Kaip Vienos oro uoste band?m sugalvoti: kas geriau – „Starbucks“ ar „Coffee Inn“?

Vienos oro uosto „Starbucks‘e“ viena iš Degustatori? komandos nari? atsid?r? kone pirm? kart? (na, gal ir teko bekeliaujant kada anks?iau užsukti, bet atmintyje kaip ypatingas momentas tai ne?sir?ž?). Tiesa, dar iki šio užsukimo, teko gird?ti nemaž? dal? keliaujan?i? draug?, grupiok? bei kaimyn? „svaigstant“ apie tai – koks „Starbucks’as“ yra nerealus ir „kaip gaila, kad jo n?ra Lietuvoje“.

Prisipažinsiu – kavos nedievinu, tiksliau apskritai apie j? negalvoju nieko – nei gerai, nei blogai… Ji tiesiog yra. Kartais skani, kartais ne. K? padarysi. Tod?l ir poži?ris ? „Starbucks‘?“, galb?t, pernelyg šaltas. Kita vertus, geriant tikrai labai ?prastinio skonio kav? ir užkandžiaujant (na gerai, artimu iki tobulo) keksiuku, mintys nuolat sukosi – tai gerai ar blogai, kad mes jo neturime…

Vienos (Austrija) oro uosto "Starbucks'e"

– Lietuvoj mums jo galb?t net ir nereikia, nes rinka šiaip ar taip užimta „Coffee Inn‘ais“, kuriuose kavos mišinuk? lygiai taip pat nemažai, savait?s kavos lygiai tokios pa?ios, o patiekiama kava – ir ten, ir ten gan?tinai panaši…
– Kainos – vakarietiškos. Už keksiuk? ir didel? kavos puodel? sumok?ti 28 Lt ir 3 centus – galima tik kartais. Kita vertus, valstyb?se, kuriose gali rasti „Starbucks“ ir algos nelietuviškos… O ir „Coffee Inn“ už t? pat? sumok?tum kokius 15 lit?, tai gal ir skirtumas ne toks jau ir didelis.
– Ko tr?ksta „Coffee Inn‘ams“ ir už k? galima pagirti „Starbucks“ – sald?si? ir užkand?si? gausa… Akys raibsta…
– Dar patiko „Fair Trade“ dalykas (prek?s ženklas, žymintis produktus, kuriuos gaminant/auginant ir pan. buvo teisingai atlyginta darbininkams), tik nesupratom, kod?l „Fair Trade“ galioja tik pieniškoms kavoms (?). Jei daryti, tai daryti iki galo. Ne?
– Ir dar patiko tai, kad gali tos pa?ios „Fair Trade“ kavos (turime minty – kavos pupeli?) iš viso pasaulio nusipirkti. Maž? mažiausiai – socialiai atsakinga.

Ta?iau gal? gale, jei kada, kokio nors Europos miesto gatv?je, labai užsinor?s sušilti ir išgerti kavos, o šalia bus „Starbucks“ ir kokia nors visiškai nežinoma, ta?iau labai kaip „vietin?“ atrodanti užeiga – eisiu ? vietin?. Žinoma, „Starbucks‘e“ jautiesi „saugiai“ nes gauni lygiai tok? pat? produkt? kaip ir bet kuriame kitame „Starbucks“ visame pasaulyje, bet vietin?je užeigoje turi galimyb? nors šiek tiek pajusti tikr? to miesto dvasi?.

MENIU: daug daug r?ši? kavos, kelios arbatos ir sald?siai.
KOKYB?: kava kaip kava, o va sald?siai – tikrai geri. Tiesa, valgant nuolat jyla ?tarimas, kad „chemijos“ juose nemažai, bet kadangi patvirtint? duomen? neturime, o ir šiaip saknu – nustoji apie tai galvoti.
KAINOS: su lietuvišku atlyginimu gali sau leisti kok? kart?. Kita vertus, jei atsid?rei kokiame Paryžiuje ir dar centre – tai gali b?ti ir viena pigesni? viet? pris?sti kavos.
ALKOHOLIS: n?ra.
APTARNAVIMAS: paprastai – aptarnaujama su šypsena, kaip ir visuose „chain’uose“. Tiesa, kiek tos šypsenos nuoširdžios, o kiek spaudžiamos d?l punkto darbo sutartyje – nežinia.
VIETA: kas tre?ia pasaulio šalis (bijom rašyti kas antra, nes juk Lietuvoje – n?ra).
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: „greitos“ kavos m?g?jams (na, negali tikrais kavos m?g?jais vadinti t?, kurie j? dievina „Starbucks’e“), keliaujantiems, m?gstantiems kav? išsinešimui bei tiems, kuriems reikia prastumti laik?. Ir dar tiems, kuriems reikia belaidžio interneto…

Nacionaliniams identitetams ištikima,
Degustatori? komanda

2 komentarai

  1. A?i? už palaikym? ir pasteb?jim? – žiopl? klaid? jau išsitais?me. Tiesa, tikim?s ir planuojame, kad ateityje tapsim dažnesni ir šiek tiek konstruktyvesni. Šis blogas – nauji m?s? „namai“, kol kas tik kraustom?s iš senojo blog’o ir planuojame poky?ius.

    O apie pienišk? kav? – bandysim aiškintis kame slypi „šaknys“… :)

  2. Pirmyn degustatoriai, degustuokit ir rašykit, tik klaid? nedarykit – „Fair trade“ , ne „fare trade“ ;)
    P.S. O kod?l Fair trade „kofeinuose“ tik pieniškoms kavoms tai b?t? iš tikr?j? smagu sužinot :)

Komentavimo galimybė išjungta.