„Hal?s bistro“: ? Vilni? gr?žo žydiški beigeliai; gr?žo ne?kandami

Nepatik?sit, bet sekmadien? Vilniuje pasigaminti rakto kopij? – beveik ne?manoma. Tod?l kol iš už Atlanto atsibeld?s sve?ias namuose bando susigaudyti tarp laiko juost? – aš baigiu apib?gti kone visas gatveles aplink Hal?s turg?. Tapetai, rakandai, d?v?ti r?bai, dovanos už 1 eur?, knygynas, pora alubari?, sekso preki? parduotuv?.., o štai rakt? dirbtuv?s – n?ra.

Pilvas urzgia, o akys niekaip neatsimerkia – kavos skardin? namuose š?ryt buvo tuš?ia. Tyliai keiktel?jusi ant likimo suku Hal?s pus?n. Tiek to, bent jau pusry?i? aš tikrai nusipelniau. Vis dar lengvai suirzusi laviruoju tarp prekystali? ir visk? ragaujan?i? pirk?j? kol randu tai, ko man reikia – „Hal?s bistro“.

„Hal?s bistro“ – dar vienas potencialus pastaraisiais metais itin spar?iai revoliucionuojan?io stoties rajono forpostas. Nors tiek turgaus, tiek ir netoliese esan?ios stoties teritorijoje labiau ?prasta matyti rusiškais triaukš?iais raug?jan?ius m?lynanosius kolegas, šis bistro – labiau traukia tikr? atlyginim? už kvalifikuot? darb? gaunan?ius asmenis. Ypa? po to, kai gandas apie jame kepamus beigelius nuvilnijo per vis? Facebook‘? bei vien? kit? internetin? portal?.

beigeliai_Hales bistro (4)

Kai ?einu ? vid? – abi padav?jos lengvai gin?ijasi, kaip geriau kepti beigelius. Kaip suprantu, iškeptus reik?t? palaikyti orkait?je kol šiek tiek atv?sta. Nors žmoni? beveik n?ra, man prie kasos tenka ilgokai palaukti, kol atkreipiu ? save d?mes?.

Užsisakau kavos ir, kadangi iš prigimties esu smalsus žmogus, bandau draugiškai klausin?ti padav?jos: kurie ?darai m?gstamiausi klient?, kaip dažnai kepama nauja partija ir pan. Vos po keli? klausim? pasijuntu ir kalta, ir kvaila, tod?l tiesiog baksteliu ? meniu. Išsirenku beigel? su humusu, o kit? – su lašiša.

beigeliai_Hales bistro (5)

Beigeliai yra tai, su kuo keliasi dažnas niujorkietis. Tiesa, ten beigeliai atsid?r? tik prieš ger? šimtmet?, o tikroji j? kilm?s istorija siekia Lenkij? ir Lietuvos Didži?j? Kunigaikštyst?. ?ia apsigyven? žydai atsineš? savo kepini? tradicijas, kurios pamažu keit?si, kol susiformavo ? unikal? regionui beigelio recept?.

Ši? žydišk? „baronk?“ tarpukariu vis dar buvo kone kiekvienam Lietuvos mieste, j? gal?jai nusipirkti turguose ar mug?se. Tradicinis beigelis turi b?ti traškus iš išor?s bei labai minkštas ir net kiek t?sokas iš vidaus, jokiu b?du ne saldus, ant viršaus pagardintas skirtingais gr?dais ar net svog?nais.

?sitaisiusi prie lango spoksau kaip apa?ioje porel? „stumdo“ vyšnias ir prisiekiu sau ateiti apsipirkti ? Hal? kiekvien? sekmadien?, nors žinau, kad to tikrai nedarysiu. Gal? gale atkeliauja kava ir abu beigeliai. Vaizdas – prašosi Instagram‘o. Lengvai paskrud? šonai, šalia spalvotos daržov?s ir ryškiaspalvis puodelis. Šakut?s galu bandau ragauti ?daro. Esu tikra, kad pus? tautie?i? iš karto nor?t? užsiberti daugiau druskos, bet man – švelnus skonis puikiai tinka.

beigeliai_Hales bistro (2)

Iš anksto apsidžiaugiu puikiais pusry?iais, imu beigel? ? rank?, kandu ir… tenka ?d?ti pastang? suleisti ? j? dantis. Pats tešlos skonis gal ir primena tuos beigelius, kuri? teko ragauti iki šiol, bet tikrai per kieta. Beigelis niekada nebuvo pati minkš?iausia pasaulio bandel?, bet jo valgymas, vis d?lto, neturi priminti žand? raumen? treniruot?s.

Kol kramsnoju antr?j? – ?sijungiu Facebook ir pradedu skaityti, k? apie „Hal?s bistro“ sako kiti. Žinoma, didžioji dalis dži?gauja (o kaip kitaip), bet nemažai ir kritikos str?li?. Kone visos sminga ? ne itin draugišk? aptarnavim? bei kietus beigelius. Rodos, pasistengus su šiais dviem – viskas b?t? beveik gerai.

beigeliai_Hales bistro (3)

Ir kadangi man labai patinka mano rajonas, ir aš nuoširdžiai manau, kad gera beigelin? puikiai papildyt? jo besiformuojant? veid? – nuoširdžiai „Hal?s bistro“ linkiu s?km?s. Nes visada yra geriau kažk? daryti, bandyti, suklysti ir bandyti iš naujo (net jei tai tik tešla) nei nesistengti visai. Ar dar kada užeisiu? Užeisiu. Po koki? keli? m?nesi?. Užeisiu šviežio, traškaus išor?je bei minkšto ir lengvai t?saus viduje beigelio.

MENIU: beigeliai, dienos sriuba ir kelios salotos
KOKYB?: ne?kandama
KAINA: už beigel? – apie 2 eurai
ALKOHOLIS: n?ra
VIETA: Hal?s turgus, senasis pastatas
INTERNETE: www.facebook.com/HalesBistro
SUBALANSUOTA: at?jusiems apsipirkti ? turg?

6 komentarai

 1. Kaip tik tokie jie ir buvo – kieti.
  Skirti ilgam pakramtymui.
  Bet ne pavalgymui, ne privalgymui ir, kad nepersivalgyti.
  Ir vadino juos lietuviai beigeliukais – tie sausainiukai su spec. pabarstais buvo maži.

 2. Buvau kart?, daugiau neketinu. Kavos reik?jo laukti geras 20 minu?i? („nes valomas aparatas“), beigeli? – dar ilgiau. Kava su pienu buvo prastoka, bet užvis priblošk? patys beigeliai – kažkokie kieti tešlinukai be joki? skoni? užuomazg?. Sudedamosios dalys buvo neblogos, bet sorry, aš ne salot? ateinu ?ia, o b?tent beigeli?. Prid?jus dar r?gšt? personalo veid? aka „mes?ialabaidirbame“ verdiktas aiškus. no no no.

 3. Nežinomose vietose mes visada geriam su pienu… :D Kartais – tikrai padeda, nes pienas sušvelnina prast? kavos pupeli? arba šiaip prasto gaminimo padarinius. Tai š? kart?, nebuvo nei tokia gera, nei bloga, kad apskritai atkreipt? d?mes?.

 4. Giedre, o kuriuos konkurentus teko ragauti? Kas ten užkliuvo? Beje, su Hal?s beigeliais, mes dar kiek v?liau diskutavom, kad gal ant labai šviežios partijos beigeli? reikia užtaikyti. Vos iškepusi?. Bet, žinoma, ?ia jau s?km?s reikalas… :)

 5. Na va, o aš nor?jau Hal?s beigelius išbandyti. Jiems mintyse teikiau pirmenyb?, susid?rusi su nekokiais j? konkurentais.

 6. Krykštaujant d?l besikei?ian?io kvartalo, sugr?žusi? beigeli? ir puikaus vaizdo virš galvos Hal?s turgaviet?je – visiškai pritariu, kad ties tešla dar reikt? padirb?ti. Ir smarkiai.
  Kas man paliko tragiškai neišdildom? ?sp?d?, tai nenusakomas kavos skonio šlykštumas. Mano draugas apib?dino kaip „nekruopš?iai išskalautas nukalkinimo skystis“, o aš gal vienu žodžiu: negeriama.
  Aptarnavimas (kažkur? tai ) savaitgal? buvo puikus, draugiškas. Gal tod?l, kad su tuo visk? taisan?iu prieskoniu, kuris vadinasi „šiandien-dirba-savininkai“.

Komentavimo galimybė išjungta.