„Papartis“ Kazl? R?doje – ?sp?dingos „freskos“ ir netik?tas kokteilis „Padai“

Jeigu tik kada važiuosit pro Kazl? R?d? – tik nemalšinkite alkio „Maximoje“ ar artimiausioje degalin?je. Juk Kazl? R?doje esti restoranas „Papartis“.

O ten rasite ne tik plat? ir ?vair? meniu, ?sp?ding? (tikrai labai labai labai ?SP?DING?) interjer? su spalvingomis freskomis beigi labai netik?tus kokteilius. Tik nesakykit, kad nenor?jot paragauti „Pad?“ arba išbandyti „Pikto“?

IMG_2216

Šiaip jau – tikrai labai graži iškaba

IMG_2215

O ?ia kiek apsnyguriuotas kiemas, kuris, sp?jam, vasar? tampa tikra malonum? oaze…

„Papartis“, tikriausiai, garsiausias Kazl? R?dos restoranas, veikiantis ne vienerius metus. Besipuikuojantis atskiru, gan?tinai uždaru kiemu, su vandens telkinukais ir juose besipliuškenan?iomis gumin?mis antimis, medin?mis pav?sin?mis ir panašiais liaudies mados elementais.

Tiesa, nors buvome ten šaltuoju met? laiku, bet ?tariame, kad smarkiau pašvietus saulei – lauke pris?sti tur?t? b?ti gan?tinai malonu.

IMG_2214

Gumin? antis ir…

IMG_2213

…vis dar kiemo elementai

Bet, BET, net jei atsidursite „Papartyje“ vasar? – b?tinai užsukite ir ? vid?. Vienas ?sp?dingiausi? restorano element? – visai ne meniu, o stulbinan?ios lub? „freskos“, atspindin?ios lietuviškos gamtos kait? skirtingais met? periodais.

Nuo gelstan?i? lap? virš kalvel?mis nus?t? lietuvišk? lygum? iki nuo sniego apsunkusi? egl?s šak?. Matot, net skamba romantiškai. Žodžiu, ši dalis – yra velniškai netik?ta, verta d?mesio, o jei kas kada suplanuos vesti kok? lietuvišk? restoran? interjer? „žurnal?“, tai š?j? – ten b?tinai reik?s ?traukti.

IMG_2201

Kraustom?s ? vid?, kur mus pasitinka fantastiško grožio freskos, vaizduojan?ios skirtingus met? laikus

Antras vertas d?mesio dalykas – kokteili? meniu. „VAU!“ efekt? pasiek?me kone per akimirk?. Nusprend?m ragauti du – „Padai“ ir „Piktas“.

„Padai“ susideda iš „Žagar?s“, melion? likerio beigi „Blue Curacao“. Supilta ? stiklin? bei susluoksniuota atrodo kone kaip Lietuvos v?liava, o sumaišyta… ai, spalv? nuotraukoje pamatysit patys.

IMG_2218

Kepsniai, nors ir skirtingi, bet atrodo labai panašiai

IMG_2217

Tiesa, gana skanu, o ir kainos nesikandžioja

Tuo tarpu „Piktas“ yra išties piktas… Degtin? plius vis? virtuv?je buvusi? pipir? mišinys. Sp?jam, tokius vyrai geria jau ne po pirmo, nor?dami ?rodyti, kad gali lengviau išgerti jojo piktum? nei priešininkas. Beje, visas sud?tis ir kitas kokteili? meniu detales – pamatysite nuotraukoje žemiau.

IMG_2219

Picos taipogi gan?tinai neblogos. Net ir geresn?s, nei daugumoje pagars?jusi? picerij? Sostin?je. Beje, taip, padažas atkeliauja b?tent tokiu formatu.

IMG_2220

Kažkod?l nesusilaik?m nenufotografav? l?kšt?s.

Na, gerai, gal? gale pašnek?kime apie maist?. Ties? pasakius, maistas visai neblogas. Kepsniai – mažoki, bet ir kainos n?ra labai aukštos, tod?l ir pykti negalima. Na, o picos – labai labai neblogos. Geriausia jas b?t? apib?dinti „tokios, iš širdies“, nepask?pinta.

IMG_2210

„Padai“ ir pomidor? sultys greta puokšt?s g?li?.

IMG_2211

Sumaišyti „Padai“

IMG_2224

Kokteilis „Piktas“ (jei pavyks ?ži?r?ti – rekomenduojam pasiskaityti ir likusi? dal? kokteili? meniu)

MENIU: labai ?vairus, nuo pic? iki kepsni?.
ALKOHOLIS: rekomenduotinas kokteili? meniu.
KAINOS: labai vidutiniškos.
APLINKA: jei nepamatysite nors kart? gyvenime, vadinasi, negyvenote.
KUR RASTI: Kazl? R?doje (klausti vietini?, mes adreso neprisimenam).

Labai rekomenduojanti,
Degustatori? komanda

Karšti ?eburekai ir šaltas alus arba pasaka apie ?eburekin? Šopeno gatv?je

Pasaka ?eburekin?je niekada neprasideda ir nepasibaigia. Savo spalvingais sijonais j? puošia vietin?s stoties ?igonait?s. Jaunesni?j? veiduose, kaip iš vasarišk? dain?, giedam? aplink lauž?, vis dar švyti tamsios ?igoniškos akys. Paži?r?jus ? jas, atgyja mo?iut?s priesakai: „Neži?r?k, nes užburs!”. Vyresn?l?s labiau švyti savo apranga.

Princes?s vaidmen? ?eburekin?je atlieka moteriškait?, nutrintu džemperiu ir pamušta akimi. Jos princas greta ?ebureko užsisako alaus, kuris ?ia, beje, kainuoja kažkiek labai pigiai – iki 4 lit?. Savo dam? vyriškis pamalonina. Nežinia, ar atsiprašydamas už ilgalaik? „makiaž?”, ar tiesiog d?damasis džentelmenu visuomen?s akyse jai paima dar ir karšto vyno. „Kak eta nibudiš? Nu davai ži, vipjim. Vino ži. Kak elit budim“, – ?tikin?ja besipriešinan?i?.

Dar šalia s?di trys studentai. Tikriausiai, fizikai, informatikai arba matematikai. Tipiškas stilius (panašu, kad vos ?stojusius juos ten apmoko vienodo aprangos kodo) – akinukai ir juodi džemperiai arba pilkai juodi megztukai. Šie m?s? pasakoje visai gal?t? atlikti liokaj? vaidmen?. Pigus maistais – masina.

ceburekine, kauno g.
Iš brang?jan?io rajono vieno iš remontuot? ir kiek už solidesn? sum? pirkt? but? nusileidžia jau nebemadingu tampantis burtininkas – naujasis lietuvis. Treningas. Bet brangus. Laikrodis blizgantis. Bet brangus. Auksin? grandin?. Bet stora ir didel?. Ima daug. Išsinešimui. Chebra namie virtuv?j (lietuviai niekada neišmoks gerti degtin?s svetain?je) laukia.

Dar ten gyvena geroji senel?. Visose pasakose jas gal?t? vaidinti tos iškrakmolytos senu?iuk?s, baltais plaukais, tvarkingais kaunieriais, naivia šypsena bei gintaro karoliais. Prieš pusvaland? baig?si pamaldos. Pasak? mo?iut?s ?ia susitinka. Nes visai malonu pasikalb?ti apie jaunyst?. Ypa?, kai dideliame bute šalta. Ir nieko jame be j? – jau seniai neb?ra.

Statist? vaidmen?, kaip visada ir visur, atlieka pilka mas? pilk? žmoni?. Kurie, net at?j? keliese, niekada nesišneka. Apie niek?, kas gali atgaivinti apmirusias smegenis. „Petrai, paduok druskos“. „Matei, Liudos vaikas nauj? mašin? nusipirko“. „Duona namie baig?si“. „?suksi lemput?“. „Šalta…“. Tonas nesikei?ia.

Kart? per metus ten užeina kai kurie Degustatoriai su bi?iuliais. Kai rytais nuo skalsi? diskusij? prie audringo vyno skauda galv?…

?eburekas, tikriausiai, vienintelis patiekalas, kuris iš karto paskatina prisiminimus apie vaikyst?, Palang? ir Soviet? s?jung?. Prie ?ebureko tinka gira. Kuri? irgi senais laikais pilstydavo kioskuose. O prie kiosk? b?davo grandine prirakinti stikliniai bokalai. Ir gerdavo iš j? visi, kas tik ištrokšdavo. Ir mamos, kažkod?l, d?l to visai nesijaudino. Beje, ?eburekin?je jie neprirakinti. Ir, atrodo, plaunami.

O ?eburekai ten skan?s. Nuo 3,50 iki 6,00 lit?. Priklauso, su kuo ragausit. Vištiena, vištiena ir s?ris, s?ris, varšk?, kiauliena, jautiena, m?sa (?), grybai ir t.t. Visi jie gimsta virtuv?je, kuri šiek tiek matyti pro langel?. Sklinda gandai, kad ?eburekin? valdo „šustra“ moterišk?, kuri ir pati pasisukioja prie baro. Dar si?lo sriubos. Pigiai. Apie 3. Kompoto, kaip mokyklos valgykloje.

Ir jei nety?ia nor?sit prisiminti viso to skon? (o tikrai ateis akimirka, kai nor?sit, bent jau iš sadistiškumo sau, jei esat gim? prieš 1990-uosius) – užsukit. Nebijokit. Pasak? herojai šioje karalyst?je visada b?na maloniai ram?s ir apsn?d?. Ir stalai stovi atokiau vienas nuo kito. Ir net jei j?s? išsilavinimas ir pareigos kiek aukštesni (net jei ir gerokai) – visada sveika prisiminti ir suprasti. Kiek toli nu?jo nepriklausomais sugeb?j? b?ti žmon?s. Ir dar suprasti, kad kartais sk?stis yra tiesiog negražu.

O ?eburekai – ten tikrai skan?s. Maloniai trašk?s iš išor?s, bet minkštut?liai viduje. Ir valgyti juos reikia vietoje. Nes vos išnešti iš pasak? ?eburekin?s – subli?kšta. Ir nežinia, ar d?l to kaltas tik maišelis, kuris visus karštus maisto produktus kiek pagadina.

Ir aš ten buvau.
Al?, mid? g?riau.
Burnoj netur?jau.
Per barzd? varv?jo.

Degustuojantys,
Pasakotojai

Šven?ion?liai: puiki vieta greta traukini? stoties su milžiniškomis porcijomis

Po bridimo per up?, koki? 15 kilometr? per Labanoro giri?, veidu sugaudyt? keli? dešim?i? voratinkli?, šviesto žem?lapio ?takoto vieno kito nuklydimo nuo kelio (a?i? Google už telefonin? navigacij?) ir tranzavimo vidury miško – trys neramios sielos (viena iš j? su sužeista koja) šiaip ne taip atsiduria prie Šven?ion?li? traukini? stoties.

K? mes ten veik?me? Matot, „Savo bli?do“ komandos žmon?s kartais m?gsta išeiti ? vien? kit? žyg?, o sužeistuosius iš žygio reikia pristatyti iki saugios lokacijos transportavimuisi namo. Kadangi traukinys tur?jo pasirodyti už poros valand?, o priešais savo paslaugas si?l? kavin?, pavadinimu, berods „Ultra“, nusprend?me išnaudoti prog? ir kuprin?je nešamus konservus – ragauti vakare.

1

„Ultra“ – visai priešais traukini? stot?

Kavin?je tur?jo tuoj tuoj prasid?ti gedulingi piet?s arba krikštynos (meniu tokiomis progomis paprastai nesiskiria, tai buvo sunku nuspr?sti kas tai bus iš ties?), tod?l pris?dame lauke, greta kompanijos ragaujan?ios ne pirm? bokal? alaus.

Kaip ir dažniausiai b?na – mažo miestelio kavin? pasižymi gan?tinai doru poži?riu ? maisto kiek?, nuoširdum? j? gaminant ir itin menkomis kainomis.

Kaip ir dažniausiai b?na – renkantis iš meniu tokiose vietose d?mes? reikia atkreipti ? „šefo specialiuosius“ arba kitaip, kepsnius, pavadintus užeigos vardu. Nesuklydome. Laaaabai gerai. Aišku, neneigiame ir to fakto, kad pasivaikš?iojus bent kelet? kilometr? lauke, apetitas vienaip ar kitaip pasiekia nereg?tas aukštumas.

svencioneliai (1)

„Kuklus“ kepsniukas

Puikiai apskrudusios, ta?iau viduje – minkštut?l?s, fri bulvyt?s, padorus m?sos gabalas, užkeptas ne pa?iu pigiausiu s?riu ir pagardais bei gana neblogai suderintas daržovi? asorti su specifin?mis puošybos detal?mis. Kaina – apie 15 Lt.

Greta to – ragaujame sultin? su kibinais, kuriuos taip pat rekomenduoja tokiai vietai labai maloni padav?ja: „Mes ?ia juos vietoj darom ir kepam, tai tikrai skan?s“. Po paskutiniojo nusivylimo Trak? „Senojoje kibinin?je“ – šie yra tikrai labai geri (svarbiausia, kad išlaikytas m?sos ir padorus svog?no santykis; kibinai, vienok, yra m?siškas valgis, nors kartais atrodo, kad j? reik?t? pristatyti „su svog?nais ir m?sos prieskoniu“; ta?iau ne ?ia).

svencioneliai (2)

Vienas lik?s kibinas…

Jei niekada savo malonumui nevaikš?iojote po mišk?, tikriausiai, niekuomet nesuprasite laim?s, kur? užpl?sta paragavus toki? dalyk?. Jei kada tuose kraštuose grybausit, poilsiausit ar žygiuosit – b?tinai užsukit ? Šven?ion?lius ir dr?siai ragaukit.

Beje, jei atrasite nauj? draug?, bent m?s? atveju jie nepasirod? piktybiniai. Išgirdome daug istorij? apie armij? ir kaip reik?davo „h*jarint“ (taip, taip, pilietis naudojo b?tent tokius žodžius) per miškus daug kilometr?, kiek durnas buvo kuris leitenantas, kaip veikia narkotik? biznis ir kuris politikas kada pardav? Lietuv?. Svarbiausia b?nant svetimoje teritorijoje pernelyg neprieštarauti.

Beje, „Ultra“ turi ir kone niekada neatnaujinam? FB: socialinis tinklas.

P.S.: jei jums ?domus tik maistas – toliau nebeskaitykite. Mes tiesiog norime pasigirti per dvi dienas nueitais 60 kilometr?, atrastais skaniausiais Lietuvoje parduodamais vištienos konservais, aplankytomis partizan? kovos ir ž?ties vietomis bei maloniais vietiniais gyventojais, kurie visuomet atveria šulin? ištroškusiems keliautojams. Beje, anks?iau min?ti vietiniai gyventojai palyd?jo kokius 5 km, papasakojo, kaip sutrumpinti keli? ir v?l atrasti vis? ? priek? nužygiavusi? grup?. Žodžiu, Labanoras yra gerai. Net nepaisant vos po vieno vakaro suskai?iuot? 60 vnt. uod? ?kandim?. Ant vienos kojos.

Pasivaikš?ioj? ir pavalg?,
Degustatori? komanda

„Miško užeiga“: nesuprantamas ?enach? gamybos metodas ir vestuvin? „plaš?iadka“

Tikriausiai, jau sp?jote pasteb?ti, kad Degustatori? m?s? komandoje yra tikrai ne vienas. Visi m?gstame skaniai pavalgyti, tiesiog, vieni labiau rizikuojame, o kiti – ne. Žodžiu. Yra tokia užeiga. Vadinasi ji „Miško užeiga“, o j? atrasti galima pravažiavus Saul?tek? (dar toliau nei tolimoji Kam?iatka) ir judant link VU Botanikos sodo. Sodas, beje, jei dar nebuvote, tikrai vertas d?mesio. Ypa? pavasario / vasaros / rudens koncert? met?.

? vien? toki? paskutini?j? sezono koncert? išsiruoš?me mes. Vakarai žvarb?s, valgyti po darb? norisi, toli važiuoti tingisi, o ir laiko kažko ieškoti – ne tiek jau ir daug. Tod?l padar?me, tikriausiai, pat? papras?iausi? pasirinkim?, kok? tik buvo galima sugalvoti. Skamb?jo jis maždaug taip: „Ži?r?k, kažkoks kabakas. Mašin? šalia stovi, tai gal nebus labai blogai…“.

Buvo.

Po gan?tinai intelektualaus gan?tinai klasikin?s muzikos koncerto keturios sužvarbusios merginos ?linguoja ? vakarui pasiruošusi? „Miško užeig?“. Žvilgsniais nulyd?tos treninguot?, degtin? gerian?i? vyriški? ir net nepasteb?tos poros besiglaustan?i? poreli?, s?dame prie milžiniško medinio stalo, kuris labiausiai tikt? „?ili kaimo“ serijos restoranui. Neb?tume moteriškos lyties atstov?s, jei laukdamos meniu lengvai „neišsidergtume“ iš „Miško užeigos“ aplinkos: „Mergooosss… Kokios užuolaidoooosss!!! Jei vestuves šv?sti, tai tik ?ia!”.

misko uzeiga, vilnius (4)

Taip vadinamas ?enachas. Suskilin?jusiame puodelyje.

Didel? sal?, medis, akmuo, rožin? spalva, kvarbatkos, dideli mediniai stalai, dirbtin?s g?l?s, koks tai židinys, veranda… Dar, beje, plakatas skelbiantis apie gyvos muzikos vakarus. Žodžiu, visko labai daug. Plius, kol mes ten atsibastome visi prieš tai stov?j? automobiliai sp?ja pasišalinti, tod?l didžiul?je sal?je nuo m?s? kalb? girdisi aidas. Degustatoriai niekuomet nem?go labai pergr?st? viet?, bet kai pokalb? galima gird?ti kitame baro gale – nesmagu.

Beje, nežinome k? kiti nugirdo iš m?s? šnek?, bet apie m?s? nuogirdas b?t? galima parašyti atskir? roman?. Pasirodo, svetim? žmoni? gyvenimuose vyksta labai daug intrig?, labai daug moter? yra kal?s, o visi vyrai geria ir neša pinigus iš nam?. Ir dar vyrai susiranda kit? kali?.

Taigi, maistas. Meniu gan?tinai ?vairus ir kupinas pa?i? ?vairiausi? dalyk?. Iš m?sos bei šašlyk? gausos (o ir prieš tai stov?jusi? automobili? kiekio) sp?jame, jog ten visi važiuoja b?tent to. Deja, gal m?syt? nuo žarij? „Miško užeigoje“ ir skani, bet mums jos paragauti neteko. Jei atsiras kažkas, galintis tai patvirtinti šios ?žvalgos komentaruose – pažadame nuvažiuoti dar kart?.

misko uzeiga, vilnius (5)

Salotik?s su majonezu. Daug majonezo.

Vakaras ir šašlykiukai nebekep?, o tai reiškia, kad teko rinktis lietuvišk?, maišyt? su visu kas tik šauna ? galv?, meniu. Nuovargio paskatintas bandos jausmas taip jau nul?m?, jog masiškai buvo užsisakyti du patiekalai. Salotos užkandai ir ?enachai. Kainos, beje, buvo stulbinan?iai mažos, tod?l kritika maisto atžvilgiu reiškiama su šiokiu tokiu pasimetimu. Tikriausiai, negali tik?tis, kad mažiau nei 10 Lt kainav?s ?enachas bus tobulai geras…

Tiesa, kad bus taip blogai – irgi nesitiki.

Žodžiu, remiantis „Miško užeigos“ vir?jos nuomone, ?enachas yra gaminamas taip. Daaaaug bulvi?, sultinys, keletas riebios m?sos gabaliuk?. Viskas gaminama – atskirai. Užsisakius klientui – sudedama ? ?enachin? puodel?, smulkiai vos vos (tikrai – vos) užtarkuojama mork?. Tada puodelis keliauja ? orkait? (ar kažk? panašaus) – pašildoma. Ir tiek. Sp?jam, kad šild? ilgai, nes buvo labai karšta ir viršutin?s bulv?s buvo padži?vusios, bet apatin?s – dar nepraskydusios. Ai, ant viršaus dar petražol?s ir ?esnakas.

Beje, puodelis b?tinai turi b?ti kuo labiau suskilin?j?s.

Tai va taip. Jokio visa jungian?io vienio. Tiesiog sultinyje paskirai plaukiojan?ios labai stangrios bulv?s ir m?sa. Gerai, kad vaikyst?j nem?gom moli?g? ir cukinij?. Dar tuomet išmokom, kad tokio pob?džio patiekalus kartais išgelb?ja viso ko sutrynimas. Žinoma, kol žaid?m ir band?m šakute susimaigyti bulves – gerokai užtrukom ir nelabai supratom, kam tiek vargti. Situacija – pager?jo. Gal? gale, ieškodamos dar išradingesni? patiekalo valgymo b?d? – d?jom j? ant duonos. Buvo visai skanu, bet d?l to reik?jo padirb?ti (prieskoni? beje, net ir man, beveik nevalgan?iai druskos – taip pat reik?jo).

misko uzeiga, vilnius (8)

O tai k? veikt, kai taip „šaunu“ viskas…

Salotos. Na, su krevet?m. Aišku ne tom tikrom, bet ir šaldytos taip pat vadinasi. Na, bet kaaaam tieeeek majonezo? Jos beje, buvo ne tokios pretenzingos, nes iš salotos lapo, šaldytos krevet?s ir majonezo, tikriausiai, labai daug stebukl? ir negali, žmogus, tik?tis.

Dar, beje, išband?m ir seniai ragaut? karšt? al? su sirupu. Žinom, kad tokius, b?na, žmon?s m?gsta. Ypa? žiem?. Gal ir viskas gerai, bet mes tik prisimin?m, kod?l toki? seniai neg?r?m. Alus turi b?ti šaltas ir, geriausia, be sirupo (nes retas kuri sugeba paslankiai susilieti bei sukurti unikal?, ta?iau ne iššaukiant? skon?). Šis buvo karštas, kartus ir raudonas.

„Miško užeigos“ rezium? tokia, kad tik?j?si netik?tai atrasti Vilniaus pakraštyje puiki? viet? nors kiek pab?gti iš miesto (o apie tokias, tuose kraštuose, oij kokios legendos seniau sklisdavo), radome tiesiog eilin? valgykl? / zabegalk?. Remiantis kain? lygiu, m?nesio pradžioje studentai sau tur?t? leisti ten užsukti. Gal d?l to ji ten ir yra. Beje, dar kart? primename (viltis miršta paskutin?), jei žinote apie ten besan?ius skanius šašlykus – sakykit dabar, arba tyl?kit per amžius. Mes su malonumu rastume dar kelias vietas šiame mieste arba aplink j?, kur juos daro gerai.

Lengvai nusivyl?,
J?s? Desgustatoriai

IKEA: žmon?s kalba apie pigius baldus, stili? ir… ger? maist?(?!)

Gal? gale, nuslopus pirminiam šurmuliui ir naujame bald?, interjero bei skandinaviško gyvenimo b?do (ar kaip jis save bepozicionuot?) prekybos centre IKEA apsilankius svarbiausiems šalies žmon?ms, ? š?j? suskubo ir degustatoriai. Ir nauj? stiklini? „baliams“ su draugais bei pigi? pagalvi? sofai prisipirkti, apži?r?ti, ir, dar svarbiau, suneraminti viešojo transporto stotel?se kokias por? savai?i? gird?t? t?l? tautie?i? vienas kitam sekam? pasak? apie dešrainius už 1 Lt.

Jei dar ten nebuvote, patvirtiname, toki? ten tikrai yra. Tiesa, „pagerinti“ kainuoja 2 Lt. Bet apie visk? iš eil?s.

Kad gyvenimo b?das susideda ne tik iš interjero, bet ir r?šiavimo, maisto, geografini? bei kult?rini? pamok?li? – IKEA ?rodo puikiai. Tiesa, to gyvenimo b?do rodymas, o dar labiau – lietuvi? geb?jimas perimti jo geriausias dalis – gali užtrukti, akivaizdu. IKEA kavin?je, barelyje ir šiaip ant kiekvieno kampo stovin?ios r?šiavimo šiukšliad?ž?s ne vien? tautiet? sutrikdo. Nes viskas gerokai sud?tingiau nei socialin?se reklamose per TV ir realyb?je už lango. Ne tik popierius, stiklas ir plastikas (na, dar tas dažnam nesuprantamas konteineris „nesugadintai tekstilei“). Ten yra atskira talpa skys?iams, maisto atliekoms ir kitoms šiukšl?ms.

Jei nety?ia pasimestum?te (nors, esame ?sitikin?, kad tarp m?s? skaitytoj? toki? tur?t? b?ti mažuma) – ? skys?i? talp? skys?ius reikia tiesiog išpilti. Popierini? puodeli? ten mesti TIKRAI nereikia. Jie turi kit? viet?. Beje, jei nedavalgysit savo dešrainio (nors doras lietuvis to niekada nedaryt?) – v?lgi, j? reikt? išpurtyti prie maisto atliek?. Darbo daug, bet, vienok, juk nor?tum?t visi, kad IKEA ataskaitose iš lietuviškos parduotuv?s neb?t? atskiros pastraipos apie kritin? r?šiavimo prekybos centre situacij?.

Off topic: dar vienas smagus dalykas – pieštukai. Prie j? kainos n?ra. Juos galima pasiimti ir žym?tis prekes. Prie kasos norima, kad jie b?t? gr?žinti. J?s gal juokaujat??? Kam? ? kišen? ir namo. Suvenyras, vienok, gimin?m parodyti.

Taigi, nuo gyvenimo b?do ir kit? subtilum? – gr?žkime prie maisto. Lietuviškoji IKEA versija turi tris vietas, kur jo galima gauti. Pirmasis, ? kur? galite patekti vos tik atvažiav? – IKEA savitarnos restoranas. 100 proc. teigiamai j? tur?t? ?vertinti t?vai. Atskira „sala“ su k?dikiams skirtais indais, specialiomos k?d?mis, buteliukais, šaukšteliais ir pan. – paruošta puikiai. Prie viso to – dar ir mikrobang? krosnel? (vaik? neturim, bet gird?jom, kad k?dikiai šalto pieno negeria).

Beje, jei turite kiek vyresni? nenuoram? – puikus sprendimas sukurtas ten pat. Apskrita „pilait?“, kurioje viskas skamba, visk? galima spaudin?ti ir pan. Gana uždara – tik su vienu iš?jimu. O kas geriausia, jog aplink – s?dimos vietos suaugusiems. Žodžiu – s?dit, gana ramiai valgot ir spoksot ? savo vaik?. Puikus sprendimas, nes mamos, ?sidedan?ios vien? kasn? ? burn?, o tada lekian?ios gaudyti laukais einan?io savo vaiko – atrodo kartais komiškai, tragiškai ir kelia graudul?. Bent dalis degustatori? kartais kone nori pasisi?lyti tuos vaikus paži?r?ti, kol mažojo mama gal?s pusiau ramiai pavalgyti.

ikea (1)

Tai yra tai, k? valg?me mes – kukuliai, spanguoli? g?rimas ir pyragas.

Visoje toje erdv?je – valgykla. Imi pad?kl? ir keliauji rinktis maisto. Pasi?la, n?ra labai plati, bet mes visada sak?me, kad geriau mažiau, bet kokybiškai. Koks maistas? Lietuviški šaltibarš?iai derinami su švediškais patiekalais ir tarptautine virtuve. Mes t?kart ragavome migdolin? pyrag?, IKEA spanguoli? sultis ir garsiuosius kukulius. Tie kukuliai, pasirodo, yra tai, kas pas mus – bulviniai blynai. Tai reiškia – mažiau tradiciška už cepelinus, bet lengviau pagaminama, tod?l, vartojama dažniau. Sumok?jom apie 15 Lt už visk?.

Beje, buvo ir dailiai atrodan?ios lašišos, kuri, iš paži?ros, buvo verta grieko. Bet… kukuliai buvo garsesni, tod?l nusprend?me rinktis populiarum? prieš skon? (ar grei?iau – ger? išvaizd?).

Na, kaip su tais kukuliais… Kukuliai kaip kukuliai. Smulkiai smulkiai permalta m?sa, kaip supratom, vištiena. Geltona geltona bulvi? koš?. Skonis –  nu toks… Kadangi j? eini pasiimti su pad?klu ir moki kaip ir 8 lt (maža porcija), ?vertinus visa tai – sk?stis negali. Valgykla lieka valgykla, kur ji beb?t?: nuo sovietme?io likusi kokiam buvusiam Lietstaklproj gamyklos pastate ar IKEA. Niekaip tik nesupratom vieno dalyko – kai pavalgo ?prastoje valgykloje, niekas kaip ir nesigiria, kai pavalgo IKEA – b?tinai. Ir apskritai, kam apie tuos kukulius tiek kalb?t visiems reikia?

Tiesa, vienas tobulas dalykas, kur? deda prie šio patiekalo – spanguoli? uogien?. Va ?ia tai tikrai g?ris. Degustatoriai labai labai nor?t?, kad uogien? ir vaisiai prie m?sos patiekal? m?suose b?t? vartojami dažniau.

Kalbant apie pyrag? – viskas su juo yra gerai. Tik, visai rekomenduojame jo nusipirkti, susivynioti ir nešiotis kišen?je. Random fact: šilt? maist? geriau suvokia m?s? skonio receptoriai ir pas?mogningai jis atrodo skanesnis. Potencialiai skanus pyragas tik ištrauktas iš šaldytuvo – n?ra toks skanus, bet, sp?jam, kambario temperat?ros, prie arbatos – b?t? labai gerai.

Pavalg? – sukate ? bald? bei interjero detali? labirint?. Viskas gražu, pro visur reikia praeiti, tod?l prisiperkat belenkiek visko. Ir tik tada, pra?j? visus sand?lius, išleid? šimtus lit?, pavarg?, atstov?j? eiles kasose  patenkate ? kit? erdv?, kurioje yra kiti du maisto taškai.

Pirmasis – parduotuv?. Labai tik?jom?s ten rasti kažko netik?to, bet be briedienos dešreli? ir saus? kepint? svog?n?, kažko tokio, ko neb?t? galima gauti didesniame prekybos centre – nemat?m. Aišku, d?l kokyb?s gin?ytis nenorim. Kainos gana aukštos ir visai tikim, kad IKEA visiško „š?do“ pas save ? šaldiklius nekrauna. ?domiau atrodo t?tel?se sutalpinti lašiš?, ikr? ir pan. paštetai (?). Paž?stam toki?, kurie j? ?sigijo, ragavom pas juos. Visai nieko, bet valgyti iš t?bel?s – labai keista. Beje, alkoholio n?ra. Parduotuv?je, ne t?tel?se.

Na ir pagaliau, visai greta parduotuv?s, jau nuo kas? iš tolo švie?ia didel? dešrainio bei led? porcijos iškaba. Abu – tik 1 Lt. Aišku, prie?j?s supranti, kad jei nori pagerintos versijos, teks mok?ti 2 Lt, bet k? jau ?ia – negi k?tik „nedirbai“ apsipirkin?damas. Kaip sav?s nepamaloninsi? Taigi – dešrainis. Tokios mažos dešrel?s – nemat?m gyvenime. Kai pamat?m, supratom kainos priežast?.

Maža bandel?, maža dešrel?. Padaž? galit prisipurkšti kiek norit. Mat?m žmones, kurie ima iš karto 6 vnt. Pagerinta versija – 3 vnt. marinuoto agurko riekeli? ant viršaus, plius – šiek tiek pabarstyta kepinto sauso svog?no (panašu ? mažy?ius svog?n? ?ipsus, netik?tai skanu – nesuprantam kaip tai pasidaryti namie). Jei imate g?rimo stiklin? – sumok?sit iš viso 4 Lt.

Beje, maža pastaba, daugelis pardav?j? ir padav?j?, žaviai lietuviškai nemandagios. ?ia kalbant apie maisto tiekimo vietas. Bet viskas tikriausiai tik tam, kad tautie?iai nepamiršt? kur gyvena.

Paskui svarbius žmones sekanti,
Degustatori? komanda

Post Skriptum: geriau jie b?t? kur nors kitur

Geriausia, kas yra nutik? šiam restoranui yra jo buvimo vieta – Gedimino prospektas, tarp Gedimino 9 ir centrinio pašto. Tai garantuoja nunutr?kstamus klient? srautus ir tikriausiai tik tod?l šitas restoranas vis dar veikia.

Buvo labai li?dna aplink save matyti pilnai turist? nus?stus staliukus, nekantriai laukian?ius, k? jiems gali pasi?lyti pa?ioje sostin?s širdyje esanti maitinimo ?staiga.
Skaitykite toliau

Fabai – gero maisto namai labai blogoje vietoje

Savaitgalis buvo linksmas ir oras buvo gražus. Tod?l tam, kad jo pabaiga irgi b?t? pakyl?ta, Degustatori? komandos nar? Mrs.Lovett su dar keturiomis sunkiai iš po šeštadienio linksmybi? judan?iomis v?lyv? piet? ceremonijos dalyv?mis patrauk? gerokai toliau nuo paprastai lankom? viet? (kaip dažnai sakome – miesto už up?s n?ra). Pakeliui buvo prisiminti studij? laikai ir gyvenimas Didlaukio gatv?s student? bendrabutyje, piet?s visada pigioje MRU valgykloje ir keletas smagi? istorij?.

Ir pagaliau atvykome – kavin?/baras/šašlykin? Fabai. Na, žinokit, baisiai atrodo ta vieta iš gatv?s. Kažkokiame vieno aukšto vos ne garaže ar angare, šalia stovi gaisrin?s mašinos, prie pat judrios gatv?s… Tikrai ne A klas?s restoranas su baltom stalties?m ir metrdoteliais. Vis d?lto neišsig?stame ir atsis?dame lauke prie didelio medinio stalo su mediniais suolais. Kiemo restoranas nuo nelabai ak? žavin?i? aplinkini? vaizd? atskirtas didele tuj? tvora iš vis? pusi?, tad s?d?ti n?ra labai nepakeliama.

Kadangi esame gird?j? daug ger? žodži? apie tos vietos išskirtinum? – ant ugnies kepam? m?s?, nei akimirkai nedvejojame, kuri? meniu viet? apži?rin?sime akyliausiai. Meniu ir g?rimus gauname tikrai greitai, ta?iau aptarnavimas stipriai sul?t?ja prisirinkus vos ne pilnam kiemui lankytoj?.

Meniu toje vietoje didelis ir storas. O jame gali rasti nesuskai?iuojam? galyb? patiekal? – nuo sriub?, šalt? ir karšt? užkandži?, iki kepsni? iš visokiausios m?sos ir žuvies, ir, žinoma, ant ugnies kept? patiekal?.

T? patiekal? yra gal koks pusantro puslapio – bent po 2-3 patiekalus iš skirtingos m?sos – kiaulienos, jautienos, vištienos, avienos… Yra ir žuvies pasirinkimas. ?domu tai, kad kainos surašytos už 100 gram? m?sos. Tuomet šalia parašyta, kiek gram? standartiškai sudaro porcij? ir tada – kiek apytiksliai kainuos j?s? išsirinktas patiekalas. Mums ši matematika pasirod? kiek per sud?tinga ir nelabai tinkama sekmadienio pietums.

Ta?iau ?ia pasirinkimas nesibaigia, nes j?s? dar laukia visi garnyrai ir padažai atskirai. Mok?ti už juos irgi teks atskirai. O rinktis v?lgi galima iš nesuskai?iuojamos galyb?s – ?vairiai paruoštos bulv?s, ryžiai, keptos, virtos, marinuotos, šviežios daržov?s, salotos, daržovi? rinkiniai ir t.t. Ir padaž? yra kokie 10-15. Prad?jus gilintis ? meniu, apsisuko galva ir ap?m? panika, kad taip niekada ir negausiu valgyt, nes nesugebu nuspr?sti – noriu troškint? daržovi? ar marinuot? agurk?…

Vis d?lto, po ilg? deryb? pa?ioms sus savimi, sugebame padav?jai išvardinti visus ingredientus ir patenkintos savimi laukiame…
Padažai atkeliauja netrukus. Belieka s?d?t ir ži?r?t ? juos. Geri tie padažai, Adžika netgi labai skani, kiek aštroka, bet nepersistengta.

Laukiame toliau… Apie pusvaland? pralaukus ir jau beveik numirus iš alkio, nes tai buvo pirmas sekmadienio valgis, padav?ja pradeda nešti m?s? milžiniškas l?kštes su nuostabiai kvepian?iu ir atrodan?iu maistu.

Vištiena. Labai geras garnyras iš baklažan? ir pomidor?, tik kaina 7 litai.

Klasikiniai šašlykai. Tie pomirodai su s?riu yra labai neblogas reikalas.

V?l vištiena, tik jau su kitu garnyru.

Ir tikrai – buvo verta laukti, maistas labai skanus, visa m?sa puikiai iškepta, vištienos kr?tin?l? sultinga.

Kalbant apie kainas – kaip jau ir min?jom, tai yra aukštoji matematika. Nes patiekal? pats sau komplektuoji, tod?l gali rinktis pigesn? m?s? ir pigesn? garnyr?. Pavalgyti už 20 lit? galima ramiai. Aišku, geresn? m?sa brangiau kainuoja, mandresni garnyrai irgi reikalauja vieno kito lito, bet kainos tikrai nedidel?s. Tikriausiai kainas dar veikia ir tai, kad vieta yra toli nuo centro.

O pabaigai keletas pastab?: tas kompektacinis meniu yra ir gerai, ir blogai. Gerai, nes gali išsirinkti ne tik savo m?giam? m?s?, bet ir garnyr?. Blogai – nes pavargusiems žmon?ms tai yra grynas stresas ir pasimetimas. Ypa? besilankantiems pirm? kart? ir dar nežinantiems, kurie priedai yra geriausi. Antra, pasakymas „pas mus prasid?jo banketas ir užsisakius maisto dabar, tekt? laukti valand?“ mums nepatinka iš principo. Jeigu nesp?jate apšokin?ti vis?, rinkit?s – arba darot uždar? bali?, arba nedarote baliaus, bet priimate klientus. Arba dar yra tre?ias kelias – didinti personal? ir taip greitinti apsukas.

Išvada: nepaisant keleto nes?kmi?, tai tikrai verta apsilankymo vieta, ypa? tiems, kuriems sukasi galva nuo ant ugnies kepamos m?sos kvapo. Man sukasi, tod?l esu tikra, kad ten dar sugr?šiu.

MENIU: visi ras visko. Pagrindas – ant ugnies kepti patiekalai.
KOKYB?: Tikime, kad viskas šviežia. Kad skanu, tai faktas.
KAINOS: vidutiniškos. Už 20 lit? tikrai prisikirsite.
ALKOHOLIS: visiškas standartas. G?rimai pigesni, nei centro baruose.
APTARNAVIMAS: mergait?s ir berniukai malon?s, bet laukti tenka ilgai. Ta?iau tinginiavimo ir sien? ramstymo bei pasakymo „?ia ne mano staliukas“ nepasteb?jome.
VIETA: Ateities g. 21 A, Vilnius
INTERNETE: rasite ?ia.
SUBALANSUOTA: Daug ir skanios m?sos pavalgyti m?gstantiems.

Vasaros nuotaikomis gyvenanti,
Degustatori? komanda

Mojitos – blankesn? Cactus kopija

Mums labai patinka Cactus baras, apie kur? jau esame ?ia raš? ir tikrai visai šauniai pagyr?. Cactuse buvom senokai, bet tikriausiai ten viskas kaip visada. Tod?l nusprend?m išbandyti nauj? Cactuso brol? – Mojitos. Savininkai tie patys, tad ir koncepcijos tik?jom?s atitinkamos.

Pirmoji pažintis su baru ?vyko netik?tai, gal tai buvo diena, kai nusprend?me išbandyti k? nors naujo ir neiti eilin? kart? ? Billy Joel apdainuot? viet?, kuri? jau seniai ne tik Degustatoriai, bet ir to baro personalas vadina m?s? antraisiais namais. O gal ir proga kokia buvo. K? ?ia beprisiminsi… Ir tai, k? ten išvydome savaitgalio nakt?, buvo tikrai baisokoka. Ne visi Degustatori? komandos nariai buvo pakraup?, bet buvo ir toki?, kurie dar ilgai vaikš?iojo išsižioj? ir purt?si nuo nervini? traukuli?.

Kod?l? Nes vaizdelis primin? pig?, prast? provincijos pakraš?i? kabok?, ? kur? vietos aukštuomen?s pažibos traukia pasidabinusios savo išeiginiais sijonais. Kažkaip seniai jau buvom mat? kabok? Vilniaus Centre, ? kur? žmon?s ateina išsipuoš?. Bet ?ia skonio reikalas. M?s? skonis toks, j? kitoks. Dar buvo tragiška muzika ir daug d?m? šoki? plaš?iatkoj. O suvis geriausiai atrod? barmen?s – vis? vyr? laimei, buvo aprengtos vienodomis drabuži? skiaut?mis arba liekanomis, nes nu ten tikrai ne drabužiai… Žodžiu, supratot, apie k? mes. Ir tikriausiai jau supratot, kad vakare mes ten daugiau niekada neisim.

Vis d?lto, susidom?jome j? virtuve ir užsukome išvaikš?iojusios vis? Totori? g. ir išstudijavusios visus si?lomus dienos meniu. Oj kiek toje gatv?je pasirinkimo, net galva sukasi! Atsimenant Cactuso laikus, sukame ? Mojitos, esant? ant kampo su Labdari? g., kur seniai seniai buvo pankuojan?io jaunim?lio vieta Žalia Pap?ga, po jos ten buvo Chaplinas, o dabar at?jo eil? kubietiškiems ritmams.

Dienos pietums – barš?iai su baravykais ir kiauliena, mandrai suvyniota su s?riu, paprika ir dar velnias žino kuo. Nusprend?m, kad tinka.

Dienos metu ta vieta ?gauna visai kit? aur? – ten buvo visai jauku, malonu s?d?t, žmoni? ne itin daug, viskas kult?ringa ir primena vyresn?j? brol? Bokšto g.
Labai maloniai nustebino ant kiekvieno staliuko esantys buteliukai su aliejumi ir balzamiku. Na šaunuoliai, tikrai, mus labai patiko! Ta?iau…

Padažai. Respektabilu

At?jus laikui valgyti sriub? paaišk?jo, kad jai žiauriai tr?ksta druskos, kurios ant staliuko nebuvo. Teko eit ieškot prie baro. Ir sriuba m?s? nesužav?jo, pr?ska, gryb? skonis visiškai ne?simintinas, grietin? netirpsta. Nesužav?jo. Deja, bet negalime nieko gero pasakyt.

Skaniosios bandel?s matomos antrame plane.

Antra vertus – giriame bandeles, kurios buvo beveik perpjautos per pus? ir ?trintos ?esnakais. Labai skanu.

Pagrindinis patiekalas buvo visiškai neypatingas ir mus gerokai nuvyl?. Vis d?lto, nedarome verdikto ir neraginame ten neiti. Gal šiandien vir?jui bloga diena, gal ir mums šiandien bloga diena. Galime sakyti tiek – b?tinai nueisim dar kart? ir bandysim atsigriebt.

Suktinukas galvos neapsuko. L?kšt?je matomas neproporcingai didelis por? kiekis.

Pabaigai, puiku pas juos yra tai, kad turi ne tik dienos pietus, bet ir dienos g?rim? už 1 lito kain?. Pvz.: sangrija, vyras, romas etc… V?l primena Cactus?.

Apie Lotyn? Amerik? svajojanti,
Degustatori? komanda

MENIU: viskas yra aliuzija ? Lotyn? ir Piet? Amerik?, yra visiškai visoki? patiekal?.
KOKYB?: pagrindinio meniu dar neragavome, o dienos piet?s normal?s, maistas šviežias.
KAINOS: vidutiniškos. Dienos piet?s ir kokteiliai netgi pig?s.
ALKOHOLIS: Mojito! Ir visi kiti kokteiliai.
APTARNAVIMAS: mergait?s jaunos, gražios, greitos.
VIETA: Totori? g. 11, Vilnius
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: kokteili? g?r?jams

Baras dr?siems – „Apuokas“

Žmon?s kalba, kad „Apuokas” yra kažkada (tikriausiai labai seniai, nes t? laik? Degustatori? komanda nepamena) gyvavusio pakankamai garsaus Vilniaus baro „Pel?da” vaikas. Ar koks kitas giminaitis. Na, žodžiu, „Apuokas” gim? iš „Pel?dos”.

Iš šono - tikrai jauki vieta!

Šis keistas paukštis gl?di Suba?iaus gatv?s pradžioje, name, pažym?tame numeriu 6. Šalia puikuojasi puiki kompanija – nedidel? vieš?j? ryši? agent?ra, belenkaip prabangus visoki? užsienio žvaigždži? ram? mieg? saugantis (niekas-nesuskai?iuoja-kiek-žvaigždu?i?-jis-turi) viešbutis „Ramada”, prieš kokius metus atsidariusi nauja vynin?, kitoj gatv?s pus?je senoji geroji „Ida Basar”. Kaimynyst? respektabili. Tod?l kartais gali pasirodyti keisti tie it šeš?liai vakar?jant Vilniuj Suba?iaus gatve link „Apuoko” slenkantys ilgaplaukiai vaikinai.

Prad?ti galima nuo to, kad silpn? nerv? žmon?ms savaitgali? vakarais ten geriau neiti. Ten gi pank?/metalist?/neformal? ir visoki? kitoki? nelabai visuomen?s suprast? veik?j? baras, kur alus liejasi laisvai (ir visur, ant drabuži? – irgi) ir niekas nestabdo. Paskui b?na muštyn?s, miegojimai ant stal? (ar po stalais). Žodžiu, viskas ten savo vietose, kaip ir priklauso tokios pakraipos barui.

O nestabdo ten tod?l, kad Džiul? (nor?dami ?siteikti girti draugeliai vadina j? pilnu vardu – Džiuljeta) paprastai pila išsimok?tinai, išsimuša kit? dien?, kai gerokai po piet? ta pati chebra renkasi atsigaut ir gerai pavalgyt.

Dar ten yra dart'ai - labai svarbi dalis!

O maistas ten visoks. Šiaip meniu pakankamai platus, fig?ruoja kepsniai ir kitokie m?siški valgiai. Virtuv? galima apib?dinti visiems suprantamu terminu – „namin?”. Viskas ten paprasta, visko daug – m?sos, bulvi?, salot?. Viskas, kaip pas mam?/mo?iut?/tet?… M?s? m?gstamiausias patiekalas – karštas sumuštinis, kur ?eina formin?s duonos du vienetai, storas kiaulienos maltinukas, daug daug s?rio, agurkai, pomidorai, porai, pomidor? padažas… Kainuoja kokius 6 Lt (sunku mums su atmintim), bet prisivalgai, žmogus, kaip reikiant. Kai viena Degustatori? komandos nar? atrado ši? viet?, buvo g?d?s 2004-ieji, k? tik prad?tos studijos, kišen?se švilpia v?jai, o tuomet sumuštinis kainavo kokius 4 Lt, buvo labai jau prieinama kaina. Galima sakyt, pus? kursiok? „ant jo” užaugo.

Kalbant apie baro interjer? ir atmosfer?, b?tina prad?ti nuo jau min?tos Džiul?s, kuri yra ir baro simbolis, ir padav?ja, ir barmen?, ir, neretai, sug?rov?. Džiul? yra vidutinio amžiaus, trump? juod? plauk?, akiniuota rubuil?, šiaip labai pikta, geriau prie jos nel?st su visokiais kvailais klausimais: „o šit? patiekal? gal galima be svog?n??”, „o po kiek pas jus alus?”, „o kokteili? turit?”. Jai labiausiai patinka, kai žmon?s b?na konkret?s ir paprasti, o kain? jinai nežino. Nel?skit ? akis! Retai, labai retai jai gali b?t gera nuotaika, tada ji netgi prieis ir pabendraus, k? nors papasakos, dažniausiai – visiškai ne ? tem?. Bet be Džiul?s „Apuokas” ne?sivaizduojamas.

Muzika ten vakarais b?na tokia, kokiai ir dera pank? ir metalist? girdyklose. Bet dienos metu Džiul? neretai užsimeta Stingo gyvo garso DVD ir ni?niuoja ? takt?.

Dar ten dienos metu b?na dienos piet?s. Skanios sriubos, didel?s porcijos, ir visokie cepelinai/karbonadai/kotletai/baland?liai antram patiekalui. Kainos ir v?l nepamenam, bet negali b?t daugiau, nei 12 Lt.

Dar jie turi r?s?, kuriame labai tamsu ir dr?gna, tai ten dažniausiai pankai ir miega ant stal?.

MENIU: daug, sunkiai, kaip pas tet?.
KOKYB?: kaip pas tet?…
KAINOS: pigiau nei kitur, nors tokia vietos aukštesni? kain? ir negal?t? duoti.
ALKOHOLIS: alus. Alus. Alus. Dar klientai m?gsta stipriau, kartais. Prie alaus.
APTARNAVIMAS: svarbiausia – nepykdyti Džiul?s ir viskas bus gerai.
VIETA: Suba?iaus g. 6, Vilnius.
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: rekomenduojam tiems, kuriems patinka sunkiau – sunkesn? muzika, sunkesnis maistas, sunkesn? kompanija. Nerekomenduojam – visiems kitiems (patys suprantat, kuriems ten geriau nesirodyt).

Nostalgiškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda