Ponas kebabas… dienos pietums arba tikras Stambulas Vilniuje

Jei kada lank?t?s Stambule, tikriausiai, vos už?j? ? „Marmar?“ atpažinsite vien? iš t?kstan?i? restoran?li?, kuriuose dažniausiai s?di vietiniai ir l?tai gurkšnoja arbat? iš savo tradicini? miniati?rini? puodeli?. Kažkur fone – besisukiojantis vir?jas retkar?iais š?kteli užsakymo pavadinim?, o pakviestasis tingiai kulniuoja jo pasiimti. Beje, ne itin prabangi aplinka ir garsiai plyšaujantis televizorius – ne k? mažiau svarbus atributas.

kebabine marmaris (2)
Pasirodo, panaši vieta yra ir Vilniuje. Ir taip, tai tas pats m?s? jau pamin?tas „Marmaris“.

Atsiradome jame kiek netik?tai, kankinami kasdien?s dirban?i? žmoni? problemos: „Kur valgysim dienos pietus? Ne… ten nenoriu – jau nusibodo. Ne… ten pra?jus? kart? buvo labai neskanu. Neeee!“.

Paskutin? akimirk? kolega prisimin?, jog eidamas ? darb? pasteb?jo netoliese esan?i? kebabin?, si?lan?i? dienos pietus. Šis jo komentaras buvo, grei?iau, buvo juokas, bet, kaip sako protingi žmon?s, kiekvienam bajery yra dalis bajerio. Taip „juokas“ virto k?nu, o mes ragavome dienos pietus kebabin?je.

kebabine marmaris (1)
Beje, kebabin? – tikrai skai?iuoja ne pirmus metus. Nuo kit? ji skiriasi dar ir tuo, jog niekada nepretenduoja ? „Va ?ia tai geriausias Vilniaus kebabas“ nominacij?, o lankytojus kvie?ia pris?sti prie gan?tinai padoriai atrodan?i? staleli? bei pavartyti žurnal? apie Turkij?.

Dienos pietums visuomet gausite kokios nors turkiškos sriubos ir, žinoma, kebab?. Kadangi žalio supratimo neturime kokiu pagrindu yra atrenkami „Va ?ia tai geriausias Vilniaus kebabas“ nominantai, tiesiog pasakysime, jog tiek sriuba, tiek kebabas – normal?s.

kebabai marmaris (2)
Tiesa, kiek nustebinti gali tas faktas, jog j?s? niekas nepaklaus: „Kuoks padažas? T?rim ?esnakynis, myksas ir aštr?“. Padažo ? kebabus „Marmaryje“ – nededa. Jei jo labai tr?ksta, tai ant stalo visuomet yra pora padaž? – ke?upo ir majonezo pagrindo. Norit – dedat?s, nenorit – ne. Kiek teko skaityti, šios kebabin?s savininkui turkui labai jau keistas pasirod? lietuvi? ?protis d?ti padaž? ? kebabus (panašiai kaip italai kraupsta matydami ant picos varvinam? ke?up?) ir jis nusprend? to nedaryti. Ties? pasakius – taip tikrai skaniau ir… sveikiau.

kebabai marmaris (3)
Ant stalo rasite ir džiovint? aitri?j? pipir?. Pastaruosius gal?site puikiai panaudoti, jei pasirodys, jog sriuba – nepakankamai aštri.

Beje, kalbant apie tai, k? paragauti verta, tai vietoje gaminami turkiški desertai. Kadangi mes d?l j? galime nusigraužti pirštus – visuomet bent vien? ragaujame. Ypa? baklava, kuri ten yra visiškai tobula.

Dar mums labai patinka ?ia parduodamas „Ayran“, kurio galima paragauti ir vietin?s gamybos. Patiems smalsiausiems – verta gerokai pavartyti meniu. Patiekal? gausyb? ir pavadinim? ?vairov? sufleruoja, jog ten tikrai galima paragauti turkiško maisto.

kebabai marmaris (1)
„Marmaris“, tarp kitko, turi ir „halal“ sertifikat?. Tai reiškia, jog ten gaminamas ir parduodamas maistas – atitinka islamo ?statymus ir yra tinkamas vartoti šios religijos išpažin?jams. Na, o tiems kurie pasitiki technologijomis – „Foursquare“ paskyroje apie „Marmar?“ prirašyta labai ger? komentar?. Kai kurie j?, iš Lietuvoje gyvenan?i? turk?, kurie teigia, jog tai – tikra turkiškas virtuv?.

Paskutinis dalykas, kur? b?tinai norisi pamin?ti – lankytojai. J? pasteb?jome net ir kostiumuot?, tod?l jei nety?ia sugalvosite ten užsukti – nesibaiminkite. Balta varna neb?site.

MENIU: turkiškas restoranas
KOKYB?: iš paži?ros švaru ir pakankamai skanu
KAINOS: nedidel?s, pagrindini? patiekal? – vidutin?s
ALKOHOLIS: sp?jam, n?ra
APTARNAVIMAS: kaip kebabin?je (nors apie patiekalus papasakoja maloniai)
VIETA: Šev?enkos g. 6 / Algirdo g. 23, prie Mindaugo „Maximos“
SUBALANSUOTAL: keliones ? Turkij? prisiminusiems arba norintiems išbandyti kažk? nauja

Jei nukankins „Sodra“, maistas „Sodrut?je“ – nepad?s

J?s niekada nepagalvojot, jog „Sodros“ b?stin? Vilniuje labai jau primena Saurono tvirtov? iš Žied? valdovo trilogijos? Virš amžinai prasižiojusio piltuv?lio tetr?ksta nuolat švie?ian?ios akies… Architekto b?ta ryškiai jau?ian?io potekstes, o mums visuomet m?sle liks faktas, jog šis pastatas taip niekada ir nesusilauk? sav?s vert? paty?i? mieste. Tiesa, gal jos ir buvo, bet Degustatoriai tuo metu krimto Leokadijos keptas bandeles mokyklos valgykloje ir nieko nepasteb?jo.

dienos pietus, sodrute

Kaip ten beb?t?, net ir pa?iame neken?iamiausiame (gal neken?iamiausiu b?t? galima nominuoti ir VMI, alia ta bent jau nauja ir ne tokiam užkampyje) pastate Vilniuje – duoda valgyti. O kaip kitaip. Ten, viduryje niekur, vietoje, kuri? sunku jau ir Vilniumi vadinti, manome, nelabai ir yra kur dar pavalgyti.

Tod?l visi „Sodros“ darbuotojai ir ilgiau ten užsib?nantys sve?iai, kuriems tenka „pralaukti“ piet? met? – renkasi… ta-da-da-daaaam… „Sodrut?je“! Taip. Tai viena t? unikali? viet? mieste, vis dar išlaikiusi? pirmojo nepriklausomyb?s dešimtme?io tradicij? pavadinimus maitino ?staigoms, spekuliant? irštvoms ir pirmiesiems uab‘ams duoti jungiant vardus, mažybinant juos bei kitaip iškraipant. Taip iš Nijol?s ir Algimanto šeimos verslo atsirado kavin? „Algnija“, taksi firma tapo „Taksita“, o saugos ?mon? – „Sauguva“. Remiantis tokiomis pa?iomis taisykl?mis „Sodrut?“ taip pat tapo tuo, kuo yra ir šiandien.

Lank?m?s ten iškart po piet? met?, tod?l kai kuri? patiekal? jau nebebuvo. Ta?iau, galime pasidžiaugti, jog kaip ir kiekvienoje save gerbian?ioje valgykloje, „Sodros“ darbuotojams pateikiami keletas pasirinkim?. Kažk? beveik priimtino (jei smarkiai nesigilins ? sud?t?) gali susimeistrauti vegetaras, yra kurios nors r?šies blyn?, kotletas, keletas salot?, ? kurias, kažkod?l, visose valgyklose reaguojama kaip ? užkand?, o ne potencialiai visavert? patiekal?.

dienos pietus, sodrute

Kompotas, bandel?s ir kiti valgykl? priedai – taip pat greta. Beje, tikriausiai geriausias dalykas „Sodrut?je“ – visai pus? velnio kavos aparatas, kuris bent jau išvaduoja nuo snaudulio. Beje, puodeliai – nestandartiškai dideli.

Mes ragavom šaltibarš?i? (kurie gal ir buvo neblogi) su labai labai labai prastomis bulv?mis. Iš kur išgaunamas tas valgyklinis bulvi? kartumas – reik?t? kada pasiaiškinti detaliau. Dar ragavom „valgykla style“ bandeli?, kurios, ties? pasakius, visada visai patiko. „Sodrut?“ jas iškepa arba gauna taip pat visai neblogas. Ta?iau bulviniai ar bent jau tokie tur?j? b?ti blynai… na, kaip ?ia pasakius. Žinot, tas aliejus…

Beje, atkreip?me d?mes? ? tai, jog „Sodrut?je“ parduodamos dar ir cigaret?s. ?ia nuo nerv?, matyt, prireikia.

MENIU: valgykla, pagal geriausias „Rekomenduojam? patiekal? valgykloms“ tradicijas
KOKYB?: valgykla, eiti iš b?dos
KAINOS: verkia Vilniaus centre dirbantieji „Sodros“ kotlet? kain? matydami
ALKOHOLIS: bent jau tur?t? gal neb?ti…
APTARNAVIMAS: su vietiniais klientais, gird?jom, labai maloniai kalb?josi
VIETA: „Sodra“, Voldemorto r?mai, 1 aukštas
INTERNETE: www.sodra.lt
SUBALANSUOTA: dirbantiems „Sodroje“

„Iris?“: dienos piet? vieta nesik?dinantiems

Vis dar pasitaiko Vilniuje t? kažkokiais mistiniais b?dais miesto užkampiuose išsilaikiusi? viet?, kuriose maist? gamina tetut?, labai primenanti kaimyn? iš tavo kaimo, o porcija – Kal?das pas mo?iut? (aka „D?k dar to cukraus, gi ne karo metas“). Ir negali, žmogau, sk?stis. Pats at?jai, pats ir suvalgyk. Joki? „gal pus? porcijos“. ?ia – taip neb?na.

Kijevo kotletas

Kijevo kotletas

Žodžiu, „Iris?“ ?sik?rusi Algirdo g-v?je. Nei milžinišk? biur? pastat?, nei ko panašaus aplink nerasi. Rajonas, kuriam buvo žad?ta China Town ateitis gal? gale liko gan?tinai neišskirtinis ir kiek nuobodokas. Na, nebent susidom?jim? sukelia keistos parduotuv?l?s, kuri?, tikriausiai, prireikia kart? gyvenime. Pavyzdžiui, kada pastar?j? kart? lank?t?s vaistini? žoli? prekyviet?je? (Jei prireikt? – viena jau daug met? veikia kaip tik greta „Iris?s“.)

„Iris?“ sukurta išskirtinai dienos pietums – restoran?lis dirba nuo 10 iki 17 val. Joki? alkoholini? g?rim?, tik maistas ir kompotas. Net nesame tikri, ar yra kavos. Tiesa, niekada ir neband?me užsisakyti. Meniu, beje, taip pat n?ra. Patiekal? pavadinimus, kuriuos galite rinktis t?dien perskaitote lentoje prie ??jimo. Bet dar geresnis variantas – pri?jus vienai iš padav?j?, tiesiog pasiklausti k? šiandien rekomenduoja.

Vienas iš kepsniuk?

Vienas iš kepsniuk?

Patiekal?, beje, b?na keli? r?ši? ir kain? kategorij?. Sriuba, dažniausiai, viena (tiesa, vasar? kone visada dar b?na ir šaltibarš?i?). Salot? m?g?jai visuomet ras salot?. Su vištiena ir koki? nors daržovi? arba su feta s?riu. Tiesa, pastarosios nors ir atrodo gan?tinai ?sp?dingai, ta?iau tikrai n?ra „Iris?s“ specializacija. Juk salotos – salotomis, ta?iau padažas ne k? mažiau svarbus ingredientas…

Dar kepsniuk? (š? kart? su gausiu užkepu)

Dar kepsniuk? (š? kart? su gausiu užkepu)

K? išties vert?t? rinktis – milžiniškus pagrindinius patiekalus. J? visuomet keletas b?na kiek pigesni? ir kiek brangesni?. Kiekvien? dien? ir savait? – vis kažkas kita. Nuo baland?li?, blyn? ir blyneli?, cepelin?, Kijevo kotlet? iki žuvies patiekal?, befstrogen?, sovietini? valgykl? kulinarinio šedevro „J?rat?s“ kepsnio ir pan. Retkar?iais pavadinimai b?na tokie egzotiški, jog tenka dar ir pasiaiškinti patiekalo sud?t?.

Pastarieji – tikrai geri. Tikrai ne subtil?s, bet geri. Jei reik?t? pasirinkti vien? žod? apib?dinti „Irisei“ (tiek maistui, tiek aplinkai), geriausiai tikt? „namin?(-iai)“ ir visos šio žodžio variacijos. „Namin?“ dar ir tod?l, jog giliu Degustatori? komandos ?tarimu klientus „Iris?je“ aptarnauja mama ir dukra. Nepatvirtint? gand? teigimu, joms šis restoran?lis ir priklauso.

Vištienos salotos (kad mažai nepasirodyt?), o fone - gaiva, patiekama pietaujantiems

Vištienos salotos (kad mažai nepasirodyt?), o fone – gaiva, patiekama pietaujantiems

Atskiro gero žodžio reikalauja Kijevo kotletas. Jei j?s? buvimo metu pastarasis puikuojasi meniu – jau žinote k? imti. Beje, „Iris?“ gerbiame už tai, jog žmoni? stengiasi nepainioti. Jei meniu – Kijevo kotletas, tuomet jis gamintas tradiciniu b?du, o viduje – sviestas su žolel?mis. Ta?iau jei tai – kijevukas, tuomet viduje rasite s?rio.

Beje, atkreipkite d?mes? ? interjer?. Galb?t jums ir nebus labai gražu, bet b?tinai apžvelkite vis? patalp?. Unikalus detali? derinimas ir… tikrai nemažai laiko investuota ? vis? š? reikal?. Kavos pupel?mis dengtas baras ir staliukai pirmame aukšte, drugeliai tiek ant sien?, tiek tokios pa?ios stilistikos – ant pagalv?li? bei šviestuv?.

?domesn? Azijos virtuv?s "versija". Atrodo simpatiškai kaip užkandis, bet kai užkandis tampa dienos pietumis - gal nelabai...

?domesn? Azijos virtuv?s „versija“. Atrodo simpatiškai kaip užkandis, bet kai užkandis tampa dienos pietumis – gal nelabai…

Na, ir žinoma, jau, tikriausiai, nekantraujate sužinoti kiek dienos piet?s jums kainuos? Kompotas, sriuba ir brangesnis ar pigesnis patiekalas (priklausomai nuo to, k? išsirinksite) varijuos tarp 9 ir 12 Lt.

Tiems, kas persivalgys ir planuos kit? kart? paprašyti pus?s porcijos, jau užsimin?me straipsnio viršuje, taip neb?na. Ta?iau, k? tikrai galite padaryti – nesuvalgyt? pus? nusinešti ? darb?. Vakarienei.

MENIU: lietuviškas ir europietiškas
ALKOHOLIS: ne
SUBALANSUOTA: dienos pietums
KAINOS: 9-12 Lt
DARBO LAIKAS: 10-17 val.
VIETA: Algirdo g-v? (greta kampo su Naugarduko g.)
INTERNETE: n?ra (šypt!)

Linas Sam?nas: vieta su savo nuostatom

Kiek ni?rok? lapkri?io popiet? degustatoriai užsuko piet? ? nediduk?, bet jauk? Lino Sam?no restoran?l?. Iš patikim? šaltini? gird?jome, kad tradicin?s piet? pertraukos metu gali neb?ti vietos, tad ?plaukiam ? šilt? patalp? po pirmos, ta?iau vis tiek su rezervacija.

Tik ??jus, nos? kutena maisto kvapai, juk ir staliukai, ir virtuv? vienoje patalpoje. Virtuv?s dalyje mikliai zuja du vir?jai, vienas iš j? pats Linas – maloniai pasisveikina, pasikalba, priima užsakym? ir gr?žta atgal ? savo pirmaprades valdas. Tai viena iš t? itin ret? viet? m?suose, kur virtuv?s vadas ir savininkas tiesiogiai bendrauja su klientais, klausia, domisi, kaip maistas – už tai didžiai gerbiam.

Mums patinka, kad meniu kei?iasi kasdien, ir jis visas telpa juodoje lentoje vienoje iš virtuv?s sien?. Visuomet yra sriubos, salot?, užkandži? pasi?lymas, karštas patiekalas ir desertai. Taip pat gerbiam už pastangas gaminti patiekalus iš sezonini? ir vietos [lietuvišk?] produkt?.

Visi patiekalai, kuriuos t?dien ragavome, spinduliuoja paprastumu, ta?iau su šiuolaikišku akcentu – kokybe ir meile abejoti ne?manoma. Pirmiausia skanavome salier? ir svog?n? kremin?s sriubos už 10 lit?.

IMG_1659

Salier? ir svog?n? kremin? sriuba

Burok?li?, obuoli? ir pup? salotas už 7 litus. Salotos buvo pagardintos naminiu majonezu.

IMG_1657

Burok?li?, obuoli? ir pup? salotos (nuotrauka ne itin kokybiška, degustatoriams ranka sudreb?jo)

?rienos ir obuoli? užkand? už 14 lit?.

IMG_1661

?rienos ir obuoli? užkandis

Baland?liai, ?daryti aviena ir perlin?m kruopom, buvo tiesiog tobuli, kainavo 18 lit?.

IMG_1663

Baland?li? iš ties? tur?t? b?ti 2 vienoje porcijoje, bet ?vertinus degustatori? galimyb?s, dalinom?s vien? porcij? dviems. Padažas buvo tieisog dieviškas.

Galiausiai piet? meniu baig? s?rio pyragas ir gervuogi? žel? (kainos nepamenam, nuotraukas pamiršom, bet buvo nenuneigiamai skanu) – apsalo širdis.

Keli dalykai, kuriuos verta žinoti prieš išsiruošiant piet?: restoranas dirba tik pirmadieniais-penktadieniais nuo 11 iki 4, taip pat restorane n?ra alkoholio, ta?iau yra nat?rali? lietuvišk? sul?i? bei vaistažoli? arbatos.

Degustatoriams patiko ir tikrai sugr?šim ? š? restoran?, kuriame n?ra vietos „greitai, pigiai ir daug“, ta?iau kur pilna „šiltai ir kokybiškai“.

MENIU: Kuklus apimtimi, ta?iau gebantis nustebinti.

KOKYB?: Puiki, paprasta, bet ne prasta.

KAINOS: 7-20 lit?.

ALKOHOLIS: N?ra.

APTARNAVIMAS: Puikus, ypa?, kai aptarnauja virtuv?s šefas.

INTERNETE: Tinklapis ?ia, FB ?ia.

SUBALANSUOTA: norintiems pasim?gauti skaniais pietumis.

Jaukiai nusiteikusi,

Degustatori? komanda

 

PAPILDYTA! „Akivarai“ – kai viršijami visi l?kes?iai

Akivarus suradome visai nety?ia, šmirin?damos su drauge po miest? ir ieškodamos kokios neblogos vietos lauke pris?st ir pavakarieniaut po nesunkios darbo dienos. Jau planavome sukti kur giliau ? susiraizgiusias Senamies?io gatveles, kai prie buvusios Fluxus Ministerijos, Jakšto g. pamat?me tolumoje kelis staliukus lauke. Iš labai labai prastos atminties iškilo kažkokie neaišk?s draug? artai paž?stam? vap?jimai apie „kažkok? nauj? alubar?“. Vieningai nusprend?m bent jau prasukt pro šal? ir ?vertint meniu.

Jau beveik nor?jome mauti lauk, nes nebuvo laisv? staliuk?, bet malonus ilgaplaukis vikingas (ar žuv?das) pasi?l? kelias minutes palaukt, nes staliukas „va jau beveik išeina“. Susigund?me, nes akies krašteliu matytame meniu žvilgsnis jau buvo sp?j?s užkli?ti už alubariui neb?ding? prašmatniai ir skaniai aprašyto maisto.

Kadangi taip jau sutapo, kad bent trys netoliese esan?ios Kašton? gatv?s butai yra gausiai apgyvendinti m?s? draugais, jie vienas po kito prad?jo l?sti iš savo buveini? iki Ikiuko nusipirkt ko nors vakarienei, ta?iau galiausiai paskendo akivaruose kartu su mumis.

Taigi, nors iš paži?ros ir grubaus pirmo ?sp?džio Akivarai primena klasikin? alubar?, ta?iau „alubaris vulgaris“ jo tikrai nepavadinsi. Nuo nudrožt? viet? kaip Alaus namai, Apuokas, BIX, you name it… jis smarkiai skiriasi šauniu meniu, kuriame rasite tikrai subtili? patiekal?, puikiausiai tinkam? gal ne aukš?iausios prabos restoranams, bet pagarbos vertoms vietoms. Pvz.: alubariams tikrai neb?dingi tokie patiekalai kaip anties kr?tin?l?, otas, lašina, jautienos antrekotas.

Kadangi nebuvome nusiteik? rimtai vakarienei, o daugiau kažkokiems užkandžiams ir alaus ragavimui, išband?me avienos ?ili (pasirodysime labai neprofesionaliai, bet pamiršome nufotkint…), baravyk? risotto ir šiltas bulvi? salotas su r?kyta lašiša.

Jeigu konkre?iai apie kiekvien? patiekal?, tai avienos ?ili buvo skanu, bet visai ne ?ili. Degustatori? komandos nariai yra labai jautrios asmenyb?s, ir b?name labai nuli?dinti, kai viena rašoma meniu, o kita duodama po nosimi ragauti. Jeigu tai n?ra stipriai aštri m?sos sriuba, tai ir nereikia jos vadinti ?ili, galima vadinti tiesiog sriuba arba troškiniu. Tik nereikia suteikti žmon?ms vilties ir tada j? sudaužyt. Nes žmon?s dažniausiai s?moningi užsisakin?ja ?ili. Argi kas nors gird?jote, kad sve?ias sakyt? „gal galite man paruošti neaštr? ?ili“. Aš tai ne. Nes ?ili turi privest iki ašar?. Kiekvienas k?snis turi b?ti šiek tiek per prievart?, bet kartu ir laukiant malonaus karš?io visame k?ne. G?da prisipažint, bet man iki šiol viena iš skaniausi? ?ili sriub? yra ?ili picoje.

Baravyk? risotto yra vertas koki? 8 bal? iš 10. Neduodam maksimumo grynai d?l šefo neapsiži?r?jimo – ryžiai buvo sunkiai kramtomi, t.y. ne visai išvir?. Risotto yra nors ir paprastas gaminimo prasme, bet reikalaujantis daug kantryb?s patiekalas. Kažkod?l italai m?gsta visokius ilgai gaminamus patiekalus. Taigi, šefui kantryb?s tikriausiai t? kart? neužteko. Bet visa kita – tiesiog pasaka, baravykai buvo tikrai nuostab?s, buvom tikrai maloniai nustebinti intensyvaus gryb? ir padažo skonio. Puikiai! Ir tik 15 lituk?, už kuriuos gauni tiek, kad nepaj?gi sukimšti.

Atrodo gal ir nekaip, bet skonis superinis!

Ir dar buvo ragauta kito puikaus patiekalo – salot? su saldžiosiomis bulv?mis ir lašiša. Ar bulv?s buvo tikrai saldžiosios, mes lyg ir abejojame. Kad saldžios jos buvo tai faktas, bet ar saldžiosios (tokia bulvi? r?šis) tai velnias žino. Bet tai, žinokit, n?ra svarbu, kai gauni štai toki? l?kšt? spalv?, kvap? ir skoni?.

Spalv? palet? salotose su saldžiosiomis bulv?mis ir r?kyta lašiša

Beprotiškai fantastiška! Du šauniai derantys padažai, daug žuvies, 10 lit?! Aš jau žinau, kur l?ksite šiandien tik pasibaigus darbams ;)

PAPILDYTA. Teko ir v?l lankytis toje vietoje. Kadangi vienas žmogus rinkosi tas pa?ias lašišos salotas, o kitas – t? pat?, k? ir aš, tai turime tik vien? patiekal? aprašymui. Taigi – salotos su karšta vištiena. Pirm? kart? matau, kad salotoms naudojama m?sa b?t? apkepta migdol? drožl?se, bet tai buvo super. Labai geras sprendimas. Ir šiaip – skani vištiena ir geros salotos. Ko nor?josi – intensyvesnio padažo skonio, nes buvo toks neypatingas. Kaina – 12 lit?. Vaizdas l?kšt?je – labai viliojantis.

Salotos su karšta vištiena. Gražu paži?r?t

Ir dar yra puikiausio alaus, visoki? pigi? kokteli? (draug? išmauk? milžin? Bloody Mary už 12 pinig?). Visas meniu, visas interjeras ir daug patiekal? rasite j? Facebook profilyje. Dar turi visiškai šaunius dienos pietus.

Galiausiai išbuvome ten iki baro užsidarymo, išg?r?m kokius 25 bokalus alaus (neišsig?skit, ?ia maždaug 7 žmon?s, dauguma vyrai), smagiai pasijuok?m kartu su vikingu ir nusprend?m tikrai ten gr?žti ne kart? ir ne du.

MENIU: Europos virtuv?.
KOKYB?: Tikrai labai geras maistas. Sakytume, kad gal?t? b?t netgi brangesnis.
KAINOS: visi atras kažk? tinkan?io. Kainos labiau mažesn?s, nei didel?s.
ALKOHOLIS: vyrauja alus, bet vikingas gali pagaminti vos ne belen kok? j?s? užsimanyt? kokteil?. Stipri?j? g?rim? irgi nud?tos kelios lentynos.
APTARNAVIMAS: familiaru – mus iš karto prad?jo tujinti. Kita vertus, esam jaunos žavios merginos, tai visai ne?sižeid?m. Solidi vidutinio amžiaus pora tikrai sulaukt? kitokio aptarnavimo.
VIETA: Jakšto 5, Vilnius, einant link up?s nuo ex Fluxus Ministerijos.
INTERNETE: FB
SUBALANSUOTA: M?gstantiems skan? al?, skan? maist? ir roko muzik?.

Maloniai nustebinta,
Degustatori? komanda

Mojitos – blankesn? Cactus kopija

Mums labai patinka Cactus baras, apie kur? jau esame ?ia raš? ir tikrai visai šauniai pagyr?. Cactuse buvom senokai, bet tikriausiai ten viskas kaip visada. Tod?l nusprend?m išbandyti nauj? Cactuso brol? – Mojitos. Savininkai tie patys, tad ir koncepcijos tik?jom?s atitinkamos.

Pirmoji pažintis su baru ?vyko netik?tai, gal tai buvo diena, kai nusprend?me išbandyti k? nors naujo ir neiti eilin? kart? ? Billy Joel apdainuot? viet?, kuri? jau seniai ne tik Degustatoriai, bet ir to baro personalas vadina m?s? antraisiais namais. O gal ir proga kokia buvo. K? ?ia beprisiminsi… Ir tai, k? ten išvydome savaitgalio nakt?, buvo tikrai baisokoka. Ne visi Degustatori? komandos nariai buvo pakraup?, bet buvo ir toki?, kurie dar ilgai vaikš?iojo išsižioj? ir purt?si nuo nervini? traukuli?.

Kod?l? Nes vaizdelis primin? pig?, prast? provincijos pakraš?i? kabok?, ? kur? vietos aukštuomen?s pažibos traukia pasidabinusios savo išeiginiais sijonais. Kažkaip seniai jau buvom mat? kabok? Vilniaus Centre, ? kur? žmon?s ateina išsipuoš?. Bet ?ia skonio reikalas. M?s? skonis toks, j? kitoks. Dar buvo tragiška muzika ir daug d?m? šoki? plaš?iatkoj. O suvis geriausiai atrod? barmen?s – vis? vyr? laimei, buvo aprengtos vienodomis drabuži? skiaut?mis arba liekanomis, nes nu ten tikrai ne drabužiai… Žodžiu, supratot, apie k? mes. Ir tikriausiai jau supratot, kad vakare mes ten daugiau niekada neisim.

Vis d?lto, susidom?jome j? virtuve ir užsukome išvaikš?iojusios vis? Totori? g. ir išstudijavusios visus si?lomus dienos meniu. Oj kiek toje gatv?je pasirinkimo, net galva sukasi! Atsimenant Cactuso laikus, sukame ? Mojitos, esant? ant kampo su Labdari? g., kur seniai seniai buvo pankuojan?io jaunim?lio vieta Žalia Pap?ga, po jos ten buvo Chaplinas, o dabar at?jo eil? kubietiškiems ritmams.

Dienos pietums – barš?iai su baravykais ir kiauliena, mandrai suvyniota su s?riu, paprika ir dar velnias žino kuo. Nusprend?m, kad tinka.

Dienos metu ta vieta ?gauna visai kit? aur? – ten buvo visai jauku, malonu s?d?t, žmoni? ne itin daug, viskas kult?ringa ir primena vyresn?j? brol? Bokšto g.
Labai maloniai nustebino ant kiekvieno staliuko esantys buteliukai su aliejumi ir balzamiku. Na šaunuoliai, tikrai, mus labai patiko! Ta?iau…

Padažai. Respektabilu

At?jus laikui valgyti sriub? paaišk?jo, kad jai žiauriai tr?ksta druskos, kurios ant staliuko nebuvo. Teko eit ieškot prie baro. Ir sriuba m?s? nesužav?jo, pr?ska, gryb? skonis visiškai ne?simintinas, grietin? netirpsta. Nesužav?jo. Deja, bet negalime nieko gero pasakyt.

Skaniosios bandel?s matomos antrame plane.

Antra vertus – giriame bandeles, kurios buvo beveik perpjautos per pus? ir ?trintos ?esnakais. Labai skanu.

Pagrindinis patiekalas buvo visiškai neypatingas ir mus gerokai nuvyl?. Vis d?lto, nedarome verdikto ir neraginame ten neiti. Gal šiandien vir?jui bloga diena, gal ir mums šiandien bloga diena. Galime sakyti tiek – b?tinai nueisim dar kart? ir bandysim atsigriebt.

Suktinukas galvos neapsuko. L?kšt?je matomas neproporcingai didelis por? kiekis.

Pabaigai, puiku pas juos yra tai, kad turi ne tik dienos pietus, bet ir dienos g?rim? už 1 lito kain?. Pvz.: sangrija, vyras, romas etc… V?l primena Cactus?.

Apie Lotyn? Amerik? svajojanti,
Degustatori? komanda

MENIU: viskas yra aliuzija ? Lotyn? ir Piet? Amerik?, yra visiškai visoki? patiekal?.
KOKYB?: pagrindinio meniu dar neragavome, o dienos piet?s normal?s, maistas šviežias.
KAINOS: vidutiniškos. Dienos piet?s ir kokteiliai netgi pig?s.
ALKOHOLIS: Mojito! Ir visi kiti kokteiliai.
APTARNAVIMAS: mergait?s jaunos, gražios, greitos.
VIETA: Totori? g. 11, Vilnius
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: kokteili? g?r?jams

Klaip?dos Senamiestis Vilniuje – kai kepsn? duoda už 12 lit?, daugiau klausim? nelabai ir kyla

Žmon?s kalba, kad Klaip?dos Senamiestyje veikia lygiai toks pat baras, tik ten maistas dar pigesnis, nei šios vietos rezidencijoje m?s? Senamies?io širdyje – priešais Prezident?r?. Turim pasakyti, kad paskutiniu metu jau?iam?s ten savotiškai – vis piet? ir alaus/vyno užsuka violetinio mitingo atstovai. Nesivelsime ? politik?/kriminalus, bet pagalvokite du kartus, jeigu turite rimt? problem? su mitinguotojais, nes ten j? tikrai neišvengsite.

Žmon?s taip pat sako, kad padav?jai/barmenai irgi suvežti iš Klaip?dos. Mes tiksliai nežinome, bet personalas mums ten patinka – draugiški ir profesional?s vaikinai dirba.

Interjeras viduje neišsiskiriantis, nieko labai ypatingo, baras ?rengtas pusr?syje, tai paprastai ten b?na gana šalta. Ta?iau dabar vasara ir niekam nereikia s?d?t viduje. Dabar ten reikia s?d?t lauke, kuriame pristatyta kokie 5 staliukai ir atsiveria puikus vaizdas ? VU Filosofijos fakultet? ir Prezident?r? (beigi mitinguotojus). Kas man asmeniškai labai patinka – tai, kad s?d?damas lauke turi daug privatumo – automobiliai ta gatve važiuoja retai, žmoni? irgi nedaug vaikšto. Labai geras jausmas!

Na, o meniu…Visko ten labai daug, visokios salotos, kepsni? gausa ir pan. Yra ir meniu mažiesiems. Kalbant apie kainas – na jos maždaug juokingos…Šaltibarš?iai – 4 litai, namin?s salotos su kumpiu – 6 litai, silk? su bulv?m ir varške – 8 litai.

Šaltibarš?iai yra tiršti ir skan?s. Ir dar duoda bulvi?-g?ly?i?, jei b?nate geras

O geriausia yra viena meniu kategorija, kuri vadinasi „Mažieji kepsniai“. ?ia j?s? d?mesiui, mažieji kiaulienos (12 lt) ir vištienos (11 lt) kepsniai. Tai va. Tai kaip pas mam? ar mo?iut?. Tok? suvalgai ir ilgam pamiršti alk?.

Nedidukas kiaulienos kepsnys su gryb? padažu už 12 litas?

Mažasis vištienos kepsnys su avokad? padažu už 11 lituk?

O dar mums labai patinka, kad alus ten kainuoja 5 litus. Švyturio Extra ir Baltijos. Baltas alus kainuoja 6 litus, o Grimbergen kainuoja 8 litus.

Dar jie turi ?sp?dingai atrodan?i? desert? ir šiaip visoki? kitoki? maist?, kuriuos paliekam išbandyt jums.

O vietoj keptos duonos prie alaus yra si?lomos s?rio lazdel?s. Žemiau esanti porcija kainuoja 10 lit?. Yra toki? pa?i? su vištiena. Labai mums patinka!

Gal kiek ?domiai atrodantys s?rio piršteliai už 10 lit?

Dar ten b?na dienos piet?s, kurie kainuoja pigiau grybo. Porcijos didel?s ir viskas ten skanu. Yra m?siško patiekalo ir sriubos variacija už 10 ir vegetarams pritaikytas variantas už 8 lt.

N?r ?ia daug k? kalb?t, eikit ir m?ginkit patys. Ir d?kokit mums už ger? rekomendacij?.

MENIU: specializacija – kažkas panašaus ? pr?sišk?/vokišk? virtuv?. Turi beveik visko, ko tik galima užsimanyt.
KOKYB?: nieko ?tartino nepasteb?jom net pigiausiuose patiekaluose. Viskas atrodo šviežia ir skanu.
KAINOS: dienos piet? meniu – pigiau grybo – iki 10 lit?. Pagrindinis meniu irgi nesik?ndžioja, pigiau už daugel? vidutinišk? Senamies?io viet?.
ALKOHOLIS: kaip visur. Alus lietuviškas ir pigus, yra dar Grimbergeno. Žalios devynerios kainuoja 3 lt.
APTARNAVIMAS: visada pasitemp?s personalas. Ypa? mums patinka vienas barmen?, visus apib?giojantis, bajeri? paskaldantis ir labai draugiškas. Šaunuolis!
VIETA: S.Daukanto aikšt?, priešais Prezident?r?.
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: pinig? gailintiems, bet prisikimšti pilvus norintiems ir dar alumi užsigert m?gstantiems. VU studentai ten kasdieniai lankytojai.

Taupiai puotaujanti,
Degustatori? komanda

Piet?s su Prezidente kavin?je be pavadinimo

Šiandien prisimin?m, kad kaip tik priešais m?s? tautos vad?s r?mus kažkada buvo ?sik?r?s visai neblogas baras „Mergel?s FM“. Kažkuri? dien? pasteb?jome, kad buvusio baro vietoje veikia nauja kavin? (pavadinimo niekaip nesuradome aplink besidairydami), kuri si?lo dienos pietus už 10 lituk?.

Vištienos karbonadas - kaip pas mam?

Kadangi orai pasitais?, nusprend?m nepagail?t laiko ir nukeliaut patikrint naujos vietos. At?jome. Lauke stovi 6 staliukai. Šilta, tai s?dam lauke, ? vid? taip ir nebuvom nu?j?, tai nežinom, kas ten dedasi. Bet sprendžiant iš skamb?jusios muzikos (arba radijo stotis „P?kas“, arba „Lietus“), viduje aplinka netur?t? b?ti labai pretenzinga. Tad darome išvad?, kad sofistikuot? lankytoj? ten nelaukiama. Kadangi mes – žmon?s paprasti – pris?dome.

Pietums si?l? rinktis iš šaltibarš?i? ir švieži? kop?st? sriubos. Antram galima pasirinkti kažkok? mistišk? jautienos Azu (nepanikuokit, mes irgi tik šiandien sužinojom, kas tai yra, na ir tamsuoliai buvome…), Žemai?i? blynus, vištienos karbonad? ir kept? žuv? (atsakymas ? klausim?, o kokia gi ten žuvis, liko toks pat neaiškus, kaip ir kod?l Jacksonas iš juodo tapo baltas). Ir dar pasi?l? nemokamo kompoto. Gavome obuoli? skonio – mano stiklin? be obuoli?, koleg?s – su kr?va obuoli?. Pajau?iau diskriminacij?..

Sriuba buvo all right – joje radom ir daržovi?, ir gražiai sriubos pavirši? padengusi? krap?. Užskaitom. Toliau ragavom blynus, vištien? ir jautien?. Blynai tikrai dideli, nepermirk? aliejuje, padažas irgi neblogas. Kaip už 10 vargan? lit?, tai tiko. Vištienos karbonad? galite pamatyti nuotraukoje – jis tikrai buvo didelis ir skanus. Prie jautienos ir raugint? agurk? troškinio dar buvo nemažai virt? bulvi? ir daržovi?. Vidutinei moteriai suvalgyti sriub? ir antr? patiekal? gali b?ti išš?kis, taigi si?lome gerai pagalvoti prieš renkantis. Vyrams viskas tur?t? b?ti pats tas.

Žmoni? ten buvo nemažai – užimti visi staliukai. Tai rodo, kad žmon?ms dienos piet?s ten tinka ir patinka. Mes nusprend?me, kad kaip už 10 lit?, tai nereikia tik?tis kažko ypatingo, bet tai, k? gavome – mums tiko.

Pabaigai pasi?lymas padav?joms – jeigu nepasitikite savo atminties geb?jimais ir nuolat „perklausiate“ klient?, kogi jie užsisak?, UŽSIRAŠIN?KIT. M?s? paklaus? tris kartus, gird?jom, kaip tikslinosi ir su kitais klientais. Kažkaip neprofesionalu…

Be to – nerekomenduojame skubantiems, mums maisto teko gerokai palaukti. Pietavome apie valand?.

MENIU: na, galim kalb?ti tik apie dienos pietus, bet šiuo klausimu gerai ir smagu bent tai, kad yra keli pasirinkimai.
KOKYB?: su dienos pietumis, kai pastarieji kaštuoja vos 10 Lt – viskas gerai. Skanu.
KAINOS: miesto centre ir tik 10 Lt – geriau ir neb?na!
ALKOHOLIS: tur?t? jo ?ia b?ti, tur?t?, tik tiek, kad per dienos pietus gerti nerekomenduojama…
APTARNAVIMAS: na, jei jau ?ia eisit – kantrybe apsišarvuokit. Arba savo užsakym? – iš karto užsirašykite ant lapelio.
VIETA: prie Prezident?ros, po dešine, Vilnius.
INTERNETE: na, mes net pavadinimo niekur nepastebejome…
SUBALANSUOTA: dienos piet? s?skaita taupantiems.

Senus laikus prisiminusi,
Degustatori? komanda

„O‘Lounge“: puiki vieta poky?iams arba dienos piet?s „d?žut?se“

Kaip Degustatori? komandai ten patiko! Ir ne šiaip sau, o d?l garsi?j? „d?žu?i?”. Nes jei neb?t? d?žu?i? – „O’Lounge” tikriausiai neb?t? tuo kuo yra. Jei dar nesp?jote apsilankyti šioje Gedimino prospekto „naujienoje”, tuomet – tikrai rekomenduojame. Tiesa, Degustatori? komandai neteko ten lankytis vakarop, bet dienos pietus – „užskaitom” 100 proc. Ir net jau prad?jom ten vedžiotis draugus – lyg ? ekskursijas…

Dienos piet?s kainuoja 14 lit?. „O’Lounge” iš esm?s yra fushion virtuv?s pavyzdys, tod?l ir „dienpie?iai” ?ia yra b?tent tokie. Vis? pirma, sriuba. Labiau rytietiška, bet puikiai pritaikyta eurpietiškam (arba tiksliau lietuviškam) skoniui. O tuomet j?s? stal? ir pasiekia „d?žut?”. Tai iš ties? plastikin? d?žut?, suskirstyta ? kelet? atskir? dali? – bento (paplitusi Japonijoje). Vienoje – šiek tiek bulvi?, kitoje – salot?, tre?ioje – m?sos arba žuvies, o kamputyje – 6 nedideli sushiukai, patiekti tvarkingai, su imbieru ir žaliuoju krienu. Tiesa pasakius, net jei ir nepaj?gsite ?veikti sushiuk? – galite paprašyti, kad juos jums supakuot?.

Bento d?žut?. Tiesa, ši ne iš "O'Lounge'o", iš interneto, bet jei nety?ia su tokiomis nebuvote susid?r? - nor?jom, kad žinotum?t, kaip tai atrodo

Pietauti „O’Lounge” tikrai smagu d?l kiek kitokios dienos piet? formos ir ?vairesni? skoni?. Taigi, kai nusibos vis? r?ši? picerijos (Degustatori? komandos paprastai vadinamos „valgyklomis”) – puiki vieta poky?iams.

Interjeras, galb?t, ir ne pats jaukiausias bei patraukliausias, bet atrodo gana ?domiai ir moderniai. Plazminiuose televizoriuose plaukia ner?g?tai graž?s Lietuvos ir kit? pasaulio (ypa? Ryt?) krašt? vaizdai, o pro milžiniškus langus – Gedimino prospekto praeiviai.

„O’Lounge” (arba dar vadinam? „Orgazmus Lounge”) galite rasti Gedimino prospekte, šiek tiek pralenkus Lukiški? aikšt?, o jei tiksliau: Gedimino pr. 36, Vilnius.

MENIU: fusion tipo virtuv?.
KOKYB?: viskas labai gerai. Neragavome patys daug, bet nuži?r?j? k? atneš? kolegoms bei kas buvo ant kit? staliuk? – atrodo tikrai neblogai. Na, bent jau aplink tikrai skamb?jo „kaip skanu!“. Beje, turi ir burgeri?. Valg?m. Normal?s.
KAINOS: dienos piet?s – apie 14 Lt. Na, gal?t? b?ti ir pigiau, nes kuo toliau gyvenam, tuo labiau norim juos valgyti už 10-12 lt. Kitos kainos – pakankamai padorios ir pakankamai vidutiškos.
ALKOHOLIS: yra.
APTARNAVIMAS: kaip ant ko pataikysi. Mat?m labai miel? padav?ja, mat?m – nelabai. Mat?m toki?, kuri visk? prisimena ir toki?, kuri neprisimena nieko…
VIETA: Gedimino pr. 36, Vilnius.
INTERNETE: web.
SUBALANSUOTA: greitai b?gantiems ir tiems, kuriems nusibodo ?prastos vietos. Kadangi ?sik?r? nepatogioje vietoje, tai ten dažniausia eina aplinkini? ofis? darbuotojai. Tiesa, ten dar b?na ir prot? kovos, tod?l vakarais – galite išvysti b?rius žaid?j?.

Papietavusi,
Degustatori? komanda