Bistro 18: jaukus paprastumas ir paprastas jaukumas

Iš anksto turim pasakyti, kad ilg? laik? nenor?jom eiti ? „Bistro 18“: gal d?l faktoriaus „Žmon?s“, gal d?l Stikli? gatv?s, gal d?l tr?kumo aplinkoje esan?i? žmoni?, kurie b?t? „hyped up“ d?l šitos vietos. Tai nuoširdžiai prisipaž?stam, kad buvo išankstinio skepsio. Ir dabar džiaugiam?s, kad jo buvo, nes buvom nuginkluoti ir maloniai nustebinti vietos paprastumo ir atmosferoje sklandan?io jaukumo.

?žingsniavom gana atsitiktinai, nes reik?jo kažkur nuvesti sve?ius iš užsienio, ten, kur planavom, nepavyko gauti staliuko ir paskutin? minut? šov? mintis nujud?ti ? „Bistro 18“. Žavu yra tai, kad padav?jai pasitiko šypsenomis, surado (paskutin?) laisv? viet? restorane, ?dav? meniu ? rankas ir nud?zg? toliau aptarnauti kit? sve?i?.

Tie, kurie mus dažniau skaito, žino, jog degustatoriai myli tam tikr? aplink? (ir niekada to nesl?p?me), tad tas neprievartinis jaukumas – be pagalv?li?, bantuk?, kaban?i? kut?, milijon? smulki? daikteli? visose kertel?se ir nepigus paprastumas mus papirko. Dar teigiam? tašk? prid?jo nedidelis, bet ?vairiapusis meniu ir vyno korta (ech ech, vyno korta).

Kadangi ne visi buvo susirink?, prad?jome nuo taur?s vyno ir pamiksuotos užkandži? l?kšt?s „prie vyno“ – s?ris, alyvuog?s, brusketos. Gurkšnojam vyn?, užkandžiaujam, klausom restorane tvyran?io šurmulio, stebim, kaip kas penkias minutes ? vid? tik?damiesi rasti vietos užeina vis kiti žmon?s ir laukiam pagrindini? patiekal?.

uzkandziai

Mišri? užkandži? l?kst?.

Pirmiausia atkeliauja rausvai kepta antienos kr?tin?l? su porto ir spanguoli? padažu. Iš pradži? kiek nustebina, jog kr?tin?l? patiekiama tik su lengvai apvirtomis daržov?mis, ta?iau reikia pasteb?ti, jog skonio palet?je nieko netr?ksta, minkšta ir sultinga m?syt? su traškiomis daržov?mis. Tobula. Patiekalo kaina 42 litai.

antiena

Antienos kr?tin?l? su spanguoli? ir porto padažu už 42 litus.

Po keli? minu?i? prie anties prisijungia pus? „kukur?zinio“ viš?iuko, kepto orkait?je, su saldži? bulvi? koše ir sviesto-rozmarin? padažu. Iki paskutinio kauliuko – viskas, kaip turi b?ti ir tik už 29 litus.

visciukas

Pus? orkait?je kepto kukur?zinio viš?iuko už 29 litus.

Ir galiausiai veršienos eskalopas su balto vyno, garsty?i?, grietin?l?s padažu ir keptomis daržov?mis. Eskalopas toks slidus reikalas, jeigu ne preciziškai iškeptas, tai bus arba sausas, arba guminis. O ?ia viskas puikiai, ir dar padažas –  ne?kyrios r?gštel?s akcentai. Patiekalo kaina 37 litai.

eskalopas

Eskalopas su balto vyno, garsty?i?, grietin?l?s padažu ir keptomis daržov?mis. Kaina 37 litai.

Nusprend?m, jog desertus paliksim kitam apsilankymui, juk reikia rasti pretekst? užsukti dar kart? ir greitu metu.

MENIU: Visiems skoniams: sriubos, užkandžiai, salotos, m?sos, žuvies patiekalai.
KOKYB?: aukšta.
KAINOS: Nuo 9 iki 66 lit? už patiekal?.
ALKOHOLIS: ?sp?dinga vyno korta, taip pat pagal pageidavim? kiti g?rimai.
APTARNAVIMAS: puikus.
VIETA: Stikli? g. 18, Vilnius.
INTERNETE: ?ia.
SUBALANSUOTA: m?sos m?g?jams ir žinovams.

Maloniai nusiteikusi,
Degustatori? komanda