Vien? kart? ragautas geriausias Vilniaus kebabas Pilies g. kebabin?je

Apsilankymas “kebabin?je” 4 val. ryto visuomet yra itin žavus ir nenusp?jamas. Tik?tina, kad be užkimšto skrandžio j?s dar: 1) susirasite draug?, kurie jums nor?s papasakoti kokie j?s “faini” ir už k? jis/jie buvo išmesti iš klubo š? vakar?; 2) susirasite nedraug? su kuriais gal?site pasimušti; 3) nuspr?site emigruoti, nes tauta jau degradavo; 4) nenutiks nieko.

Arba, žinoma, kebabin?je galima apsilankyti 24 val. Tokiu metu nesutiksite beveik nieko ir tur?site prog? pabendrauti su “kebabin?s” virtuv?s “šefu”. Ypa? jei “kebabin?” nauja – Vilniuje, Pilies g-v?je. Tikriausiai daugum? jau suviliojo iš jos sklindantys malon?s kvapai. Nuostabi?j? Degustatori? komand? – irgi. Ir kaip? Mes užskaitom.

Kebabus kepa du turkai, iš kažkokio tolimo Turkijos regiono. Iš pradži? versl? suko Marijampol?j, o tada nusprend? persikraustyti ? Vilni?: ir vieta geresn?, o ir konkurencija, matyt, ne tokia didel?.

Kod?l ten kebabai geri? Nes: 1) tikrai turkiški; 2) pakankamai trašk?s, bet minkšti; 3) skanus padažas/prieskoniai; 4) svarbiausia – iš tikros m?sos (kvie?iame atkreipti d?mes? ? tai, kad kitose “kebabin?se” m?sa paprastai b?na malta, supresuota ir pamauta ant to ilgo besisukan?io iešmo).

Trumpai tariant – skanu, nes tai bene vienintel? Vilniuje (o gal ir visoje Lietuvoje) žinoma „kebabin?“ ? savo galutin? produkt? dedanti tikr? m?s?. patik?kit, skonis keliolika kart? geresnis! Tok? – ir valgyti neg?da…

* * *
MENIU: Keli? r?ši? ir dydži? kebabai, hamburgeriai, bulvyt?s ir pan.

KOKYB?: Lyginant su kitomis “kebabin?mis” – puiki
KAINOS: ?prastin?, nuo 6 iki 13 Lt
ALKOHOLIS: N?ra
APTARNAVIMAS: Maloniai draugiškas, jei n?ra “peregr?zo”
VIETA: Pilies g., Vilnius
INTERNETE: N?ra
SUBALANSUOTA: Nepretenzingiems

Su apetitu,
Degustatori? komanda