Kai norisi kult?ringai – „People bar“

Degustatori? komanda šeštadienio vakar? v?l išsiruoš? ? bar? medžiokl?. Š? kart? pasirinkimas buvo aiškus – reik?jo panaudoti per beta.lt ?sigyt? kupon?. Biznis buvo toks – perki kupon? maistui ir g?rimams už 19lt, o gauni už 40lt. Degustatoriai m?gsta visokias nuolaidas ir panašius dalyk?lius, tai susiviliojom ?sigyt kupon? ? „Poeple bar”, kas yra naujai atidaryta vieta priešais aristokratišk? manier? pensinink? savaitgalin? „destination” – „Neringos” restoran?. Jei tiksliau – Gedimino pr. 26 (kažkada ten buvo „Double Coffee”). Sako, kad savaitgalio vakarais ten vyksta vakar?liai su DJ, bet mums besisve?iuojant buvo dar pakankamai anksti, tai viskas buvo ramu ir tylu.

At?jom. Viskas labai gražu, dar nenutrinta, sienos baltos, bet apkabin?tos ?vairi? dydži? ir vaizd? nuotraukomis, viskas kaip ir nice. Tik niekaip nesupratom iš spalvoto popieriaus padaryt? gvazdikus primenan?i? dekoracij?, kuriomis buvo apkabin?tos lempos. Gal dar nuo Kal?d? lik?? Anyway, aplink? galima pak?st, nieko pernelyg ?kyraus n?ra. Erdv? iš dviej? dali? – baras apa?ioje prie ??jimo ir antras aukštas su sofomis ir k?d?mis.

Kontingentas ?vairus, buvo kompanija pusamži? moter? ir vienas vyras j? b?ryje, kurie ramiai ir kult?ringai švent? gimtadien?. Buvo mergin? trumpais sijonais – matyt, užsuko po kokteil? prieš eidamos ? kok? klub?. Buvo užsienie?i?, poreli?, visi pasipuoš? ir graž?s. Lyg gal?t? b?t nejauku mums su džinsais ir ištampytais megztiniais, bet nieko, normaliai, nekreip?m d?mesio.

Meniu mums patiko – ten yra visko. Penktadienio ir šestadienio rytais baras dirba nuo 7:00, kas yra protinga, nes einantys iš klub? žmon?s dažnai desperatiškai ieško, kur papusry?iaut. Pusry?iams jie si?lo kiaušinieni?, omlet? (10lt) ir koši? (5lt). Toliau keliauja sriubos (priklausomai nuo dydžio 7/10 lt), tradicin?s graikiškos, Cezario, lašišos salotos (13.50-16.50 lt). Dar jie turi karšt? patiekal?, m?saini?. Lietini? ir bulvini? blyn?, makaron?, užkandži? ir desert?. Trumpiau tariant – praktiškai visko, ko tik galima užsimanyti. Kaip barui – saky?iau, netgi per daug.

Mes ragavom Cezario salotas su kiaulienos išpjova (14.50 lt) ir „Gurmanišk?” m?sain? (12 lt). Salotos labai neblogos, padažas ne per r?gštus, jo užpilta so?iai, pa?i? salot? irgi nemažai, galima pavalgyt. M?sa gal?jo b?t geriau pamarinuota, bet tiek jau to. Dar dav? ir skrudintos baltos duonos prie salot?, kas šiais laikais jau retas reiškinys kavin?se yra. M?sainis buvo nemažas, irgi su padažu, šalia paberta bulvy?i?. Viskas kaip ir turi b?t.

Alus kainuoja 6 lt, k? mes labai užskaitom ir giriam už nepl?šikavim?. Cuba Libre kainuoja 12lt, Mojito 18 lt, Long Island – 22 lt. Viskas tvarkinga ir teisinga.

Išvada: mums patiko. Viskas patiko. Aplinka, maistas, g?rimai, kainos, mergait?s padav?jos. Kult?ringa, saugu, ramu, šilta. Gera vieta ramiam pasis?d?jimui su keletu draug?.

PASTABA: deja, negailestingos rinkos negailestingai sužlugdytas baras…

Skaniai pavakarieniavusi,
Degustatori? komanda

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.