Izraelis – ar gali b?ti brangiau?

Atsakymas paprastas – taip, gali, ta?iau reik?t? gerai paieškoti. Sunku pasakyti, kod?l susidar? labai brangios šalies ?sp?dis – gal tod?l, kad sunku konvertuot šekelius ? eurus, gal d?l to, kad visi apie tai nuolat šneka – net žydai skundžiasi, kad brangu, o gal ir d?l to, kad taip tiesiog yra ir kad maitinimo ?staigos pas juos yra brangios, kaip kokiam Osle ar Kopenhagoj. Paprastai juk visur b?na taip, kad nors šalis brangi, bet galima rasti pigi? greito maisto užkandini?, kur galima prisikirsti vietinio skanaus maisto už labai maž? kain?. Na, Izraelyje taip n?ra. Jeigu norite pvz suvalgyti l?kšt? šavarmos visiškoje skyl?je, tai jums kainuos maždaug EUR 10.

img_20160512_131716

Tel Avivo pagrindin? promenada, jungianti miest? ir j?r?

img_20160512_140404

Vaizdas ? Tel Aviv? iš senojo Jaffa miesto

Mes band?me visokio maisto ir visokiose vietose ir galime pasakyti tiek, kad kartais greito maisto užkandin?s patiekalai skoniu lenkia normalius restoranus. Na, bet ?ia ne naujiena, taip daug kur b?na.

Tokio dalyko kaip gatv?s maistas, žydai neturi. Ten niekas nestovi gatv?je ant šaligatvio ir nekepa falafeli?, kaip Tolimuosiuose Rytuose. J? gatv?s maistas turi pastog?, ??jim? ir šiokius tokius patogumus.

Vykstant ? Tel Aviv? reikia žinoti kelet? dalyk? apie valgym? ne namie – tai tradiciniai patiekalai, meze ir arbatpinigiai.Vis? pirma, tradicinis maistas. Jeigu prieš tai jau lank?t?s kur nors kitur Artimuosiuose Rytuose ar Šiaur?s Afrikoje – jums didel?s nuostabos nebus, nes žydai valgo panašiai, kaip arabai, tik turi daugiau ?takos iš viso pasaulio virtuvi?, nes nuolat aktyviai migruojanti tauta sugeb?jo suvežti iš viso pasaulio kit? šali? virtuvi? receptus. Izraelyje jums dien? pratempti sunkiai pavyks be humuso, falafeli?, šakšukos ar šavarmos. Ir visa tai rasite ne prabangiuose restoranuose, o visur esan?iose užkandin?se.

Humus? žydai valgo nuo ankstaus ryto iki v?laus vakaro. Papras?iausias b?das – kabinti su duonos riekele tiesiai iš l?kšt?s. Ta?iau kad humusas neb?t? nuobodus, daugelyje viet? jo patiekiama bent 10 skirting? variant? – su grybais, faršu, vištiena, avinžirniais, keptu baklažanu ar kedro riešutais.

Falafeliai gali b?ti arba pitoje, arba l?kšt?je su gausybe kit? ingredient?, arba lavaše ir pan. Kas tikrai stebina, tai kad falafeliai gali b?ti tokio ?vairaus skonio. Štai ?ia matote skaniausius Izraelyje ragautus falafelius iš visiškos skyl?s Jeruzal?s senajame mieste. Tokia l?kšt? jums kainuos gal EUR 15.

Falafeli? l?kšt? su humusu, visokio daržov?m ir dešin?je esan?iu keptu baklažanu pomidor? padaže. Labai skanu!

Falafeli? l?kšt? su humusu, visokiom daržov?m ir dešin?je esan?iu keptu baklažanu pomidor? padaže. Labai skanu!

Šakšuka jau prasimušin?ja keli? ir ? lietuvi? pusry?ius. Žinoma, ne kasdieninius, nes paruošti š? patiekal? gali užtrukti gana ilgai, nes reikia l?tai keptuv?je troškinti šviežius pomidorus, kol jie tampa vientisa pomidor? tyre. Tada ? t? mas? reikia suleisti kiaušinius ir tiekti ? stal?. V?lgi, šakšuka gali tur?ti daug papildom? ingredient?.

?ia šakšuka su visokiais meze aplinkui

?ia šakšuka su visokiais meze aplinkui

Šavarma yra ne kas kitas, o vis? lietuvi? ir ypa? jaun? girt? vyr? m?gstamas kebabas. Žinoma, m?s? kebabas yra g?da ir ?žeidimas šiam puikiam patiekalui, kuris yra paplit?s pla?iai pasaulyje ir kurio prot?v? šavarm? savo tradiciniu patiekalu laiko didel? dalis arab? šali?. Šavarma patiekiama kaip tik norite – lavaše, pitoje, l?kšt?je ir pan. ?ia matote gigantiško dydžio sveikatai pasekmi? galin?i? tur?ti šavarmos porcij? iš pigios užkandin?s, kurios l?kšt? kainavo kažkiek virš EUR 10. ?sp?jimas – toki? porcij? suvalgyti žmogui yra pavojinga gyvybei, tod?l si?lom labai gerai pagalvoti, ar b?tina pirkti kiekvienam žmogui po porcij? atskirai.

Gigantiškos šavarmos porcijos iš paprastos užkandin?s Tel Avive

Gigantiškos šavarmos porcijos iš paprastos užkandin?s Tel Avive

Žinoma, gali b?t ir taip, kad nemaž? patiekal? kain? lemia ir vienas tos šalies (taip, taip, ir kit? to regiono šali?) valgymo kult?ros ypatumas – ? patiekalo kain? ?skai?iuota ir atskirai n?ra mokama už tok? dalyk? kaip meze. Nenuostabu, kad žydai yra išrinktoji tauta, kai jie tave kaskart nustebina gausybe maž? skirting? l?kštu?i? ir sako, kad mok?ti už tai nereik?s. Iš pradži? galvojome, kad ?ia kažkokios pinkl?s, nes ne paslaptis, kad žydai gars?ja ir geb?jimu iš visoki? žiopleli? neblogai pasipelnyti, bet ilgainiui supratome, kad meze yra tiesiog kult?ros dalis.

Viskas vyksta taip – išsirenkat ir užsisakot patiekalus, o tada ? j?s? stal? pradedamos nešti mažos l?kštut?s ir didesni dubenys, kuriuose puikuojasi visokie užkandžiai – humusas, bulv?s, virtos, marinuotos, keptos, trintos, raugintos, šviežios ir visokios kitokios daržov?s ir padažai.

Kuklus meze variantas

Kuklus meze variantas

Irgi kuklus meze  variantas

Irgi kuklus meze variantas

Šiek tiek rimtesnis meze variantas

Šiek tiek rimtesnis meze variantas

Viršuje matomos meze l?kštel?s buvo atneštos prie va šito patiekalo vienam žmogui. Tai j?s sakykit, ar ?ia normalu tiek suvalgyt?

Viršuje matomos meze l?kštel?s buvo atneštos prie va šito patiekalo vienam žmogui. Tai j?s sakykit, ar ?ia normalu tiek suvalgyt?

Kaip galite matyti iš nuotrauk?, labai dažnai kukl?s piet?s gali tapti mažyte švente. Meze skai?ius ir ?vairov? labai skiriasi ir meniu paprastai neb?na nurodyta, k? gausit. Taip pat yra atvej?, kai meze reikia užsisakin?ti atskirai ir tai jums gali kainuoti maždaug nuo EUR 5.  Tik v?lgi – nedarykit klaidos ir maždaug trims žmon?ms imkite vien? meze rinkin?.

Jeigu tikit?s, kad aptarnaujantis personalas šokin?s aplink jus ir lankstysis bei nuolat klausin?s, ar skanu, tai ne, taip nebus. Žmon?s ten tiesmukiški ir atviri, dirbtinai nebando sukurti geresnio ?vaizdžio. Ta?iau arbatpinigi? iš j?s? tik?sis absoliu?iai visur ir yra labai blogo tono ženklas j? nepalikti. Jeigu taip nety?ia nutiks, tai padav?jas jums tikrai pasakys, kad „ej, vyruti, o kur mano arbatpinigiai?“. Taip kad b?kit visada pasiruoš? sumok?ti už s?skait? 10-20 proc. daugiau.

Be vis? ši? patiekal? dar kelis kartus band?me žuvies, kuri labai priklauso nuo vietos, tad bet kur si?lome nerizikuoti, ir, žinoma, b?tinai turite apsilankyti Carmel turguje Tel Avive ir ten prisipirkti visoki? daržovi?, s?ri?, beigeli?, m?sos ir kitoki? g?rybi?.

Žuvyt?s, vietin?s gavybos

Žuvyt?s, vietin?s gavybos

Superin? žuvis, kepta pe?iuje su daržov?mis

Superin? žuvis, kepta pe?iuje su daržov?mis

Kai pabosta visas tas j? tradicinis maistas, galima surasti ir neišmatuojam? gaus? visokio kitokio maisto. Bent jau Tel Avivas gars?ja kaip svarbus kulinarinis maistas pasauliniame kontekste.

untitledgagagaajk

Labai skani s?dyta lašiša ir ne?tik?tina ?esnakin? focaccia. Labai skanu

untitledgfgfgf

?ia egzotikos ieškojom – suradom persišk? restoran? ir valg?me j? maist?. Jau buvom pasimok?, tai pasi?m?m vien? patiekal? dviems žmon?ms. Kaip matote iš nuotraukos – tikrai nelikome alkani. Nors visi tie prieskoniai mums nebuvo labai malon?s, nekartotume, jeigu reik?t? rinktis

Alkoholis ten jums kainuos irgi nemažai – bokalas alaus standartiškai kainuoja maždaug EUR 7, bet daugyb?je viet? teks susimok?ti ir dar daugiau. Saldumynai ten praktiškai identiški tiems, kuriuos ragaujate važiuojami ? all inclusive kurortus Hurgadoje ar Antalijoje.

Na ir žinoma, jeigu nenorite valgyti šio labai ?prasto maisto, tai yra tikrai labai didelis pasirinkimas viso pasaulio virtuvi? bei kit? tradicini? Izraelio patiekal?. Taip pat ?domu tai, kad Ryt? Europos žydai ? Izrael? atvež? ir mums labai artimus ingredientus ir patiekalus, tokius kaip silk? ar bulviniai blynai.

Kain? pavyzdys

Kain? pavyzdys

Dar vienas kain? pavyzdys. EUR 1 - 4.2 šekelio

Dar vienas kain? pavyzdys. EUR 1 – 4.2 šekelio

Ta?iau, nepaisant to, kad maistas yra kiek brangokas, bent kart? gyvenime ? pažad?t?j? žem? nuvykti reikia. Ir ne tik d?l to, kad vaikš?iodami Jeruzal?s senojo miesto gatv?mis pajusite, kad stovite ant keli? t?kstan?i? met? istorijos, kurios niekaip neatsidalina žydai ir arabai, bet ir išnaudosite geriausia, k? jums duoda Tel Avivas – per vis? miest? besit?sian?iu visiškai nemokamu, švarut?liu gražut?liu papl?dimiu ir neju?ia ateinan?iu suvokimu, kaip toli gali nueiti šalis, kuri daug dešimtme?i? yra nuolatiniame kare ir kur kiekvienas šalies pilietis pasiryž?s eiti ginti savo valstyb? tam, kad b?t? k? palikti ateities kartoms.

Kažkas k? tik ?vyko

Kažkas k? tik ?vyko

Keliauti nepabostanti,
Degustatori? komanda