Burgeri? Amerika

Ši? žiem? pasitaik? gera proga nuvykti ? JAV ir paragauti gausyb?s maisto, kurio galima gauti toje didel?je ir margaspalv?je šalyje.

Žinoma, labiausiai paplitusi pasaulyje nuomon? yra ta, kad amerikie?iai kasdien šlamš?ia m?sainius ir kad tas velnio patiekalas b?tent iš tos šalies paplito po kitas šalis. Nesigin?ijam, bet jeigu nežinote, si?lome pasidom?ti, kod?l hamburgeris turi pavadinim?, kilus? nuo Vokietijos miesto Hamburgo.

Tikra tiesa, kad burgeri? JAV yra didelis ir gausus pasirinkimas – nuo doler? kainuojan?i? greitojo maisto užkandin?se iki geriausios kokyb?s jautiena ir triufeli? aliejumi gardint? aukštosios virtuv?s pažib?.

Burgeri? mada at?jo ir ? Lietuv? ir Vilniuje jau galima rasti tikrai ger? viet? j? sušveisti.

Mes Amerikoje sve?iavom?s San Franciske ir apylink?se ir lank?m?s dvejose labai skirtingose burgerin?se.

Pirmoji buvo ta tradicin? amerikoniška iš film? – plastikiniai pad?kliukai, ? kuriuos ?tiesia popieriaus skiautel? ir ten deda maist?. Tai nutiko Richmonde, Kalifornijoje. Ateini, atsistoji ? eil?, kol lauki, išsirenki dideliuose plakatuose ant sien? surašyt? maist?, užsisakai ir susimoki pas kasinink? ir lauki, kol sušuks tavo vard?. J?s galite ?sivaizduoti, kaip jiems sek?si tarti lietuviškus vardus.

Taigi, perkamas yra tik m?sos paplot?lis ir bandel?, visus kitus priedus susikomplektuoti tenka pa?iam. Restorano viduje stovi salot? salel?, kur rasti galima visko, kas tradiciškai dedama ? burger? – salot? lapai, pomidorai, svog?nai, marinuoti agurkai, jelepenai, dar kažkas… Taip pat atskirai yra padažai – ke?upas, garsty?ios, majonezas. Ir geriausias dalykas – karštas skystas ?ederis, kuriame gali dažyti bulvytes.

Maistas po komplektacijos atrodo maždaug taip – m?sos paplot?lis pasisl?p? po daržov?mis.

Burgeris tradicin?je burgerin?je. Kainavo gal 7 dolerius ir komplektuotis teko patiems. M?sa pasisl?pus po daržov?mis.

Burgeris tradicin?je burgerin?je. Kainavo gal 7 dolerius ir komplektuotis teko patiems. M?sa pasisl?pus po daržov?mis.

Šiaip tokios vietos yra tikrai labai baisios, nes jose renkasi tikrai ne šalies grietin?l?, porcijos yra iškreiptai didel?s, žmon?s valgo daug ir baisiausia, kad restorane pilna vaik?, kurie irgi ryja burgerius. Bet bent kart? apsilankyti esant Amerikoje tikrai b?tina.

Kitas susid?rimas su burgeriais buvo visiškai kitas – lank?m?s Roam burgers, kurie turi kelet? restoran? San Franciske ir vien? Lafayette, kuriame ir vakarieniavome (http://roamburgers.com/).

?ia kas savait? kei?iamos salotos, kurias galima užsisakyti kaip side prie burgerio vietoj bulvy?i?.

Viskas vyksta taip – pirmiausiai renkiesi m?s? – jautien?, kalakutien?, bizon? ar briedien?. Šalia puikuojasi prierašai „viskas organiška“, „100% maitinta žole“, „gyveno laisv?je“ ir pan. Amerikie?iai jau kuris laikas eina iš proto d?l nat?ralaus, organiško ir vietoje gaminto maisto.

Išsirinkus m?s? reikia rinktis burgerio stili?: klasikinis, French and fries, Tejano, sunny side, heritage ir t.t.

Kokios t? savait? buvo salotos, sunku jau ir atsiminti, bet jos buvo labai geros. ?ia matote maž? porcij?. Didel? porcij? galima valgyti kaip atskir? patiekal?.

Savait?s salotos Roam burgerin?je. Buvo valgomos vietoj bulvy?i?.

Savait?s salotos Roam burgerin?je. Buvo valgomos vietoj bulvy?i?.

Na o ?ia yra Heritage burgeris su šonine, fontina s?riu, karamelizuotais svog?nais ir salotomis.

Heritage burgeris, kaina 9,25 dolerio.

Heritage burgeris, kaina 9,25 dolerio.

Kartu su salotomis, bokalu alaus, mokes?iais (kuri? nerašo ? meniu) ir arbatpinigiais kainavo apie 20 doleri?. Ir buvo visai negaila.

Jeigu b?site tuose kraštuose, b?tinai valgykite burgeri?. Ir neb?tina eiti ten, kur apraš?me, eikite bet kur kitur ir vis tiek viskas bus gerai. Amerikoje yra tokia didel? maisto ?staig? ?vairov?, kad tikrai atrasite savo m?gstamiausi?.

 

Burgeri? užkirtusi,
Degustatori? komanda