Kaune irgi galima pavalgyti – Talutti

Tik nieko nesakykite, mes ir patys žinome, kad Kaune yra ne viena gera maitinimo ?staiga, ?ia tik šiaip erzinam. Talutti atradom jau prieš daug laiko, vis sek?me j? post‘us Facebook ir g?r?jom?s išmone. Bet visai neseniai ten pavyko ir patiems apsilankyti, ir netgi du kartus – dienos piet? ir vakarien?s.

Dienos pietus valg?me vien? darbo dien? Talutti Fresh and Tasty, esan?iame Taikos pr. Nustebino, kad tokiam baisiam užkampy (tikriausiai analogas gal?t? b?ti Vilniaus Savanori? pr.) atidaryta tokia kult?ringa, skoninga ir ger? maist? gaminanti ?staiga.

Dienos piet?s ten juokingai mažomis kainomis (jau n? nepamenam, kiek atsi?jo), o patiekalai stebina išmoningumu. Kadangi šis restoranas kasdien ? Facebook kelia savo dienos piet? nuotraukas, tai akivaizdu, kad virtuv?s šefams ten išradingumo tikrai netr?ksta. Ir tai labai sveikintina bei yra viena esmini? detali?, kod?l mums ten patiko.

T? kart? dienos pietums ragavome j?ros g?rybi? sriub? ir kiaulienos medalionus su baklažanais. Viskas labai patiko.

J?ros g?rybi? sriuba dienos pietums

J?ros g?rybi? sriuba dienos pietums

Kiaulienos medalionai su baklažanais dienos pietums

Kiaulienos medalionai su baklažanais dienos pietums

Kit? kart? tam pa?iam restorane lank?m?s šalt? sekmadienio vakar?. Paklausite – k? gi mes veik?me Kaune sekmadienio vakar?? Sunku patik?ti, bet buvome spektaklyje Kauno nacionaliniame teatre. Tai apie spektakl? daug gero pasakyti negaliu, priešingai negu apie vakarien?.

Sekmadienio vakare restoranas beveik tuš?ias, tad galime ramiai ir l?tai apži?rin?ti aplink?, rinktis patiekalus ir bendrauti su malonia ir savo darb? išmanan?ia padav?ja.

Vakarienei išsirinkome makaronus su daržov?mis ir pel?siniu s?riu, šonkauliukus ir vištienos kepsn? su krevet?mis.

Makaronai nuvyl? labiausiai, nes nesijaut? pel?sinio s?rio ir buvo per daug grietin?l?s.

Makaronai su daržov?mis ir pel?siniu s?riu kiek nuvyl? (15,90 Lt; EUR 4,60)

Makaronai su daržov?mis ir pel?siniu s?riu kiek nuvyl? (15,90 Lt; EUR 4,60)

Vištiena buvo gera, patiko k?rybiškas poži?ris tiek ? patiekalo koncepcij?, tiek ? pateikim?. Žinoma, gal kiek sunkokas patiekalas vakarienei su bulvi? koše, s?riu ir riebiu padažu, bet paragauti tikrai raginame.

Vištiena su krevet?mis buvo labai nebloga (21,50 Lt, EUR 6,30)

Vištiena su krevet?mis buvo labai nebloga (21,50 Lt, EUR 6,30)

Vakaro laim?tojai buvo šonkauliukai – labai gerai paruošti, skaniai pagrilinti, smagiai nusitrauk? nuo kaulo. Šio patiekalo valgytojas dar ir dabar vis prisimena ir prašo v?l vykti ? Kaun? jo skanauti.

Šonkauliukai atrodo tikrai gerai (23,90 Lt, EUR 7)

Šonkauliukai atrodo tikrai gerai (23,90 Lt, EUR 7)

Be ši? patiekal? restorane dar galite rinktis iš kokio šimto kit? maist? – didelis meniu yra problema, nes žmogui išsirinkti yra labai sunku iš tokios gausyb?s. Kitas keistas dalykas, kad visi patiekalai sufotografuoti kaip kokiam baisiam tinkliniam restorane. Aišku, ?ia skonio reikalas, bet mes nerekomenduotume.

Be šio restorano dar veikia ir Talutti Bakes ‘N’ Shakes kažkur Pramon?s pr. ir Talutti TexMex kažkur Laisv?s al?joje.

Dar svarbu pamin?ti, kad restoranas yra gražiai susitvark?s savo išvaizd? internete – turi interneto svetain? ir profilius Facebook.

Kaune apsilankiusi,
Degustatori? komanda

MENIU: amerikietiškas, meksikietiškas, ispaniškas, itališkas, graikiškas.
KOKYB?: atrodo viskas šviežia.
KAINOS: vidutiniškos, tikrai visi galite nueiti.
ALKOHOLIS: kaip visur ?prasta.
APTARNAVIMAS: esmini? klaid? nepasteb?jome.
VIETA: Taikos pr. 12, Kaunas.
INTERNETE: www.talutti.lt, Facebook
SUBALANSUOTA: m?gstantiems ger? maist?.

Šlov? brunch‘ui

Amerikie?iai turi nesuvokiam? galyb? ir gausyb? maisto, o vienas iš šauniausi? savaitgalio užsi?mim? yra vykti valgyti brunch‘o – v?lyv? pusry?i?, bet dar ne piet?. Tokie per vidur?.

Jeigu iš vakaro švent?te, praktiškai privaloma yra prie maisto užsisakyti dar ir Bloody Mary arba Mimosa.

Ir tikrai taip – kava yra nešiojama b?tent taip, kaip j?s mat?te filmuose, nors tai ir n?ra pakel?s užkandin?s. Taigi, nusiperki kavos, susimoki kokius maždaug 4 dolerius ir tai reiškia, kad tau ?ia kava nesibaigs tol, kol pats nepasakysi, kad gal jau gana. V?l ir v?l prie tav?s prieis padav?ja su kavinuku ir pasi?lys ?pilti dar.

Pusry?i? ?vairov? pribloškia. Jeigu pas mus nieko be nykios kiaušinien?s su šalia papjaustytomis trimis riekel?mis agurko ir dvejomis skiltel?mis pomidoro sugalvoti galvel?s neišneša, tai Amerijoje galima apsiverkti tiek pama?ius meniu, tiek patiekalus.

Pat? pirm? ryt? Amerikoje mane nusivež? brunch‘o ir tai buvo kažkoks kosmosas, niekada ne tik kad Lietuvoje, bet ir tikriausiai Europoje man nematyta pusry?i? išmon?.

T? dien? rinkom?s kelis patiekalus, abu su poached eggs – be lukšto virtais kiaušiniais.

Pirmasis variantas buvo su kale – lapiniais kop?stais, taip pat grybais, ?vairiomis s?klomis, kažkokiomis kruopuomis, salotomis ir granatais.

Kiaušiniai su lapiniais kop?stais ir kitomis g?ryb?mis.

Kiaušiniai su lapiniais kop?stais ir kitomis g?ryb?mis.

Antrasis patiekalas buvo su tais pa?iais kiaušiniais, lašiša, bulv?mis, svog?nais, salotomis, krapais.

Kiaušiniai su lašiša ir bulv?mis

Kiaušiniai su lašiša ir bulv?mis

Kaina su kava yra maždaug 15 doleri?.

Žodžiu, nesuvokiama ?vairov? ingredient? ir viskas puikiai dera. Ir nuostabu yra dvi valandas s?d?ti kavin?je, l?tai valgyti, gerti kav? ir m?gautis laisvadieniu.

Antroji brunch‘o vieta buvo ne šiaip sau, o labai lankytoj? pam?gta ir puikiai vertinama tiek Trip Advisor, tiek Yelp – San Franciske esanti Sweet Maple.

?ia galite užmesti ak? ? meniu – v?l pribloškia pasirinkim? ?vairov?.

Swet Maple meniu

Swet Maple meniu

Š? kart? renkam?s Hemingv?jaus kiaušinius (?domiai skamba) ir plakt? kiaušinien? (scrambled eggs) su ribeye steiku.

Hemingv?jaus kiaušiniai yra mažiau žinomas Benedikto kiaušini? brolis, tik vietoj kumpio ?ia rasite lašiš?. Taip pat šalia l?kšt?je puikuojasi ir nerealiai skanios bulv?s, ir ne bet kokios – o ?vairi? r?ši?, ir mums ?prastos, ir saldžiosios, ir m?lynosios ir dar neaišku, kokios. Superin?s bulv?s, pakelia patiekal? ? dar kit? lyg?.

Hemingv?jaus kiaušiniai

Hemingv?jaus kiaušiniai

Kiaušinien? su steiku irgi buvo puiki, steikas supjaustytas juostel?mis, pakeptas, tada sumaišytas su kiaušiniene. Dar šalia  buvo aštrus padažas. Ir tos pa?ios puikiosios bulv?s.

Kiaušinien? su steiku

Kiaušinien? su steiku

Dar smagu buvo šalia l?kšt?se rasti vaisi?.

Kaip mat?te iš meniu – kainos tikrai ne pa?ios mažiausios, sud?jus mokes?ius ir arbatpinigius, gaunasi apie 20 doleri? už patiekal? be kavos. Bet d?l galimyb?s valgyti tokius pusry?ius verta gerokai pataupyti prieš vykstant ? Amerik?. Ir ?domiausia, kad prie kavin?s nuolat stovi gyva eil?, mes lauk?me kiek ilgiau nei pusvaland?, kol gavome staliuk?.

Prisipusry?iavusi,
Degustatori? komanda

Kreta – sala, kurioje n?ra žuvies

Kretos sala yra Viduržemio j?roje ir priklauso Graikijai. Tai vienas iš m?s? civilizacijos lopši?, ?ia galite aplankyti Mino r?mus ir pasivaikš?ioti t?kstantme?ius skai?iuojan?iose alyvmedži? girait?se.

Alyvmedžiai

Alyvmedžiai

Mino r?mai

Mino r?mai

Heraklionas - didžiausias Kretos miestas

Heraklionas – didžiausias Kretos miestas

Maistas Kretoje mažai kuo skiriasi nuo graikiško, o baruose ir restoranuose jis yra tragiškai orientuotas ? turistus, tad kažko subtilesnio ir ?domesnio viešojo maitinimo ?staigose ne taip ir lengva rasti. Be to, dar turite suprasti, kad vienu straipsniu aprašyti visos Kretos virtuv?s ne?manoma, tai ner?kaukit, kad kažko „ypatingo neapraš?te“. Buvome saloje trumpai ir valg?me daugiausiai meinstrymin? maist?.

Vienintelis dalykas, iš ties? mus nustebin?s, buvo susid?rimas su faktu, kad kretie?iai beveik nevalgo žuvies, nes jos salos pakrant?se papras?iausiai n?ra, ji yra išžvejota, ir jau kur? laik? vis? rimtesn? žuv? Kreta importuoja. Vietiniai pataria restoranuose neužsisakin?ti nei žuvies, nei j?ros g?rybi?, nes dažniausiai ji n?ra nei vietin?, nei super šviežia. O jei jau mirtinai jos norite, tai imkite kokias nors mažas žuveles, tikinama, kad jos sugautos vietos pakrant?se.

Tad k? gi valgo vietiniai? Virtuv?s pagrindas, kaip ir visose Viduržemio j?ros šalyse, yra alyvuogi? aliejus, sakoma, kad šioje saloje spaudžiamas aliejus laikomas geriausiu pasaulyje. O juo gardinama arba jame kepama mums gana ?prastas maistas – troškiniai, ant ugnies kepta m?sa, ?vairiausi? r?ši? salotos. Troškinius iš daržovi? ar m?sos galima laikyti šios virtuv?s pagrindu. Žinoma, gerai paieškojus, galima rasti ir ?domesnio maisto – kaip pvz ?daryt? cukinij? žied?. Dar gausu marinuot? daržovi?, iš kuri? tiesiog negalima nepamin?t marinuot? artišok?.

Maltos alyvuog?s ir šviežia duona

Maltos alyvuog?s ir šviežia duona

Visai pradžioje gausite koki? nors apetaizeri? – pradedant tiesiog maltomis alyvuog?mis, kurias tepsite ant Paximadia (graikiški duonos dži?v?siai) arba kretietiško užkandžio – ant šio dži?v?sio užpilto aliejaus, užteptos pomidor? tyr?s, užd?t? alyvuogi? ir s?ri?.

Jeigu kalbame apie salotas, b?tina pamin?ti graik? virtuv?s esmi? esm? – graikiškas salotas, jos visame pasaulyje b?tent taip ir vadinamos. Ir ?ia reikalinga trumpa kulinarin? pamoka – graikiškose salotose graikišk? riešut? n?ra, juos d?ti sugalvojo tikriausiai kokio nors baro-restorano šeiminink? kur nors K?dainiuose ir nusprend?, kad tai bus labai gera mintis. D?l pa?ios id?jos nesigin?ysim, bet realyb? yra tokia, kad graikai taip nedaro. Receptas labai paprastas – imate agurkus, pomidorus, paprik?, m?lyno (tinka ir baltas) svog?no, ger? alyvuogi?. Visk? sumaišote su geriausios r?šies alyvuogi? aliejumi ir šiek tiek raudon?lio ir baigiate ant viršaus patupdydami pon? fetos s?r?, kur? irgi stenkit?s gauti kuo geresn?s r?šies. Dar pabarstykite druska ir pipirais ir darbas baigtas.

Graikiškos salotos

Graikiškos salotos

Gatv?je kretie?iai mielai valgo tai, k? mes vadiname kebabu. Tik jie tai vadina gyros ir patiekia ?vairiais b?dais – tiesiog l?kšt?je su daržov?mis, kept? kaip šašlyk?, pitoje arba lavaše. Kadangi lietuviai yra labai gerai susipažin? su kebabais, tai tikriausiai nebus sunku suprasti, kad visas patiekalo skonis slypi m?soje ir tiesiog reikia išsirinkti geriausiai j? ruošian?i? viet?.

Gyros

Gyros

Vištienos gyros

Vištienos gyros

Mums nepaž?stama daržov?, kuri ten labai populiari ir nuolat dedama ? m?sos ar vegetariškus troškinius yra okra (d?l savo išvaizdos vadinama lady finger). Okra yra dažnai sutinkama daržov? Artimuosiuose Rytuose, Vidurio Azijoje ir Šiaur?s Afrikoje. B?tinai paragaukite, mums skonis primena cukinij?.

Grilinta ?vairiausia m?sa su gruzdintom bulvyt?m ir salotom yra Kretos turistams duona kasdienin? – kai visus metus toks puikus oras, papras?iausia ir skaniausia m?s? valgyti kept? tiesiai ant žarij?.

M?sos kalnai

M?sos kalnai

?domesn? graikišk? salot? variacij? galite sutikti Santorinio saloje (netoli Kretos, kasdien kursuoja keltas). ?ia jos gaminamos ir agurk?, vyšnini? pomidoriuk?, vietoje gaminamo už fet? minkštesnio ir biresnio s?rio (primena m?sišk? varšk?), alyvuogi? ir džiovintos duonos trupini? arba gabaliuk? (Paximadia). B?tinai paragaukite, jeigu b?site gražiausia pasaulio sala tituluojamame Santorinyje.

Santorinio salotos

Santorinio salotos

Santorinis

Santorinis

Desertai ir šiaip saldumynai primena Turkij? ir kitas arab? šalis – žiauriai saldu ir daug medaus.

Katinukas

Katinukas

Kretos virtuv? n?ra kulinarijos virš?n?, o maistas n?ra toks smagus ir ?vairus, kaip kokioje Ispanijoje, bet apsilankyti saloje ir paragauti vietini? gaminamo šviežio ir kokybiško maisto tikrai rekomenduojame.

Atostogas menanti,
Degustatori? komanda

„Palermo” – bandymas gaminti picas Alytuje

Tai n?ra jokia naujiena – picerija „Palermo“ Alytaus miesto centre stovi jau n met? ir praktiškai nesutiksite alytiškio, kuris n?ra ten bent jau alaus išg?r?s.

Sunku jau ir beatsiminti, kiek kart? „Palermo“ buvo uždarytas ir v?l atidarytas, ta vieta išgyveno spalvingus laikus prieš gerus 15 met?, kai savaitgaliais iš maitinimo ?staigos pavirsdavo naktiniu klubu. Dz?kijos regiono jaunimas ten dažnai m?gdavo aiškintis santykius, tad t?vai paaugliams vaikams rekomenduodavo vakarais t? viet? apeiti.

Naujasis „Palermo“ nedaug kuo pasikeit? nuo sen?j? jo versij?, tik žada b?ti šeimos restoranu, d?l ko mums, ties? sakant, nei šilta, nei šalta.

Atidarymo proga pasirodžiusiuose straipsniuose regionin?je spaudoje rašoma, kad picerijoje dirbs nemaža dalis sen? laik? darbuotoj?, kas lyg ir reiškia, kad maisto skonis ir kokyb? išliks nepakit?. Ir tai yra visiškai nieko gero.

Per šitiek met? visoje Lietuvoje atsidar? labai daug ger? maitinimo ?staig?, kai kurios iš j? netgi vejasi pasaulio restoran? lyderius, o ši vieta vis dar teikia 15 met? senumo patiekalus.

Kainos yra vidutiniškos Vilniaus gyventojams, tad Alytiškiams tur?t? b?ti netgi aukštos. Pic? yra 100 r?ši?, kaip ir priklauso save gerbian?iai picerijai.

Vis d?lto, verta nueit buvo vien d?l nostalgijos, nes autor?s pirmoji gyvenime valgyta pica (kokiais 1997 metais) buvo b?tent ten, ir ji iki šiol atsimena, koks tai buvo ypatingas potyris.

Tad š? kart? buvo pasukta tuo pa?iu keliu ir užsisakyta Romeo – iki šiandien viena iš m?gstamiausi? autor?s pic?. Na ir k?, ir negalima sakyti, kad buvo labai blogai, labiau gal vidutiniškai, taip ne visiškai pro šal?, bet labai toli nuo Italijos. Maža pica kainuoja 15 lt, lyg ir normali kaina. Tik l?kšt?s ne picoms, d?l to šiek tiek keista buvo.

Romeo pica. Atrodo bardakas. 15 lt

Romeo pica. Atrodo bardakas. 15 lt

Silk? su baravykais buvo blogai, labai prastas bandymas pasididžiuoti dz?kiškais grybais.

Silk? su baravykais buvo bloga. Garb?s Dz?kijai nedaro. Apie 10 lt.

Silk? su baravykais buvo bloga. Garb?s Dz?kijai nedaro. Apie 10 lt.

?ili sriuba buvo irgi blogai. Reikia pabr?žti, kad šitas patiekalas yra itin imlus improvizacijoms ir yra begal? nesunki? b?d? padaryti j? ?simintinu, bet kažkaip nemaža dalis maitinimo ?staig? žiauriai feilina, vis? pirma d?l to, kad ji neb?na aštri. Šiuo atveju buvo ši grubi klaida ir dar keletas kit?.

Li?dna ?ili sriuba. Apie 10 lt.

Li?dna ?ili sriuba. Apie 10 lt.

Havaj? pica buvo tokia, kaip ir visose kitose panašaus lygio Lietuvos picerijose. Ir tai tik rodo „Palermo“ buvim? vidutinybe.

Havaj? pica. 16 lt.

Havaj? pica. 16 lt.

Ar gerai, kad „Palermo“ v?l dirba – žinoma, kad taip. Ar ten maistas yra kuo nors ypatingas – tikrai ne, bet kitos vietos Alytuje yra tokios blogos, kad net skauda, tod?l picerija turi šans? v?l tapti populiari. Žinoma, nekalbu apie vis? giriam? šašlykin?, apie kuri? gal kit? kart?.

Nostalgijos kamuojama,
Degustatori? komanda

MENIU: picos ir visa kita.
KOKYB?: labai vidutiška.
KAINOS: vidutiniškos.
ALKOHOLIS: turi visko.
APTARNAVIMAS: Dz?kiškai svetingas.
VIETA: Rotuš?s a. 2A, Alytus
INTERNETE: www
SUBALANSUOTA: nerandantiems geriau

 

„Veranda“: geriausias Degustatori? 2013-?j? atradimas (tai oficialu)

„Veranda“ yra restoranas Žv?ryno rajone Vilniuje. Vienas iš geriausi? restoran? šiame mieste. Taškas. Ir tam yra kelios priežastys. Vis? pirma, nuo pat pirmojo apsilankymo vasar? – maisto kokyb? nesubjuro n? per nago juodym? (kaip, deja, dažnai nutinka kitoms išgirtoms vietoms, sugeban?ioms vos per pusmet? nusivažiuoti iki nesuvokiamo lygio). Antra, aptarnavimas – visuomet su šypsena, malonus ir paslaugus. Tre?ia, kainos ir kokyb?s santykis – tikrai stebina.

Ir galiausiai, maloni aplinka, kone tobulas kiemelis (jau svajojam ten atsidurti pavasar? žydint obelims ar slyvoms; medži? be lap? – neskiriam), kuriame dargi retkar?iais skamba gyva muzika.

Buvome ten net kelis kartus ir, kai nesugalvojam nieko naujo, visuomet renkam?s ši? viet?. Kod?l? Nes šis pasirinkimas – visuomet saugus ir malonus. O to gan?tinai dažnai labai reikia. „Verandoje“ pirm? kart? sve?iavom?s pra?jusi? vasar?. T? kart? su m?s? šauniaisiais programuotojais švent?me naujo Savasbliudas.lt puslapio paleidim? ? pasaul?.

Tiesa, nors ?prastai bent kelet? žodži? skiriame kiekvienam patiekalui atskirai, bet „Verandoje“ teko ragauti visko tiek daug, jog aprašymai gal?t? sudaryti atskir? traktat?. Pasakysime tik tiek, kad viskas buvo labai skanu ir labai gerai.

Beje, nuoširdžiu vienos iš Degustatori? ?sitikinimu – vienas patiekalas reikalauja atskiro gero žodžio. Tai yra kalakutienos kepsnys su spanguoli? ir vyno padažu beigi kroketais. Labai gerai. Ir šiaip, jei norite pavalgyti skaniai – pirmiausia rinkit?s grill patiekalus. Išragavom kone visus. Nenuvyl? n? vienas.

Kalakuto grilinis kepnys, 24,50 lt.

Garsusis kalakuto grilinis kepnys, 24,50 Lt

Dar esame gird?j? tok? pasakojim?, kad restoran? reik?t? vertinti pagal pat? pigiausi? patiekal?. Jei jam skiriama tiek pat d?mesio kiek ir brangiausiam – restorano šefas gali sau prisid?ti +1000 karmos tašk?. Kadangi Lietuvoje pigiausia visuomet b?na kepta duona, tai labai dažnai paragaujame ir jos. ?ia „verandiškasis“ variantas.

Mes visada norime keptos duonos su daug s?rio. Bet ?ia tas atvejis, kai jo gal?jo ir mažiau b?ti. 9,50 Lt

Mes visada norime keptos duonos su daug s?rio. Bet ?ia tas atvejis, kai jo gal?jo ir mažiau b?ti. 9,50 Lt. Bet labai skanu buvo.

Sriuba yra dar vienas meniu punktas, ? kur? reikia atkreipti d?mes?. B?tinai imkite barštuk? pavalgyti, galit tarp mažos ir didel?s porcij? rinktis. Su grybukais, m?syte. Labai gerai. Tiesa, didel? sriuba ir grill kepsnys ?veikiamas nebent dideliems ir daug valgantiems vyrams. Damoms ir kitiems skrandži? netampantiems asmenims labiau tiks maža porcija, esant poreikiui užsisakyti kažko dar.

Maža barštuk? porcija. Labai skanu, sako, kad su  r?kytu šonkauliuku. 6,50 Lt

Maža barštuk? porcija. Labai skanu, sako, kad su r?kytu šonkauliuku. 6,50 Lt

Trinta miško gryb? sriuba.  Labai skani, kainuoja 10,50 Lt.

Trinta miško gryb? sriuba. Labai skani, kainuoja 10,50 Lt.

Toliau ragavome blynelius su kalakutiena ir s?riu, bulvinius blyn?ikus ir salotas su kalakutiena. Ir visi valgytojai buvo labai laimingi, lapnojo, net ausys linko.

Blynai kaip blynai, stebuklo n?ra, bet skan?s.  14,50 Lt

Blynai kaip blynai, stebuklo n?ra, bet skan?s. 14,50 Lt

Bulviniai blynai, porcija kaip reikiant, jie buvo su m?sa už 14,90 Lt

Bulviniai blynai, porcija kaip reikiant, jie buvo su m?sa už 14,90 Lt

Salot? buvo didel? porcija, vištiena labai skani. 15,90 Lt

Salot? buvo didel? porcija, vištiena labai skani. 15,90 Lt

Beje, kiek teko patirti, „Verandoje“ labai m?gsta lankytis vietiniai žv?rynie?iai. Niekam ne naujiena, kad naujieji Žv?ryno gyventojai gerai gyvena ir gali sau leisti vos ne kasdien mirkti šiame puikiame restorane. Pasteb?jome ir tai, jog ? „Verand?“ nespjauna ir t?vai su savo mažaisiais žmon?mis. Ypa? vasar?, kai kiemelyje pastariesiems atidaromas ištisas pramog? spektras.

Kalbant apie maist?, mes vis dar laikom?s užsibr?žto tikslo – rasti geriausi? lašišos karpa?io. Konstatuojam, jog „Verandoje“ jis yra arti tobulyb?s (m?s? supratimu). Puiki sultinga lašiša, ne?kyrus padažas – vienu žodžiu super. Tiesa, kart? teko pataikyti ant kiek labiau pašaldytos…

Lašišos karpa?io. va pirmas patiekalas, kuris nenudžiugino - žuvis buvo labai šalta ir neypatinga. 17,50 Lt

Lašišos karpa?io. Va pirmas patiekalas, kuris buvo puikus, 17,50 Lt

Tada b?tinai reik?jo paragauti dar vieno varianto iš grilio patiekal?. Ir v?l boom – fantastiškas variantas, puikiai paruošta m?sa, kalnas daržovi? ir bulvi?. Realiai nelabai reikia dar koki? užkandži? ar desert?, nes porcija yra labai didel?.

Puikiausias kiaulienos pjausnys su kauliuku. 24,50 Lt

Puikiausias kiaulienos pjausnys su kauliuku. 24,50 Lt

T? vakar? iš kit? karšt? patiekal? buvo išbandytas šiaip jau tiesiog paprastas karbonadas, užkeptas s?riu. Bet buvo labai gerai. Vieningai nuspr?sta, kad tas kalnas salot? prie kepsni? yra vienas puikiausi? šio restorano sprendim?.

?ia toks tiesiog karbonadas, pakastas po s?riu. Visiškai nesveikas maistas, bet labai skanus. 19,90 Lt

?ia toks tiesiog karbonadas, pakastas po s?riu. Visiškai nesveikas maistas, bet labai skanus. 19,90 Lt

Tre?i? kart? atkeliavome ?ia kažkur? penktadien?, s?d?jome v?l viduje. Pasirodo, kad penktadieniais ten groja gyvai džiaz? ir dainuoja puikiausias visiems žinomas dainas. Taigi, o ko ne švent??

T? vakar? v?l buvo ragaujama puikiausio maisto. Karštos salotos su krevet?m mums patiko: skonis suderintas, kreve?i? daug, pupel?s nepervirtos.

Karštos salotos su krevet?m. 18,50 lt

Karštos salotos su krevet?m. 18,50 Lt

Kadangi seniai buvo ragautas Kijevo koltetas, kažkaip susigund?me. Bet ir v?l – Kijevas nebuvo geriausias iš vis? valgyt?. Likite ties grilio patiekalais.

Kijevas su daug bulvi? ir salot?, 19,90 Lt

Kijevas su daug bulvi? ir salot?, 19,90 Lt

Ir žinoma – grilintos vištienos šlaunel?s – v?l puikiausias pasirinkimas.

Grilinta vištiena, 24 Lt

Grilinta vištiena, 24 Lt

Ir ?ia supraskite mus teisingai – kalb?dami apie geriausi? miesto restoran? šiuo atveju mes nekalbam apie The Telegraph, Stiklius ar Marche de Provence. Tokios vietos yra high-end’in?s ir n?ra ?ia ko j? lyginti su paprastiems žmon?ms prieinamais restoranais. Mes ?ia kalbame apie kategorij? t? restoran?, kurie yra vidutinišk? kain?.

Labai patenkinta,
Degustatori? komanda

MENIU: europietiška virtuv?, atkreipti ypating? d?mes? ? grill patiekalus
KOKYB?: labai puiki, o svarbiausia – nekintanti
KAINOS: normalios; sriubos apie 10 Lt, grill – apie 25-35 Lt.
ALKOHOLIS: be visa ko – tai ir vyno parduotuv?, bet meniu suvardinta ir daug ?vairaus alaus; minusas tas, jog tam tikr? r?ši? alaus dažnai neturi
APTARNAVIMAS: su šypsena
VIETA: K?stu?io g. 39, Žv?rynas, Vilnius
INTERNETE: web
SUBALANSUOTA: ieškantiems kokyb?s, malonaus vakaro ir stabilumo

Pas Erlick?: gyvojo klasiko p?dsak? beieškant

Erlicko vardu pavadinta kavin? Vilniuje veikia jau labai daug met?. Nuo tada, kai Erlicko dar buvo pilna visur, visiems jis patiko, visi j? citavo, visi juok?si, jis eidavo ? televizorius duoti interviu, o kompiuteriai ir internetas dar nebuvo taip pla?iai paplit?, kaip šiandien (2014 metais).

Mes ten irgi lank?m?s jau ne vien? kart?. Strategiškai vieta tokia dviprasmiška – toks savotiškas užkampis, surandamas tik tada, jeigu sugalvojate nueiti iki Bernardin? sodo (aka Sereikiški? parko). Kita vertus, visiems, bevaikštantiems po t? sod?, ši kavin? yra pirmoji stotel? pails?ti, sušilti ar užk?sti.

Meniu knyga labiau primena nedidel? meno k?rin?, nes ten ir piešinuk? yra, ir labai mandrai pavadint? patiekal? ir j? šmaikš?i? aprašym?. Mes tikrai nežinom, bet gali b?ti, kad tuos aprašymus sugalvojo b?tent p.Erlickas. Skirkite kelias minutes ir perskaitykite visk?.

Patiekalai yra nedaug kuo pasikeit? nuo to laiko, kai kavin? išvydo dienos švies?, tod?l pasirinkimas labiau b?dingas 90-?j? Lietuvai, nei m?s? kosmopolitiškiems laikams.

Sriubos, užkandos, silk?s, salotos, vištos, kiaul?s, jau?iai, žuvys… Visko pilna, plius dar visi tradiciniai lietuviški – bulviniai blynai, kugeliai, kepta duona. Gausu, galima nusilaužti galv? bandant sugalvoti, ko gi žmogus šiandien pageidauja.

Mes apsiribojome gana kukliais pietumis. Viena iš komandos nari? visada žaidžia saugiai, kai n?ra iki galo tikra maisto kokybe restorane, ir renkasi vištienos salotas. Tai š? kart? nebuvo visiškai nieko gero. Neimkite šio patiekalo ten.

IMG_20131218_202500

Salotos su vištiena buvo visiškai neypatingos, vištiena beskon?.

Degustatori? komandoje yra ir bulvini? blyn? m?g?j?. Taigi imam blyn? su kumpiu (labai panašu ? kok? Panev?žio fil?). ?ia porcija tikrai milžiniška, negalima sakyti, kad maistas nevalgomas ar neskanus, bet be jokios išmon?s ir visiškai nuobodus. Bet bent jau siekiant prisiryti, tikrai nenuvils.

Didelis bulvinis blynas su šonine

Didelis bulvinis blynas su šonine

Tre?ioji komandos nar? pamišusi d?l kold?n?. Sunku patik?ti, tiesa? Toks paprastas patiekalas, bet tiek daug galima su juo nuveikti. Visada ieškoti dar geresn?s tešlos kombinacijos ar prieskoni? ir kit? sud?tini? dali? ?darui.

Kold?nai buvo nieko gero.

Kold?nai buvo nieko gero.

Šiame restorane kold?nai irgi šiek tiek nuviliantys. O mes juk žinome, k? sakome, nes visi komandos nariai Pas Erlick? ragavo savo vadinamuosius „signature dishes“ – taip paprastai vadinami virtuv?s šef? geriausi ir ?simintiniausi patiekalai, šiuo atveju – Degustatoti? komandos m?gstamiausi ir dažniausiai ragaujami. Erlickas pasirod? blankus, maistas ten nelabai koks, tikrai nesukelia jokio susidom?jimo ir noro ateiti dar kart?.

Nebent žvarb? rudens vakar? užsukti gr?žtant iš Bernardin? sodo atsigerti arbatos ir suvalgyti kok? desert?. Daugiau nebandykite.

Atvaizd0181

Atvaizd0183

Atvaizd0184

Atvaizd0185

Atvaizd0186

Atvaizd0189

Erlicko namus lankiusi,
Degustatori? komanda

MENIU: ?vair?s patiekalai, kaip ir visose beveid?se Vilniaus kavin?se.
KOKYB?: Labai pus?tina.
KAINOS: N?ra labai aukštos, bet savo svorio kategorijoje gal kiek per didel?s.
ALKOHOLIS:  Standartas – alus, keli buteliai prasto vyno ir stiprieji.
APTARNAVIMAS: Neišsiskiriantis.
VIETA: Maironio 1, Vilnius
INTERNETE: ?ia.
SUBALANSUOTA: Šalia esan?ios laikraš?io redakcijos darbuotoj? dienos pietums.

Debut: romantiškoms sieloms arba konspiraciniams pokalbiams

„Debut“ restoran?, ?sik?rus? šiaip jau nelabai smagioje, bet tikrai judrioje Jogailos gatv?je, žinojome jau seniai. K? ten žinojome – buvome jame tikrai ne kart?, ta?iau visada keliai nuvesdavo tik dienos piet?, o vakarien?ms vis pasirinkdavome kitas patogesn?se vietose esan?ias ?staigas. Tai štai pagaliau džiugi diena išaušo ir šiam restoranui, nes nusprend?me apsilankyti jame vien? šalt? žiemos vakar?.

Pasakysiu taip – gal kažkas ir gali tur?ti problem? su j? interjeru, bet tikrai ne mes. Labai ten viskas gerai, maži staliukai, nedailintos plytin?s sienos, visokie paveiksliukai ir prieblanda sukuria visai smagi? atmosfer?, kai atrodo, kad niekas nei mato, nei girdi j?s? pokalb?. Puikus sprendimas tiems, kurie nenori b?ti užtikti ar nugirsti.

Iš karto buvo priimtas sprendimas, kad litras vyno dviem žmon?ms tikrai bus pats tas, tikrai sugeb?sime ryte atsikelti ir nev?luosime ? darbus. Ir tikrai galvos nebus sunkios ir b?sime maksimaliai produktyv?s darbuose. Nepatik?sit, bet kit? dien? tikrai viskas buvo gerai.

Meniu pas juos toks savotiškas – yra ir Europietiška, ir Tailando virtuv?. Kažkaip mums tokie viražai sunkiai suvokiami, nes tokiu atveju dar tr?ksta Meksikietiškos, Maroko, Kin? ir Japon?, ir jau štai prašau – visas pasaulis surašytas telefon? knygos storio meniu. J?s man paaiškinkit, kaip ?manoma taip sugalvot?

Gerai, tiek jau to, n?ra „Debut“ meniu toks neišsenkantis, tad š? kart? labai nepeiksime j?, tikim?s, kad tai tik laikinas aptemimas, ir jie ilgainiui išsiaiškins, ar nori Europietišk?, ar Tailando maist? gaminti. Mažas hint‘as jums – pavadinimas, visokio vyno pasirinkimo galimyb? ir aplinka žmon?ms gali sukelti teis?tus l?kes?ius tik?tis Pranc?zijos virtuv?s perl?, juo labiau, kad Vilnius vis dar pasl?ptas po stora pic? pluta, tai ?vairov? šiam miestui tikrai nekenkt?.

Tokia virtuvi? ir patiekal? ?vairov? labai suglumina ir pailgina išsirinkim? kokiomis 20 minu?i?, nes galiausiai tikrai sunku apsispr?sti, ar nor?tum burgerio, tailandietišk? makaron? su krevet?m, risotto ar Cezario salot?.

Velniai nemat?, šiaip ne taip apsisprend?m: char?io sriuba, citrininis risotto su krevet?mis ir vištiena su teriyaki padažu ir keptomis daržov?mis. O desertui dar ir Creme Brulee – vienas iš nuostabiausi? desert? šitam dideliam pasauly.

Taigi, labiausiai nepavyk?s buvo risotto, kažkoks nesusipratimas ten gavosi, toks beskonis visiškai.

Citrininis risotto su krevet?mis - 19 lit?

Citrininis risotto su krevet?mis – 19 lit?

Vištiena kaip ir buvo labai nieko sau, tik kam t? j?ros dumbli? buvo prid?ta, tai nelabai aišku.

Kadangi buvo tikrai tamsu, tai nepykite už kokyb?. Vištiena su teriyaki ir keptomis daržov?mis - 21 litas

Kadangi buvo tikrai tamsu, tai nepykite už kokyb?. Vištiena su teriyaki ir keptomis daržov?mis – 21 litas

Labiausiai pasisek? sriuba – tikrai verta j?s? d?mesio. Nors, v?lgi, char?io sriuba yra Kaukazietiška, tai nelabai suprantama, k? ji iš viso veik? tame meniu.

Super faina char?io už, viso labo, 9 litus

Super faina char?io už, viso labo, 9 litus

Creme Brulee kaip priklauso, kainavo - 7 litus

Creme Brulee kaip priklauso, kainavo – 7 litus

Creme Brulee visada laukiame su didele baime, nes daug nevykusi? vir?j? sugeba lengva ranka sugadinti š? šaun? desert?. Šiuo atveju verkti neteko, viskas buvo teisingai.

Dar keli svarb?s momentai: restorane n?ra baro, j? atstoja improvizuota nam? virtuv?, su pastatomom ir pakabinamom spintel?m (matyt, bandyta sutaupyt erdv?s). Šiaip gal nieko ir ypatingo, bet visai ?domiai atrodo.

Antras pasteb?jimas, jie turi tvarking? interneto svetain?, kas yra sveikintina. Ta?iau labai nesveikintina naudoti supermam? leksik? („restoran?lis“) ir prirašyt visoki? kvailys?i? skiltyje „?ia nebus“. Užsukit ir patys paskaitykit.

Apibendrinant, stebukl? maisto srityje galite nesitik?ti, bet labai li?d?ti irgi neteks. Visus blogus jausmus labai greitai jums pamiršti pad?s vynas. Ir nors šiuo metu „Debut“ yra labiau toks vidutiniškas restoranas, su toli gražu neišbaigtu meniu ir skirtinga patiekal? kokybe, bet mes jiems linkime s?km?s ir graži? Kal?d?.

P.S. O ?ia dar jums pabaigai keletas iliustracij? iš j? dienos piet?, kurie tikrai ten verti d?mesio. ?ia labai senos foto, kai Vilniaus centre mok?ti 12 lt už pietus dar buvo normalu.

IMG_20120621_124210 IMG_20120702_122427 IMG_20121026_154659

MENIU: Nuo galo iki krašto, bet vyrauja Europietiška ir Tailando virtuv?s.

KOKYB?: tikrai geriau, nei dauguma Vilniaus viet?.

KAINOS: Vakarienei bent 30 lituk? tur?kite.

ALKOHOLIS: Koncentruojasi ties vynu, bet turi ir vis? likusi? klasikini? g?rim?.

APTARNAVIMAS: nieko konkretaus išskirti negalima, viskas padoru.

VIETA: Jogailos g. 8, Vilnius

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: pašnekesiams prie vyno

Senas vietas belankanti,
Degustatori? komanda

 

 

Totori? 5: visiškai nauja ir visiškai gera vieta Vilniaus centre

„Savas bli?das“ gavo labai intriguojant? pasi?lym? apsilankyti naujoje vietoje Vilniaus centre „Totori? 5“. Buvome informuoti, kad maistas ten puikus, o kainos – labai maloniai džiuginan?ios.

Nieko nelauk?me ir jau kit? dien? nuvykome išsiaiškinti, ar ta naujoji vieta tikrai verta m?s? ir j?s? d?mesio.

Vis? pirma, Totori? g. penktu numeriu pažym?to namo pusr?syje yra buv? galyb? visokiausi? maitinimo ir girdymo ?staig?, daugelis iš j? išnyko lyg d?mas ir niekas jau nepamena t? viet? pavadinim?. Visai neseniai mus ten džiugino paj?rio nuotaikos – ten buvo ?suk?r?s „Klaip?dos Senamiestis“. Akivaizdu, kad Totori? gatv? jiems neatneš? laim?s, tad nuo 2013 met? gruodžio ten jau yra nauja vieta.

Pavadinim? ?vertinome labai kritiškai – gatv?s pavadinimas ir namo numeris n?ra labai k?rybiškas sprendimas, tad vidun ?jome su nerimu širdyse.

Interjeras nuo buvusios kavin?s pasikeit?s nedaug, plytel?mis klotos grindys gal ir praktiškos, bet jau tikrai n?ra jaukios. Viduje šalta ir lankytojai tik du, bet grojo visi pasaulio šlageriai – nuo Edith Piaf iki Depeche Mode – tai šiek tiek gelb?jo situacij?.

Tiek apie nelabai gerus dalykus, o dabar apie vertus d?mesio, o tai yra aptarnavimas ir maistas. Padav?jas buvo ne?kyrus, bet paslaugus ir malonus, tik buvo labai juokinga, kai jis band? paaiškinti, kokios salotos sudaro patiekal? „salotos su Parmos kumpiu“. Sak?, kad „salot? mišinukas“, kuriame yra „žalios salotos, gaivios salotos, rukola ir m?lynos salotos“. Ok, kad ir koki? spalv? tos salotos, rizikuojame.

Dar sugalvojome išbandyti dienos sriub?, kuri t? dien? buvo špinat? su m?sa ir kelet? kepsni?, apie kurios jau buvome informuoti iš anksto ir gav? labai geras rekomendacijas.

Sriuba kainavo pigiai ir buvo skani, nelabai daugiau kažk? galima apie j? pakomentuot, gal tik tiek, kad smagu, jog sriub? jie verda ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais.

Kepsniai reikalauja platesnio aptarimo ir saujel?s kompliment?. Vis? pirma, visi kepsniai yra patiekiami ketaus l?kšt?se, t.y. tie metalo gabalai yra pašildomi ir dar koki? valand? išlaiko šilum?, be to, ? jas sud?tas maistas dar kur? laik? pats sau kepa, net ir atneštas ant stalo. Labai smagus ir sveikintinas sprendimas.

Antra, kainos tikrai yra labai mažos – po 15-16 lit? už patiekal?. Šiais laikais Vilniuje pador? maist? už toki? sum? rasti yra tikrai labai sud?tinga. V?lgi, iš pradži? ži?r?jome ?tariai, nes negali žmogus tik?tis kažko ypatingo už 15 lit?, juo labiau – kepsnio.

Kepsnys iš kiaulienos, 15 lit?

Kepsnys iš kiaulienos, 15 lit?

Tai va, mielieji, mes labai klydome, nes kepsniai yra verti pagyr? – m?sa gerai pakepta, smagios daržov?s šalia ir bulvyt?s, kurios šiaip tai yra silpniausia patiekal? dalis. Si?lome jas pakeisti arba apkeptomis bulv?mis su lupena, arba belgiškom bulvyt?m. Arba dar kuo nors, bet tik ned?ti t? baisi? šaldyt?, kurios yra dabar. Ir pakelkite kain? litu, jeigu d?l to patirsite papildomas išlaidas.

Jautienos kepsnys, 16 lit?. J?s nepatik?site, bet jautiena buvo minkšta!

Jautienos kepsnys, 16 lit?. J?s nepatik?site, bet jautiena buvo minkšta!

Salotos ir su Parmos kumpiu buvo viso ko pripildytos salotos, ir s?rio ten buvo, ir ?vairiaspalvi? salot?, ir kitoki? g?rybi?. Bet nesiskund?m, nes all in all – buvo skanu. Ir kaina labai gera, gal kokie 11 lit?.

IMG_20131208_191730

Salotos su Parmos kumpiu už gal kokius 11 lit?

Sumuojant, tai labai šauni vieta studentams ir taupantiems, mergin? ten vestis šventinei vakarienei tikrai nepatariame, bet šiaip maistas yra tikrai vertas t? keliolikos lit?. Jeigu kainuot? brangiau – tada prad?tume kabin?tis prie detali?, bet dabar viskas ok, eikite ten ir ragaukite.

Visokiariopos s?km?s ir ilgiausi? met? šiai vietai!

P.s. B?kite geri, pakeiskite meniu dizain? – atrodo tragiškai, kaip kokioj Joniškio kavin?je.

Naujoves bandanti,
Degustatori? komanda

Meksikos saul?s beieškant: Sofa de Pancho

Winter is coming – sako vieno mums visiems gerai žinomo serialo herojus ir ruden?jantis Vilnius mums nežada nieko daugiau, išskyrus netrukus ateisian?ias šalnas, šlapdribas ir galiausiai sniego pusnis. Gal kam nors lietuviškos žiemos ir atrodo patrauklios, bet jau tikrai ne mums.

Besivejant vis labiau tolstan?i? vasar? saul?s ieškoti patrauk?me ? Vis? Švent?j? gatv?je ?sik?rus? nedidel?, bet jau daugelio apšnek?t? Vilniaus restoran? „Sofa de Pancho“, ?kv?pt? Meksikos virtuv?s.

Pastebime, kad staliuk? ten band?me gauti jau ne kart? ir faktas tas, kad jeigu skambiname t? pa?i? dien? ir norime staliuko vakarui, tai yra beveik taip pat kaip bandyti ?sibrauti pas Prezident?. Ši vieta yra visiškai m?gstama ir populiari ir – žmon?s sako – tiekia geriausi? meksikietišk? maist? visame mieste ir turi didžiausi? tekilos pasirinkim?.

Tad trenk?m kumš?iu ? stal? ir tvirtai nusprend?m, kad ir mes vien? kart? pagaliau turime ten apsilankyti ir visk? patys išragauti, kad Jums, mieli skaitytojai, gal?tume parodyti, papasakoti, džiaugsmu ir skausmu pasidalinti.

Prad?kim nuo to, kad vieta gana smagi – daug šurmulio, visi atsip?t?, iš pusiau atviros virtuv?s sklinda visokie geri kvapai, šiek tiek bandyta atkartoti Meksikos dvasia, tad nuteikia vasariškai. Kadangi šeši? žmoni? kompanijai gavom keturviet? staliuk?, susipakuojam glaudžiai ir pradedam vartin?t meniu. Pastarasis gana nedidukas, jo didžioji dalis užimta tekila, maisto prasme – variacijos Meksikos virtuv?s klasikos tema.

Puolame užsisakin?ti kokteilius, kuri? dauguma kainuoja 15 lt. Pastebime, kad „Westons“ sidras ?ia kainuoja 13, o ne 10 lt (kaip „Gringo“ ar „Piano Man“), bet tiek jau to. Dar galite gauti keli? r?ši? alaus, kuris irgi gana brangus ir dar galyb? visokiausi? tekil?, kuri? kaina varijuoja nuo žemišk? iki kosmini?. Tekilos t? vakar? neg?r?me, nes kit? dien? reik?jo ? darb?.

Kaip tikra išbad?jusi minia, prie kokteili? ir kit? g?rim? pasipraš?me Nachos su s?riu ir guakamole padažu – kainavo 19 lt ir tvirtai teigiam, kad nieko ypatingo – s?riu užkepti nachios su priedais, o guakamol? labai švelni, beveik beskon?. Nereikia net sakyti, kad su nachios ilgai netrukom, ir toliau lauk?m sriubos, sincronizados, fajitas ir meksikietiško burgerio varianto.

IMG_20131008_200808

Kokteiliai ir nachos. Pirmame plane – gvakamol?. Kainavo lt.

Sriubos buvo visas bli?das, vaizdas buvo kiek ne?prastas lietuviškai akiai, ta?iau verta pasteb?ti, kad ji buvo tikrai skani – kukur?z? ir vištienos. Bet neatsikratom minties, kad, mok?dami už j? 17 lt, jaut?m?s truput? apipl?šti.

IMG_20131012_123418

Sriuba su kukur?zais ir vištiena. Tikrai daug ir tikrai skani. Kainavo 17 lt.

Sincronizados, iš užkandži? meniu dalies, kainavo 17 lt ir buvo skanios, bet nenuneš? stogo, o gal tie m?s? l?kes?iai buvo kažkokie itin užkelti.

Sincronizados su vištiena už 17 lt. Labiau primin? užkand?, nei normal? pilnavert? patiekal?.

Sincronizados su vištiena už 17 lt. Labiau primin? užkand?, nei normal? pilnavert? patiekal?.

Kitas meksikietiškas patiekalas buvo kiek ?sp?dingesnis – Fajitas su vištiena. Vištiena šiaip tai buvo labai aštri (ir niekas m?s? iš anksto nepersp?jo, tad galiausiai liejom ašaras ir raudonavom), bet skani ir smagiai patiekta. Fajitos lapus reik?jo išsivyniot ir apsitarnaut save pa?iam. Malonumas kainavo 29 lt ir v?lgi – jausmas apie kainos santyk? su laime baigus valgyti – kažkur nesueina reikalai.

Fajitas su aštria vištiena. Ten tolumoje suvynioti blyn?ikai, ? kuriuos dedate tai, kas patiekta, vyniojate ir valgote. 29 lt.

Fajitas su aštria vištiena. Ten tolumoje suvynioti blyn?ikai, ? kuriuos dedate tai, kas patiekta, vyniojate ir valgote. 29 lt.

Galiausiai – jie turi netgi burger? su meksikietišku nuokrypiu – guakamole ir raudona salsa. M?sos jame buvo apgail?tinai mažai, skonis buvo ne?sp?dingas ir nelabai mat?me, už k? teko sumok?ti 26 lt.

    Burgeris su ?ipsais vietoj bulvi?, salotomis ir žalia salsa šalimais. Kaina - 26 lt.

Burgeris su ?ipsais vietoj bulvi?, salotomis ir žalia salsa šalimais. Kaina – 26 lt.

Nepaisant vidutiniško maisto ir tikrai aukšt? kain? – mums pati vieta, elgesys su klientais ir pastangos gaminti kitok? maist? ir taip pritraukti vartotojus visai patiko. Galimyb?s sugr?žti neatmetam, nežinia ar labai greit, gal reik?s imt tiesiog tekil?.

MENIU: Meksikos dvasia
KOKYB?: aukšta.
KAINOS: Aukštokos.
ALKOHOLIS: Yra visko, bet didžiausias pasirinkimas tekil?.
APTARNAVIMAS: puikus.
VIETA: Vis? Švent?j? g. 5, Vilnius
INTERNETE: ?ia.
SUBALANSUOTA: meksikietiško ir aštraus maisto gerb?jams.

Tekilos neragavusi,
Degustatori? komanda