„Indian Maharaja“: net nepagalvotum, bet aptarnavimas ir maistas – kaip geriausiam restorane

Labai netik?tas atradimas – „Indian Maharaja”. Tikrai netik?tas. Pra?jusi? met? pabaigoje atsidar?s gana „nes?kmingoje” Trak? g-v?s (Vilnius) vietoje. Nes?kmingoje tod?l, kad ten per kelet? met? buvo ir pražuvo Kinijos bei Libano (atrodo) virtuves pristatantys restoran?liai… Kaip ten beb?t? – tikim?s, kad šitas išsilaikys gan?tinai ilgiau, net nekreipiant d?mesio ? gana ki?in? aplink?. Maistas Degustatori? komandai ten labai patiko. Ir dar netik?tai nustebino puikus aptarnavimas.

Jei jau prad?jome kalb?ti apie maist?, tai jo kainos – tikrai nesikandžioja. Puikaus indiško patiekalo ar užkandžio dr?siai galite tik?tis paragauti kišen?je tur?dami ir kokius 6 litus. Sriubos – už kokius 5 Lt, pagrindinio patiekalo – 14-16 Lt. Beje, alus ten kainuoja vos 5 litus, o dienos piet?s – 12 lit?. Tiesa, kad ir kaip džiaug?m?s maistu užsuk? vakare, dienos piet?s taip smarkiai nesužav?jo. Na, bet visiems pasitaiko nes?kmi? – gal tai buvo tiesiog prasta diena.

K? valgyti – tikrai nepatarin?sime, nes iki šiol indišk? patiekal? buvome valg? gal kokius kelet? kart?. Bet ir patarin?ti – n?ra prasm?s. Restoran?lio šeiminkai tai padarys daug geriau už mus. Ne tik prisipažins, kad vieno ar kito patiekalo iš meniu šiandien geriau neimti, bet ir pasi?lys kažk? kita. Degustatori? nuomone, tikras ?vertinimas ir pliusas aptarnavimui, kai trys visiškai skirtingi žmon?s vos keliais žodžiais užsimena apie tai k? m?gsta ir pasirenka padav?jo pasi?lytus patiekalus, o kai pastarasis sugr?ž?s paklausia kuris patiekalas skaniausias (žinoma, kad dalinom?s ir ragavom vieni iš kit?…) – visi trys vienu balsu sušunka: „Mano!”.

Gi sak?m, kad aplinka - ki?in?. Kita vertus, jaudintis nereikia - rodos, ši nuotrauka ir "naujame?io" šventimo...

Beje, gird?jom gand?, kad š? restoran?l? atidar? du ekstremaliai jauni jaunuoliai. Bijome suklysti d?l amžiaus, bet 25-eri? jiems dar tikrai n?ra. ?domiausia, kad vienas j? – kil?s iš Indijos. O susipažino b?simieji verslo partneriai – dirbdami viename iš Vilniaus ind? virtuv?s restoran?.

Na, jei prad?tume vertinti „Indian Maharaja” aplink? – tiek daug plius? galb?t ir nepavykt? susirinkti, bet daugiau mažiau viskas gerai… Šiaip ar taip – vis dar „išlenda” buvusi? restoran?li? „veidas”, o gal mums tik vaidenasi, nes buvome ir pastaruosiuose. Patiko nebent id?ja skirti vien? skelbim? lent? lankytoj? nuotraukoms… ir ne iš bet kur – o iš Indijos.

Žodžiu, mums patiko. Ir patiko ne tik maistas bei aptarnavimas, bet ir id?ja. Dviej? jaun? žmoni? id?ja, net ir iš kriz?s besigaluojan?ioje Lietuvoje atidaryti savo versl?. Ir, teis? pasakius, jiems tai pasisek? ne taip jau ir blogai!

MENIU: indiški patiekalai.
KOKYB?: mums patiko, tiesa, ne dienos piet?s… Beje, pagrindinis šefas – indas, taigi, jis žino k? daro.
KAINOS: tikrai pigu, ypa? užkandžiai. Pagrindinis patiekalas gali kainuoti apie 14 lt.
ALKOHOLIS: alus (5 lt) – pagrindinis, taip pat yra šiek tiek kitoki?.
APTARNAVIMAS: tiesiog fantastiškas! Sveikaneme šeimininkus už nuoširdum? ir r?pinim?si klientais.
VIETA: Trak? g. 4, Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: indiškos virtuv?s m?g?jams arba tiems, kurie už „padori?“ kain? nori išbandyti kažk? nauja.

S?km?s linkinti ir rekomenduojanti,
Degustatori? komanda