Burgeri? karalyst?je arba „Meat Lovers Pub“

Taip, reikia prisipažinti, kad Meat Lovers Pub pasirinkome vien d?l to, kad apie juos visai neseniai raš? vienas pla?iai visuomen?je apkalbamas ir komentuojamas blogeris ir žurnalistas, ir nerealiai suintrigavo pasak?s, kad ten vos ne dieviški burgeriai, vieni nuostabiausi? mieste (mes ?ia apie Vilniaus miest? kalbame).

Na kaip, negalim jums meluoti ir sakyti, kad esam burgeri? specai, bet tikrai esame ragav? daugiau, nei Mc‘Donalds ar Hesburger (o tai mes ?vertinome kaip rodikl? :)). Tad nusprend?m pasiimti šaun? kompanion? ir keliaut tikrint, kaip ten su tuo velnio sugalvotu maistu, kelian?iu siaub? gyvuliuk? myl?tojams. (tokiems galima atsakyt paprastai: don‘t eat my food food)

Kadangi žavusis kompanionas v?lavo, užeiti vidun teko vienai. O viduje pilna žmoni?, visi staliukai nus?sti, milžiniškas haskis ži?ri gerom akim ir gražiai elgiasi. Viskas labai liberalu, žmon?s mandag?s, niekas nesistebeilija, visi užsi?m? savo reikalais (kurie dažniausiai yra BURGERIAI). Nors padav?ja b?gioja viena, bet mane pamato ir apgailestauja, kad staliukai visi rezervuoti ir niekas neskuba išeit. Bet noras paragaut to šauniojo burgerio buvo stipresnis už ?jim? kitur, tad su kompanjonu pris?dom prie baro.

Tai apie bar? – jis kelia didelius sentimentus ir gražius prisiminimus dar iš t? laik?, kai ten pradžioje buvo Briusly, o v?liau Banzai. Oj, kiek ten pras?d?da ir prašokta. Savotiškais namais buvo tap?s tas baras su vienais iš fainiausi? (ir geriausi?!) barmen? mieste. Dabar ta vieta atrodo daug ramiau ir kult?ringiau. Viskas lyg sul?tinta, palyginti su pra?jusiais laikais. Interjeras švelnus, kur ne kur prisuktos m?smal?s primena, kad nekilt? žmon?m klausim?, apie k? jie ?ia.

Besidairant ir besirenkant g?rimus barmen? pasi?l? pris?st prie atsilaisvinusio staliuko. Na, šaunuol? padav?ja pasitaik?, d?mesinga, maloni, bajeri? paskald?. Viskas gerai, aptarnavimas puikus. Išsirinkom Vilniaus nefiltruot?, nes kompanionas yra didelis šio alaus gerb?jas. Kaina – 6 litai, viskas normalu, taip ir turi b?t. Yra dar kelios kitos alaus r?šys, vyno turi buteliais, nebrangaus, dar kokteiliai visokie. Viskas teisinga ir kainos normalios.

Tai dabar apie tuos burgerius. Mes rinkom?s paprastus (už 16 lit?), dar yra ir stebuklingi už 21, jie stebuklingi, nes dar gabal?l? šonin?s uždeda. Bet tiek jau to, apseisim be šonin?s. Tai turiu pasakyt, kad dydis geras, daug visko, skanus padažas, didelis šmotas m?sos, kuri labai skaniai kvepia d?mu, šalia bulvyt?s ir ke?upas (Heinz). Bet…su kompanionu ilgokai diskutavom apie kelis dalykus: ar ne per sausas, ar ne per daug salot?, ar bulvyt?s ne per daug aliejuotos ir ar ne per minkštos iš išor?s ir per kietos iš vidaus. Bet šiaip tai mes jau išsidirbin?jom ir apsimet?m dideliais maisto ekspertais, kokiais mes nesam. Tai kompanionas galiausiai pasidav? ir pasak?, kad jam yra tik du maisto vertinimai – skanu arba neskanu. O jam buvo skanu. O man vis tiek per sausa…

Štai taip atrodo legenda

Bet eikit ten tikrai. Dar jie turi ir visokios kitokios m?sos visokiais kitokiais ?manomais pagaminimo variantais. Ir ten tikrai jauku, ramiam vakarui su protingais pašnekesiais labai tinka.

O dar mat?m šiandien, kad Pizza Jazz reklamuoja milžiniško dydžio burgerius, tai b?tinai reikia ir ten nueit. Pranešim, kaip seksis. Gal j?s jau buvot? Papasakokit!

Sentimentaliai nusiteikusi,
Degustatoti? komanda