„La Boheme“ – ne vien tik bohemai

Pripažinsime vieta, kuri vadinasi “La Boheme”, tikrai n?ra šviežiena. Degustatori? komanda t? viet? nuoširdžiai myli ne tik d?l vyno (nors kiek nari? atmintis atmena, tai turb?t viena iš pirm?j? vynini? bum? užsukusi? viet?), bet ir d?l maisto, ir d?l aplinkos.

Pagrindin? sal?

Anks?iau ten buvo “Bo?iai”, o Degustatori? komandos nariai pamena, kaip tame dideliame židinyje ypatingomis progomis b?davo kepami tikri paršeliai, ?sikand? obuol?. Šiandien ? ši? nuostabi? ?staig? užsuka daug ?vairaus plauko žmoni? – ir meninink?, ir dideli? verslinink?, ir reikšming? biurokrat?. K? tuo norime pasakyti – jeigu planuojate susitikti su kuo nors vakare b?tent ten – rezervuokite iš anksto ir pageidautina iš karto atsidarius durims. Atrodo vietos ten daug: viena didžioji sal? ir dvi mažesn?s, bet esant tokiam antl?džiui (vakarais gali pagalvoti, jog kriz? Vilniuje tikrai baig?si), tai negelb?ja. Beje, neseniai šalia ??jimo buvus? bar? perdar? ? maždaug dviaukšt? minkštasuolin? loung’? (teatleidžia man kalbininkai, nes nerandu lietuviško žodžio šitam reikalui perteikti), kuris puikiai tinka lengvo turinio susitikimams ar flirtui.

O ?ia Baltoji sal?. Tiesa, keist? ? j? tuš?i? ži?r?ti...

Žavu yra tai, kad ten vyrauja toks malonus d?zgesys nuo pokalbi?, o  muzika ne?kyri. Padav?jai pakankamai supratingi, kad nevyt? j?s? lauk vos susimok?jote. O ant stal? n?ra jokios jokios reklamos. Bet jeigu j?s? kompanija v?luoja, yra bevielis internetas, kuriuo galite pasinaudoti ir prastumti tas kelias minutes.

Na ir galiausiai, apie maist? bei g?rimus. Degustatori? komandai patinka tai, kad ten galima rasti maisto arba užkandži? pagal prog?. Jeigu at?jote su draugais/paž?stamais/mylimaisiais, o gal su priešais (kas ten gali žinoti) išgerti taur?s vyno, yra išganingas Tapas meniu. Brusketos ir visokie kitokie lengvi užkandžiai papildo naminio ar kitokio užsakyto vyno taur?, alaus bokal? ar kok? kit? susigalvot? g?rim?. Nebrangu ir užtenka užk?sti. Jeigu norite pavalgyti (tarkim vakarien?s ar savaitgalio piet?), rasite iš ko išsirinkti: užkandžiai, sriubos (meg?jams ypa? rekomenduojam Pranc?zišk? svog?n? sriub?), salotos – valgytas Cezaris tikrai nenuvyl? nei gausa, nei kokybe, ir tradiciškai pagridiniai patiekalai – vienas iš Degustatori? komandos nari? buvo užsisak?s viš?iuk? brendyje, bet pastarasis ?sp?džio didelio nepaliko (juk ir viš?iukams b?na sunki? dien?).

Didžioji sal? dien? ir dar tuš?ia... Vakarais nuo lemp? ir žvaki? ji ?gauna gelsv? atspalv?, o nišos prisipildo bruzdesio ir pokalbi?.

Darbo dienomis “La Boheme” si?lo ir dienos piet?: kiekvien? dien? skirting? sriub? ir karšt?. Pastaruoju metu Degustatori? komanda tenai j? nevalg?, bet senais laikais kainuodavo apie 15 lit?. Naujienas apie tai galima gauti restorano „Facebook“ puslapyje.

Vienintel? b?da, kad po kiekvieno apsilankymo pinigin? kažkaip steb?tinai palengv?ja. Be 20-30 lit? “ant žmogaus” dažniausiai neišeinama, o gal ?ia tik m?s? problema, kad visko lyg ir norisi.

O visk? pasv?rus, vistiek labai labai rekomenduojam nueiti tiems, kurie nebuvo n? karto, bei sugr?žti tiems, kurie primiršo.

MENIU: toks itin derantis prie vyno: pradedant užkandžiais bei sriubomis, baigiant pagrindiniais patiekalais. Šaltibarš?i? ten nerasite, bet pvz., svog?nin? sriuba – labai tobula. Lyg ir linksta link pranc?z? ir ital?.
KOKYB?: viskas labai gerai.
KAINOS: kuo daugiau ir kuo ?domiau užsisakin?site, tuo daugiau paklosite. Jei esate žmogus su nuolatin?mis pajamomis – tai tikriausiai nebus problema. Jei esate studentas – visuomet galite išsiversti su užkand?l?mis bei nam? vynu.
ALKOHOLIS: vynas, vynas, vynas ir dar daugiau vyno. Na, dar šampanizuotas vynas ir šampanas, cava ir viskas, kas panašu. Aišku, yra ir alaus, bet tokioje vietoje j? gerti – kažkaip keista…
APTARNAVIMAS: Priklauso nuo nuotaikos ir žmogaus ant kurio „užsirausite“, bet iš principo – didžioji dalis gana gerie?iai. Kas mums patinka – jie nors kiek žino apie vynus, tod?l gali rekomenduoti ir pasakyti kelet? komentar?. Mes ? tai itin kreipiame d?mes?, nes ne kart? teko patekti (kitose vietose) ? situacij?, kai padav?jas apie patiekalus ar g?rimus – negali pasakyti nieko.
VIETA: Šv.Ignoto g. 4/3, Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: geriausiai ši? viet?, tikriausiai, galima apib?dinti fraze: „vynui ir pokalbiams“. Tikrai tikrai tam.

Bohemiškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda