„Kamikadz?”: japon? virtuv?s perlas ir tikra Vilniaus legenda

„Kamikadz?” dr?siai galima vadinti tiek japon? virtuv?s perlu Lietuvoje, tiek ir tikra Vilniaus legenda. Gan?tinai ilg? laik? paragauti nuostabi? „Kamikadz?s” patiekal? buvo gan?tinai komplikuota. Ir nenuostabu kod?l. Ketverius metus “Kamikadz?” kviet? ? miniati?rines patalpas Smetonos gatv?je, gamindavo tik ribot? skai?i? patiekal?, kuriuos reik?davo rezervuoti iš anksto, ir veikdavo iš esm?s tik dienos piet? metu.

Ta?iau viskas gerokai pasikeit? po to, kai kiek mažiau nei prieš pusmet? “Kamikadz?” persikraust? ? naujas, gerokai erdvesnes patalpas Klaip?dos gatv?je. Dabar autentišk? Japonijos skoni? norintys paragauti klientai gali tai padaryti ir vakarais. Beje, neliko ir rezervacij?. Tiesa, išliko nuolat besikei?iantis meniu. Užsuk? ?ia – kiekvien? diena rasite kažk? naujo. Kaip mums pasakoja aptarnaujanti mergina – koks t?dien bus meniu nusprendžiama pagal tai, kokios kokybiškos žuvies pavyksta gauti virtuv?s šefams.

Beje, kalbant apie šefus – prie “Kamikadz?s” virtuv?s vairo stovi du japonai: Keishi Yamauchi ir buv?s Japonijos ambasados šefas Kazuhiro. “Kamikadz?s” autentiškumas slypi tame, kad abu virtuv?s šefai nepataikauja lietuviškam skoniui ir nepritaiko patiekal? pagal mus, kas yra gan?tinai ?prasta kituose egzotiškesni? virtuvi? restoranuose.

Kamikadze, restoranas

Vienas pirm? dalyk?, kur? užsisakome – japonišk? užkandži? rinkinys. J? kainos svyruoja nuo keli? iki maždaug 6 eur?. Tarp j? – ir iešmeliai, ir kiek ?domesnis inari zushi dar vadinamas sushi pocket.

Imame ir sašimi. Tiesa, ne pat? brangiausi? variant?. V?lgi, priklausomai nuo to, kokia žuvis naudojama sašimi paruošti – kaina gali svyruoti nuo maždaug 6 iki daugiau nei 20 eur?. Reik?t? atkreipti d?mes?, jog sašimi yra tiesiog žalia žuvis, kur turi atsiskleisti žuvies skonis. Nem?gstat žalios žuvies – venkite ir tiek.

? stal? keliauja ir ramenas – j? meniu t?dien radome du. Kaip sak? aptarnaujanti mergina – vienas riebesnis, kitas liesesnis. Už ramenus sumok?site 10 eur?, bet verti jie kiekvieno cento. Sodrus sultinys, puikiai derantys ir paruošti ingredientai. Belenkaip skanu. Beje, v?lgi, gandas sklinda, kad bent vienas ramenas meniu yra visada.

Kamikadze, restoranas

Taip t?dien meniu atrandame ir kit? gana ?prast? „Kamikadz?s” patiekal? – marinuot? sašimi lašiš? ir tun?, patiekiam? ant virt? ryži?. Nuostabus žuvies ir marinatinio padažo derinys malonina gomur?. Taip pat vertas d?mesio patiekalas, sotus, bet tuo pa?iu gana lengvas. Beje, šis patiekalas dažnai si?lomas ir dienos pietums.

Su nauja vieta atsirado ir dar vienas naujas dalykas – nuo šiol “Kamikadz?” turi prekybos alkoholiu licenzij?, tod?l prie vakarien?s galite paragauti japoniško vyno arba tradicin?s sak?s. Pabandyti išties ?domu. Plius, dar vienas pagyrimas aptarnaujan?iam personalui – jie išties supranta, k? pateikia žmon?ms, tod?l apie g?rimus taip pat gali š? t? papasakoti.

Beje, kai jau sugalvosite užsukti – tur?kite minty, kad sekmadieniais ir pirmadieniais “Kamikadz?” nedirba.

MENIU: Japonijos virtuv?s perlai (ir nesitik?kit 100 nuvalkiot? bei sulietuvint? suši? variant?)
KOKYB?: m?s? vertinimu – geriausias japoniškas restoranas Lietuvoje
KAINOS: vidutiniškos
ALKOHOLIS: alus bei japoniškos sak?s bei kiti g?rimai iš šios šalies
APTARNAVIMAS: su šypsena, rekomendacijomis ir patiekal? istorijomis – geriau neb?na
VIETA: Klaip?dos g. 1, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/uab.kamikadze/
SUBALANSUOTA: Japonijos gerb?jams ir subalansuot? skoni? ieškantiems gurmanams