Baras „Vingri? 17“, geriau žinomas kaip tiesiog – Psichbaris

Š? kart? pasidalinsim kiek senesniais prisiminimais apie tikrai mistišk? viet?. Dedam galv?, kad apie j? daug kas buvo gird?j?s, bet nedaug kas buv?s… O mes paband?m. Paband?m, aišku, susiklos?ius tam tikroms aplinkyb?ms.

Buvo vasara, liepos 6-osios išvakar?s. Pirmadienis, kit? dien? ? darb?/mokykl?/universitet?/kt. – nereikia. Bet juokingiausia, kad nors miestas pilnas besiblaškan?i? žmoni?, bet visi barai/kavin?s/užeigos/kt. nusprend? užsidaryti 12 val. nakties. Smagu bent jau tai, kad „Cafe du Pari” barmenas tuo metu pats sau savarankiškai nusprend?, kad ši?nakt jam dirbti patinka. S?d?jom ilgai, o kai nebesis?d?jo ten – tas pats barmenas kažkod?l pasi?l? dar aplankyti „Psichbar?”. Degustatori? komanda, kažkod?l, visiškai tam neprieštaravo…

Baras... štai koks jis

Kompanija buvo ?domi: Degustatori? komanda – 2 vnt.; barmenas – 1 vnt.; barmeno draug? ir jos jaunesnis brolis – 2 vnt.; kažkoks vyriškis – 1 vnt. Užkiet?jus? dailinink? iš Užupio, kurio paveiksl? niekas neperka, ir žyd? rabin?, gyvenant? Lietuvoje jau 3 metus, bet šiaip kilus? iš Šveicarijos, palikom kažkur Didžiojoje g-v?je. Reik?t? atkreipti d?mes? dar ir ? tai – kad visi šie žmon?s buvo visiškai nepaž?stami iki tol, kol sus?do prie vieno staliuko „Cafe du Pari”.

Taigi, situacija maždaug tokia: kai 6 ryto s?kmingai ?žingsniuojame ? „Psicbar?”. Niekas iš ties?, matyt, nežino, kaip tas baras vadinasi iš ties?, sklinda gandai, kad pagal adres?, jo pavadinimas yra tiesiog „Vingri? 17?, ta?iau ne k? blogiau jis žinomas pagal pravard? – „Psichbaris”. Kod?l? Nes, v?lgi, sklinda gandai, kad baras priklaus? garsiajam Psichui (aka Tomui Krivickui). Maž? mažiausiai, jis ten tikrai pilst? al?, arba, kitaip tariant – dirbo barmenu. Dar ten dirbo ir toks R?l? (jei ži?r?jot nors vien? realyb?s šou, tur?tum?t žinoti).

Baro interjeras

Paties baro interjeras – ?domus. Labai daug akmens. Sakydami daug – „we mean it” (kaip sako anglai). Židinys. Aišku, tartai. Ilgas medinis stalas. Viskas ne pirmo naujumo, bet tai savotiškai tinka prie baro aplinkos. Tiek barmenai, tiek publika – atsip?t?. Tradiciškai, at?jus ? „Psichbar?”, kaip supratom, reikia didži?j? dal? praleisti s?dint ant bordi?ro, kitoje gatv?s pus?je. Gerti labai daug alaus. Tikriausiai, „biški” pasimušti. Ir gerti daug alaus, kuris tekainuoja vos 5 litus. Nenustebkit – jei paklausit, koks alus pigiausias – jums tikriausiai pasi?lys geriau išgerti degtin?s.

Maistas? Nežinom… Degustatori? komanda kažkaip nedr?so, o ir nelabai nor?jo bandyti ko nors užsisakin?ti. Tiesa, jei k? – pastaruoju metu visai greta atsidar? „kebabin?”.

Ir dar šiek tiek interjero...

Atrodo – tiek… Jei sugalvosit lankytis, elkit?s ir b?kit – neformalai. O kas svarbiausia, elkit?s tyliai ir padoriai su tais, kurie miega bare. Nežadinkit j?. Nuo to gali b?ti tik dar blogiau.

MENIU: netikrinom, bet žinom, kad šalia yra kebabin?.
KOKYB?: na, alus kaip alus – kiti alkoholiniai g?rimai, kaip kiti alkoholiniai g?rimai. Maistas… na, jei apie kebabus, tai pastaroji kebabin? n?ra pati ?sp?dingiausia.
KAINOS: kaip biednam studentui ar biednam neformalui – pa?ios tinkamiausios.
ALKOHOLIS: alus ir visa kita, kas turi laipsni?.
APTARNAVIMAS: juoko arba komentaro tikrai sulauksite. Na, jei nesulauksite iš barmen?, tuomet tikrai iš kit? baro lankytoj?.
VIETA: Vingi? 17, Vilnius.
INTERNETE: web (na, ?ia ne j?, bet apie juos…), FB.
SUBALANSUOTA: labai gerai parašyta j? tinklalapyje: „einam dasimušt“. Beje, dar dažnai vadinama skyle ir visokiausi? padugni? traukos centru. Na, kadangi Degustatoriai vis d?lto leidžia žmon?ms b?ti kokie jie nori (arba ? juos tiesiog nekreipia d?mesio), tai gal ir toki? viet? jiems reikia…, bet šiaip eikit ten tik ekstremali? potyri?.

Psichologiškai gerai nusiteik?,
Degustatori? komanda