„Franki pub“: o ten gyvai groja „Nacija“!

Kažkada ten tur?jo b?ti vynin?, ta?iau vos ji tapo nors šiek tiek žinoma, o žmon?s sužinojo jos pavadinim? (dažniausiai ji taip ir likdavo „ta vynine Vilniaus g-v?j”) – staiga „Franki” savininkai sugalvojo, jog vynini? Lietuvoje, matyt, perdaug… Reik?t? gero pub‘o. O kaip paversti bar? pub‘u (kaip žinia, pastarasis kil?s iš britiškojo „public house”)? Tiesiog prad?ti tiekti daugiau g?rim?! Taigi, matyt, tokiu b?du „Franki” ir atsirado ? ?sot?lius pilstomas alus.

Alus patiekiamas štai taip

Degustatori? komanda sveikina bandym? kitaip pažvelgti ? alaus patiekim?, ta?iau, nesame tikri, kad likome d?l to sužav?ti… Taip ir nesupratome – ?sot?l? užsisakin?ti vienam žmogui, ar keliems? ?sot?lio talpa – 1 litras, o baras teturi 0,33 litr? alaus bokaliukus. Labai jau sud?tinga dalintis…, nors, kita vertus, žavu ir lietuvius moko ne tik išgerti bet ir ragauti! Min?tas ?sot?lis „Volfo Engelman‘o” kainuoja 12 lit?. Tiesa, tiems, kas labiau m?gsta vynus – pastar?j? pasirinkimas išliko bene toks pat kaip ir „Franki” vynin?s laikais. Pus?s litro nam? vyno kaina – 22 litai.

Jeigu kalb?ti apie maist? – kulinarini? šedevr? tik?tis neverta, bet skaniai pavalgyti – tikrai galima. D?l sotumo – kiekvieno skrandžio reikalas. Labai rekomenduojame nuo sen? laik? m?gstamas karštas vištienos salotas, kurios (bent jau kažkada), m?s? vertinimu, buvo vienos geresni? Vilniuje. Trinta špinat? sriuba taip pat neprasta, o užkand?l?s – norintiems pasmaguriauti – vertos d?mesio. Tiesa, kainos (kaip kriz?s metais) gal?t? b?ti kiek mažesn?s, bet, matyt, šis pub‘as orientuojasi ne ? pavalgyti susirenkan?ius.

O dabar – apie ?sp?dingiausi? dalyk?. Savaitgaliais ten groja gyva muzika (tikrai retas dalykas Vilniuje – už tai reikia pagirti)! Gyvai grup? „Nacija”. Tam, kad geriau ?sivaizduotum?te kas tai, pateikiame nuorod?: http://www.youtube.com/watch?v=skhPFh8WdxY&feature=related. Atlieka jie tiek sav?, tiek „perdainuot?” dain? versijas. Atlik?jus galime pagirti už tikrai neprastus vokalinius sugeb?jimus, na, o d?l muzikos stiliaus – leisime apsispr?sti jums patiems. Tiesa, pasteb?jome, kad kol dainuoja „Nacija” – pub‘as pilnas žmoni?! Matyt, lietuviams patinka…

Ir dar šiek tiek apie „Franki pub” aplink?… Nuo vynin?s laik? ji mažai pakitusi ir jei egzistuoja toks interjero variantas kaip „fusion” (liet.k. – sujungimas, sintez?), tai matyt geriausiai apib?dint? tai k? išvystum?te atidar? baro duris. Bendras vaizdas, gal? gale, gana jaukus, ta?iau patyrin?jus atidžiau nuostab? kelia seni lietuviški plakatai, pranc?zišk? plakat? reprodukcijos, Dali, ki?ini? tigriuk? nuotraukos, kinietiškos vazos… Viskas vienoje vietoje. Ir kol groja „Nacija” – per TV ekranus rodo futbol? (bent jau b?nant mums). Ir „Nacija”, jei k?, groja taip garsiai, kad šalia s?din?io pašnekovo nelabai ir girdi. Manytum – reikia eit šokt…, bet kad ir vietos tam nelabai yra.

Žodžiu. Vieta ?domi, o pa?vairinti vakarams – visai tinkama. M?s? m?gstamiausiu baru ši vieta, matyt, netaps, bet kiek pasteb?jome – nemažos dalies žmoni? ji m?gstama. Si?lome bandyti…

ATNAUJINIMAS: deja, „Franki pub“ buvo negailestingos rinkos sužlugdyta, o vietoj jos dabar – picerija „Submarinas“. Na, vertinant tai, kad šioje miesto dalyje picerij? mažokai – gal ir nieko. Bet žvelgiant pro langus, nepanašu, kad ir picerijai ten gerai sekasi. Nors gal… 

Labai „fusion”,
Degustatori? komanda