptos daržov?s tikriausiai kainavo kok? eur?

Šitos keptos daržov?s tikriausiai kainavo kok? eur?

Švieži? daržovi? asorti

Švieži? daržovi? asorti

Bulv?s "kaip namie". Kaina maždaug vienas euras

Bulv?s „kaip namie“. Kaina maždaug vienas euras

Miesto centre vienoje vietoje galite nueit suvalgyt viš?iuk? Tabaka, kur jis patiekiamas keli? skirting? r?ši? (realiai tai gruziniškai, arm?niškai ir dar kažkaip).

Viš?iukas gruziniškai

Viš?iukas gruziniškai

Viš?iukas arm?niškai, aplietas sviesto padažu

Viš?iukas kitaip, aplietas sviesto padažu

Taip pat populiari vieta yra Kompot, kuri šiaip yra tinklin? kavin?, kaip koks ?ili Kaimas, tik bent jau kiek matoma plika akimi, Kompot‘e viskas kiek subtiliau ir širdies daugiau ?d?ta.

Kompot'as - ko ne Paryžius?

Kompot’as – ko ne Paryžius?

Vištienos paštetas. Labai skanus, tik kad duonos mažokai prie tokios porcijos

Vištienos paštetas. Labai skanus, tik kad duonos mažokai prie tokios porcijos

Kaip gi be Kijevo kotleto.

Kaip gi be Kijevo kotleto. Ir v?l grilintos daržov?s fone

Dar vietin?se ?staigose ragavome midij?, kurios buvo tikrai skaniai pagamintos, jos pasitaiko irgi beveik kiekviename restorane.

Midijos su žolel?m ir pomidorais

Midijos su žolel?m ir pomidorais

Dar b?dami Odesoje prisimin?m, kad gi m?s? balta mišrain? turi kilmingas šaknis ir slaviškose šalyse yra vadinama Olivje salotomis. ?ia matote prabangi? versij? su jautiena, putpel?s kiaušiniais ir ikrais.

Prabangi balta mišrain? su ikrais

Prabangi balta mišrain? su ikrais

Klausiate, ir kiek gi tai kainuoja. Ogi tikrai labai nebrangiai. V?lgi, viskas priklauso nuo to, kur eisite. Jeigu valgysite papl?dimiuose esan?iose užkandin?se, tai išvis bus piguma, ta?iau galite rinktis ir tikrai prabangius restoranus, kuriuose kainos kaip normaliose Vakar? Europos šalyse.

Pateikiame jums vien? ?ek? išstudijavimui. 1 euras šiuo metu yra 26,5 grivinos. Alus kabokuose beveik visur kainuoja apie 1 eur?.

Bendra piet? suma yra apie 20 eur?

Bendra piet? suma yra apie 20 eur?

Kokios išvados? Važiuokite ten tik grei?iau, nieko per daug negalvoj?.

Atostogas menanti,
Degustatori? komanda

Tom Yum – visas Tailando grožis jums ant stalo

Jeigu jums nors kažkiek patinka azijietiškas maistas ir jeigu esate šiuolaikiškas madingas jaunuolis (nemin?sime to žodžiu iš „h“ raid?s) ir lankot?s Briusly, tai Tom Yum sriuba jums tikrai yra gird?ta. Aišku, erzinam, tikrai tikim, kad ne tik iš Briusly galima ši? sriub? žinot.

Mums ji irgi buvo tiek gird?ta, tiek ragauta ?vairiose pasaulio vietose, tad keliaujant ? Tailand? Tom Yum degustavimas buvo vienu iš kelion?s prioritet?.

Tom Yum yra vienas iš populiariausi? tailandietišk? patiekal?, kuris išplito visame pasaulyje, ir netgi Vilniuje jos galima gauti tikrai padorios ir netgi ne vienoje vietoje.

Kaip ir vis? sriub?, esm? ?ia yra sultinys. O sultin? išraišking? ir labai aštr? padaro ne kas kitas, o ?vairios azijietiškos prieskonin?s žolel?s ir daržov?s. Taigi – imate kelias šakas citrinžol?s, kaffir laimo lap?, tokio dalyko kaip galangal (imbiero pusbrolis), žuv? padažo ir visk? troškinate sultinyje. Dar tailandie?iai naudoja toki? ?ili pipir? past? Chua Hah Seng, bet nesame tikri, kad Lietuvoje tok? daikt? galima nusipirkti. Jeigu ne, tai tiesiog dosniai švieži? arba džiovint? ?ili pipir? prid?kite ir bus gerai.

Ir jau v?liau dedate šiaip tai belen k?, k? tik norite, nes žmon?s Tailande paprasti ir deda sriubon tai, k? tuo metu turi namuose – vištien?, krevetes, kiaulien?, žuv?, j?ros g?rybes, grybus, pomidorus, kitas daržoves. Pabaigoje prieš tiekiant gausiai apibarstoma kalendra ir štai jums stebuklas ant stalo.

Mes, kaip ir min?ta, Tailande rimtai paži?r?jome ? Tom Yum degustavim? ir išband?me daug skirting? variant?. Kaip matote, tiek sultinys, tiek sud?tin?s dalys skiriasi. Kartais ? sultin? ?pilama šiek tiek paprasto arba kokos? pieno.

IMG_1635_ooo

?ia matote ? sultin? ?pilto šiek tiek kokos? pieno, dideliais gabalais pjaustyto svog?no ir kaln? kalendros.

IMG_1608_ooo

Karštame inde patiekta sriuba.

20150608_115530_ooo

?ia daug visoki? dalyk? prid?ta – daug pomidor?, citrinžoli?, vištienos.

20150605_141252_ooo

?ia yra su daug vištienos.

20150605_140204_ooo

?ia viršuje matote pagardus – kair?je džiovinti ?ili pipirai, dešin?je – ?ili pipirai marinate.

20150601_211542_oooo

?ia ne maž? ateivi? galvos, ?ia vietiniai grybai, kurie dažnai pasitaiko šioje sriuboje. Ši sriuba su kiauliena.

20150525_194820_oooo

Šita pasitaik? gausi ?vairi? pried? – net kalafior? buvo.

Beje, badasriub?s ten irgi populiarios, ir viena iš j? r?ši? yra Tom Yum. Nusipirkom paragauti, nes tuo metu buvome ilgoje kelion?je keltu ? vien? iš sal?, tai praalkome. Kelte buvo maža parduotuv?l?, kurioje galima ?sigyti b?tiniausi? preki?. Šone stov?jo didelis karšto vandens aparatas, tad nusipirkt? sriub? galima iš karto užpilti karštu vandeniu. Nieko blogo nesitik?jom, bet vos paragavus, akys ant kaktos iššoko – buvo klaikiai aštru. Tad b?kite atsarg?s, Tom Yum gali b?ti tikrai pavojinga.

Taip atrodo užpilta Tom Yum iš pakelio. Kaip matote, ?ia naudojami ir makaronai, nors nei vienoje kitoje ragautoje sriuboje j? nesutikome.

Taip atrodo užpilta Tom Yum iš pakelio. Kaip matote, ?ia naudojami ir makaronai, nors nei vienoje kitoje ragautoje sriuboje j? nesutikome.

K? galime tikrai pasakyti, tai kad n?ra jokios taisykl?s, k? „galima“ ir ko ne d?ti ? ši? sriub?. Ir neklausykit, jeigu kada kas nors aiškins, kad vienas ar kitas produktas netinka šioje sriuboje. Kaip matote, patys tailandie?iai gana laisvai improvizuoja ir naudoja ?vairi? m?s?, žuv? ir daržoves.

Vilniuje mums labai skani ši sriuba yra Coco, ten labai ger? sultin? padaro. O kur j?s rekomenduotum?t valgyti Tom Yum?

Tailando saul? menanti,
Degustatori? komanda

Bistro Temperat?ra: plaukai v?jyje ir ?kv?pimas širdy

Klaip?da mums visada patiko. Ir vis dar patinka, nieko tokio blogo nenutiko. Netgi priešingai – paskutinis apsilankymas tame mieste paž?r? ne tik sauj? puiki? nauj? pažin?i?, atnaujino jau esamas pažintis su vietos barais ir restoranais, bet ir nuved? iki puikios vietos pa?iame Klaip?dos centre – restorano „Bistro Temperat?ra“.

Tas restoranas iš išvaizdos atrodo visiškai toks nieko ypatingo, nei interjeras, nei baldai nedaro jokio ?sp?džio mums – visko ma?iusiems vilnie?iams. Bet sukl?stame išgird?, kai padav?ja pradeda pristatin?ti tos dienos patiekalus, nes jie skamba ir prabangiai, iš išmoningai, ir nekasdieniškai. Net nesusipratom išsiklausin?si, ar jie turi ir nuolatin? meniu, nes mums buvo iš karto išd?stytas dienos pasi?lymas.

Prad?ti galima nuo papras?iausio patiekalo t? saul?t? ir šilt? rugs?jo penktadien? – Cezario salot?. Na tikrai šimt? kart? jau esame ir mat?, ir ragav?, ir savo rankyt?mis salot? padaž? maiš?. Nustebinti tikrai nelengva. Be to, dar toks vienas niuansas egzistuoja – žinote vadinamuosius „grammar nazi“, tai mes save laikome truput? „food nazi“ ir nepaken?iame, kai restoranai išsidirbin?ja iš klasikini? patiekal?. Kol kas manome, kad graikiškos ir Cezario salotos Lietuvos kavini? ir restoran? yra skriaudžiamos labiausiai. Bet mes labai išsipl?t?me, gr?žkime prie salot?. O jos pasitaik? tikrai geros. Gal tik pora aspekt? – vietoj kruton? prid?ta kažkoki? tešlos paplot?li? nuolauž?, bet tarkim, kad ok, ?ia šefas savo k?rybiškum? demonstruoja.  Ir antra – tos visos žol?s, visokie burok?li? lapai ir mažieji špinatai – kaip ir ok, bet Cezario salotos ne veltui yra laikomos paprastumo virš?ne – kai iš labai riboto produkt? skai?iaus vien tik puikaus padažo d?ka padaromas puikiausias patiekalas. Vis d?lto, mes link? labai nepykti, nes juk Klaip?da – v?jas sukasi plaukuose ir saul? švie?ia ? veid?. Ir padažas buvo geras, o vištiena sultinga.

Gražuol?s Cezario salotos (5,40 EUR)

Gražuol?s Cezario salotos (5,40 EUR)

Toliau ragavome patiekal?, kuri? paprastai nesutiksi dienos piet? pasi?lymuose ir juos labiau pasiliktum ilgai vakarienei, ta?iau kad jau yra proga, kod?l gi ne.

Užputojus lašiša (apie 6 EUR)

Užputojus lašiša (apie 6 EUR)

?ia gal ir nelengva kažk? suprasti, tad truput? jus ?vesim ? kontekst? – tai yra žemoje temperat?roje (nuo to ir restorano pavadinimas) kepta lašiša, kurios nesimato, nes ji pasisl?pusi po mork? putom. Šalia matote irgi žemoje temperat?roje garintus brokolius ir žiedinius kop?stus. Galim pasakyti tik tiek, kad maistas, gamintas žemoje temperat?roje, išlaiko savo ger?sias savybes ir yra neprarad?s nat?ralaus skonio. O skonis yra labai diskutuotinas dalykas – vieniems nat?ral?s brokoliai patinka, kitiems – ne.

Dar ? stal? buvo patiektas irgi žemoje temperat?roje troškintas jau?io liežuvis su portobelo grybais ir kažkokia piure, bet gaila, kad ne mes valg?me patiekal?, gavome tik paragauti. Tai labai daug pasakyti negalime, bet vaizdas ir kvapai buvo labai geri.

Jau?io liežuvis (apie 6 EUR)

Jau?io liežuvis (apie 6 EUR)

Taip pat kasdien jie turi desertus – t? kart? stalo draugai kirto mork? pyrag? ir pasakojo, kad skanu.

Kalbant apie kainas – žinoma, nebe 12 lit?, kaip senais gerais laikais. Ir ne už tok? maist?. Bet nepasakytume, kad pasakiškai brangu. Netgi atvirkš?iai – tai labai gera kaina už tok? kokybišk? ir išmoning? maist?. Pagrindiniai patiekalai kainavo 5-6 EUR.

Na, o mes toliau m?gavom?s savo trumpu apsilankymu paj?ryje ir jaut?m?s ?kv?pti tiek j?ros, tiek v?jo, tiek šio puikaus maisto.

Vasar? išlyd?jusi,
Degustatori? komanda

MENIU: dienos piet?s ir vakarien?, kasdien vis kei?iasi, tikrai šviežia
KOKYB?: labai gera
APTARNAVIMAS: labai informatyvus, ne?kyrus, paslaugus. Kaip ir priklauso ger? maist? gaminan?iai vietai
KAINA: pietus iš keleto patiekal? ir deserto suvalgysite už maždaug 10 EUR
ALKOHOLIS: turi viso pagrindinio
VIETA: Mažvydo al. 9, Klaip?da
INTERNETE: Bistro Temperat?ra
SUBALANSUOTA: siekiantiems valgyti švieži? ir skan? maist?

Burger Geek – geras maistas blogoje vietoje

Burgeriai Lietuvoje vis dar yra naujieji cepelinai – j? gausite ne tik specializuotuose restoranuose, bet ir tinklin?se picerijose ar pakel?s užeigose. Literaliai – burgeriai dabar yra beveik kiekvienos maitinimo ?staigos meniu.

Tik?tina, kad lietuviai jau gal net šiek tiek pramoko ?vertinti burgeri? skon? ir kokyb?. Kartu su tuo tampa vis išrankesni ir mažiau pakant?s elementarioms klaidoms. Tad naujoms atsidariusioms burgerin?ms tampa vis sud?tingiau kovoti konkurencin? kov?, ypa?, kai turime tok? ger? kokyb?s standart? kaip Drama Burger.

„Burger Geek“ yra tipiška hipsteriška burgerin? ir puikiausiai tikt? kur nors siauroje Senamies?io gatv?je, bet atsidar? kokioj gal aštuntoj Vilniaus zonoj – prekybos centre „Ozas“.

Kad ir kaip ten b?t? su tuo prekybcentriu, bet burgerin? turime pagirti.

Baras atrodo štai taip.

Baras atrodo štai taip.

Atsibeld?me ten kokie dešimt koleg? visai jau po piet? – koki? gal tre?ia valand? dienos. Restoranas buvo tuš?ias, tad gražios foto be žmoni? gavosi :)

Yra vietos ir vaikams.

Yra vietos ir vaikams.

Viduje galite išvysti štai tok? men?.

Viduje galite išvysti štai tok? men?.

Galite paskaityti senos literat?ros .

Galite paskaityti senos literat?ros.

Po piet? toje vietoje be m?s? nebuvo daugiau nei vieno žmogaus, tad sulauk?me daug smagaus d?mesio iš padav?j?.

Po piet? toje vietoje be m?s? nebuvo daugiau nei vieno žmogaus, tad sulauk?me daug smagaus d?mesio iš padav?j?.

Kaip matote, ten tikrai smagi aplinka ir viskas gražiai padaryta ir apie visus pagalvota. Padav?jai aplink mus smagiai sukosi, o kadangi m?s? buvo daug, mes buvom faini ir daug visko užsisak?m, tai dar papildomai kompanij? pavaišino kv?va bulvy?i? su visokiais savos gamybos padažais.

Išskirtinumo ne tik interjero, bet ir maisto prasme ši vieta tikrai turi. Be pagrindinio meniu si?lo dar ir dienos pietus, kuriuose b?tinai rasite ir bent vien? burgerio pasirinkim?, kuris yra iš j? pagrindinio meniu, tik t? dien? b?na pigesnis.

Šaltibarš?iai iš dienos piet? pateikti k?rybiškai.

Šaltibarš?iai iš dienos piet? pateikti k?rybiškai.

Kolegos t? dien? išband? šaltibarš?ius ir dienos piet?. Skonis kaip skonis, bet vat pateikimas tikrai išmoningas. Ir kaina gera – 1.5 EUR.

Toliau ? stal? buvo patiekti burgeriai. Kadangi t? dien? dienos pietums buvo burgeris su vištiena ir j? firminis dvigubas burgeris, tai daugiausiai buvo patiekta j?, bet j?s neišsig?skite, burgeri? ten yra visiems skoniams – su pel?siniu s?riu, vegetarišk?, keli? r?ši? su vištiena, su Jack Daniels padažu, aštrus su jelapenais ar karamelizuotais svog?nais ir dar daugiau.

Be burgeri? jie dar turi ir kelias pozicijas užkandži?, salot? ir pagrindini? patiekal?.

Dien? piet? metu burgeris jums kainuos kiek daugiau nei 4 EUR. V?lgi, jeigu burgeri? nem?gstate, o jus b?tinai ten kas nors nor?s nusivesti dienos piet?, be panikos – dienos pietums jie duoda ir kitokio maisto.

Burgeris su vištiena.

Burgeris su vištiena.

Vegetariškas burgeris.

Vegetariškas burgeris.

Didysis dvigubas burgeris yra su j? gamybos BBQ ir Aioli padažais yra vertas d?mesio. Bet j?s b?kite atsarg?s ir tur?kite proto, jam suvalgyti reikia pastang?. Žinoma, jis brangiau kainuos – virš 6 EUR.

Dvigubas burgeris. Kosmiškai didelis.

Dvigubas burgeris. Kosmiškai didelis.

Bendrai vertinant, vieta tikrai verta d?mesio ir gal?t? b?ti neblogai lankomas restoranas, jeigu b?t? ?sik?rusi Vilniaus Senamiestyje. Kaip jiems seksis prekybcentryje, paži?r?sime.

Burgeri? pririjusi,
Degustatori? komanda

 

MENIU: burgeriai
KOKYB?: gera
KAINA: šiais laikais burgeriai visur kainuoja panašiai
ALKOHOLIS: standartiškai
APTARNAVIMAS: kadangi buvome vieninteliai klientai, tai d?mesio ir r?pes?io netr?ko
VIETA: prekybos centras „Ozas“, Ozo g. 18, Vilnius
INTERNETE: Facebook
SUBALANSUOTA: žinoma, kad burgeri? fanams

Capo – Kaune ne viskas prarasta

Jau girdim nepasitenkinusius kaunie?i? balsus, ginan?ius savo miest?. Viskas gi ok, mes tik švelniai erzinam, nes žinom, kad tokio pob?džio pasakymai apie Kaun? visada sukelia kaunie?i? pykt?. Tai si?lom ? visk? ži?r?ti šiek tiek papras?iau ir tada viskas bus gerai. Fainas tas Kaunas.

Tikrai nesijau?iam Kauno restoran? ekspertais, nes šiame puikiame mieste lankytis tenka itin retai, tad galime pasigirti vos keliais (na, gal ir keliolika) apsilankymais maitinimosi ?staigose.

Š? kart? buvo paklausyta vietini? ir išsirinkta gana nauja, bet jau populiari vieta – Capo. Facebook‘e patys apie save rašo, jog tai picerija ir vynin? vienu metu. Na ok, tikriausiai galima ir taip. Restoranas ?sik?r?s visai ne Laisv?s al?joj ar Vilniaus gatv?je, o giliau tarp Senamies?io nam?, tai jeigu esat tokie pat reti sve?iai, kaip ir mes, tikriausiai šios vietos taip lengvai nerasit.

Restoranas iš lauko. Labai gražiai atrodo.

Restoranas iš lauko. Labai gražiai atrodo. Ži?r?ti ? duris iš kair?s :)

Tai turim pripažinti, kad pirmas ?sp?dis vos ??jus yra labai geras – kažkas tikrai nuoširdžiai pasisteng? su restorano interjeru, viskas labai gražu, ?domu ir vientisa. Ir nuolat esanti smagi prieblanda labai tinka ilgiems vakarams su skaniu maistu ir buteliu (-iais) vyno.

Malk? prid?ta visur, bet toks stilius bent jau mums pasirod? labai priimtinas.

Malk? prid?ta visur, bet toks stilius bent jau mums pasirod? labai priimtinas.

Bet mes vyno t? vakar? neg?r?m, nes užsukom trumpam – pavalgyt, patikrint, ar viskas fainai su ta vieta ir, apsisukus ant vienos kojos, jau reik?jo maut v?l atgal ? mylim? Vilni?.

Žmoni? ten paprastai b?na,  tad nejaukiai nesijausite

Žmoni? ten paprastai b?na, tad nejaukiai nesijausite.

Kadangi vieta prisistato kaip picerija, o vietiniai netgi teigia, kad ten picos yra geriausios Kaune, užsisak?me pic?. Na tai geros tos picos tikrai. Matosi, kad chebra ten supranta, k? daro. Kainos skiriasi nuo 5 iki 7 EUR už pic?. Tikriausiai šiais laikais visose normaliose vietose kainos yra labai panašios.

Foto ned?sime, labai baisios gavosi, pic? grož? jums teks ?sivaizduoti.

Dar ten yra ir kitoki? patiekal? – užkandži?, pastos ir pan. Be to, turi jie ir dienos pietus, kasdien vis ?kelia ? FB profil?, apži?r?jus kelet? pasi?lym? pirma mintis kyla, kad nor?tume ten pietauti kasdien.

Ir pabaigai, apie komunikacij? – šiaip viskas gražu marketingine prasme – vientisas stilius ir gražus logo, bet esmin?s informacijos apie restoran? internete tr?ksta. Vis? pirma, niekur ne?manoma rasti meniu, online yra tik pic? meniu, bet tai juk dar ne viskas, k? jie turi. Ir šiaip – kai toks gražus interjeras, tai galima ir pasigirti, o foto FB kažkaip neradome apie tai.

Bet kuriuo atveju, vieta tikrai verta d?mesio, tad keliaukite ten ir m?gaukit?s vasara ir geru maistu.

Pic? prisiragavusi,
Degustatori? komanda

MENIU:itališkas
KOKYB?: gera
KAINA: šiais laikais visose panašaus lygio vietose kainos yra irgi labai panašios
ALKOHOLIS: sako, kad tai vynin?, bet turi ir visoki? kitoki? g?rim?
APTARNAVIMAS: viskas labai gerai
VIETA: Palangos g. 9, Kaunas
INTERNETE: Facebook
SUBALANSUOTA: pasiilgusiems itališkos vasaros

Naujausia hipsteri? place to be – „Keul? R?k?“

Na gal ji ne tokia jau ir nauja, bet situacija ten nesikei?ia jau kelis m?nesius – gauti maisto beveik ne?manoma. Ir d?l to hispteriams ten dar labiau patinka eiti, nes jeigu gauna burger? per trumpiau nei valand?, tai jau?iasi ypatingi ir šiek tiek geresni už kitus.

„Keul? R?k?“ yra dar viena vieta kol kas dar nepopuliariame ir nudrožtame centro Stoties rajone, kuris po koki? 5 met? bus madingiausia Vilniaus vieta. Tai, kad žmon?s vis mažiau bijo jame lankytis ne tik dien?, bet ir nakt?, rodo ir kaimynyst?je ?sik?rusi kita hipsteri? vieta „D?v?ti“.

Viskas labai paprasta - meniu iš keli? punkt? ir surašytas ant sienos

Viskas labai paprasta – meniu iš keli? punkt? ir surašytas ant sienos

Ok, bet mes ?ia apie maist?. Taigi, užeinate ? „Keul? R?k?“ ir jums nelieka kitos išeities, kaip tik stoti ? eil?. O eil?s ten begalin?s ir nesibaigian?ios, tad si?lome ateiti gerokai prieš tai, kai ? galv? šaus mintis, kad gal jau praalkote. Jeigu norite ten sukirsti savaitgalio pietus, tai išeikite iš nam? jau po pusry?i?, nes Keul?je teks praleisti nemažai laiko. Ir mažiausiai laiko j?s ten praleisite valgydami.

S?dim? viet? mažai ir jos visos užimtos

S?dim? viet? mažai ir jos visos užimtos

Taigi, laukimas. Iš pradži? lauksite eil?je užsisakyti, paskui lauksite eil?je atsiimti g?rimus, tada lauksite eil?je atsis?sti. Jeigu viskas gerai, tai paskutin? laukimo etap? praleisite atsikovoj? viet? prie stalo. Jeigu esate ne toks laimingas, tai ne tik lauksite, bet ir valgysite stov?dami.

Laukdami bent jau išgert galite

Laukdami bent jau išgert galite

T? kart? šonkauliuk?, žinoma, jau nebuvo. Jie baigiasi greitai, o apie maisto išsekim? informuoja Keul?s FB profilyje gana operatyviai, tad prieš ten vykdami, pasitikrinkit, ar vis dar verta.

Valg?me pulled pork burgerius. Pulled pork, mielieji, yra vienas iš geriausi? žmonijos išradim? kulinarijos istorijoje. Bet apie tai mes jums nepasakosim, nes google gali atsakyt ? visus j?s? klausimus.

Pilna porcija su bulv?mis. Galite imti ir be j?.

Pilna porcija su bulv?mis. Galite imti ir be j?.

Ir tie burgeriai yra j?ga. Jie yra labai labai geri. Bandel? išvis yra kosmosas, o padažas ir coleslaw (kop?st? salotos) yra pats tas prie šauniai paruoštos m?sos.

Salotos ir dar s?ris. Visiškai puiku.

Salotos ir dar s?ris. Visiškai puiku.

Akivaizdu, kad ten chebra žino, k? daro. O apie eiles ir maisto pasibaigim? jie jau tiek kart? tur?jo teisintis tiek paprastiems klientams, tiek ir visokiems FB autoritetams, kad mes gal net nepl?tokim šios temos ir neprad?kim j? teisti.

Ponas pulled pork burgeris su alumi ir bulvyt?mis kainuoja

Ponas pulled pork burgeris su alumi ir bulvyt?mis kainuoja lyg tai 6 eurus

Mes tikim, kad viskas ten pas juos gerai ir kad jie supranta, k? daro ir kod?l. Juo labiau, kad jau ir patys praneš? apie pl?tr? ir naujus restoranus mieste.

Tur?kime kantryb?s, nes ta maisto kult?ra, kuri? neša „Keul? R?k?“ yra neatsiejama nuo gero amerikietiško didmies?i? gyvenimo, ko mes kuo daugiau norime Vilniuje.

 

Burgeri? sulaukusi,
Degustatori? komanda

 

MENIU: Ipulled pork burgeriai ir šonkauliukai
KOKYB?: labai gera
KAINA: nuo 3,5 EUR
ALKOHOLIS: Raudon? plyt? alus
APTARNAVIMAS: jiems ten žmon?s nelabai r?pi, bet nesusireikšminkit ir viskas bus gerai
VIETA: Pylimo 66, Vilnius
INTERNETE: FB
SUBALANSUOTA: burgerius m?gstantiems

Burgeri? Amerika

Ši? žiem? pasitaik? gera proga nuvykti ? JAV ir paragauti gausyb?s maisto, kurio galima gauti toje didel?je ir margaspalv?je šalyje.

Žinoma, labiausiai paplitusi pasaulyje nuomon? yra ta, kad amerikie?iai kasdien šlamš?ia m?sainius ir kad tas velnio patiekalas b?tent iš tos šalies paplito po kitas šalis. Nesigin?ijam, bet jeigu nežinote, si?lome pasidom?ti, kod?l hamburgeris turi pavadinim?, kilus? nuo Vokietijos miesto Hamburgo.

Tikra tiesa, kad burgeri? JAV yra didelis ir gausus pasirinkimas – nuo doler? kainuojan?i? greitojo maisto užkandin?se iki geriausios kokyb?s jautiena ir triufeli? aliejumi gardint? aukštosios virtuv?s pažib?.

Burgeri? mada at?jo ir ? Lietuv? ir Vilniuje jau galima rasti tikrai ger? viet? j? sušveisti.

Mes Amerikoje sve?iavom?s San Franciske ir apylink?se ir lank?m?s dvejose labai skirtingose burgerin?se.

Pirmoji buvo ta tradicin? amerikoniška iš film? – plastikiniai pad?kliukai, ? kuriuos ?tiesia popieriaus skiautel? ir ten deda maist?. Tai nutiko Richmonde, Kalifornijoje. Ateini, atsistoji ? eil?, kol lauki, išsirenki dideliuose plakatuose ant sien? surašyt? maist?, užsisakai ir susimoki pas kasinink? ir lauki, kol sušuks tavo vard?. J?s galite ?sivaizduoti, kaip jiems sek?si tarti lietuviškus vardus.

Taigi, perkamas yra tik m?sos paplot?lis ir bandel?, visus kitus priedus susikomplektuoti tenka pa?iam. Restorano viduje stovi salot? salel?, kur rasti galima visko, kas tradiciškai dedama ? burger? – salot? lapai, pomidorai, svog?nai, marinuoti agurkai, jelepenai, dar kažkas… Taip pat atskirai yra padažai – ke?upas, garsty?ios, majonezas. Ir geriausias dalykas – karštas skystas ?ederis, kuriame gali dažyti bulvytes.

Maistas po komplektacijos atrodo maždaug taip – m?sos paplot?lis pasisl?p? po daržov?mis.

Burgeris tradicin?je burgerin?je. Kainavo gal 7 dolerius ir komplektuotis teko patiems. M?sa pasisl?pus po daržov?mis.

Burgeris tradicin?je burgerin?je. Kainavo gal 7 dolerius ir komplektuotis teko patiems. M?sa pasisl?pus po daržov?mis.

Šiaip tokios vietos yra tikrai labai baisios, nes jose renkasi tikrai ne šalies grietin?l?, porcijos yra iškreiptai didel?s, žmon?s valgo daug ir baisiausia, kad restorane pilna vaik?, kurie irgi ryja burgerius. Bet bent kart? apsilankyti esant Amerikoje tikrai b?tina.

Kitas susid?rimas su burgeriais buvo visiškai kitas – lank?m?s Roam burgers, kurie turi kelet? restoran? San Franciske ir vien? Lafayette, kuriame ir vakarieniavome (http://roamburgers.com/).

?ia kas savait? kei?iamos salotos, kurias galima užsisakyti kaip side prie burgerio vietoj bulvy?i?.

Viskas vyksta taip – pirmiausiai renkiesi m?s? – jautien?, kalakutien?, bizon? ar briedien?. Šalia puikuojasi prierašai „viskas organiška“, „100% maitinta žole“, „gyveno laisv?je“ ir pan. Amerikie?iai jau kuris laikas eina iš proto d?l nat?ralaus, organiško ir vietoje gaminto maisto.

Išsirinkus m?s? reikia rinktis burgerio stili?: klasikinis, French and fries, Tejano, sunny side, heritage ir t.t.

Kokios t? savait? buvo salotos, sunku jau ir atsiminti, bet jos buvo labai geros. ?ia matote maž? porcij?. Didel? porcij? galima valgyti kaip atskir? patiekal?.

Savait?s salotos Roam burgerin?je. Buvo valgomos vietoj bulvy?i?.

Savait?s salotos Roam burgerin?je. Buvo valgomos vietoj bulvy?i?.

Na o ?ia yra Heritage burgeris su šonine, fontina s?riu, karamelizuotais svog?nais ir salotomis.

Heritage burgeris, kaina 9,25 dolerio.

Heritage burgeris, kaina 9,25 dolerio.

Kartu su salotomis, bokalu alaus, mokes?iais (kuri? nerašo ? meniu) ir arbatpinigiais kainavo apie 20 doleri?. Ir buvo visai negaila.

Jeigu b?site tuose kraštuose, b?tinai valgykite burgeri?. Ir neb?tina eiti ten, kur apraš?me, eikite bet kur kitur ir vis tiek viskas bus gerai. Amerikoje yra tokia didel? maisto ?staig? ?vairov?, kad tikrai atrasite savo m?gstamiausi?.

 

Burgeri? užkirtusi,
Degustatori? komanda