Greitojo maisto kult?ra Lietuvoje: ?pratome ir norim daugiau?

Tikriausiai pasteb?jote, nuo tada, kai Vilniuje atsidar? pirmasis McDonald‘as Lietuvoje ir visi bent po kartel? jame apsilank? – didesnio populiarumo „greitmaistis” m?s? šalyje taip ir nesusilauk?. Matyt, mums artimesni buvo cepelinai ar barš?iai, o skub?ti taip pat prad?jome tik nepriklausomyb?s dvidešimtme?iui persiritus ? antr? pus?. Nors m?sainiai keli? ? lietuvi? skrand? skyn?si labai negreit, ta?iau kebabams pasisek? kur kas labiau. Tiesa pasakius, Degustatori? komanda mano, kad b?tent kebai ir „pramuš?” greito maisto keli? ? Lietuvos pilie?i? skrandžius.

Deja, Lietuvoje irgi daug?ja toki? vaik?...

Tiems, kurie d?l greito tempo, gyvenimo b?do ar tiesiog iš ?pro?io nebegali atsisakyti greito maisto – turime smagi? žini?. Nuži?r?jome, kad kit?met, 2011 m., Lietuvoje tur?t? atsidaryti bent keliasdešimt nauj? greito maisto restoran?li?. Pavyzdžiui, McDonald‘as, šiuo metu turintis 8 restoranus, planuoja atidaryti dar du Vilniuje ir Kaune; „Hesburger‘is”, Lietuvoje pasirod?s tik 2008 m. ir šiuo metu turintis 19 užeig?li? tinkl?, jau kit?met planuoja tur?ti net 32; nuo 3 iki 4-5 restoran? tur?t? padid?ti ir KFC tinklas.

Tiesa, neatmetame galimyb?s, kad „greitmais?io” populiar?jimui nemaž? ?tak? tur?jo kainos. Sunkme?iu suplanuota greitojo maisto užeig? pl?tra tai tik patvirtina. Jei prieš dešimtmet?, atsidarius pirmajam Ms‘Donald‘sui pavalgyti ten kainuodavo bene tiek pat, kiek normalioje kavin?je (o tai reišk? – „ne?perkama”), tai dabar kainos gerokai smuktel?jusios. Kebab? galima rasti vos už 6 Lt, o m?sainiai kainuoja pigiau nei 3 Lt. Už toki? kain? kavin?je dabar ir arbatos retai kur nusipirksi…

Tiesa, mes labiausiai laukiam kitokio greito maisto, kurio gana lengvai ir už pakankamai patraukli? kain? galima nusipirkti Vakar? Europoje – sveikesnio. Ar bent jau kitokio… Pavyzdžiui, kaip „Wok to Walk”, „Vapiano”, „Sushi express” ar „Sotas”…

Greit?janti,
Degustatori? komanda

2 komentarai

  1. WoW! :))) Smagus komentas… O propagavimas pasireiskia zodziais „deja“? Siaip jau cia faktu konstatavimas apie tai, kaip populaireja „greitmaistis“. O del „sveikesnio“, citata: „mes labiausiai laukiam kitokio greito maisto, kurio gana lengvai ir už pakankamai patraukli? kain? galima nusipirkti Vakar? Europoje – sveikesnio. Ar bent jau kitokio…“. Tai cia tokio, kaip salotu barai, susiai, normalus sumustiniu barai ir pan., ko Lietuvoje – dar reta. Nepaneigsi, kad tai yra sveikiau uz KFC, McD ar Hes-burg… :))) Read more carefully, dear!

  2. Ar gali š?dmaistis b?ti mažiau ar daugiau sveikas?? Š?das yra š?das ir labai gaila, kad propaguojate j? savo “bli?de“… Akivaizdu, kad atstovaujate ne valgytoj? interesams.

Komentavimo galimybė išjungta.