„Alaus biblioteka“: vienintelis baras, kuriam iš ties? r?pi alus

„Alaus biblioteka“, tikriausiai, yra pirmasis baras Lietuvoje, kurio koncepcija su žodžiu „prisigerti“ prasilenkia taip smarkiai, kaip ši lietuviška vasara su apskritai s?voka „vasara“. Ši biblioteka iš ties? yra apie al?. O jei dar tiksliau – apie alaus, tituluojamo nacionaliniu g?rimu, kult?r?. Ir kad ir kiek kart?, žmogau, b?tum veblen?s kokiam t?lam užsienie?iui apie tai, kad …

More

Kauno ambasada Vilniuje: pub’as tai geras, bet vat valgyt jame gal ir nereikia

Kaip žinia, Vilniuje atsidar? Kauno ambasada. Kitaip tariant, baras „RePUBlic No.4“. Puiki vieta, gero pub‘o interjeras, vienas kitas koncertas, neblogas šurmulys savaitgaliais, ir ne visai dykyn? darbo dienomis, didelis alaus pasirinkimas, linksmai nusiteik? barmenai, bet… tegu kaunie?iai nesupyks – vat valgyt tai ten nereik?t?. Žinoma, kai kalbame apie maist? tokiame bare, reik?t? kiek atskirti s?vokas: …

More

Interviu su aludariu: dažnas lietuvis vartotojas renkasi al? pagal reklam?, o ne pagal skon?

Lietuva. Krepšinio, graži? moter? ir… alaus šalis. Tiesa, pažvelgus ? dažno „kaboko“ meniu – pastaruoju dalyku galima ir sudvejoti. Švyturius, ekstras ir pan. – rasi visur. O štai mažieji bravorai, kurie ir tur?t? labiausiai pabr?žti „alaus šalies“ status?, meniu prad?jo atsirasti gan?tinai neseniai. Susir?pin? tuo ir netik?tai (nors ne, meluojame, tik?tai) gav? prog? paragauti jauno …

More

Teb?nie Rakija!

Seniai žad?jom?s parašyti šiek tiek nuotyki? iš Balkan?, taigi prad?sim nuo vieno pakankamai svarbaus aspekto – Rakijos. Manoma, kad g?rimas kilo iš Bulgarijos, nors ir makedonai, ir albanai, ir serbai, ir bosniai, ir kroatai ir, galiausiai, turkai tvirtina, jog tai j? nacionalin? vertyb?. Ties? sakant, rakija Balkanuose yra šiek tiek daugiau nei stiprus alkoholinis g?rimas …

More

Baras dr?siems – „Apuokas“

Žmon?s kalba, kad „Apuokas” yra kažkada (tikriausiai labai seniai, nes t? laik? Degustatori? komanda nepamena) gyvavusio pakankamai garsaus Vilniaus baro „Pel?da” vaikas. Ar koks kitas giminaitis. Na, žodžiu, „Apuokas” gim? iš „Pel?dos”. Šis keistas paukštis gl?di Suba?iaus gatv?s pradžioje, name, pažym?tame numeriu 6. Šalia puikuojasi puiki kompanija – nedidel? vieš?j? ryši? agent?ra, belenkaip prabangus visoki? …

More

Apie „Bobo Nouveau“ arba apie tai kaip žmon?s paskui barmenus vaikšto

Vieta gan nekukliai ?sik?rusi vienoje iš dažniausiai mindom? Senamiestyje gatvi?. Trak?, dar kitaip vadinama. Aplinka: tamsu. Dažniausiai ji netrukdo, o ir prie tamsaus alaus tinka. Jeigu bandysite ateiti ? „Bobo“ po sunkios dienos ir nor?site kur nors maloniai bei minkštai pad?ti savo s?dim?j? – neišdegs. Teks tenkintis (nors ir dailiomis), ta?iau kietomis (mažiau kaip cool, …

More

Tiesiog klaip?dietiška „Leika“

Nesiginsim, nutinka kartais ir taip (ne pirmas ir ne paskutinis sykis), kad Degustatori? komandai vietini? bar? ir užeig? asortimentas pasirodo per mažas. K? veikiam tokiais atvejais? Susikraunam šmutkes ir pasileidžiam link dar neatrast? horizont? ten, “kur žol? žalesn?”. Š? kart? po padidinamuoju stiklu Klaip?doje, Lietuvos fotomenink? s?jungos prieglobstyje ?sik?rusi gan keisto pavadinimo užeig?l? – „Leika“. …

More

Vieta, apie kuri? nesinori rašyti… „Piano Man“

Tik nieko blogo nepagalvokit… Tiesiog daliai Degustatori? komandos ten taip smarkiai patinka, kad tiesiog baugu, kad ten patiks visiems, o tada baras „užsikimš” žmon?mis (nors j? ten ir taip netr?ksta) ir Degustatori? komanda tiesiog nebetur?s n? dešimties kvadratini? centimetr? vietos prie baro pasid?ti alui. Kas ten tokio gero? Iš ties? ? š? klausim? atsakyti gan?tinai …

More