„Fortas“: o tai ?ia jau restoranas ar dar ne? arba Lietuva – restoran? šalis

Labai ?domi, ties? pasakius, Degustatori? komandai kilo mintis, prieš kelet? savai?i? apsilankius viename iš „chain‘inio” (grandininio, jei kam labiau patinka) restorano (???) „Fortas”… e…. tarkime – viet?. Pavadinti „Fort?” kaip nors gan?tinai sud?tinga, nors ant meniu besipuikuojantis užrašas skelb? – „restoranas”.

Mes jau kaip ir apsidžiaug?m – na nedažnai jaunas, t?las lietuvis užsuka „in restorant?” pavalgyti. O dar alus ?ia toks pigus… ?sivaizdavom, kad restoranas tai jau, matyt, bus su baltom stalties?l?m ir taur?s, ir dar išrikiuota galybe šaku?i?… Na, bent jau ne su d?m?tom stalties?m ir pa?iais papras?iausiais „kabakiniais” patiekalais.

Tiesa, mums, tokiems neišprususiems „lepšiams” (gi sak?m – kad Degustatori? komanda paprasti žmon?s) š? kart? nepadeda ir Wikipedia. Ji sako: „Restoranas (pranc. restaurer ‘atstatyti, sustiprinti’) – maitinimo ?staiga, kuri pagal užsakym? gamina ir parduoda maisto patiekalus suvalgyti vietoje. Kartais restoranai: a) yra stambesn?s ?mon?s dalis, pvz., viešbu?io restoranas dažnai yra viešbu?io padalinys, skirtas viešbu?io gyventojams maitinti ir kartu padidinti viešbu?io pajamas; b) gamina maist? išsinešimui ar turi maisto pristatymo pagal užsakym? paslaug?.

Tai taip išeina, kad kaimyn?s Maryt?s užeiga, ? kuri? renkasi kiemo „pijokai” irgi restoranas? Na, Maryt? juk kold?n? ir padaro, ir išverda, o kai vyrai nori po jos užeigos darbo laiko išgerti – ir alaus ? „sietel?” ?deda, ir dar keptos duonos (tik geriausiems klientams). O ko ne restoranas – kriterijus juk atitinka. Ech, ir supranti va žmogus, kad ne taip ir blogai gyvenam – po restoranus vos ne kasdien vaikštom…

Velniškai poniškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

P.S.: iš to smalsumo paieškojome dar šiek tiek informacijos apie tuos restoranus. Tai k? radome – žemiau.

–> Žodynas.lt (kitaip – Didysis lietuvi? kalbos žodynas) sako, kad: „restoranas ištaiginga valgykla su svaigalais, muzika ir pramogomis”.

–> Mokslas.lt sako, kad: „Restoranas – tai viešojo maitinimo komfortabili ?mon?, kuri si?lo vartotojams plat? asortiment? patiekal?, g?rim?, sud?tingo paruošimo reikalaujan?i? kulinarijos ir konditerijos gamini?, tarp j? yra ir firminiai bei užsakomieji patiekalai. Valgymas restorane paprastai derinamas su poilsiu ir pramogomis”.

–>Tuo tarpu Alfa.lt, kartu su savo pašnekovu (ir mumis kartu), atsid?sta: „Šiandien kiekvienas gali pasim?gauti restorano maistu. Ir apsirengti atitinkamai nereikia. Joki? etiketo taisykli? žinoti nereikia. Ir šlaman?i?j? kr?vos nereikia. „Jei jau Mcdonald‘s dr?so save restoranu pavadinti…” – atsid?sta viešbu?io ir restorano „Ida Basar” bendrasavininkis Vaclovas Kontrauskas.”

1 komentaras

  1. O tai apie restorana ir maista nieko? Degustatoriai atsirado…

Komentavimo galimybė išjungta.