Izraelis – ar gali b?ti brangiau?

Atsakymas paprastas – taip, gali, ta?iau reik?t? gerai paieškoti. Sunku pasakyti, kod?l susidar? labai brangios šalies ?sp?dis – gal tod?l, kad sunku konvertuot šekelius ? eurus, gal d?l to, kad visi apie tai nuolat šneka – net žydai skundžiasi, kad brangu, o gal ir d?l to, kad taip tiesiog yra ir kad maitinimo ?staigos pas juos yra brangios, kaip kokiam Osle ar Kopenhagoj. Paprastai juk visur b?na taip, kad nors šalis brangi, bet galima rasti pigi? greito maisto užkandini?, kur galima prisikirsti vietinio skanaus maisto už labai maž? kain?. Na, Izraelyje taip n?ra. Jeigu norite pvz suvalgyti l?kšt? šavarmos visiškoje skyl?je, tai jums kainuos maždaug EUR 10.

img_20160512_131716

Tel Avivo pagrindin? promenada, jungianti miest? ir j?r?

img_20160512_140404

Vaizdas ? Tel Aviv? iš senojo Jaffa miesto

Mes band?me visokio maisto ir visokiose vietose ir galime pasakyti tiek, kad kartais greito maisto užkandin?s patiekalai skoniu lenkia normalius restoranus. Na, bet ?ia ne naujiena, taip daug kur b?na.

Tokio dalyko kaip gatv?s maistas, žydai neturi. Ten niekas nestovi gatv?je ant šaligatvio ir nekepa falafeli?, kaip Tolimuosiuose Rytuose. J? gatv?s maistas turi pastog?, ??jim? ir šiokius tokius patogumus.

Vykstant ? Tel Aviv? reikia žinoti kelet? dalyk? apie valgym? ne namie – tai tradiciniai patiekalai, meze ir arbatpinigiai.Vis? pirma, tradicinis maistas. Jeigu prieš tai jau lank?t?s kur nors kitur Artimuosiuose Rytuose ar Šiaur?s Afrikoje – jums didel?s nuostabos nebus, nes žydai valgo panašiai, kaip arabai, tik turi daugiau ?takos iš viso pasaulio virtuvi?, nes nuolat aktyviai migruojanti tauta sugeb?jo suvežti iš viso pasaulio kit? šali? virtuvi? receptus. Izraelyje jums dien? pratempti sunkiai pavyks be humuso, falafeli?, šakšukos ar šavarmos. Ir visa tai rasite ne prabangiuose restoranuose, o visur esan?iose užkandin?se.

Humus? žydai valgo nuo ankstaus ryto iki v?laus vakaro. Papras?iausias b?das – kabinti su duonos riekele tiesiai iš l?kšt?s. Ta?iau kad humusas neb?t? nuobodus, daugelyje viet? jo patiekiama bent 10 skirting? variant? – su grybais, faršu, vištiena, avinžirniais, keptu baklažanu ar kedro riešutais.

Falafeliai gali b?ti arba pitoje, arba l?kšt?je su gausybe kit? ingredient?, arba lavaše ir pan. Kas tikrai stebina, tai kad falafeliai gali b?ti tokio ?vairaus skonio. Štai ?ia matote skaniausius Izraelyje ragautus falafelius iš visiškos skyl?s Jeruzal?s senajame mieste. Tokia l?kšt? jums kainuos gal EUR 15.

Falafeli? l?kšt? su humusu, visokio daržov?m ir dešin?je esan?iu keptu baklažanu pomidor? padaže. Labai skanu!

Falafeli? l?kšt? su humusu, visokiom daržov?m ir dešin?je esan?iu keptu baklažanu pomidor? padaže. Labai skanu!

Šakšuka jau prasimušin?ja keli? ir ? lietuvi? pusry?ius. Žinoma, ne kasdieninius, nes paruošti š? patiekal? gali užtrukti gana ilgai, nes reikia l?tai keptuv?je troškinti šviežius pomidorus, kol jie tampa vientisa pomidor? tyre. Tada ? t? mas? reikia suleisti kiaušinius ir tiekti ? stal?. V?lgi, šakšuka gali tur?ti daug papildom? ingredient?.

?ia šakšuka su visokiais meze aplinkui

?ia šakšuka su visokiais meze aplinkui

Šavarma yra ne kas kitas, o vis? lietuvi? ir ypa? jaun? girt? vyr? m?gstamas kebabas. Žinoma, m?s? kebabas yra g?da ir ?žeidimas šiam puikiam patiekalui, kuris yra paplit?s pla?iai pasaulyje ir kurio prot?v? šavarm? savo tradiciniu patiekalu laiko didel? dalis arab? šali?. Šavarma patiekiama kaip tik norite – lavaše, pitoje, l?kšt?je ir pan. ?ia matote gigantiško dydžio sveikatai pasekmi? galin?i? tur?ti šavarmos porcij? iš pigios užkandin?s, kurios l?kšt? kainavo kažkiek virš EUR 10. ?sp?jimas – toki? porcij? suvalgyti žmogui yra pavojinga gyvybei, tod?l si?lom labai gerai pagalvoti, ar b?tina pirkti kiekvienam žmogui po porcij? atskirai.

Gigantiškos šavarmos porcijos iš paprastos užkandin?s Tel Avive

Gigantiškos šavarmos porcijos iš paprastos užkandin?s Tel Avive

Žinoma, gali b?t ir taip, kad nemaž? patiekal? kain? lemia ir vienas tos šalies (taip, taip, ir kit? to regiono šali?) valgymo kult?ros ypatumas – ? patiekalo kain? ?skai?iuota ir atskirai n?ra mokama už tok? dalyk? kaip meze. Nenuostabu, kad žydai yra išrinktoji tauta, kai jie tave kaskart nustebina gausybe maž? skirting? l?kštu?i? ir sako, kad mok?ti už tai nereik?s. Iš pradži? galvojome, kad ?ia kažkokios pinkl?s, nes ne paslaptis, kad žydai gars?ja ir geb?jimu iš visoki? žiopleli? neblogai pasipelnyti, bet ilgainiui supratome, kad meze yra tiesiog kult?ros dalis.

Viskas vyksta taip – išsirenkat ir užsisakot patiekalus, o tada ? j?s? stal? pradedamos nešti mažos l?kštut?s ir didesni dubenys, kuriuose puikuojasi visokie užkandžiai – humusas, bulv?s, virtos, marinuotos, keptos, trintos, raugintos, šviežios ir visokios kitokios daržov?s ir padažai.

Kuklus meze variantas

Kuklus meze variantas

Irgi kuklus meze  variantas

Irgi kuklus meze variantas

Šiek tiek rimtesnis meze variantas

Šiek tiek rimtesnis meze variantas

Viršuje matomos meze l?kštel?s buvo atneštos prie va šito patiekalo vienam žmogui. Tai j?s sakykit, ar ?ia normalu tiek suvalgyt?

Viršuje matomos meze l?kštel?s buvo atneštos prie va šito patiekalo vienam žmogui. Tai j?s sakykit, ar ?ia normalu tiek suvalgyt?

Kaip galite matyti iš nuotrauk?, labai dažnai kukl?s piet?s gali tapti mažyte švente. Meze skai?ius ir ?vairov? labai skiriasi ir meniu paprastai neb?na nurodyta, k? gausit. Taip pat yra atvej?, kai meze reikia užsisakin?ti atskirai ir tai jums gali kainuoti maždaug nuo EUR 5.  Tik v?lgi – nedarykit klaidos ir maždaug trims žmon?ms imkite vien? meze rinkin?.

Jeigu tikit?s, kad aptarnaujantis personalas šokin?s aplink jus ir lankstysis bei nuolat klausin?s, ar skanu, tai ne, taip nebus. Žmon?s ten tiesmukiški ir atviri, dirbtinai nebando sukurti geresnio ?vaizdžio. Ta?iau arbatpinigi? iš j?s? tik?sis absoliu?iai visur ir yra labai blogo tono ženklas j? nepalikti. Jeigu taip nety?ia nutiks, tai padav?jas jums tikrai pasakys, kad „ej, vyruti, o kur mano arbatpinigiai?“. Taip kad b?kit visada pasiruoš? sumok?ti už s?skait? 10-20 proc. daugiau.

Be vis? ši? patiekal? dar kelis kartus band?me žuvies, kuri labai priklauso nuo vietos, tad bet kur si?lome nerizikuoti, ir, žinoma, b?tinai turite apsilankyti Carmel turguje Tel Avive ir ten prisipirkti visoki? daržovi?, s?ri?, beigeli?, m?sos ir kitoki? g?rybi?.

Žuvyt?s, vietin?s gavybos

Žuvyt?s, vietin?s gavybos

Superin? žuvis, kepta pe?iuje su daržov?mis

Superin? žuvis, kepta pe?iuje su daržov?mis

Kai pabosta visas tas j? tradicinis maistas, galima surasti ir neišmatuojam? gaus? visokio kitokio maisto. Bent jau Tel Avivas gars?ja kaip svarbus kulinarinis maistas pasauliniame kontekste.

untitledgagagaajk

Labai skani s?dyta lašiša ir ne?tik?tina ?esnakin? focaccia. Labai skanu

untitledgfgfgf

?ia egzotikos ieškojom – suradom persišk? restoran? ir valg?me j? maist?. Jau buvom pasimok?, tai pasi?m?m vien? patiekal? dviems žmon?ms. Kaip matote iš nuotraukos – tikrai nelikome alkani. Nors visi tie prieskoniai mums nebuvo labai malon?s, nekartotume, jeigu reik?t? rinktis

Alkoholis ten jums kainuos irgi nemažai – bokalas alaus standartiškai kainuoja maždaug EUR 7, bet daugyb?je viet? teks susimok?ti ir dar daugiau. Saldumynai ten praktiškai identiški tiems, kuriuos ragaujate važiuojami ? all inclusive kurortus Hurgadoje ar Antalijoje.

Na ir žinoma, jeigu nenorite valgyti šio labai ?prasto maisto, tai yra tikrai labai didelis pasirinkimas viso pasaulio virtuvi? bei kit? tradicini? Izraelio patiekal?. Taip pat ?domu tai, kad Ryt? Europos žydai ? Izrael? atvež? ir mums labai artimus ingredientus ir patiekalus, tokius kaip silk? ar bulviniai blynai.

Kain? pavyzdys

Kain? pavyzdys

Dar vienas kain? pavyzdys. EUR 1 - 4.2 šekelio

Dar vienas kain? pavyzdys. EUR 1 – 4.2 šekelio

Ta?iau, nepaisant to, kad maistas yra kiek brangokas, bent kart? gyvenime ? pažad?t?j? žem? nuvykti reikia. Ir ne tik d?l to, kad vaikš?iodami Jeruzal?s senojo miesto gatv?mis pajusite, kad stovite ant keli? t?kstan?i? met? istorijos, kurios niekaip neatsidalina žydai ir arabai, bet ir išnaudosite geriausia, k? jums duoda Tel Avivas – per vis? miest? besit?sian?iu visiškai nemokamu, švarut?liu gražut?liu papl?dimiu ir neju?ia ateinan?iu suvokimu, kaip toli gali nueiti šalis, kuri daug dešimtme?i? yra nuolatiniame kare ir kur kiekvienas šalies pilietis pasiryž?s eiti ginti savo valstyb? tam, kad b?t? k? palikti ateities kartoms.

Kažkas k? tik ?vyko

Kažkas k? tik ?vyko

Keliauti nepabostanti,
Degustatori? komanda

 

 

Burgeriai iš vagon?lio – Betty (Liuksemburgas)

Maistas iš vagon?li? ir kit? transporto priemoni? mums yra daugiau paž?stamas iš holivudini? film? nei realyb?s, tad pamatyti bugerius, gaminamus sename amerikietiškame vagon?lyje, ruoš?m?s jau nuo pat vizito Liuksemburge pradžios.

Šioje vietoje reikia trumpo komentaro apie tai, kad mes niekaip negalim suprasti, kur foodtruck‘ai slepiasi Lietuvoje? Negi d?l kvail? reguliavim? mes negalim b?ti kaip normal?s pasaulio pilie?iai – su greitu maistu iš vagon?li?. Mes labai laukiam kuo grei?iau šio reiškinio Vilniuje ir kituose šalies miestuose.

Liuksemburge lank?m?s nebe pirm? kart?, tad eiti ? tipinius vietinius restoranus, kavines ir barus jau nesinor?jo. Be to, Betty ?k?r?jas ir pagrindinis šefas yra m?s? geras paž?stamas. Tad vien? dien?, kaip tik prieš m?s? mylimos grup?s „Balthazar“ koncert? nuvykome ten nemaža grup? vakarien?s.

Betty ?sik?rusi pa?iame centre, prie pat traukini? stoties. Šalia Betty yra koncert? ir visokio meno centras, kuriame veikia kavin? su visais lengvais ir alkoholiniais g?rimais bei galimybe burgerius valgyti ne atvirame ore vidury rudens, bet šiltai sau s?dint viduje.

Betty vagon?lis šalia traukini? stoties

Betty vagon?lis šalia traukini? stoties

Šalia vagon?lio esantis hipsteriškas baras yra puikus prieglobstis burgerius m?gstantiems klientams

Šalia vagon?lio esantis hipsteriškas baras yra puikus prieglobstis burgerius m?gstantiems klientams

Vagon?lis labai patiko – senoviškas, apvalainas, metalin?s spalvos – kaip iš šešiasdešimt?j? Amerikos. Maist? užsisak?me ir patrauk?me ? bar? ragauti vietinio alaus ir limonado.

Burgeri? jie turi ?vairi?, pritaikyt? tiek visokiems m?sos m?g?jams, tiek ir vegetarams bei veganams.

Išplauk?s burgeri? meniu

Išplauk?s burgeri? meniu

Mes t? kart? kadangi buvome nemaža kompanija, tai išband?me ?vairias burgeri? versijas. Viskas kaip ir gerai, jautienos burgerio paplot?lis tikrai solidaus dydžio, ta?iau t? kart? m?sa buvo kažkokia kietoka, o pats burgeris sausas. Sp?jam du variantus – arba m?sa buvo perkepta, arba sena. Labai gaila, bet burgeriai iš vagon?lio nebuvo stebuklas. Kita vertus, nebuvo ir siaubingai blogai, tad tragedijos tikrai nedar?me.

Jautienos paplot?lis tikrai solidus, bet m?sa buvo sausoka

Jautienos paplot?lis tikrai solidus, bet m?sa buvo sausoka

Vegetariškas burgeris buvo geras, bet irgi sausokas

Vegetariškas burgeris buvo geras, bet irgi sausokas

Prisikimšom pilvus, paragavom vietinio alaus ir patrauk?me linksmintis ? m?gstam?j? „Balthazar“ koncert?. Dar nežinote j?? B?tinai pasidom?kite, tur?site dar vien? m?gstam? grup?.

Liuksemburg? aplankiusi,
Degustatori? komanda

J?s? ši? met? atostog? kryptis – Odesa

Šis ?rašas bus ilgas, bet ne tiek teksto, kiek vaizd? prasme. Pra?jus? ruden?, per pat? Aksominio sezono grož?, savaitei buvome nuvyk? pasiži?r?ti, kaip gyvena ryt? ukrainie?iai,  visai šalia siau?iant separatistams ir rus? kariuomenei.

Odesa gyvena kaip gyvenusi, ir nenuostabu – šis miestas yra ypatingas daugybe prasmi?. Vis? pirma, vietiniai itin didžiuojasi turtinga ir ne?tik?tina miesto istorija. Skirtingais istorijos laikotarpiais miestas priklaus? Otoman? imperijai, buvo ketvirtas pagal dyd? Rusijos imperijos miestas ir svarbiausia j?r? laivyno baz? Soviet? S?jungos laikotarpiu, o dabar Odesos sri?iai vadovauja buv?s Gruzijos prezidentas Michailas Sakaašvilis. Užsienie?i? valdymas vietiniams ne naujiena, miest? nemažai laiko vald? svetimšaliai, netgi ispanas ir pranc?zas. Tod?l j?s? ten tur?t? nestebinti ištaiginga Viduržemio j?ros regiono architekt?ra ir nuolatinis odesie?i? kartojimas, kad Odesa – nei Ukraina, nei Rusija. Juos net rusiškai šnekan?ius sunku suprasti, nes turi prisigalvoj? visoki? keist? išsireiškim?.

Anyways, mes ?ia ne apie istorij? ir kalbas, mes ?ia jums apie maist? norime papasakoti. Draugai iki šiol dar klausin?ja – kaip ten toj Odesoj, ar labai „rusynas“, ar labai necivilizuota, ar yra kur normaliai nueit pavalgyt. Tai galim atsakyt tik viena – j?s nustebtum?t, mielieji. Odesa yra puiki vieta atostogoms, daug kuo geriau nei visokie Viduržemio j?ros nudrožti kurortai kaimuose, ir ne?tik?tinai pigi vieta.

Odesoje yra visko – vis d?lto, tai yra didelis, milijoninis miestas, svarbus pramon?s ir kult?ros centras. Tad važiuoti ir tik?tis, kad ten jus pasitiks Palangos dydžio maisto asortimentas, yra gana naivu. Kai kuriose vietose išmon? ir prabanga pribloškia ir primena geriausius Londono ar Paryžiaus viešbu?ius ir restoranus.

Restorano zona priva?iame papl?dymyje

Restorano zona priva?iame papl?dymyje

Bet mes ir ne apie šias vietas, mes jums norime parodyti eilines maitinimo ?staigas ir odiesie?iams ?prast? maist?. Nors, ties? sakant, daugyb? vietini? kavin?se ir paj?rio restoranuose vakarieniauti nelabai sau gali leisti – sud?tinga visos šalies politin? ir ekonomin? situacija paliet? ir š? diding? miest?.

Eilinis vaizdas s?dint viešuose papl?dymiuose ?sik?rusiose kavin?se

Eilinis vaizdas s?dint viešuose papl?dymiuose ?sik?rusiose kavin?se

Vietinio ki?o liku?iai vienojoe kavin?je

Vietinio ki?o liku?iai vienoje kavin?je

Vietin? virtuv? yra stipriai paliesta žydišk? tradicij?, nes mieste visais laikais, o ir šiandien gyvena gausi žyd? bendruomen?. Vietiniai gerokai perd?dami netgi sako, kad „visos Odesos mamos yra žyd?s“. Forshmak yra patiekalas, kur? rasite kiekvienos kavin?s ir restorano meniu. Mums tai buvo naujiena, nebuvome iki šiol ragav? šio užkandžio iš silk?s. Jis puikiai tinka dalintis su draugais laukiant kit? patiekal?.

Forshmak dažniausiai patiekiamas su juoda duona

Forshmak dažniausiai patiekiamas su juoda duona

Silk? ten dažnai sutinkama, ?ia papras?iausias variantas

Silk? ten dažnai sutinkama, ?ia papras?iausias variantas

Apie barš?ius n?ra net ko kalb?t, j? ten visur ir visoki?. Jeigu pasiseks, labai si?lom juos valgyti pas vietinius namuose – nustebsite ir nor?site gauti recept?.

Dažnai meniu surasite žuvien?s, kuri? gamina iš gausyb?s Juodojoje j?roje sugaunamos žuvies. Dar meniu dažnai pasitaiko ir šiupinin?, kiek aštroka, bet labai skani.

Žuvien? iš Juodojoje j?roje pagautos žuvies

Žuvien? iš Juodojoje j?roje pagautos žuvies

Šiupinin? nesiskiria nuo Lietuvoje valgomos

Šiupinin? nesiskiria nuo Lietuvoje valgomos

Beveik visur meniu puikuojasi ?vairios m?sos, žuvies ir daržovi? šašlykai. Standartiškai juos patiekia su lavašo gabal?liu, svog?nais ir pomidor? padažu. Kadangi mums vien tik m?s? valgyti kažkaip nelabai patinka, tai nuolat prie m?sos paimdavome dar ir papildom? daržovi? ir bulvi?. Grilintos, keptos ar troškintos daržov?s ten labai skanios, b?tinai paragaukite. Ir dar viena vietin? tradicija – bulv?s „kaip namie“. Pasitaik? ?vairiai, bet dažniausiai b?na gausiame aliejaus kiekyje keptos bulv?s su grybais.

Kiaulienos šašlykas

Kiaulienos šašlykas

Kiaulienos šašlykas su marinuotais svog?nais

Kiaulienos šašlykas su marinuotais svog?nais

Jautienos šašlykas paj?rio restorane

Jautienos šašlykas paj?rio restorane

Šitos keptos daržov?s tikriausiai kainavo kok? eur?

Šitos keptos daržov?s tikriausiai kainavo kok? eur?

Švieži? daržovi? asorti

Švieži? daržovi? asorti

Bulv?s "kaip namie". Kaina maždaug vienas euras

Bulv?s „kaip namie“. Kaina maždaug vienas euras

Miesto centre vienoje vietoje galite nueit suvalgyt viš?iuk? Tabaka, kur jis patiekiamas keli? skirting? r?ši? (realiai tai gruziniškai, arm?niškai ir dar kažkaip).

Viš?iukas gruziniškai

Viš?iukas gruziniškai

Viš?iukas arm?niškai, aplietas sviesto padažu

Viš?iukas kitaip, aplietas sviesto padažu

Taip pat populiari vieta yra Kompot, kuri šiaip yra tinklin? kavin?, kaip koks ?ili Kaimas, tik bent jau kiek matoma plika akimi, Kompot‘e viskas kiek subtiliau ir širdies daugiau ?d?ta.

Kompot'as - ko ne Paryžius?

Kompot’as – ko ne Paryžius?

Vištienos paštetas. Labai skanus, tik kad duonos mažokai prie tokios porcijos

Vištienos paštetas. Labai skanus, tik kad duonos mažokai prie tokios porcijos

Kaip gi be Kijevo kotleto.

Kaip gi be Kijevo kotleto. Ir v?l grilintos daržov?s fone

Dar vietin?se ?staigose ragavome midij?, kurios buvo tikrai skaniai pagamintos, jos pasitaiko irgi beveik kiekviename restorane.

Midijos su žolel?m ir pomidorais

Midijos su žolel?m ir pomidorais

Dar b?dami Odesoje prisimin?m, kad gi m?s? balta mišrain? turi kilmingas šaknis ir slaviškose šalyse yra vadinama Olivje salotomis. ?ia matote prabangi? versij? su jautiena, putpel?s kiaušiniais ir ikrais.

Prabangi balta mišrain? su ikrais

Prabangi balta mišrain? su ikrais

Klausiate, ir kiek gi tai kainuoja. Ogi tikrai labai nebrangiai. V?lgi, viskas priklauso nuo to, kur eisite. Jeigu valgysite papl?dimiuose esan?iose užkandin?se, tai išvis bus piguma, ta?iau galite rinktis ir tikrai prabangius restoranus, kuriuose kainos kaip normaliose Vakar? Europos šalyse.

Pateikiame jums vien? ?ek? išstudijavimui. 1 euras šiuo metu yra 26,5 grivinos. Alus kabokuose beveik visur kainuoja apie 1 eur?.

Bendra piet? suma yra apie 20 eur?

Bendra piet? suma yra apie 20 eur?

Kokios išvados? Važiuokite ten tik grei?iau, nieko per daug negalvoj?.

Atostogas menanti,
Degustatori? komanda

Tom Yum – visas Tailando grožis jums ant stalo

Jeigu jums nors kažkiek patinka azijietiškas maistas ir jeigu esate šiuolaikiškas madingas jaunuolis (nemin?sime to žodžiu iš „h“ raid?s) ir lankot?s Briusly, tai Tom Yum sriuba jums tikrai yra gird?ta. Aišku, erzinam, tikrai tikim, kad ne tik iš Briusly galima ši? sriub? žinot.

Mums ji irgi buvo tiek gird?ta, tiek ragauta ?vairiose pasaulio vietose, tad keliaujant ? Tailand? Tom Yum degustavimas buvo vienu iš kelion?s prioritet?.

Tom Yum yra vienas iš populiariausi? tailandietišk? patiekal?, kuris išplito visame pasaulyje, ir netgi Vilniuje jos galima gauti tikrai padorios ir netgi ne vienoje vietoje.

Kaip ir vis? sriub?, esm? ?ia yra sultinys. O sultin? išraišking? ir labai aštr? padaro ne kas kitas, o ?vairios azijietiškos prieskonin?s žolel?s ir daržov?s. Taigi – imate kelias šakas citrinžol?s, kaffir laimo lap?, tokio dalyko kaip galangal (imbiero pusbrolis), žuv? padažo ir visk? troškinate sultinyje. Dar tailandie?iai naudoja toki? ?ili pipir? past? Chua Hah Seng, bet nesame tikri, kad Lietuvoje tok? daikt? galima nusipirkti. Jeigu ne, tai tiesiog dosniai švieži? arba džiovint? ?ili pipir? prid?kite ir bus gerai.

Ir jau v?liau dedate šiaip tai belen k?, k? tik norite, nes žmon?s Tailande paprasti ir deda sriubon tai, k? tuo metu turi namuose – vištien?, krevetes, kiaulien?, žuv?, j?ros g?rybes, grybus, pomidorus, kitas daržoves. Pabaigoje prieš tiekiant gausiai apibarstoma kalendra ir štai jums stebuklas ant stalo.

Mes, kaip ir min?ta, Tailande rimtai paži?r?jome ? Tom Yum degustavim? ir išband?me daug skirting? variant?. Kaip matote, tiek sultinys, tiek sud?tin?s dalys skiriasi. Kartais ? sultin? ?pilama šiek tiek paprasto arba kokos? pieno.

IMG_1635_ooo

?ia matote ? sultin? ?pilto šiek tiek kokos? pieno, dideliais gabalais pjaustyto svog?no ir kaln? kalendros.

IMG_1608_ooo

Karštame inde patiekta sriuba.

20150608_115530_ooo

?ia daug visoki? dalyk? prid?ta – daug pomidor?, citrinžoli?, vištienos.

20150605_141252_ooo

?ia yra su daug vištienos.

20150605_140204_ooo

?ia viršuje matote pagardus – kair?je džiovinti ?ili pipirai, dešin?je – ?ili pipirai marinate.

20150601_211542_oooo

?ia ne maž? ateivi? galvos, ?ia vietiniai grybai, kurie dažnai pasitaiko šioje sriuboje. Ši sriuba su kiauliena.

20150525_194820_oooo

Šita pasitaik? gausi ?vairi? pried? – net kalafior? buvo.

Beje, badasriub?s ten irgi populiarios, ir viena iš j? r?ši? yra Tom Yum. Nusipirkom paragauti, nes tuo metu buvome ilgoje kelion?je keltu ? vien? iš sal?, tai praalkome. Kelte buvo maža parduotuv?l?, kurioje galima ?sigyti b?tiniausi? preki?. Šone stov?jo didelis karšto vandens aparatas, tad nusipirkt? sriub? galima iš karto užpilti karštu vandeniu. Nieko blogo nesitik?jom, bet vos paragavus, akys ant kaktos iššoko – buvo klaikiai aštru. Tad b?kite atsarg?s, Tom Yum gali b?ti tikrai pavojinga.

Taip atrodo užpilta Tom Yum iš pakelio. Kaip matote, ?ia naudojami ir makaronai, nors nei vienoje kitoje ragautoje sriuboje j? nesutikome.

Taip atrodo užpilta Tom Yum iš pakelio. Kaip matote, ?ia naudojami ir makaronai, nors nei vienoje kitoje ragautoje sriuboje j? nesutikome.

K? galime tikrai pasakyti, tai kad n?ra jokios taisykl?s, k? „galima“ ir ko ne d?ti ? ši? sriub?. Ir neklausykit, jeigu kada kas nors aiškins, kad vienas ar kitas produktas netinka šioje sriuboje. Kaip matote, patys tailandie?iai gana laisvai improvizuoja ir naudoja ?vairi? m?s?, žuv? ir daržoves.

Vilniuje mums labai skani ši sriuba yra Coco, ten labai ger? sultin? padaro. O kur j?s rekomenduotum?t valgyti Tom Yum?

Tailando saul? menanti,
Degustatori? komanda

Bistro Temperat?ra: plaukai v?jyje ir ?kv?pimas širdy

Klaip?da mums visada patiko. Ir vis dar patinka, nieko tokio blogo nenutiko. Netgi priešingai – paskutinis apsilankymas tame mieste paž?r? ne tik sauj? puiki? nauj? pažin?i?, atnaujino jau esamas pažintis su vietos barais ir restoranais, bet ir nuved? iki puikios vietos pa?iame Klaip?dos centre – restorano „Bistro Temperat?ra“.

Tas restoranas iš išvaizdos atrodo visiškai toks nieko ypatingo, nei interjeras, nei baldai nedaro jokio ?sp?džio mums – visko ma?iusiems vilnie?iams. Bet sukl?stame išgird?, kai padav?ja pradeda pristatin?ti tos dienos patiekalus, nes jie skamba ir prabangiai, iš išmoningai, ir nekasdieniškai. Net nesusipratom išsiklausin?si, ar jie turi ir nuolatin? meniu, nes mums buvo iš karto išd?stytas dienos pasi?lymas.

Prad?ti galima nuo papras?iausio patiekalo t? saul?t? ir šilt? rugs?jo penktadien? – Cezario salot?. Na tikrai šimt? kart? jau esame ir mat?, ir ragav?, ir savo rankyt?mis salot? padaž? maiš?. Nustebinti tikrai nelengva. Be to, dar toks vienas niuansas egzistuoja – žinote vadinamuosius „grammar nazi“, tai mes save laikome truput? „food nazi“ ir nepaken?iame, kai restoranai išsidirbin?ja iš klasikini? patiekal?. Kol kas manome, kad graikiškos ir Cezario salotos Lietuvos kavini? ir restoran? yra skriaudžiamos labiausiai. Bet mes labai išsipl?t?me, gr?žkime prie salot?. O jos pasitaik? tikrai geros. Gal tik pora aspekt? – vietoj kruton? prid?ta kažkoki? tešlos paplot?li? nuolauž?, bet tarkim, kad ok, ?ia šefas savo k?rybiškum? demonstruoja.  Ir antra – tos visos žol?s, visokie burok?li? lapai ir mažieji špinatai – kaip ir ok, bet Cezario salotos ne veltui yra laikomos paprastumo virš?ne – kai iš labai riboto produkt? skai?iaus vien tik puikaus padažo d?ka padaromas puikiausias patiekalas. Vis d?lto, mes link? labai nepykti, nes juk Klaip?da – v?jas sukasi plaukuose ir saul? švie?ia ? veid?. Ir padažas buvo geras, o vištiena sultinga.

Gražuol?s Cezario salotos (5,40 EUR)

Gražuol?s Cezario salotos (5,40 EUR)

Toliau ragavome patiekal?, kuri? paprastai nesutiksi dienos piet? pasi?lymuose ir juos labiau pasiliktum ilgai vakarienei, ta?iau kad jau yra proga, kod?l gi ne.

Užputojus lašiša (apie 6 EUR)

Užputojus lašiša (apie 6 EUR)

?ia gal ir nelengva kažk? suprasti, tad truput? jus ?vesim ? kontekst? – tai yra žemoje temperat?roje (nuo to ir restorano pavadinimas) kepta lašiša, kurios nesimato, nes ji pasisl?pusi po mork? putom. Šalia matote irgi žemoje temperat?roje garintus brokolius ir žiedinius kop?stus. Galim pasakyti tik tiek, kad maistas, gamintas žemoje temperat?roje, išlaiko savo ger?sias savybes ir yra neprarad?s nat?ralaus skonio. O skonis yra labai diskutuotinas dalykas – vieniems nat?ral?s brokoliai patinka, kitiems – ne.

Dar ? stal? buvo patiektas irgi žemoje temperat?roje troškintas jau?io liežuvis su portobelo grybais ir kažkokia piure, bet gaila, kad ne mes valg?me patiekal?, gavome tik paragauti. Tai labai daug pasakyti negalime, bet vaizdas ir kvapai buvo labai geri.

Jau?io liežuvis (apie 6 EUR)

Jau?io liežuvis (apie 6 EUR)

Taip pat kasdien jie turi desertus – t? kart? stalo draugai kirto mork? pyrag? ir pasakojo, kad skanu.

Kalbant apie kainas – žinoma, nebe 12 lit?, kaip senais gerais laikais. Ir ne už tok? maist?. Bet nepasakytume, kad pasakiškai brangu. Netgi atvirkš?iai – tai labai gera kaina už tok? kokybišk? ir išmoning? maist?. Pagrindiniai patiekalai kainavo 5-6 EUR.

Na, o mes toliau m?gavom?s savo trumpu apsilankymu paj?ryje ir jaut?m?s ?kv?pti tiek j?ros, tiek v?jo, tiek šio puikaus maisto.

Vasar? išlyd?jusi,
Degustatori? komanda

MENIU: dienos piet?s ir vakarien?, kasdien vis kei?iasi, tikrai šviežia
KOKYB?: labai gera
APTARNAVIMAS: labai informatyvus, ne?kyrus, paslaugus. Kaip ir priklauso ger? maist? gaminan?iai vietai
KAINA: pietus iš keleto patiekal? ir deserto suvalgysite už maždaug 10 EUR
ALKOHOLIS: turi viso pagrindinio
VIETA: Mažvydo al. 9, Klaip?da
INTERNETE: Bistro Temperat?ra
SUBALANSUOTA: siekiantiems valgyti švieži? ir skan? maist?

Islandiškos istorijos (III): silki? festivalis, o pietums – avies galva

Evaldas ir Vytautas – du blog‘o „Savas bli?das“ bi?iuliai, gurmanai bei pasaulio naršytojai, nepraleidžiantys progos ne tik leistis ? nauj? patirt?, bet retkar?iais t? nauj? patirt? ir susigundantys paragauti. Š? kart? su mumis ir jumis jie dalinasi pasakojimu iš tolimai artimos Islandijos. Žinoma, daugiausiai kalb?sim?s apie maist?, o tai – jau tre?ioji pasakojimo dalis.

kelion? Islandijoje

Apie puik? patiekal? – avies galv?

Vienas iš ?domesni? ragaut? patiekal? – avies galva, kuri buvo patiekta su labai skania ir salstel?jusia bulvi? ir moli?g? koše. Avies galva – nedidel?, m?sos daugiausiai yra žanduose, liežuvyje; tiesa, daug odos, kurios aš nevalgau. Dr?siausi gali paragauti ir akies.

Iš esm?s – labai paprastas patiekalas, bet visai ?domus. Tiesa, geriausios jos Reikjavike yra autobus? stoties kavinuk?je. Mus ten vietiniai nukreip?. Kiek prasmirdusi kavinuk?, bet štai galvos – tikrai geros.

kelion? Islandijoje

Apie avies galvos recept?

Radom knyg?, kurioje buvo 50 šlykš?iausi? islandišk? patiekal?. Buvo parodyta ir kaip ta avies galva gaminama. Ir baisu, ir šlykštu, ir juokinga… Žinot kaip atrodo? Sustatytos eil?mis šimtai galv?, dar kailis sulip?s, kraujas varva; tada ateina diedas su ugnies šautuvu ir jas visas svilina. Tos galvos pajuoduoja ir tada jau jas verda bei visa kita daro.

Avies galv? gali nusipirkti ir parduotuv?j: perskelta per pus?, smegen? n?ra, bet yra akyt?s. Logika paprasta – kai pjauna per vidur?, tai kas palenkus iškrenta – iškrenta, o visa kita – s?doma, prieskoniuojama ir verdama. Skaniausia dalis avies galvoj – liežuvis, labai minkštutis ir geresnis nei kiaulienos ar jautienos.

kelion? Islandijoje

Reikjavike yra stendai, kur tas galvas pardavin?ja. Nusiperki ir pasišildai mikrobang? krosnel?je. Toks kaip dešraini? kioskas…

Apie silki? festival?

K? dar b?tinai reikia pamatyti, tai silki? festival? Siglufjörður, pa?ioje šiaur?je. Vietiniai per t? festival? darin?ja sau silk? ir dainuoja… Švent? darosi. Kiekvien? šeštadien? atvažiuoja koks kolektyvas, padaro pasirodym?, vaidina… silki? darin?tojus.

kelion? Islandijoje

Festivalyje viskas veikia švediško stalo principu. Sumoki apie, atrodo, 20 eur?, ir krauniesi ? l?kšt? kiek nori silki?, bulvi?, kiaušini?… Ir kai sakau „silki?“ – reikia suprast pa?i? ?vairiausi?.

Tam kaimelyje, savaime aišku, yra ir silki? muziejus. Nes kaip be jo, juk ten – silki? sostin?. Ir silk?s šiaur?je yra ne tik maistas, bet ir kuras, iš j? aliejus spaudžiamas. Kaimel? pamatyti tikrai verta, tik tiek, kad reikia važiuoti per tunelius, kurie yra, pavyzdžiui,7 km ilgio ir juose eismas dvipusis, bet juosta – tik viena. Tai tenka laaaabai ilgai laukti savo eil?s.

kelion? Islandijoje

Apie kitok? maist? ir pusry?ius

Labai patiko duona. Ten ji plokš?ia, panašiai kaip Artimuosiuose rytuose. Vietiniai pasakojo, kad ten ji tokia, nes, kaip ir visko, seniau islandams tr?ko mieli?, nebuvo iš ko kildinti duonos, taip ir liko tokia tradicija.

Jei jau b?sit Reikjavike, centrin?j aikšt?j yra labai skani? led?. Tokie rieb?s, chemijos nesijau?ia. ?leidžia ? k?g?, visoki? dydži?, form?. Ir dar – k? nori tau gali užd?ti ant viršaus – kokose apvalioti, ? karamel? pamerkti. Labai skanu. Tiesa, ir kainuoja gal kokius 5 ar daugiau eur?.

kelion? Islandijoje

Beje, pusry?iams dažniausiai parduotuv?j pirkdavom tokio vietinio reikalo „skyr“. Iš esm?s – tai varšk? su uogomis ar vaisiais. ?vairiausi? r?ši?. Lyg ir nieko labai ne?prasto, bet islandai sako, kad ?ia j? tradicinis reikalas ir labai juo didžiuojasi.

Apie žuvis ir j?ros g?rybes

„Blue mussels“ yra tai, k? tikrai reikia paragauti. Ši? kriaukli? Europoje nelabai ir rasi, nes tai – Islandijos specifika. Toks m?lynas kiautas ir pati midija viduje – taip pat m?lyna. Visai neblogos. Paprastai daro vyno padaže, bet, žinoma, priklauso nuo vietos, kur jas rasit.

kelion? Islandijoje

Lietuvio akiai ten yra daug mažiau matyt? žuv?. Tiesa, kai renkat?s, ži?r?kit, kad b?t? „catch of the day“, t.y., pagauta b?tent t? dien?.

Beje, geras garnyras prie žuvies – rizotto su saul?je džiovintais pomidorais. Niekada nepagalvojau to derinti prie paprastos žuvies, bet labai patiko. Paprasta, bet akcentai – vietoje.

Vytauto nuotraukos: Facebook.com/fotoliunas

Kiti serijos „Islandiškos istorijos“ straipsniai:
Bangini? m?sa ir kempingas kankinim? stovykloje (I)
P?dytas maistas ir salstel?j? avino „pautai“ (II)

Islandiškos istorijos (II): p?dytas maistas ir salstel?j? avino „pautai“

Evaldas ir Vytautas – du blog‘o „Savas bli?das“ bi?iuliai, gurmanai bei pasaulio naršytojai, nepraleidžiantys progos ne tik leistis ? nauj? patirt?, bet retkar?iais t? nauj? patirt? ir susigundantys paragauti. Š? kart? su mumis ir jumis jie dalinasi pasakojimu iš tolimai artimos Islandijos. Žinoma, daugiausiai kalb?sim?s apie maist?, o tai – antroji pasakojimo dalis.

kempingas Islandijoje

Apie p?dyt? maist?

K? teko ragauti iš „bjaurybi?“ – tai senasis tradicinis island? maistas. ?domu, jog jie s?dym? atrado vos prieš por? šimtme?i?, tod?l, ties? pasakius, buvo susigalvoj? savo b?d?, kaip fermentuoti m?s?. Pavyzdžiui, „hákarl“ yra specialiai fermentuota, nors aš saky?iau – p?dyta, ryklio m?sa. Fermentuojama ji specialioje patalpoje, kur j? leidžiama apspisti mus?ms. Kaip sako vietiniai, kol mus?s atlieka savo „darb?“, su ta m?sa atsitinka viskas, kas blogiausia gali nutikti. Tod?l paskui jau ir žmon?ms valgyti nebepavojinga…

Skonis – kaip amoniako kempin?l?. Ta kempin?l? – nesusikramto, tod?l tok? daikt? nori kuo grei?iau nuryti, bet nuryti – negali. Svarbiausia tokiu atveju tur?ti šalia „brennivin“ (vietinis kmyn? „šnapsas“) ir iš karto t? kempin? šiuo šaltu g?ralu užgerti. Na, nes nenori, kad burnoje likt? tas skonis…

kelion? Islandijoje

Beje, tam yra dedikuotas muziejus, kuriame galima ir padegustuoti, ir pamatyti vis? proces?.

Apie degustacines l?kštes

Degustacin?s l?kšt?s b?tent ir yra tai, ? k? sukraunamos visos „bjauryb?s“. Ne tik kad turistai, bet ir patys islandai ne taip jau dažnai neužsisakin?ja jau min?t? „p?dyt?“ patiekal?. Ta?iau smalsiausiems – kone kas antram restoran?lyje pateikiami rinkiniai. Tiesa, islandai min?jo, jog iki atsirandant degustacin?ms l?kšt?ms turistai dažnai užsisakin?davo keis?iausio tradicinio maisto, bet dažniausiai viso patiekalo ne?veikdavo.

kelion? Islandijoje

Mano degustacin?je l?kšt?je be jau [pra?jusiame straipsnyje] min?t? banginio tauk? dar buvo silk? ir avienos „pautai“. Pastar?j?, tiesa, buvo visai smalsu paragauti, bet skonis tikrai n?ra labai išskirtinis ar ypatingas. Toks salstel?j?s, truput?l? krakmolingas…

Dar buvo avienos žandenos ir kraujo v?daras, kas mums yra visiškai nieko nuostabaus. Kaip „black puding“ pas airius, tik pas islandus ?maišyta gerokai daugiau riebal?, o airi? variante – daugiau kruop?.

Apie arklien? ir kit? m?s?

kelion? Islandijoje

Kas dar mums labai patiko ir galim visiems rekomenduoti – r?kyta aviena. Ten, beje, avienos tikrai daug buvo. O va lietuvi? m?gstamos kiaulienos – mažai.

Prekybos centruose galite rasti nemažai jautienos, kuri importuojama, ir… šiek tiek arklienos. Tiesa, tik?jausi, kad restoranuose rasim daugiau patiekal? iš arklienos, ta?iau palyginus j? mat?m nedaug. Matyt, iš etini? sumetim?. Ta?iau ko daugiausiai – tai žuvies. O tai kompensuoja visus reikalus. Verta paragauti „lobsterio“ sriubos su konjaku.

kelion? Islandijoje

Tiesa, ko dar nevalg?me ir atrod? keista, kaip tie beširdžiai gali juos apkritai gaminti – tokie košmariškai graž?s paukštukai „puffins“. Nuoširdžiai, geriau ? juos ži?r?ti, nei krauti ? l?kšt?.

Apie dešrainius

Buvo labai ?domu, kad islandai valgo daug hot-dog‘? ir net jais labai didžiuojasi. Mums pasakojo, kad net kai Clinton‘as buvo ? Reikjavik? su oficialiu vizitu atvažiav?s – ir tas ?jo ragauti.

kelion? Islandijoje

Vietinis hot-dog‘as – minkšta bandel? ir mažut?l? dešrel?, prie kurios renkiesi priedus. Geriausia imti su viskuo: majonezas, ke?upas bei svog?nai – ir žali, ir crunchy. Tai va tok? mažut? suvalgai ir tiek… N?ra skanu. Tikrai, nieko gero. Dešra – popierin?… Na, bet jie labai didžiuojasi jais, tod?l pabandyti, gal ir verta.

Apie alkohol?

Pigiausia visk? pirkti parduotuv?j, išskyrus alkohol?. Pastarojo geriausia ?sigyti duty-free, nes mieste sumok?sit trigubai daugiau. Taip yra tod?l, kad alkoholiui taikomas labai didelis PVM, palyginus su kitais produktais. Na, žinoma, ir akcizai padaro savo. Ta?iau taip yra visoje Skandinavijoje ir daugiau keliaujan?i? tur?t? nebestebinti.

kelion? Islandijoje

Mes, beje, vežiojom?s savo viskio butel? – ir d?l sveikatos, ir d?l smagumo. Žinot, po p?dyto ryklio tauk? – norisi kažko stipresnio. D?l viso pikto.

Vytauto nuotraukos: Facebook.com/fotoliunas

>>> Laukite 3-osios dalies…

Kiti serijos „Islandiškos istorijos“ straipsniai:
Bangini? m?sa ir kempingas kankinim? stovykloje (I)

Islandiškos istorijos (I): bangini? m?sa ir kempingas kankinim? stovykloje

Evaldas ir Vytautas – du blog‘o „Savas bli?das“ bi?iuliai, gurmanai bei pasaulio naršytojai, nepraleidžiantys progos ne tik leistis ? nauj? patirt?, bet retkar?iais t? nauj? patirt? ir susigundantys paragauti. Š? kart? su mumis ir jumis jie dalinasi pasakojimu iš tolimai artimos Islandijos. Žinoma, daugiausiai kalb?sim?s apie maist?, o tai – tik pirmoji pasakojimo dalis. Visos kitos – pasirodys m?s? blog‘e netrukus.

kelione islandijoje

Laukiniai islandiški „žv?rys“

Apie bangini? m?s?

Islandai bangini? m?s? vertina kaip itin verting?. Sako, jog ji kiek panaši ? jautien?, bet švelnesn? ir keliskart geresn?. ?domu buvo matyti, kaip per išpardavim? prekybos centre (taip, taip, jie irgi akcij? vergai) tiesiog šluojamos lentynos su bangini? m?sa. Pataikius ? toki? akcij? – namie galima išsikepti tams? graž? steik?.

Banginis, kaip tokio dydžio gyv?nas, turi ir labai daug tauk?, kuri? man ragauti teko. Smalsu koks skonis? Šlykštus! Baisesnio dalyko tikrai dar neteko ragauti. Kaip ir daugelis tradiciškai paruošt? maisto produkt? jie buvo specialiai fermentuoti ir skonis – labai nemalonus.

kempingas islandijoje

Kempingo virtuv? – viskas ko reikia

Nesu 100 proc. tikras, bet, rodos, banginius iki šiol medžioja tik islandai ir japonai. Tiesa, draudimas medžioti šiuos nykstan?ius žinduolius buvo ?vestas, ta?iau po kiek laiko atšauktas ir vietoj to ?sigaliojo tam tikros medžiokl?s kvotos.

Apie bangini? medžiokl? ir muziejus

Kod?l ragavome tik tauk?? Nes, ties? pasakius, po apsilankymo bangini? muziejuje – nebesinor?jo… Ten supranti, koks stebuklas yra šie žinduoliai ir kaip žiauriai jie medžiojami. Juk banginiai – sunkiai suvokiamo dydžio, tod?l aplink taškosi litrai kraujo!

reikjaviko panorama

„Didelis“ miestas Reikjavikas. Kaip sake kitas m?s? draugas keliautojas Marekas: „Reikjavike visada jautiesi taip, kad visi iš?jo kažkur ? vakar?l?, o tav?s – nepakviet?“.

Aišku, priklauso, kokia tai r?šis, nes prie bangini? priskiriamos ir j?ros kiaul?s, kurios panašesn?s ? delfinus. Jei medžiojamos jos – gal vaizdas ir kiek padoresnis. O pats banginis… sveria po 40-60 ton?. Toks – plaukiojantis namas.

Beje, tam kaimelyje yra ir fal? muziejus. Parodoje – 200 vienet?.

Apie sutiktus lietuvius ir vertas pamatyti vietas

kempingas islandijoje

Kempingautoj? patogumai. Bent jau žol? – minkšta.

Lietuviai? Na, mat?m užraš? prekybos centre: „Vagyst?s atveju pranešame policijai“. Matyt, ženklas, kad m?s? ten esama. Beje, parduotuv?je buvo ir lietuviško tualetinio popieriaus. Juokavom, kad s?dimoji kaip namie jau?iasi…

Tris lietuvius sutikome dirban?ius kempinge pa?iame vakariausiame Islandijos taške, greta fjord?. Be j? ir dar be 3 ispan? bei 3 island? ten daugiau niekas negyvena, o vieta, saky?iau – kraupoka.

Visas kempingas ?sik?r?s buvusiuose jaunuoli? pataisos namuose, kurie buvo pagars?j? savo žiaurumu. Ten juos kankindavo, išnaudodavo, r?siuose, sako, vis dar lik? kankinimo prietais?, o kapinait?se greta – antkapi? su labai jaun? žmoni? pavard?mis.

kelione islandijoje

?ia jums ne Trevi fontanas Romoje. Joki? monet?!

Visa tai baig?si vos prieš kokius 30 met?. Ir nereikia steb?tis, visoje Europoje buvo tas pats; Šveicarijoje, pavyzdžiui, irgi. Tik dabar visi atsiprašin?ja…

Bet šiaip ten labai gražu. Juodi papl?dimiai, fjordai ir t.t. Ir kempingas – visai neblogas.

Apie skandinaviškas kainas ir keliavimo patogumus

O va kainos ten labai baisios. Tokios tikrai skandinaviškos. Per pa?i? kriz? gal ir buvo kiek nukrit?, bet dabar v?l didel?s. Tuo metu, kai ten buvome mes – buvo ?manoma rasti pagrindin? patiekal? už kokius 3000-4000 kron?, kas b?t? apie 20-30 eur?. Ir ?ia kalbu apie tikrai vidutin?s klas?s restoran?l?, tikrai ne pat? brangiausi?.

geizeris islandijoje

Geizeris sako: „P?kšt!“

Tiesa, ?manoma pragyventi ir kitaip… Mes apsipirkdavome parduotuv?je ir, kadangi daug keliavome, dažnai nakvodavome kempinguose. O ten sudarytos visos s?lygos j?s? poilsiui. Beveik visuose yra virtuv?l?s, dušai. Viskas ko reikia. Ir, beje, beveik visuose kempinguose yra wi-fi. Guli sau palapin?j ir naršai po internet?. Beje, visur kortele galima atsiskaityti.

Apie moderni? virtuv? ir augalus

Reikia nepamiršti, kad pas juos niekas neauga (didžiausias miškas Islandijoj, tikriausiai, yra Reikjaviko kapin?s; beje, jose verta apsilankyti). Joki? žoli?, joki? augal?, nieko… D?l šios priežasties jie beveik visus prieskonius ar labiau mums ?prastus dalykus – importuoja. Kol tai buvo sud?tinga, vyravo tradicinis maistas, kuris ir yra gana unikalus, ta?iau dabar – moderni Islandijos virtuv? niekuo nesiskiria nuo europietiškos.

kelione Islandijoje

O d?l toki? vaizd? – labiausiai verta ten važiuoti…

Vytauto nuotraukos: Facebook.com/fotoliunas

>>> Laukite 2-osios dalies…

Capo – Kaune ne viskas prarasta

Jau girdim nepasitenkinusius kaunie?i? balsus, ginan?ius savo miest?. Viskas gi ok, mes tik švelniai erzinam, nes žinom, kad tokio pob?džio pasakymai apie Kaun? visada sukelia kaunie?i? pykt?. Tai si?lom ? visk? ži?r?ti šiek tiek papras?iau ir tada viskas bus gerai. Fainas tas Kaunas.

Tikrai nesijau?iam Kauno restoran? ekspertais, nes šiame puikiame mieste lankytis tenka itin retai, tad galime pasigirti vos keliais (na, gal ir keliolika) apsilankymais maitinimosi ?staigose.

Š? kart? buvo paklausyta vietini? ir išsirinkta gana nauja, bet jau populiari vieta – Capo. Facebook‘e patys apie save rašo, jog tai picerija ir vynin? vienu metu. Na ok, tikriausiai galima ir taip. Restoranas ?sik?r?s visai ne Laisv?s al?joj ar Vilniaus gatv?je, o giliau tarp Senamies?io nam?, tai jeigu esat tokie pat reti sve?iai, kaip ir mes, tikriausiai šios vietos taip lengvai nerasit.

Restoranas iš lauko. Labai gražiai atrodo.

Restoranas iš lauko. Labai gražiai atrodo. Ži?r?ti ? duris iš kair?s :)

Tai turim pripažinti, kad pirmas ?sp?dis vos ??jus yra labai geras – kažkas tikrai nuoširdžiai pasisteng? su restorano interjeru, viskas labai gražu, ?domu ir vientisa. Ir nuolat esanti smagi prieblanda labai tinka ilgiems vakarams su skaniu maistu ir buteliu (-iais) vyno.

Malk? prid?ta visur, bet toks stilius bent jau mums pasirod? labai priimtinas.

Malk? prid?ta visur, bet toks stilius bent jau mums pasirod? labai priimtinas.

Bet mes vyno t? vakar? neg?r?m, nes užsukom trumpam – pavalgyt, patikrint, ar viskas fainai su ta vieta ir, apsisukus ant vienos kojos, jau reik?jo maut v?l atgal ? mylim? Vilni?.

Žmoni? ten paprastai b?na,  tad nejaukiai nesijausite

Žmoni? ten paprastai b?na, tad nejaukiai nesijausite.

Kadangi vieta prisistato kaip picerija, o vietiniai netgi teigia, kad ten picos yra geriausios Kaune, užsisak?me pic?. Na tai geros tos picos tikrai. Matosi, kad chebra ten supranta, k? daro. Kainos skiriasi nuo 5 iki 7 EUR už pic?. Tikriausiai šiais laikais visose normaliose vietose kainos yra labai panašios.

Foto ned?sime, labai baisios gavosi, pic? grož? jums teks ?sivaizduoti.

Dar ten yra ir kitoki? patiekal? – užkandži?, pastos ir pan. Be to, turi jie ir dienos pietus, kasdien vis ?kelia ? FB profil?, apži?r?jus kelet? pasi?lym? pirma mintis kyla, kad nor?tume ten pietauti kasdien.

Ir pabaigai, apie komunikacij? – šiaip viskas gražu marketingine prasme – vientisas stilius ir gražus logo, bet esmin?s informacijos apie restoran? internete tr?ksta. Vis? pirma, niekur ne?manoma rasti meniu, online yra tik pic? meniu, bet tai juk dar ne viskas, k? jie turi. Ir šiaip – kai toks gražus interjeras, tai galima ir pasigirti, o foto FB kažkaip neradome apie tai.

Bet kuriuo atveju, vieta tikrai verta d?mesio, tad keliaukite ten ir m?gaukit?s vasara ir geru maistu.

Pic? prisiragavusi,
Degustatori? komanda

MENIU:itališkas
KOKYB?: gera
KAINA: šiais laikais visose panašaus lygio vietose kainos yra irgi labai panašios
ALKOHOLIS: sako, kad tai vynin?, bet turi ir visoki? kitoki? g?rim?
APTARNAVIMAS: viskas labai gerai
VIETA: Palangos g. 9, Kaunas
INTERNETE: Facebook
SUBALANSUOTA: pasiilgusiems itališkos vasaros