IKEA: žmon?s kalba apie pigius baldus, stili? ir… ger? maist?(?!)

Gal? gale, nuslopus pirminiam šurmuliui ir naujame bald?, interjero bei skandinaviško gyvenimo b?do (ar kaip jis save bepozicionuot?) prekybos centre IKEA apsilankius svarbiausiems šalies žmon?ms, ? š?j? suskubo ir degustatoriai. Ir nauj? stiklini? „baliams“ su draugais bei pigi? pagalvi? sofai prisipirkti, apži?r?ti, ir, dar svarbiau, suneraminti viešojo transporto stotel?se kokias por? savai?i? gird?t? t?l? tautie?i? vienas kitam sekam? pasak? apie dešrainius už 1 Lt.

Jei dar ten nebuvote, patvirtiname, toki? ten tikrai yra. Tiesa, „pagerinti“ kainuoja 2 Lt. Bet apie visk? iš eil?s.

Kad gyvenimo b?das susideda ne tik iš interjero, bet ir r?šiavimo, maisto, geografini? bei kult?rini? pamok?li? – IKEA ?rodo puikiai. Tiesa, to gyvenimo b?do rodymas, o dar labiau – lietuvi? geb?jimas perimti jo geriausias dalis – gali užtrukti, akivaizdu. IKEA kavin?je, barelyje ir šiaip ant kiekvieno kampo stovin?ios r?šiavimo šiukšliad?ž?s ne vien? tautiet? sutrikdo. Nes viskas gerokai sud?tingiau nei socialin?se reklamose per TV ir realyb?je už lango. Ne tik popierius, stiklas ir plastikas (na, dar tas dažnam nesuprantamas konteineris „nesugadintai tekstilei“). Ten yra atskira talpa skys?iams, maisto atliekoms ir kitoms šiukšl?ms.

Jei nety?ia pasimestum?te (nors, esame ?sitikin?, kad tarp m?s? skaitytoj? toki? tur?t? b?ti mažuma) – ? skys?i? talp? skys?ius reikia tiesiog išpilti. Popierini? puodeli? ten mesti TIKRAI nereikia. Jie turi kit? viet?. Beje, jei nedavalgysit savo dešrainio (nors doras lietuvis to niekada nedaryt?) – v?lgi, j? reikt? išpurtyti prie maisto atliek?. Darbo daug, bet, vienok, juk nor?tum?t visi, kad IKEA ataskaitose iš lietuviškos parduotuv?s neb?t? atskiros pastraipos apie kritin? r?šiavimo prekybos centre situacij?.

Off topic: dar vienas smagus dalykas – pieštukai. Prie j? kainos n?ra. Juos galima pasiimti ir žym?tis prekes. Prie kasos norima, kad jie b?t? gr?žinti. J?s gal juokaujat??? Kam? ? kišen? ir namo. Suvenyras, vienok, gimin?m parodyti.

Taigi, nuo gyvenimo b?do ir kit? subtilum? – gr?žkime prie maisto. Lietuviškoji IKEA versija turi tris vietas, kur jo galima gauti. Pirmasis, ? kur? galite patekti vos tik atvažiav? – IKEA savitarnos restoranas. 100 proc. teigiamai j? tur?t? ?vertinti t?vai. Atskira „sala“ su k?dikiams skirtais indais, specialiomos k?d?mis, buteliukais, šaukšteliais ir pan. – paruošta puikiai. Prie viso to – dar ir mikrobang? krosnel? (vaik? neturim, bet gird?jom, kad k?dikiai šalto pieno negeria).

Beje, jei turite kiek vyresni? nenuoram? – puikus sprendimas sukurtas ten pat. Apskrita „pilait?“, kurioje viskas skamba, visk? galima spaudin?ti ir pan. Gana uždara – tik su vienu iš?jimu. O kas geriausia, jog aplink – s?dimos vietos suaugusiems. Žodžiu – s?dit, gana ramiai valgot ir spoksot ? savo vaik?. Puikus sprendimas, nes mamos, ?sidedan?ios vien? kasn? ? burn?, o tada lekian?ios gaudyti laukais einan?io savo vaiko – atrodo kartais komiškai, tragiškai ir kelia graudul?. Bent dalis degustatori? kartais kone nori pasisi?lyti tuos vaikus paži?r?ti, kol mažojo mama gal?s pusiau ramiai pavalgyti.

ikea (1)

Tai yra tai, k? valg?me mes – kukuliai, spanguoli? g?rimas ir pyragas.

Visoje toje erdv?je – valgykla. Imi pad?kl? ir keliauji rinktis maisto. Pasi?la, n?ra labai plati, bet mes visada sak?me, kad geriau mažiau, bet kokybiškai. Koks maistas? Lietuviški šaltibarš?iai derinami su švediškais patiekalais ir tarptautine virtuve. Mes t?kart ragavome migdolin? pyrag?, IKEA spanguoli? sultis ir garsiuosius kukulius. Tie kukuliai, pasirodo, yra tai, kas pas mus – bulviniai blynai. Tai reiškia – mažiau tradiciška už cepelinus, bet lengviau pagaminama, tod?l, vartojama dažniau. Sumok?jom apie 15 Lt už visk?.

Beje, buvo ir dailiai atrodan?ios lašišos, kuri, iš paži?ros, buvo verta grieko. Bet… kukuliai buvo garsesni, tod?l nusprend?me rinktis populiarum? prieš skon? (ar grei?iau – ger? išvaizd?).

Na, kaip su tais kukuliais… Kukuliai kaip kukuliai. Smulkiai smulkiai permalta m?sa, kaip supratom, vištiena. Geltona geltona bulvi? koš?. Skonis –  nu toks… Kadangi j? eini pasiimti su pad?klu ir moki kaip ir 8 lt (maža porcija), ?vertinus visa tai – sk?stis negali. Valgykla lieka valgykla, kur ji beb?t?: nuo sovietme?io likusi kokiam buvusiam Lietstaklproj gamyklos pastate ar IKEA. Niekaip tik nesupratom vieno dalyko – kai pavalgo ?prastoje valgykloje, niekas kaip ir nesigiria, kai pavalgo IKEA – b?tinai. Ir apskritai, kam apie tuos kukulius tiek kalb?t visiems reikia?

Tiesa, vienas tobulas dalykas, kur? deda prie šio patiekalo – spanguoli? uogien?. Va ?ia tai tikrai g?ris. Degustatoriai labai labai nor?t?, kad uogien? ir vaisiai prie m?sos patiekal? m?suose b?t? vartojami dažniau.

Kalbant apie pyrag? – viskas su juo yra gerai. Tik, visai rekomenduojame jo nusipirkti, susivynioti ir nešiotis kišen?je. Random fact: šilt? maist? geriau suvokia m?s? skonio receptoriai ir pas?mogningai jis atrodo skanesnis. Potencialiai skanus pyragas tik ištrauktas iš šaldytuvo – n?ra toks skanus, bet, sp?jam, kambario temperat?ros, prie arbatos – b?t? labai gerai.

Pavalg? – sukate ? bald? bei interjero detali? labirint?. Viskas gražu, pro visur reikia praeiti, tod?l prisiperkat belenkiek visko. Ir tik tada, pra?j? visus sand?lius, išleid? šimtus lit?, pavarg?, atstov?j? eiles kasose  patenkate ? kit? erdv?, kurioje yra kiti du maisto taškai.

Pirmasis – parduotuv?. Labai tik?jom?s ten rasti kažko netik?to, bet be briedienos dešreli? ir saus? kepint? svog?n?, kažko tokio, ko neb?t? galima gauti didesniame prekybos centre – nemat?m. Aišku, d?l kokyb?s gin?ytis nenorim. Kainos gana aukštos ir visai tikim, kad IKEA visiško „š?do“ pas save ? šaldiklius nekrauna. ?domiau atrodo t?tel?se sutalpinti lašiš?, ikr? ir pan. paštetai (?). Paž?stam toki?, kurie j? ?sigijo, ragavom pas juos. Visai nieko, bet valgyti iš t?bel?s – labai keista. Beje, alkoholio n?ra. Parduotuv?je, ne t?tel?se.

Na ir pagaliau, visai greta parduotuv?s, jau nuo kas? iš tolo švie?ia didel? dešrainio bei led? porcijos iškaba. Abu – tik 1 Lt. Aišku, prie?j?s supranti, kad jei nori pagerintos versijos, teks mok?ti 2 Lt, bet k? jau ?ia – negi k?tik „nedirbai“ apsipirkin?damas. Kaip sav?s nepamaloninsi? Taigi – dešrainis. Tokios mažos dešrel?s – nemat?m gyvenime. Kai pamat?m, supratom kainos priežast?.

Maža bandel?, maža dešrel?. Padaž? galit prisipurkšti kiek norit. Mat?m žmones, kurie ima iš karto 6 vnt. Pagerinta versija – 3 vnt. marinuoto agurko riekeli? ant viršaus, plius – šiek tiek pabarstyta kepinto sauso svog?no (panašu ? mažy?ius svog?n? ?ipsus, netik?tai skanu – nesuprantam kaip tai pasidaryti namie). Jei imate g?rimo stiklin? – sumok?sit iš viso 4 Lt.

Beje, maža pastaba, daugelis pardav?j? ir padav?j?, žaviai lietuviškai nemandagios. ?ia kalbant apie maisto tiekimo vietas. Bet viskas tikriausiai tik tam, kad tautie?iai nepamiršt? kur gyvena.

Paskui svarbius žmones sekanti,
Degustatori? komanda

4 komentarai

  1. tikrai taip, ten brukniu uogiene. Buvo labai idomu skaityti, nes gyvenam prie pat IKEA Norvegijoj ir kartais ten apilankom. kaip suprantu, IKEA visur vienoda, nes Stokholme irgi viskas tas pats. turbut tai privalumas. Del ikru tubelese – cia skandinavu maisto ypatumas. Jie absoliuciai tiki, kad tai sveika, naudinga, ir t.t. Seria vaikus darzeliuose ikrais is tuteliu… Jei paskaitytu sudeti ant tos tuteles, gal susimastytu. Bet sudeciu jie niekur neskaito, nes taip patogiau. pasitiki gamintoju ir reklama. Tad beveik viskas, bent jau Norvegijoj, yra skanu ir sveika :) Gal tai veikia kaip placebas? Bet ilgiau pagyvenus imi ir pats pradedi tiketi…

  2. Tai kad tamstai labiausiai patikes padazas yra brukniu ne spanguoliu. Gerimas taip pat…

  3. Gali b?ti, kad kukuliuose tos vištienos tik koks procentas, bet labai neintensyvus, švelnus skonis… Mums labiausiai buvo panašu ? vištien?, vienok, padažai ir visa kita, kuria kitokius ataskonius, tod?l garantuoti negalim! :)

  4. kad man kukuliuose nepanasu ten is vistiena ..Girdejau tetule kuri juos krauna i lekste kazka sake apie maisyta kieuliena, jautinien ir dar kazin ka, gal vistiena ? :)

Komentavimo galimybė išjungta.