Kod?l mums patinka keliauti vieniems arba nuotykiai iš Barselonos

Š? kart? prad?sime ne nuo maisto aprašym?, o nuo pam?stym? apie žmog? ir jo prigimt?. Arba tiksliau – apie žmones, kurie išvis netur?t? keliauti toliau maršruto namai-darbas-sodas-artimiausias ežeras-vasara Palangoje-namai. Kam jiems keliauti, jie visk? ir taip ŽINO. Jie žino, kad Panev?žyje paelj? gamina skaniau, nei Barselonoje. Jie žino, kokius vaisius d?ti ? sangrij?, nes Barselonoj baruose deda NE TOKIUS. Kalmarai yra „ne tokie“, midijos „ne tokios“, steikai „ne tokie“…

Prad?kim nuo to, kad teko kelias dienas darbo reikalais vieš?ti vienam iš gražiausi? (subjektyvi autoriaus nuomon?, kurios nesiruošiama argumentuoti, nes tai yra meil?s-nemeil?s santykis, kuriam logika negalioja) Europos miest? – Barselonoje. Smagu buvo v?l atsidurti siest? krašte, kur žmon?s atsipalaidav?, neskuba, daug ir skaniai valgo, juokiasi, miega, džiaugiasi gyvenimu. O tuo metu Vilniuje jau ruden?ja ir visi po truput? pikt?ja (ruošiasi išgyventi žiem?).

Populiariosios midijos pomidor? padaže

Viskas b?t? kaip ir nieko, jeigu ne tai, kad š? kart? keliauta ne vienatv?je (jaunyst?je žiauriai patiko „Stepi? vilkas“), o su lietuvai?i? kompanija. Na ir prasid?jo: „man reikia nauj? bat?/sijono/kelni?/švarko/rankin?s“ nes?mon?s. Bandai žmog? vest ? Pikaso muziej? ar Goelio park?, o jis spardosi ir vis suka ? artimiausi? parduotuv?. Nes naujos palaidini? mados yra daug svarbiau, nei pamatyti šio nuostabaus miesto ?žymybes. Tai yra kažkas nesuvokiamo protu. Tau pasitaiko galimyb? pamatyti grož?, o tu eini ? H&M, nes “Lietuvoj gi jo n?ra“.

Tod?l ir sakau, kad jiems negalima keliaut, jie vis tiek nesupras, ne?vertins, nesidom?s ir nesigilins. Ir tik nervins visus aplinkui – pradedant viešbu?i? personalu ir baigiant pardav?jomis. Nes jie visk? ir taip žino. Jie yra susireikšmin? chamai, kurie mano, kad kuklumas yra nuod?m? ir b?tinai nepraleis progos protingai patyl?t, vietoj to eilin? kart? pademonstrav? savo bendrojo išsilavinimo ir neišprusimo spragas. Nors tai tikriausiai net ne spragos, nes kaip gali b?ti bandoma užkamšyti tai, ko išvis n?ra.

Tad keliaujant patariu labai gerai pasirinkti kompanij?, ir b?tinai kvieskite tuos, kurie domisi, kurie klausin?ja, kurie nori visur ?l?st ir visk? sužinot. Bent jau neteks laiko praleist prekybcentriuose ir papl?dimiuose.

Bet pakalb?kime apie Barselon?. Kuri ir š? kart? (buvau ten tris kartus) buvo nepakartojama. Kiek per daug turist? ir su jais tenka pasistumdyt La Rambloj, bet verta.

Rusiškos salotos. ?ia yra tapas - užkandis. Užteko pilnai, nereik?jo net pagrindini? patiekal?.

O k? verta valgyti ir gerti ten? Valgyti b?tina tapas – ispaniškus užkandžius, kurie yra patiekiami prieš vakarien?. Kiekvienam bare rasite gaus? j? pasirinkim? – daržov?s, žuvis, j?ris g?ryb?s, Serrano kumpis, m?sa, kiaušinien?, salotos, bulv?s… Karšti ir šalti. Porcijos n?ra didel?s, nes tai tik ?žanga ? pagrindin? patiekal?. Bet lietuv?ms moterims patariu nepersistengt užsisakin?jant – j?s ne ispan?s, tiek nesuvalgysit. Ispanai labiausiai didžiuojasi Serrano kumpiu – tikriausiai esate ir Lietuvoje mat? milžiniškas vytintas kiaul?s kojas – tai ?ia jis. Jeigu esate su draugais – pasiimkite daug ?vairi? tapas ir jais dalinkit?s, ispanai neindividualizuoja užkandži?, o draugiškai ragauja vis?.

Barselona prie j?ros, tad vietiniai pagrindiniam patiekalui b?tinai pasi?lys pasiimti žuvies arba j?ros g?rybi?, iš kuri? populiariausios yra pomidoruose troškintos midijos. Ragavome – j?ros g?rybi? nem?gstam, bet padažas buvo nerealiai skanus. Dr?siai imkit ir m?s?, nes katalonai, vis d?lto, valgo ir nemažai jos. ?vair?s troškiniai arba ant ugnies kepta m?sa yra pats tas žuvies nem?g?jams.

Kalbant apie g?rimus, buvau labai sug?dinta vietini? pasiprašius sangrijos – sak?, kad j? geria tik turistai. Vietiniai geria vyn? arba cava. Cava yra katalonietiškas putojantis vynas, kur? jie dar prieš kokius 40 met? vadino šampanu, kol tie susireikšmin? pranc?zai neužprotestavo d?l pavadinimo. Tada ispanai, daug nem?st?, pavadino g?rim? cava, kas reiškia „ola“, nes jose seniau b?davo vyno r?siai. Cava reikia gert ledin? ledin? ir b?tinai saus?, kad net gomur? sutraukt?. Sangrij? mes, bedieviai, irgi g?r?m, nes vis tiek tai geras g?rimas atsigavimui nuo kaitros.

Beje, t? pat?, k? apie sangrij?, vietiniai sako ir apie paelj? – kad tai belenkaip nuvalkiotas maistas tik turistams, vietiniai jos vengia. Na, cepelinus irgi ne kiekvienas lietuvis ir ne kasdien valgo…

Milžiniskas steikas. Nesuvokiamo dydžio. Ta?iau m?sa nebuvo ypatinga.

Ir pabaigai, keletas viet?, kurias b?tina pamatyt, jei esate Barselonoje. Vis? pirma, žinoma, garsioji La Rambla – p?s?i?j? al?ja, baisiai prabangi gatv?, nuolat užkišta žioplin?jan?i? turist?. Tai gyviausia gatv? mieste, kuri? supa parduotuv?s, prašmatn?s viešbu?iai ir restoranai, kuri? vis? skelbim? lentose puikuojasi ?rašai „paella and sangia – only 12 euros“. Valgyti nerekomenduojam, geriau ?l?st ? kuri? nors atoki? gatvel? Gotikiniame rajone (Barselonos senamiestis) ir ten ieškoti labai vietini?, turist? neišprievartaut? restoran?li? su storais pusamžiais besišypsan?iais ir kvie?ian?iais užsukti savininkais.

Dar toje šaunioje gatv?je yra puikiausias maisto turgus visame mieste – La Boqueria. Ten kaip muziejus – nereikia pirkt, užtenka užteit pasiži?r?t, kokius meno k?rinius iš vaisi?, riešut? ir j?ros g?rybi? ten sud?lioja prekeiviai. O vaisiai – ten yra nesuvokiamas j? pasirinkimas, daugumos pavadinim? nežinom, bet nieko – juos reikia ragaut ragaut ragaut! Prekeiviai tam pasiruoš? – pardavin?ja maišyt? vaisi? gabal?lius d?žut?se ir spaudžia tirštas ir kvapnias sultis. Tai yra nepakartojama! Beje, taupantieji – nueikite ten ? dienos pabaig? ir jums sultis ir vaisius prekeiviai dalins pusvel?iui ar išvis nemokamai.

Dar b?tina pamatyt senamiest?, visas katedras, bažny?ias, siauras siauras gatveles, užklyst ? visokiausius užkampius ir ten m?gautis saul? dengian?i? nam? skleidžiama v?sa. Išgert kavos, suvalgyt led?. La dolce vita!

Katalonijoje gyveno meno grandai Pablo Pikaso, Salvadoras Dali, Antoni Gaudi – tad b?tinai b?tinai turit aplankyt j? muziejus, Gaudi projektuotus pastatus, Sagrada familia, Goelio park?, prisipirkt visokiausi? suvenyr? su Dali slystan?iais laikrodžiais, Pikaso paveiksl? detal?mis ir b?tinai b?tiniausiai – bent mažiausi? Gaudi driež? (?veskit google „Gaudi lizard“ ir suprasit, apie k? aš). Nueikit prie j?ros, dairykit?s ? nam? fasadus, ir, žinoma – daug daug ir skaniai valgykit.

Besim?gaujanti Viduržemio saule,
Degustatoti? komanda

4 komentarai

  1. Labai skaniai aprašyta ir iš ties? Barselona tokia vieta, kurioje reikia m?gautis maistu!
    Dar pasi?ly?iau aplankyti Joan Miro muziej? :)

  2. A?i?! Visada smagu, kai užskaito! ;)

Komentavimo galimybė išjungta.