Debut: romantiškoms sieloms arba konspiraciniams pokalbiams

„Debut“ restoran?, ?sik?rus? šiaip jau nelabai smagioje, bet tikrai judrioje Jogailos gatv?je, žinojome jau seniai. K? ten žinojome – buvome jame tikrai ne kart?, ta?iau visada keliai nuvesdavo tik dienos piet?, o vakarien?ms vis pasirinkdavome kitas patogesn?se vietose esan?ias ?staigas. Tai štai pagaliau džiugi diena išaušo ir šiam restoranui, nes nusprend?me apsilankyti jame vien? šalt? žiemos vakar?.

Pasakysiu taip – gal kažkas ir gali tur?ti problem? su j? interjeru, bet tikrai ne mes. Labai ten viskas gerai, maži staliukai, nedailintos plytin?s sienos, visokie paveiksliukai ir prieblanda sukuria visai smagi? atmosfer?, kai atrodo, kad niekas nei mato, nei girdi j?s? pokalb?. Puikus sprendimas tiems, kurie nenori b?ti užtikti ar nugirsti.

Iš karto buvo priimtas sprendimas, kad litras vyno dviem žmon?ms tikrai bus pats tas, tikrai sugeb?sime ryte atsikelti ir nev?luosime ? darbus. Ir tikrai galvos nebus sunkios ir b?sime maksimaliai produktyv?s darbuose. Nepatik?sit, bet kit? dien? tikrai viskas buvo gerai.

Meniu pas juos toks savotiškas – yra ir Europietiška, ir Tailando virtuv?. Kažkaip mums tokie viražai sunkiai suvokiami, nes tokiu atveju dar tr?ksta Meksikietiškos, Maroko, Kin? ir Japon?, ir jau štai prašau – visas pasaulis surašytas telefon? knygos storio meniu. J?s man paaiškinkit, kaip ?manoma taip sugalvot?

Gerai, tiek jau to, n?ra „Debut“ meniu toks neišsenkantis, tad š? kart? labai nepeiksime j?, tikim?s, kad tai tik laikinas aptemimas, ir jie ilgainiui išsiaiškins, ar nori Europietišk?, ar Tailando maist? gaminti. Mažas hint‘as jums – pavadinimas, visokio vyno pasirinkimo galimyb? ir aplinka žmon?ms gali sukelti teis?tus l?kes?ius tik?tis Pranc?zijos virtuv?s perl?, juo labiau, kad Vilnius vis dar pasl?ptas po stora pic? pluta, tai ?vairov? šiam miestui tikrai nekenkt?.

Tokia virtuvi? ir patiekal? ?vairov? labai suglumina ir pailgina išsirinkim? kokiomis 20 minu?i?, nes galiausiai tikrai sunku apsispr?sti, ar nor?tum burgerio, tailandietišk? makaron? su krevet?m, risotto ar Cezario salot?.

Velniai nemat?, šiaip ne taip apsisprend?m: char?io sriuba, citrininis risotto su krevet?mis ir vištiena su teriyaki padažu ir keptomis daržov?mis. O desertui dar ir Creme Brulee – vienas iš nuostabiausi? desert? šitam dideliam pasauly.

Taigi, labiausiai nepavyk?s buvo risotto, kažkoks nesusipratimas ten gavosi, toks beskonis visiškai.

Citrininis risotto su krevet?mis - 19 lit?

Citrininis risotto su krevet?mis – 19 lit?

Vištiena kaip ir buvo labai nieko sau, tik kam t? j?ros dumbli? buvo prid?ta, tai nelabai aišku.

Kadangi buvo tikrai tamsu, tai nepykite už kokyb?. Vištiena su teriyaki ir keptomis daržov?mis - 21 litas

Kadangi buvo tikrai tamsu, tai nepykite už kokyb?. Vištiena su teriyaki ir keptomis daržov?mis – 21 litas

Labiausiai pasisek? sriuba – tikrai verta j?s? d?mesio. Nors, v?lgi, char?io sriuba yra Kaukazietiška, tai nelabai suprantama, k? ji iš viso veik? tame meniu.

Super faina char?io už, viso labo, 9 litus

Super faina char?io už, viso labo, 9 litus

Creme Brulee kaip priklauso, kainavo - 7 litus

Creme Brulee kaip priklauso, kainavo – 7 litus

Creme Brulee visada laukiame su didele baime, nes daug nevykusi? vir?j? sugeba lengva ranka sugadinti š? šaun? desert?. Šiuo atveju verkti neteko, viskas buvo teisingai.

Dar keli svarb?s momentai: restorane n?ra baro, j? atstoja improvizuota nam? virtuv?, su pastatomom ir pakabinamom spintel?m (matyt, bandyta sutaupyt erdv?s). Šiaip gal nieko ir ypatingo, bet visai ?domiai atrodo.

Antras pasteb?jimas, jie turi tvarking? interneto svetain?, kas yra sveikintina. Ta?iau labai nesveikintina naudoti supermam? leksik? („restoran?lis“) ir prirašyt visoki? kvailys?i? skiltyje „?ia nebus“. Užsukit ir patys paskaitykit.

Apibendrinant, stebukl? maisto srityje galite nesitik?ti, bet labai li?d?ti irgi neteks. Visus blogus jausmus labai greitai jums pamiršti pad?s vynas. Ir nors šiuo metu „Debut“ yra labiau toks vidutiniškas restoranas, su toli gražu neišbaigtu meniu ir skirtinga patiekal? kokybe, bet mes jiems linkime s?km?s ir graži? Kal?d?.

P.S. O ?ia dar jums pabaigai keletas iliustracij? iš j? dienos piet?, kurie tikrai ten verti d?mesio. ?ia labai senos foto, kai Vilniaus centre mok?ti 12 lt už pietus dar buvo normalu.

IMG_20120621_124210 IMG_20120702_122427 IMG_20121026_154659

MENIU: Nuo galo iki krašto, bet vyrauja Europietiška ir Tailando virtuv?s.

KOKYB?: tikrai geriau, nei dauguma Vilniaus viet?.

KAINOS: Vakarienei bent 30 lituk? tur?kite.

ALKOHOLIS: Koncentruojasi ties vynu, bet turi ir vis? likusi? klasikini? g?rim?.

APTARNAVIMAS: nieko konkretaus išskirti negalima, viskas padoru.

VIETA: Jogailos g. 8, Vilnius

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: pašnekesiams prie vyno

Senas vietas belankanti,
Degustatori? komanda