“Eat More Chicken” – vištos Kalvark?se

B?na atvej?, kai ateina vakaras, kult?ringai s?d?ti kokioje maisto vietoje n?ra j?g?, kaip ir n?ra j?g? k? nors gaminti, o valgyt vis tiek norisi. Tada nelieka nieko kito, kaip ieškoti vietos, kuri duot? maisto išsinešimui.

Vien? tok? tams? bei darganot? vakar? ir m?s? komandos dalis blašk?si neapsisprendime – ko nori ir kur to gauti??? Pica, suši, salotos, makaronai – kažkaip niekas nek?l? didelio susidom?jimo, bet pagalvojom apie burgerius. Tradicin?s vietos kaip ir atsibodusios, tad socialin?se platyb?se užmat?m “Eat More Chicken” viet?. Suintrigavo adresas Kalvarij? gatv?je, na ir ta “smalsumo d?l?” užkirb?jo – apie k? gi tos vištos.

Pasiblašk? aplink kvartal?, kuriame yra visko (net vis? par? dirbanti “ka?ialk?”) ir gav? nurodymus telefonu*, užsisakom išsinešimui Sweet Larry burgerius.

Tai taip atrodo užsakym? langelis ir švie?iantis stendas.

Tai taip atrodo užsakym? langelis ir švie?iantis stendas.

Iš pradži? buvome suorientuoti laukti 15 minu?i?, ta?iau po 5 jau gaunam savo užsakym? – toks malonus ‘wow’ efektas, kai jauties išbad?j?s kaip žv?ris.

Atvažiuojam, išsipakuojam ir kertam. Sweet Lary yra su vištienos kulšeli? malta m?sa, karamelizuotais svog?nais, ??deriu ir šonine. Apibendrinus mums patiko, sultingas burgeris, svog?n? džemas buvo geras ir šiek tiek aštrumo.

Užskaitom kartonin? ?pakavim?.

Užskaitom kartonin? ?pakavim?.

Du burgeriai, bulvyt?s ir padažas.

Du burgeriai, bulvyt?s ir padažas.

Gr?šim paragaut ir kit? ger? dalyk? – sparniuk?, Johnny Blue burgerio, gal net ir ?ili troškinio.  Tiesa jie turi puik? tinklap? ir dar pristato ? namus – kad b?tum?m žinoj? anks?iau…

*Jie randasi tame pa?iame pastate kaip sporto “ka?ialk?” tik nuo “Jammi” kebab? kiosko pus?s, ? pat? kamp?. Yra tokia nedidel? švie?ianti nuoroda prie langelio.

MENIU: greitas maistas
KOKYB?: nors iš kiosko, bet puiku.
APTARNAVIMAS: svarbu neužkelti l?kes?i?, bet aptarnauti per trigubai  trumpesn? laik? nei žad?ta, yra nuostabu.
KAINA: 3-5 eurai
ALKOHOLIS: Ne.
VIETA: Kalvarij? 88, Vilnius
INTERNETE: https://www.eatmorechicken.lt
SUBALANSUOTA: Išsinešimui ir malšinti alk? mašinoje.